Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh [34+ Mẫu Hay Nhất]

Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh ❤️️ 34+ Mẫu ✅ Tham Khảo Tuyển Tập Văn Mẫu Đặc Sắc Được SCR.VN Chọn Lọc Dưới Đây.

Viết Luận Tiếng Anh Về Chương Trình Tivi Yêu Thích – Bài 1

Viết Luận Tiếng Anh Về Chương Trình Tivi Yêu Thích, tham khảo bài mẫu chia sẻ về chương trình Rap Việt đang hot nhất hiện nay.

I usually watch TV in the evening. My favorite TV show is Rap Viet. Rap Viet is a new TV show, broadcast on channel HTV2 every Saturday night. I really like the host of Rap Viet. That famous name is Tran Thanh. He is very talented and good at speaking. Surveyors are also famous singers.

Rap Viet is a reality program. This is a competition of the Rappers. Candidates have to go through 4 rounds of competitions in turn and compete with many other candidates to become the winner. In competitions, the experiments have to compose the song based on the existing distribution and perform the song on stage. I really like Rap Viet. Through this TV program, I have learned more about a kind of music. I will definitely watch it in the following seasons.

Dịch nghĩa

Tôi thường hay xem các chương trình TV vào buổi tối. Chương trình TV mà tôi yêu thích nhất đó là Rap Việt. Rap Việt là một chương trình TV mới, được phát sóng trên kênh HTV2 vào 8 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Tôi rất thích người dẫn chương trình của Rap Việt. Đó là người nổi tiếng tên là Trấn Thành. Anh ấy rất tài năng và giỏi ăn nói. Các khám giám khảo cũng là những ca sĩ nổi tiếng.

Rap Việt là chương trình truyền hình thực tế. Đây là cuộc tranh tài của các Rapper. Các thí sinh lần lượt phải trải qua 4 vòng thi và so tài với nhiều thí sinh khác để thành người chiến thắng. Ở các vòng thi, các thí sinh phải sáng tác bài hát dựa trên bản phối có sẵn và thể hiện ca khúc đó trên sân khấu. Tôi rất thích Rap Việt. Qua chương trình TV này, tôi đã hiểu hơn về một thể loại âm nhạc. Tôi chắc chắn sẽ xem nó trong những mùa kế tiếp.

Gợi Ý 💦 Viết Một Đoạn Văn Ngắn Gọn 🌼 21 Bài Văn Mẫu Hay Nhất

Viết Về Chương Trình Tivi Yêu Thích Bằng Tiếng Anh – Bài 2

Viết Về Chương Trình Tivi Yêu Thích Bằng Tiếng Anh, cùng đón đọc mẫu văn hay được chia sẻ sau đây.

My favorite TV programme is “Discovering of The World”. The programme provides us with a variety of interesting facts about nature, the universe, humans, animals and plans over the world. Through the programme, I have a chance to discover different cultures and have more useful information about aspects of life. “Discovering of The World” is broadcasted on VTV2 every Friday evening. Another reason why I love watching the programme is that I’m always curious about the world and the programme brings convincing answers.

Tạm dịch

Chương trình truyền hình yêu thích của tôi là “Khám phá thế giới”. Chương trình cung cấp cho người xem nhiều thông tin thú vị về tự nhiên, vũ trụ, con người, động vật và các kế hoạch trên thế giới. Thông qua chương trình, tôi có cơ hội khám phá các nền văn hóa khác nhau và có thêm nhiều thông tin hữu ích về các khía cạnh của cuộc sống.

“Khám phá thế giới” được phát sóng trên VTV2 vào tối thứ sáu hàng tuần. Một lý do khác khiến tôi thích xem chương trình là tôi luôn tò mò về thế giới và chương trình mang đến những câu trả lời thuyết phục.

Tìm hiểu hướng dẫn 🌹 Kiếm Thẻ Cào Miễn Phí 🌼 Kiếm Tiền Online Kiếm Thẻ Cào

Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Hay – Bài 3

Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Hay được nhiều bạn đọc quan tâm và chia sẻ sau đây.

