Viết Về Sở Thích Đọc Sách Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn [34+ Mẫu]

Viết Về Sở Thích Đọc Sách Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn ❤️️ 34+ Mẫu ✅ Chọn Lọc Và Chia Sẻ Những Bài Viết Tiếng Anh Ngắn Hay Để Bạn Đọc Tham Khảo.

Cách Viết Về Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Bằng Tiếng Anh

Tham khảo cách viết về lợi ích của việc đọc sách bằng tiếng Anh dưới đây với những mẫu câu cụ thể giúp các em học sinh dễ dàng thực hiện tốt bài tập ngoại ngữ của mình.

 1. Cấu trúc câu hỏi tiếng Anh về sở thích đọc sách:
 • Do you like (read books)?: Bạn có thích (đọc sách) không?
 • What do you like to do?: Bạn thích làm gì?
 • What are you into?: Niềm say mê của bạn là gì?
 • What kind of (books) do you (read)?: Bạn (đọc) loại (sách) nào?
 • What’s your hobby?: Sở thích của bạn là gì?
 • What are you interested in?: Bạn quan tậm đến điều gì?
 1. Cấu trúc câu trả lời:
 • I like most (read books): Tôi thích (đọc sách) nhất
 • I really enjoy (read books): Tôi thực sự thích (đọc sách)
 • I’m particularly fond of (read books): Tôi đặc biệt thích (đọc sách)
 • I have passion for (read books): Tôi có niềm đam mê (đọc sách)
 • I adore (read books): Tôi yêu thích (đọc sách)
 • I have a special liking for (read books): Tôi có một sở thích đặc biệt đối với (đọc sách)

SCR.VN tặng bạn 💧 Viết Về Sở Thích Bằng Tiếng Anh Lớp 7 💧 16 Bài Ngắn Hay

Viết Về Sở Thích Đọc Sách Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn – Mẫu 1

Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh ngắn gọn sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng ôn tập cho những bài kiểm tra và kỳ thi trên lớp.

Tiếng Anh

My parents always tell me to read as many book as I can, and I think it is a really good habit for us. I try my best to read at least one book a month, and those books that I have been reading in nearly 5 years give me a lot of benefits. I gain myself a huge amount of knowledge from different fields such as science, life, and many other things. Besides the realistic information, books can also make me become more creative.

Whenever I read a novel, it feels like I am lost in a whole different world, and then I can imagine about any detail easily. The words that authors use in their works also influence me in a positive way. I learn more vocabulary as well as grammars thanks to them, and now I am totally confident in the way I talk or write an essay.

For many parents that think books a form of entertainment that wastes their children’s time, I think they should actually choose suitable book for their kids to read, and they will see the surprising impacts. I am so lucky that my parents support me to buy books, and I will continue to learn more things from them.

Tiếng Việt

Bố mẹ tôi luôn bảo tôi hãy đọc càng nhiều sách càng tốt, và tôi nghĩ đó là một thói quen tốt cho chúng ta. Tôi cố gắng để đọc ít nhất một quyển sách trong một tháng, và những quyển sách mà tôi đã đọc trong gần 5 năm nay đã cho tôi rất nhiều lợi ích. Tôi có cho mình một lượng lớn kiến thức từ những lĩnh vực khác nhau như khoa học, đời sống và nhiều thứ khác nữa. Bên cạnh những thông tin thực tế, sách còn có thể khiến tôi trở nên sáng tạo hơn.

Mỗi khi tôi đọc một quyển sách, tôi cảm giác tôi lạc trong một thế giới hoàn toàn khác, và sau đó tôi có thể tưởng tượng về bất cứ chi tiết nào một cách dễ dàng. Ngôn từ mà tác giả sử dụng trong những tác phẩm cũng ảnh hưởng tôi một cách tích cực. Tôi học được nhiều từ vựng cũng như văn phạm nhờ vào chúng, và bây giờ tôi hoàn toàn tự tin về cách nói chuyện cũng như viết luận của mình.

Đối với những phụ huynh nghĩ rằng sách là một dạng giải trí tốn thời gian của trẻ nhỏ, tôi nghĩ họ nên chọn sách thích hợp cho con mình đọc, và học sẽ thấy được những tác động đáng ngạc nhiên. Tôi thật may mắn khi bố mẹ ủng hộ việc tôi mua sách, và tôi sẽ tiếp tục học nhiều điều từ chúng.

Chia sẻ cùng bạn 🌹 Viết Đoạn Văn 200 Chữ Về Vai Trò Của Sách 🌹 15 Mẫu Hay

Viết Về Sở Thích Đọc Sách Bằng Tiếng Anh Hay Nhất – Mẫu 2

Gợi ý viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh hay nhất dưới đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các em học sinh.

Tiếng Anh

Books are really our best friends because not only they can entertain us, but we can also learn from them as well. When I have free time, I usually read books, and I always have a good book in my back bag. My favorites kinds of book are science fiction, history, and fantasy.

When I am in the bus or when I am waiting for someone, I always open a book to read, and at these moments time seems to past very quickly. My parents used to think I read nonsense books, and they could affect my result at school. However, I patiently showed them the good content of those books and what I could learn from them.

Finally, they understood that I only chose suitable and valuable books to read, so they encouraged me to read more by giving me money to buy more books. There are countless off books out there, but we need to choose the right ones so they can be actually good for us.

Tiếng Việt

Sách thực sự là những người bạn tốt nhất của chúng ta bởi vì chúng không chỉ có thể giúp chúng ta giải trí, mà chúng ta còn có thể học hỏi được từ chúng. Khi có thời gian rảnh, tôi thường đọc sách và tôi luôn có một cuốn sách hay trong balo của mình.

Các loại sách yêu thích của tôi là khoa học viễn tưởng, lịch sử và truyện giả tưởng. Khi tôi ở trong xe buýt hoặc khi tôi đang đợi ai đó, tôi luôn mở một cuốn sách để đọc, và tại những thời điểm này dường như thời gian trôi qua rất nhanh. Bố mẹ tôi thường nghĩ tôi đọc những cuốn sách vô nghĩa, và chúng có thể ảnh hưởng đến kết quả của tôi ở trường. Tuy nhiên, tôi kiên nhẫn chỉ cho họ nội dung hay của những cuốn sách đó và những gì tôi có thể học được từ chúng.

Cuối cùng, họ hiểu rằng tôi chỉ chọn những cuốn sách phù hợp và có giá trị để đọc, vì vậy họ khuyến khích tôi đọc thêm bằng cách cho tôi tiền để mua thêm sách. Có vô số sách ngoài kia, nhưng chúng ta cần chọn đúng cuốn để chúng thực sự tốt cho chúng ta.

Hướng Dẫn Cách Nhận 🌼 Thẻ Cào Miễn Phí 🌼 Nhận Thẻ Cào Free Mới Nhất

Viết Sở Thích Đọc Sách Bằng Tiếng Anh Đạt Điểm Cao – Mẫu 3

Để viết sở thích đọc sách bằng tiếng Anh đạt điểm cao, các em học sinh có thể tham khảo gợi ý trong bài mẫu dưới đây:

Tiếng Anh

People say that book is the endless source of knowledge, and luckily my favorite activity in my free time is reading books. I read many different kinds of books, such as science fiction, documentary, and horror stories. I live in two different worlds, the first one is my daily life, and the second one in is in the books.

I can spend hours reading about a thrilling adventure, a remarkable discovery, or a magical journey. I find those details become more and more realistic when I am deep in to them, and I can experience another fascinating world. Among many books that I have read, my favorite series is Harry Potter. The story is about a little wizard with his great journey to destroy the dark force.

I have been reading books since I was a kid; therefore I have a rich imagination and plenty of ideas about almost everything. Everyone has his or her own hobby, and I am glad that I spend my free time and my mind on something that is very helpful.