“7th Wish” is my favourite TV program. It is a program deeply humane, bring affection of society as well as the editor for of the people unlucky in life. There is a story, which I always find most impressive is the story of a 15-year-old baby brought in his centuries HIV disease since the child was born, the child always dream that people are living happy, seems no stigma people with HIV and the child is dreaming a time see the sea.

To his dream into reality, the program editors tried to be the child’s dream is place very unexpectedly and most wonderful. With try of editor the child had more believe in this life. 7th Wish is a reality show, the program has made a lot of people dream to life one finds more meaningful.

Tạm dịch

“Điều ước thứ 7” là chương trình truyền hình yêu thích của tôi. Đây là một chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, mang tình cảm của xã hội cũng như ban biên tập tới những người kém may mắn trong cuộc sống. Có một câu chuyện, mà tôi luôn thấy ấn tượng nhất là câu chuyện của một em bé 15 tuổi mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV từ khi lọt lòng, đứa trẻ luôn mơ ước rằng mọi người được sống hạnh phúc, không có sự kỳ thị với người nhiễm HIV, và đứa trẻ mơ ước một lần nhìn thấy biển.

Để ước mơ của mình thành hiện thực, các biên tập viên chương trình đã cố gắng để ước mơ của trẻ được diễn ra thật bất ngờ và tuyệt vời nhất. Với sự cố gắng của biên tập viên, đứa trẻ đã có thêm niềm tin vào cuộc sống này. Điều ước thứ 7 là một chương trình thực tế, chương trình đã biến ước mơ của rất nhiều người trở nên ý nghĩa hơn.

Gợi ý cho bạn 🌹 Viết Về Sở Thích Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn 🌹 18 Mẫu Hay

Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn – Bài 4

Bài mẫu Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn giúp các em có thể trau dồi thêm vốn từ vựng của mình đa dạng hơn.

I am keen on watching knowledge TV programs. “Who is a Millionaire” is one of them. This program airs every Tuesday at 8 p.m. on channel VTV3. Each player will have 15 questions and 4 assists: 50:50, phone calls to relatives, on-site counseling, and audience opinions on set. Each question will correspond to a different amount and players will not be limited in time. There are 3 important question milestones 5, 10, and 15.

When they pass these milestones, they will definitely have the bonus amount of that mark. Passing question 10, the player will be given a check of VND 22 million. Completing 15 questions, players will receive the highest bonus. The questionnaires of the program are synthesized from many different ants. This requires players to be knowledgeable in many fields and have “luck”. While watching this TV program, I learned more from each other. I love this program very much.

Tạm dịch

Tôi thích xem tivi và tôi thích những chương trình về kiến thức, Ai là triệu phú là một trong số đó. Chương trình này được phát sóng lúc 8 giờ tối thứ BA hàng tuần trên kênh VTV3. Mỗi người chơi sẽ có 15 câu hỏi và 4 sự trợ giúp đó là: 50:50, gọi điện thoại cho người thân, tư vấn tại chỗ và hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Mỗi câu hỏi sẽ tương ứng với số tiền khác nhau và người chơi sẽ không bị giới hạn thời gian. Có 3 mốc câu hỏi quan trọng là 5, 10 và 15.

Khi vượt qua các mốc này, họ chắc chắn sẽ có số tiền thưởng của mốc đó. Vượt qua câu số 10, người chơi sẽ được ký tấm séc 22 triệu đồng. Hoàn thành 15 câu hỏi, người chơi sẽ được nhận mức tiền thưởng cao nhất. Bộ câu hỏi của chương trình được tổng hợp từ nhiều kiến khác nhau. Điều này đòi hỏi người chơi phải am hiểu nhiều lĩnh vực và có sự “may mắn”. Khi xem chương trình TV này, tôi được học hỏi thêm nhiều kiến thức nhau. Tôi rất thích chương trình này.

Xem Thêm 🌼 Viết Về Sở Thích Đọc Sách Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn ❤️️ 15 Mẫu

Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Đặc Sắc – Bài 5

Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Đặc Sắc, cùng tham khảo mẫu hay viết về chương trình thời sự quen thuộc dưới đây.

As a senior high school student, I am very busy with my studies. Although I am very fond of watching television, I can only spend an hour after dinner on my hobby. Of all the TV programs, I like the news and documentaries best. The news programs shown on all TV channels at 7:00 p.m. help me to update almost everything about different places in our country and important events happening all over the world.

Through these programs, I can also know about the main national and international sporting events. The documentary programs at weekends are my favorites. By watching them, I can learn a great deal about human civilizations, the wonders of nature and the amazing inventions and discoveries of great people in the world. Watching television is my hobby. I cannot imagine a day in my life without watching it.

Tạm dịch

Là một học sinh cấp ba, tôi luôn bận rộn với việc học. Mặc dù tôi rất thích xem tivi nhưng tôi chỉ dành một giờ sau bữa tối để thỏa mãn sở thích của tôi. Trong các chương trình TV, tôi thích các chương trình liên quan đến tin tức và tài liệu nhất. Các chương trình tin tức được trình chiếu trên các kênh TV lúc 7 giờ tối giúp tôi cập nhật hầu hết mọi tin tức từ những nơi khác nhau trên cả nước và những sự kiện quan trọng diễn ra trên toàn thế giới.

Thông qua các chương trình này, tôi cũng biết về các sự kiện thể thao tiêu biểu trong nước và quốc tế. Các chương trình tài liệu chiếu vào cuối tuần cũng là sở thích của tôi. Qua việc xem chúng, tôi có thể học hỏi rất nhiều về nền văn minh loài người, các kì quan thế giới và những phát minh, khám phá tuyệt vời của những vĩ nhân trên thế giới. Xem tivi là sở thích của tôi. Tôi không thể tưởng tượng sẽ ra sao nếu một ngày tôi không xem nó.

Gợi Ý 🌼 Viết Đoạn Văn Về Phim Doraemon Bằng Tiếng Anh ❤️️ 10 Mẫu

Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Ấn Tượng – Bài 6

Tham khảo bài mẫu Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Ấn Tượng dưới đây, cùng đón đọc ngay nhé!

The Heroes is my favourite reality show. This program airs every Sunday at 9.15 p.m. There are many famous singers in Vietnam joining in the TV program such as Eric, Cara, Han Sara, … Participants will take parts in challenges and prepare excellent performances.

According to the rule of TV show, singers along with their team will create new remixes of songs and compose rap lyrics for their performance. “The Heroes” brings a colorful musical party for audiences every Sunday. I really like the program because I can immerse myself in music after hard-working weeks.

Bài dịch

The Heroes – Thần tượng đối thần tượng là chương trình truyền hình thực tế yêu thích của tôi. Chương trình này phát sóng vào buổi tối lúc 9h15 Chủ Nhật hàng tuần. Có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam tham gia chương trình truyền hình như Eric, Cara, Han Sara,… Người tham dự sẽ tham gia các thử thách và chuẩn bị các tiết mục đặc sắc.

Theo thể lệ của chương trình truyền hình, các ca sĩ cùng với nhóm của mình sẽ tạo ra các bản phối mới của các ca khúc và sáng tác lời rap cho phần trình diễn của mình. “The Heroes ” mang đến bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc cho khán giả vào Chủ nhật hàng tuần. Tôi thực sự thích chương trình vì tôi có thể đắm mình trong âm nhạc sau những tuần làm việc chăm chỉ.

Hướng Dẫn Cách Nhận 🌼 Thẻ Cào Miễn Phí 🌼 Nhận Thẻ Cào Free Mới Nhất

Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Đơn Giản – Bài 7

Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Đơn Giản với cách diễn đạt câu văn ngắn và hấp dẫn.

My favorite TV programme is the world of animals. It’s on VTV2 , and is broadcasted every Friday evening. This program provides me many interesting knowledge about the name of animals, their livelife. And the reason I like watching it is that I love animals and want to know further about their life.

Tạm dịch

Chương trình truyền hình yêu thích của tôi là thế giới của động vật. Nó được chiếu trên VTV2, và được phát sóng mỗi tối thứ Sáu. Chương trình này cung cấp cho tôi nhiều kiến thức thú vị về tên của động vật, cuộc sống của chúng. Và lý do tôi thích xem đó là tôi yêu động vật và muốn biết thêm về cuộc sống của chúng.

Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Luyện Viết – Bài 8

Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Luyện Viết giúp các em có thể rèn luyện thêm cho mình nhiều kĩ năng viết hay.

The Voice has been and is a remarkable phenomenon in our country’s entertainment and cultural activities. This is also my favorite TV show. The Voice is a program that discovers many singing talents of the country. This TV show is usually aired weekly on channel VTV3 at 9 pm. The coaches of the program are talented and famous singers and musicians in Vietnam such as Thu Minh, Ho Hoai Anh, Luu Huong Giang…

The Voice is a singing contest on television, first held in 2012. This music contest consists of four rounds: Blind Audition, Battle Round, Cross Battle Round, and Liveshow. In the Blind Audition, the contestants will show their singing talent to conquer the examination board. The judges will sit with their backs to candidates and choose based on their abilities. In the Battle Round, the competitors in a team will be divided into pairs and eliminated one person.

Each coach saved 2 members who were eliminated from the other team. At the end of this round, each team will have 7 members. In the Cross Battle Round, the coaches will challenge each other. Two contestants of the two teams sing the solo and the audience will be the one who decides who can go on. In the Liveshow, the contestants will perform their talent live on stage.

Results are based on audience votes. The people ​​with the most votes will be the winner. I’m a music fan so I really like this TV show. Also, when watching, I better understand how to sing a song, see the hard work of the contestants. I really like The Voice show.

Tạm dịch

Chương trình Giọng hát Việt đã và đang là hiện tượng đáng chú ý trong hoạt động giải trí và văn hóa của nước ta. Đây cũng là chương trình TV yêu thích nhất của tôi. Giọng hát Việt là chương trình phát hiện ra nhiều tài năng ca hát của đất nước. Chương trình TV này thường được phát sóng hàng tuần trên kênh VTV3 vào lúc 9 giờ tối. Các vị huấn luyện viên của chương trình là những ca sĩ, nhạc sĩ tài giỏi và nổi tiếng ở Việt Nam như: Thu Minh, Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang.

Giọng hát Việt là cuộc thi ca hát trên truyền hình, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012. Cuộc thi âm nhạc này bao gồm 4 vòng thi là: vòng giấu mặt, vòng đối đầu, vòng đo ván và vòng biểu diễn trực tiếp. Ở vòng giấu mặt, các thí sinh sẽ thể hiện tài năng ca hát của mình để chinh phục ban khám giám. Các bạn giám khảo sẽ ngồi quay lưng lại với thí sinh và lựa chọn dựa vào khả năng của họ. Tới vòng đối đầu, các thí sinh trong một đội sẽ được chia làm các cặp đấu và loại ra một người.

Mỗi huấn luyện viên được cứu 2 thành viên đã bị loại của đội khác. Kết thúc vòng này, mỗi đội sẽ có 7 thành viên. Ở vòng đo ván, các huấn luyện viên sẽ thách đấu nhau. Hai thí sinh của hai đội hát đơn ca và khán giả sẽ là người quyết định người được đi tiếp. Vòng cuối cùng, các thí sinh sẽ biểu diễn tài năng trực tiếp trên sân khấu.

Kết quả dựa vào bình chọn của khán giả. AI được bình chọn nhiều nhất sẽ là quán quân. Tôi là người thích âm nhạc vì thế tôi rất thích chương trình này. Ngoài ra, khi xem, tôi hiểu được hơn về cách để hát một bài hát, thấy được sự chăm chỉ tập luyện vất vả của các thí sinh. Tôi rất thích chương trình giọng hát Việt.

Tham Khảo 💧 Viết Về Sở Thích Đi Du Lịch Bằng Tiếng Anh ❤️️10 Đoạn Văn Hay

Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Chi Tiết – Bài 9

Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Chi Tiết giúp các em có thêm nhiều tư liệu để tham khảo và trau dồi thêm cho mình nhiều kiến thức hay.

If you are an enthusiast of Vietnamese culinary culture and some other countries around the world, then this program is for you. I’ve been following the show “Smart Kitchen Corner” for a long time and love it. This program is broadcast every Friday at 8:30 p.m. on channel HTV7.