Tiếng Việt

Mọi người nói rằng sách là nguồn kiến thức vô hạn, và may mắn là hoạt động yêu thích nhất của tôi trong thời gian rảnh là đọc sách. Tôi đọc rất nhiều loại sách khác nhau, ví dụ như khoa học viễn tưởng, sách tài liệu và truyện kinh dị. Tôi sống trong hai thế giới khác nhau, cái đầu tiên là cuộc sống thường ngày của tôi, cái thứ hai là trong những quyển sách.

Tôi có thể dành hàng giờ để đọc về một cuộc phiêu lưu gây cấn, một phát hiện quan trọng hay một hành trình ma thuật. Tôi thấy những chi tiết đó càng lúc càng trở nên chân thật khi tôi đắm chìm vào đó, và tôi được trải nghiệm một thế giới đầy sức hấp dẫn khác. Trong số rất nhiều quyển sách tôi đã đọc, tôi thích nhất là loạt truyện Harry Potter. Câu chuyện đó về một cậu bé phù thủy cùng hành trình vĩ đại để tiêu diệt thế lực đen tối của mình.

Tôi đã đọc sách kể từ khi còn là một cô bé, vì thế tôi có được trí tưởng tượng phong phú và rất nhiều ý tưởng cho hầu hết mọi việc. Mỗi người đều có một sở thích riêng, và tôi mừng vì mình đã dành thời gian và tâm trí cho một việc rất có ích.

Gợi ý cho bạn 🌹 Viết Về Sở Thích Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn 🌹 18 Mẫu Hay

Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Bằng Tiếng Anh – Mẫu 4

Viết đoạn văn về lợi ích của việc đọc sách bằng tiếng Anh sẽ giúp các em học sinh biết thêm nhiều từ mới và mở rộng vốn từ vựng của mình.

Tiếng Anh

Everybody has his or her own hobby. My favourite hobby is reading. I enjoy reading a book when I am free. I started to get the hobby from my father when I was four years old. My father is a researcher so he has a great collection of books on many fields: literature, science, art,… I enjoy reading because it allows me to explore my own imaginative world. I keep the hobby of reading at least one hour every day. I usually read books at home, in my own room, at my office or at the local library.

On my freetime, I can spend hours reading and thinking about facts described in each kind of books. My favourite author is J.K.Rowling who wrote world-famous books “ Harry Potter”. For me a good book is not only a true companion but also a well-experienced teacher guiding me through my life.

There are a lot of advantages of reading. Reading makes me feel relaxed and calm. It has the miracle to relieve my suffering and my hardship and reveal to me strange and new horizons. I can also learn new vocabularies and grammars. So I can further improve my English. Moreover, it gives me unlimited imaginations. I can learn about different cultures of other countries in the world, too.

Instead of indulging myself in futile entertainments, I am often keen on reading books, which broadens my mind and improves my knowledge. In a few words, the reading of books contributes to the moral and intellectual formation of a man. I love reading and I love books. I will collect more and more books and I wish I can write my own books in the future.

Tiếng Việt

Mọi người đều có sở thích riêng của mình. Sở thích của tôi là đọc. Tôi thích đọc sách khi rảnh. Tôi bắt đầu có sở thích này giống cha mình từ khi tôi 4 tuổi. Cha tôi là một nhà nghiên cứu nên ông có một bộ sưu tập sách lớn về nhiều lĩnh vực: văn học, khoa học, nghệ thuật,… Tôi thích đọc sách vì nó cho phép tôi khám phá thế giới tưởng tượng của riêng mình. Tôi giữ thói quen đọc sách ít nhất một giờ mỗi ngày. Tôi thường đọc sách ở nhà, trong phòng riêng của tôi, tại nơi học tập hay tại thư viện địa phương.

Trong thời gian rảnh, tôi có thể bỏ ra hàng giờ để đọc và suy nghĩ về các sự kiện được mô tả trong mỗi loại sách. Tác giả yêu thích của tôi là J.K.Rowling – người đã viết cuốn sách nổi tiếng thế giới “Harry Potter”. Với tôi, một cuốn sách hay là không chỉ là một người bạn đồng hành thực sự mà còn là một giáo viên giàu kinh nghiệm dẫn đường tôi trong cuộc sống.

Có rất nhiều ích lợi của việc đọc sách. Đọc sách làm cho tôi cảm thấy thoải mái và bình tĩnh. Nó chứa điều kì diệu giúp tôi giải tỏa căng thẳng và khó khăn, đồng thời mở ra cho tôi những chân trời mới lạ. Tôi cũng có thể học từ vựng và ngữ pháp mới. Vì vậy, tôi có thể cải thiện vốn tiếng Anh của mình. Hơn nữa, nó mang lại cho tôi trí tưởng tượng không giới hạn. Tôi cũng có thể tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau của các nước khác trên thế giới.

Thay vì nuông chiều bản thân trong những trò giải trí vô ích, tôi thường chú tâm vào việc đọc sách để mở rộng tâm trí và tăng thêm hiểu biết của bản thân. Nói tóm lại, việc đọc sách góp phần vào sự hình thành đạo đức và trí tuệ của một người. Tôi thích đọc và tôi yêu sách. Tôi sẽ thu thập nhiều sách hơn nữa và tôi mong có thể viết những cuốn sách của riêng mình trong tương lai.

Mời bạn tham khảo 🌠 Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh 🌠 15 Mẫu Đặc Sắc

Viết Về Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Bằng Tiếng Anh Sinh Động – Mẫu 5

Tài liệu mẫu viết về lợi ích của việc đọc sách bằng tiếng Anh sinh động sẽ mang đến cho các em học sinh những ý văn hay và phong phú.

Tiếng Anh

Books have been the best source of knowledge of human kind for thousands of year, and there are a lot of things that we can learn from them. All of the universities from all over the world, even the most famous and modern ones like Cambridge or Harvard still use books as their main teaching materials.

Other electric devices such as computers, laptops, smartphones or tablets can also be good sources for reading and gaining information; however, they have many other things that can distract the readers. When we read books, we do not have to pay attention to the messages or notifications that pop up on the screen or the interesting games that keep reminding us.

Books can increase our ability to focus, and it helps our brain to do exercises. Researches show that one of the main reasons for human’s absent mindedness is we do not spend enough time to read. Books really have a lot of benefits for us if we know how to use them properly. Therefore, we should always spend a little each day to read different kinds of book.

Tiếng Việt

Sách đã là một nguồn kiến thức tốt nhất cho nhân loại kể từ hàng ngàn năm, và có rất nhiều thứ mà chúng ta học được từ chúng. Tất cả những trường đại học trên khắp thế giới, kể cả những trường nổi tiếng và hiện đại nhất như Cambridge hoặc Harvard vẫn sử dụng sách là nguồn tài liệu giảng dạy chính.

Những thiết bị điện tử khách như máy tính, laptop, điện thoại hay máy tính bảng cũng có thể là nguồn đọc và thu thập thông tin tốt; tuy nhiên, nó có những điều khác có thể làm xao nhãng người đọc. Khi chúng ta đọc sách, chúng ta không cần phải để ý quá nhiều đến tin nhắn hoặc thông báo hiện lên màn hình hoặc những trò chơi thú vị luôn nhắc nhở chúng ta.

Sách có thể nâng cao khả năng tập trung, và nó giúp não chúng ta hoạt động. Nghiên cứu chỉ ra rằng một trong những nguyên nhân chính cho chứng đãng trí của con người là chúng ta không dành đủ thời gian để đọc. Sách thật sự có nhiều lợi ích cho chúng ta nếu chúng biết cách đọc. Vì thế chúng ta nên dành một ít thời gian mỗi ngày để đọc nhiều loại sách khác nhau.