The program includes 3 different rounds: Individual, Confrontation and Team Challenge. The guests had to go through difficult challenges such as: three-star loss, solving puzzles, … so that they were excellent in order to give themselves the right to enjoy the culinary excellence from the organizers.

Thanks to this program, I have come to know many delicious dishes not only of Vietnamese cuisine, but also of international cuisine. A program with very good and useful content. I definitely won’t miss any broadcasts.

Bản dịch

Nếu như bạn là một người đam mê văn hóa ẩm thực Việt Nam và một số nước khác trên thế giới, thì chương trình này là dành cho bạn. Tôi đã theo dõi chương trình “Góc bếp thông minh” từ khá lâu và vô cùng yêu thích nó. Chương trình này được phát sóng vào 20h30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

Chương trình gồm 3 vòng khác nhau: Cá nhân, Đối đầu và Thử thách đồng đội. Các khách mời phải trải qua những thử thách khó khăn như: tam sao thất bản, giải câu đố,… sao cho thật xuất sắc nhằm dành cho bản thân quyền thưởng thức cực phẩm ẩm thực từ ban tổ chức.

Nhờ chương trình này mà tôi đã biết nhiều món ăn ngon không chỉ của ẩm thực Việt Nam, mà còn cả của quốc tế nữa. Một chương trình có nội dung rất hay và bổ ích. Chắc chắn rằng tôi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ tập phát sóng nào.

Chia sẻ cơ hội 🌿  Nạp Thẻ Ngay Miễn Phí 🌼 Tặng Card Nạp Tiền Ngay Free Mới

Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Chọn Lọc – Bài 10

Bài mẫu Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Chọn Lọc từ SCR.VN chọn lọc và chia sẻ dưới đây.

When talking about a good, engaging and interesting show that I love the most is Shark Tank show.

The program is designed to help startups raise capital from investors. This is aimed at helping good products reach consumers, and at the same time promoting the economic development of the country. The show is one of the most thrilling and exciting reality TV shows. Here, the startups will offer products, the benefits that that product brings.

After listening, the investors will take turns asking questions and the founders have to answer. After asking and considering, investors can choose to invest or not. Since I am a person with a strong desire to start a business, I find this program extremely attractive. After watching the show, I gained confidence, my speaking ability and the program also gave me a strong energy source so that I could fulfill my dream later.

This is one of the best shows I have ever seen. The program is full of humanity and motivates the young generation to learn, labor and creativity.

Bản dịch nghĩa

Khi nói về một chương trình hay, lôi cuốn và thú vị mà tôi yêu thích nhất đó chính là chương trình Shark Tank.

CHương trình được tổ chức nhằm giúp những người khởi nghiệp có thể kêu gọi vốn từ những nhà đầu tư. Điều nhằm nhăm giúp những sản phẩm tốt có thể đến tay người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy phát triển nền kinh tế của đất nước. Chương trình là một trong những show truyền hình thực tế gay cấn và thú vị. Tai đây, những người khởi nghiệp sẽ đưa ra sản phẩm, những lợi ích mà sản phẩm đó mang lại. Sau khi lắng nghe, các nhà đầu tư sẽ lần lượt đưa ra câu hỏi và các nhà sáng lập phải trả lời.

Sau khi hỏi và cân nhắc, các nhà đầu tư có thể lựa chọn đầu tư hoặc không. Vì tôi là người có mong muốn khởi nghiệp mạnh mẽ nên tôi cảm thấy chương trình này vô cùng hấp dẫn. Sau khi xem chương trình tôi học được sự tự tin, khả năng thuyết trình và chương trình còn tiếp cho tôi một nguồn năng lượng mạnh mẽ để sau này tôi có thể thực hiện ước mơ của mình.

Đây là một trong những chương trình hay nhất tôi từng xem. Chương trình đầy tính nhân văn và thúc đẩy thế hệ trẻ học tập lao động và sáng tạo.

Xem Thêm 💧 Viết Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh Cuộc Sống, Công Việc ❤️️24 Mẫu

Đoạn Văn Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Ngắn – Bài 11

Đoạn Văn Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Ngắn để lại nhiều ấn tượng cho các bạn đọc với lối diễn đạt logic, mạch lạc.

Nowadays there has been a wide range of entertainment programs and one of the most salient and favourite shows is Britain’s Got Talent. It is a British talent reality television series that first aired in 2007. This competition is open to people of all ages from different territories all over the world who possess some sort of talent.

The winner will be awarded a cash prize and an opportunity to perform at the royal variety performance in front of members of the British royal family. With high rating each episode, this show has attracted a large number of viewers by appealing performances, ranging from musicians and singers to variety acts, magicians and dancers.

However, a special point of this show 2018 that grabbed my attention is the attendance of a couple of Viet Nam circus performers Quoc Co- Quoc Nghiep. With their adventurous and impressive performances, they excelled in having a name on the final list. After watching this show, it was dawned on me that the harder you try, the more successful you will be. In conclusion, despite different opinions about the contestants, this competition is still becoming the most popular show in the British entertainment industry.

Tạm dịch

Ngày nay có rất nhiều chương trình giải trí được sản xuất và một trong những chương trình nổi bật và được ưa thích là chương trình Tìm kiếm tài năng nước Anh. Đó là một chương trình thực tế tìm kiếm tài năng nước Anh, cái mà lần đầu tiên được lên sóng vào năm 2007. Cuộc thi này được mở ra cho mọi người ở mọi độ tuổi đến từ nhiều lãnh thổ khác nhau trên thế giới, những người mà sở hữu trong mình tài năng.

Người chiến thắng sẽ giành được tiền mặt và cơ hội được trình diễn tại chương trình buổi biểu diễn hoàng gia trước mặt của gia đình hoàng gia Anh. Với tỉ lệ người xem cao mỗi tập phát sóng, chương trình đã thu hút được số lượng người xem bằng những màn trình diễn đầy cuốn hút, trải dài từ âm nhạc và ca sĩ đến các thể loại như diễn xuất, ảo thuật và nhảy.

Tuy nhiên, có một điều đặc biệt của chương trình này năm 2018 là sự tham dự của hai nghệ sĩ xiếc Việt Nam Quốc Cơ Quốc Nghiệp. Với màn trình diễn mạo hiểm và đầy ấn tượng, họ đã xuất sắc ghi tên mình vào danh sách chung kết. Sau khi xem chương trình này, mình đã nhận ra rằng nếu chúng ta càng cố gắng hơn thì thành công sẽ sớm đến với chúng ta. Tóm lại, mặc dù vẫn còn những ý kiến trái chiều về thành phần thí sinh tham dự nhưng chương trình vẫn đang trở thành chương trình phổ biến nhất trong ngành công nghiệp giải trí nước Anh.

Gợi Ý 💧 Viết Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh ❤️️16 Mẫu

Bài Mẫu Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh – Bài 12

Bài Mẫu Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh được nhiều bạn đọc quan tâm và chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn nổi tiếng.

As a student, one program that I both love is the Conquer Mount Olympia program.

The show has been around for a long time. It airs every Sunday at 1 pm. This is a program that challenges the intelligence of high school students across the country. The students participating are all talented students with extensive knowledge in the subjects. In addition to solid knowledge, you also have a strong confidence and determination to win. The MC of the show is extremely beautiful and charming. The audience at the studio will be the teachers, students and parents.

The program will include different exam sections. Students will take turns to answer the answers. The person who answers correctly and fastest will get the highest score. You have a right called “star of hope”. Each person will have one time using the “star of hope” to double the number of points to get that answer. At the end of the competitions, the person with the highest score will win the “Moon Moon Round” and the program award – a trip to Australia.

The program helps me to know students who are extremely talented and confident. This is one of the great things that keeps me up to try to study every day.

Bản dịch nghĩa

Là một học sinh, một trương trình mà tôi cô cùng yêu thích đó là chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Chương trình đã có mặt từ rất lâu rồi. Nó được chiếu vào lúc 1 giờ chiều chủ nhật hàng tuần. Đây là một trương trình thử thách trí thông minh của các học sinh Trung học phổ thông trên toàn quốc. Những bạn học sinh tham gia đều là những bạn học sinh tài giỏi có kiến thức sâu rộng ở các môn học. Ngoài kiến thức vững chắc, các bạn còn có sự tự tin và tinh thần quyết thắng mạnh mẽ. Chị MC của chương trình vô cùng xinh đẹp và duyên dáng. Khán giả tại trường quay sẽ là các thầy cô, các bạn học sinh và các bậc phụ huynh.