Chia sẻ cơ hội 🌟 Nạp Thẻ Ngay Miễn Phí 🌟 Tặng Card Nạp Tiền Ngay Free Mới

Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Sở Thích Đọc Sách Học Sinh Giỏi – Mẫu 6

Bài mẫu viết đoạn văn tiếng Anh về sở thích đọc sách học sinh giỏi sẽ là tư liệu hay để các em học sinh tham khảo và học tốt ngoại ngữ.

Tiếng Anh

This is now the summer time, and this is a chance for me to spend time on my favorite activity – reading books. It has been my hobby since I was a little kid, but lately I rarely have a comfortable time to read books since I have a lot of things to do with school. I usually spend the time on the bus to look at a few pages, but it leaves a very annoying feeling because I have to stop reading at the moment I get off the bus.

Now the school is temporarily over, I can lie on my bed and read my favorite novels for hours and hours. I have a collection of domestic and international books, and I am pretty proud of it. The genres that appear the most on my bookshelf are fantasy, science fiction, detective, and comic books.

Each type of books gives me totally different feelings and thoughts, so reading a very interesting thing for me. I read almost all of the best – seller books on the Internet at a time, but I just buy the ones that I actually love. Some of my favorite series are Harry Potter, Game of Thrones, Gone with the wind, Sherlock Holmes, etc.

Now the bookshelf in my room is even bigger than my bed, and my mom usually says that someday those books will cost more than our house. Reading is a very good habit, but I know some parents will force their children to pay more attention to their textbooks than those unreal stories. I am so lucky that my parents totally support my hobby; therefore I will never stop reading books.

Tiếng Việt

Bây giờ hiện đang là mùa hè, và đây là cơ hội để tôi có thể dành thời gian cho hoạt động yêu thích của mình – đọc sách. Nó đã là sở thích của tôi kể từ khi tôi chỉ là một đứa trẻ, nhưng dạo gần đây tôi hiếm khi có thời gian thoải mái để đọc sách bời vì tôi có rất nhiều việc ở trường phải làm. Tôi thường dành thời gian ngồi trên xe buýt để đọc một vài trang sách, nhưng nó để lại một cảm giác rất khó chịu bởi vì tôi phải ngừng việc đọc ngay khi tôi bước xuống xe.

Hiện tại trường học đang tạm thời kết thúc, tôi có thể nằm trên giường và đọc những cuốn tiểu thuyết yêu thích nhất hàng giờ liền. Tôi có một bộ sưu tập sách trong nước và quốc tế, và tôi rất tự hào về nó. Những thể loại xuất hiện nhiều nhất trên giá sách của tôi là truyện tưởng tượng, khoa học viễn tưởng, trinh thám và truyện tranh.

Mỗi loại sách cho tôi những cảm giác và suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, vậy nên đọc sách là một điều rất thú vị với tôi. Tôi đọc hầu hết những quyển bán chạy nhất ở thời điểm này trên mạng, nhưng tôi chỉ mua những quyển nào tôi thật sự thích. Một vài bộ truyện yêu thích nhất của tôi là Harry Potter, Game of Thrones, Cuốn theo chiều gió, Sherlock Holmes…v…v…

Hiện tại kệ sách trong phòng thậm chí đã lớn hơn giường của tôi, và mẹ tôi hay nói rằng một ngày nào đó đống sách kia sẽ đáng giá hơn cả căn nhà của chúng tôi. Đọc sách là một thói quen tốt, nhưng tôi biết còn có phụ huynh buộc con họ phải chú ý nhiều đến sách giáo khoa hơn là những câu truyện không có thật này. Tôi thật may mắn khi bố mẹ hoàn toàn ủng hộ sở thích này, vậy nên tôi sẽ không bao giờ ngừng đọc sách.