Chương trình sẽ gồm các phần thi khác nhau. Các bạn học sinh sẽ lần lượt trả lời các đáp án. Người trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được điểm cao nhất. Các bạn có một quyền lợi gọi là “ngôi sao hy vọng”. Mỗi người sẽ có một lần sử dụng “ngôi sao hy vọng” để gấp đôi số điểm nhận được tròn đáp án đó. Khi kết thúc các phần thi, người có số điểm cao nhất sẽ giành được “vòng Nguyệt Quế” và giải thưởng của chương trình – một chuyến du học Úc.

Trương trình giúp mình biết đến những bạn học sinh vô cùng tài giỏi và tự tin. Đây là một trong những động to lớn giúp tôi cố gắng học tập hàng ngày.

Tham Khảo 🌼 Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sở Thích Nghe Nhạc ❤️️14 Mẫu

Bài Viết Tiếng Anh Về Chương Trình Tivi Yêu Thích Điểm 10 – Bài 13

Bài Viết Tiếng Anh Về Chương Trình Tivi Yêu Thích Điểm 10 giúp các em có thể học hỏi và trau dồi thêm cho mình kĩ năng viết.

There are a lot of entertainment programs in production right now, but the one I like the most is Ai Voice. This is a music show combined with an element of humor. The show is broadcast every Sunday at 19 p.m. on channel HTV7. The program includes 2 playing teams and 7 mysterious voices. With all 3 rounds, two teams just need to find a good singer to win.

The first round, this is the reincarnation circle. The two teams will be able to watch videos introducing the career and information of all the mysterious voices, then each team removes 1 person they think the contestant is not good at. In the second round, the remaining 5 people lip sync and the other two teams will eliminate 2 more. In the third round, two teams will choose a good singer. If the person is chosen correctly, they win.

This is a very interesting and rewarding program. I can both relax and learn a variety of useful knowledge. I will always be watching this show and cheering for the two teams.

Bản dịch

Hiện nay có rất nhiều chương trình giải trí được sản xuất, nhưng chươn trình tôi thích nhất đó là Giọng Ải Giọng Ai. Đây là một chương trình âm nhạc kết hợp với yếu tố hài hước. Chương trình được phát sóng vào 19 giờ tối Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình bao gồm 2 đội chơi và 7 giọng ca bí ẩn. Với tất cả 3 vòng chơi, hai đội chỉ cần tìm được người hát hay là sẽ giành được chiến thắng.

Vòng đầu tiên, đây là vòng hóa thân. Hai đội chơi sẽ được xem video giới thiệu nghề nghiệp và thông tin của tất cả giọng ca bí ẩn, sau đó mỗi đội loại ra 1 người mà họ nghĩ rằng thí sinh đó hát không hay. Ở vòng thứ 2, 5 người còn lại sẽ hát nhép và hai đội tiếp tục loại 2 người nữa. Vòng thứ 3, hai đội chơi sẽ chọn ra một người hát hay. Nếu người được chọn chính xác, họ sẽ giành chiến thắng.

Đây là một chương trình rất thú vị và bổ ích. Tôi có thể vừa thư giãn vừa biết thêm được nhiều kiến thức bổ ích khác nhau. Tôi sẽ luôn theo dõi chương trình này và cổ vũ cho hai đội.

Gợi Ý 💧 Viết Một Đoạn Văn Ngắn Trình Bày Suy Nghĩ Của Em Về Phương Pháp Học Trực Tuyến ❤️️ 15 Mẫu Hay

Viết Về Chương Trình Tivi Mà Em Thích Lớp 6 Bằng Tiếng Anh – Bài 14

Viết Về Chương Trình Tivi Mà Em Thích Lớp 6 Bằng Tiếng Anh, đón đọc mẫu văn hấp dẫn dưới đây nhé!