Giới thiệu tuyển tập 🍀 Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Lợi Ích Của Việc Học Online 🍀 10 Bài Mẫu Chọn Lọc

Viết 1 Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sở Thích Đọc Sách Ý Nghĩa – Mẫu 7

Tham khảo những ý văn hay về giá trị và lợi ích của việc đọc sách trong bài mẫu dưới đây giúp các em học sinh viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về sở thích đọc sách ý nghĩa.

Tiếng Anh

As a matter of fact that humans living rhythm has been promoted immensely with the upgrading of neo-technology and hi- technology. However, reading books is still maintained as a healthy habit and it always proves its indispensable roles in our modern life.

First and foremost, books are definitely a great type of entertainment and nowadays many people come to books as a way of relaxation. Reading books regularly is believed to keep our brains healthy, refresh our soul and slip away all stress at work, in our personal relationship or other issues faced in daily life.

In the second place, books strongly support our analytical thinking skills and open up our imagination by diverse sources of information. Having thorough knowledge of different fields will help us to form the basis to overcome all obstacles and challenges in the future. Last but not least, reading books trains us the ability to concentrate the mind on what we are doing.

In our Internet- crazed world, it seems very difficult for us to resist the attraction of mobile phones or computer. But when you read a book, all of your attention is focused on the story and we can immerse ourselves into every small details. In conclusion, each book brings advantageous benefits to readers and it is advisable to keep a good habit of reading books regularly.

Tiếng Việt

Hiện nay, nhịp sống hằng ngày của con người được hỗ trợ nhịp nhàng cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao. Tuy nhiên, việc đọc sách vẫn được duy trì như là một thói quen lành mạnh và nó luôn chứng tỏ được những vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại của chúng ta.

Điều đầu tiến, sách được coi như là một nguồn giải trí tuyệt vời và ngày nay nhiều người đến cuốn sách như một cách thư giãn. Đọc sách thường xuyên sẽ giúp cho bộ não khỏe mạnh, làm thanh thản tâm hồn chúng ta và giải toả tất cả căng thẳng trong công việc, trong các mối quan hệ cá nhân hoặc các vấn đề khác trong cuộc sống thường ngày.

Không những vậy, sách hỗ trợ rất nhiều cho chúng ta kĩ năng suy nghĩ và phân tích vấn đề và phát triển trí tưởng tượng của chúng ta nhờ vào nguồn thông tin đa dạng. Có kiến thức về lĩnh vực khác nhau sẽ tạo cơ sở giúp chúng ta vượt qua mọi chướng ngại vật và những thách thức trong tương lai. Điều cuối cùng nhưng rất quan trọng, đọc sách rèn luyện chúng ta khả năng tập trung tâm trí vào những gì chúng ta đang làm.

Trong một thế giới của Internet, nó dường như như rất khó khăn cho chúng ta cưỡng lại sự thu hút của điện thoại di động hoặc máy tính. Nhưng khi chúng ta đọc sách, tất cả sự chú ý của chúng ta tập trung vào việc câu chuyện và chúng ta có thể nhập tâm vào từng chi tiết nhỏ nhất. Kết lại, mỗi cuốn sách đều mang lại giá trị to lớn cho độc giả và chúng ta nên duy trì thói quen đọc sách thường xuyên.

Đọc nhiều hơn với 🔥 Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Việc Đọc Sách 🔥 15 Mẫu Hay

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sở Thích Đọc Sách Ngắn Gọn – Mẫu 8

Luyện tập viết đoạn văn bằng tiếng Anh về sở thích đọc sách ngắn gọn sẽ giúp các em học sinh có cách hành văn súc tích và sử dụng từ ngữ linh hoạt.

Tiếng Anh

When having free time, I often read a book because this hobby brings me many benefits. I read many different kinds of books including documentary, science, novels, comics, history etc. Each of them has its certain impact on me, and I have to admit that they actually help me to develop in many aspects.

For example, science books give me a lot of interesting information like the formation of life, the evolution of people, or the nature of the universe. When I read them, I can also have more logical thoughts, and it helps me to have the urge to explore about everything around me. Novels provide me various views of life, the ideas and words to express, and different ways to look at people.