Rap Việt is one of the most favorite TV programme for me. It is shown at 9.15 p.m on VTV3 every Saturday evening. The purpose of the programme is to seek talented rappers to be aired on Vietnamese television. Rap Việt features not only renowned MC Trấn Thành as host but also iconic Vietnamese rappers like JustaTee, Rhymastic, Wowy, Binz, and Suboi as judges and coaches for the show.

The programme allow contestants to compete in battle raps, which are of course limited in words. Moreover, each performance of contestants brings meaningful messages such as an environment protection, patriotism, love and so on. Viewers can really see the true peak of rap, as the genre is developed through underground battles, so this programme is interesting to me.

Tạm dịch

Rap Việt là một trong những chương trình truyền hình tôi yêu thích nhất. Chương trình này được chiếu lúc 21h15 trên kênh VTV3 vào tối thứ bảy hàng tuần. Mục đích của chương trình là tìm kiếm những rapper tài năng sẽ được lên sóng truyền hình Việt Nam. Rap Việt không chỉ có sự góp mặt của MC nổi tiếng Trấn Thàn trong vai trò người dẫn chương trình mà còn có những rapper đình đám của Việt Nam như JustaTee, Rhymastic, Wowy, Binz và Suboi trong vai trò giám khảo và huấn luyện viên cho chương trình.

Chương trình cho phép các thí sinh thi đấu trong các cuộc so tài về rap, tất nhiên là giới hạn về từ ngữ. Hơn nữa, mỗi phần trình diễn của các thí sinh đều mang đến những thông điệp ý nghĩa như bảo vệ môi trường, yêu nước, tình yêu đôi lứa … Người xem thực sự có thể chứng kiến đỉnh cao thực sự của rap, vì thể loại này được phát triển thông qua các cuộc chiến ngầm, do đó chương trình này rất thú vị đối với tôi.

Xem Thêm 🌼 Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Lợi Ích Của Việc Học Online ❤️️ Hay Nhất

Viết Đoạn Văn Về Chương Trình Truyền Hình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Lớp 6 – Bài 15

Viết Đoạn Văn Về Chương Trình Truyền Hình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Lớp 6, đón đọc mẫu văn chia sẻ về chương trình Nhanh Như Chớp đầy thú vị sau đây.

I am a person who likes quiz questions, especially humorous questions. So I always watched the show “Nhanh Như Chớp” which was broadcast at 21 o’clock on channel HTV7.

Contestants will be invited guests, famous artists, and their challenges are trick questions, sometimes fun knowledge to win for their team. When they answer the question correctly, they will be up a step on a slope. If they answer incorrectly, they will drop to the bottom of the slope. The score will be calculated according to the number of correct answers for each member of the team. Players are not allowed to skip any questions and are required to answer each different question. That makes the show a lot more interesting.

This is a humorous, highly entertaining program that helps me relax my mind while learning new knowledge. That is also the reason why I love this show so much.

Bản dịch

Tôi vốn là một người thích những câu hỏi đố, đặc biệt những câu hỏi vui nhộn và hài hước. Vì vậy tôi luôn theo dõi chương trình Nhanh Như Chớp được phát sóng vào lúc 21 giờ trên kênh HTV7.

Các thí sinh sẽ là các khách mời, nghệ sĩ nổi tiếng, và thử thách của họ là những câu hỏi mẹo, có lúc là kiến thức vui nhộn nhằm giành chiến thắng về cho đội của mình. Khi trả lời đúng câu hỏi, họ sẽ được lên một bậc của một con dốc. Nếu như trả lời sai, họ sẽ bị tụt xuống đáy dốc. Số điểm sẽ được tính theo số lượng câu trả lời đúng cũng mỗi thành viên của đội. Người chơi không được bỏ qua bất cứ câu hỏi nào và bắt buộc phải trả lời từng câu hỏi khác nhau. Điều đó khiến cho chương trình trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Đây là một chương trình hài hước, mang tính giải trí cao, vừa giúp tôi thư giãn đầu óc vừa học hỏi thêm được nhiều kiến thức mới. Đó cũng là lý do vì sao tôi yêu thích chương trình này đến vậy.

Gợi Ý 🌼 Viết Về Sở Thích Bơi Lội Bằng Tiếng Anh ❤️️ 15 Đoạn Văn Hay

Viết một bình luận