Besides those books, comics are a good source of entertainment. Authors still put in comics a lot of useful information as well as general knowledge, and the images make it more interesting for readers to. Books are such my best friends that always give me positive impacts, and I will keep on reading books as my favorite activity.

Tiếng Việt

Mỗi khi rảnh rỗi tôi thường đọc sách bởi vì sở thích này đem đến cho tôi rất nhiều lợi ích. Tôi đọc nhiều loại sách khác nhau bao gồm tư liệu, khoa học, tiểu thuyết, truyện tranh, lịch sử..v..v. Mỗi loại có một tác động lên tôi, và tôi phải thừa nhận rằng chúng thật sự giúp tôi phát triển trong nhiều mặt.

Ví dụ như sách khoa học cho tôi nhiều thông tin thú vị như việc hình thành sự sống, sự tiến hóa của loài người, hoặc bản chất của vũ trụ. Khi đọc, tôi có thể có những suy nghĩ logic hơn, và nó giúp tôi có niềm thôi thúc khám phá về mọi thứ xung quanh mình. Tiểu thuyết cho tôi cái nhìn đa dạng về cuộc sống, những ý tưởng và ngôn từ để thể hiện, và những cách nhìn khác nhau về con người.

Bên cạnh chúng, truyện tranh là một nguồn giải trí tốt. Tác giả vẫn đặt vào đó nhiều thông tin hữu ích cũng như kiến thức chung, và hình ảnh khiến chúng trở nên thú vị hơn cho người đọc. Sách là người bạn thân nhất luôn mang đến cho tôi những tác động tích cực, và tôi luôn xem đọc sách là hoạt động yêu thích nhất.

Tìm hiểu hướng dẫn 🔥 Kiếm Thẻ Cào Miễn Phí 🔥 Kiếm Tiền Online Kiếm Thẻ Cào

Viết Về Sở Thích Đọc Sách Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn Nhất – Mẫu 9

Gợi ý viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh ngắn gọn nhất dưới đây sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng ghi nhớ và chuẩn bị cho bài tập trên lớp của mình.

Tiếng Anh

In my daily life, I have some hobbies such as travelling, cooking, listening to music and so on. However, I enjoy reading book most. To me, books are always a good friend. Firstly, reading books makes me feel relaxed after many long stressful hours at school. I really like comic books because they contain a lot of colorful and interesting images that keep my spirit relax.

Secondly, reading books is a good way to improve my vocabulary and grammar. For example, reading books tells me about the world’s history, let me see the structure of the human body, or bring me a story of Harry Potter. In conclusion, I think reading is one of the most interesting indoors activities.

Tiếng Việt

Trong cuộc sống hàng ngày, tôi có nhiều sở thích như đi du lịch, nấu ăn, nghe nhạc và rất nhiều. Tuy nhiên, tôi thích đọc sách nhất. Đối với tôi, sách luôn là người bạn tốt. Đầu tiên, đọc sách làm cho tôi cảm thấy thư giãn sau nhiều giờ học căng thẳng ở trường. Tôi thực sự thích truyện tranh bởi vì nó chứa đựng rất hình ảnh đầy màu sắc và thú vị cái mà giữ tinh thần của tôi được thư giãn.

Thứ hai, đọc sách là một cách tốt để cải thiện từ vựng và ngữ pháp. Chẳng hạn, đọc sách cho tôi biết về lịch sử thế giới, tìm hiểu cấu trúc của cơ thể người hay biết được câu chuyện về Harry Potter. Tóm lại, tôi nghĩ rằng đọc sách là một hoạt động trong nhà thú vị nhất.

Có thể bạn sẽ thích 🌼 Thuyết Trình Về Gia Đình 🌼 15 Mẫu Tiếng Anh Việt Hay Nhất

Viết Về Sở Thích Đọc Sách Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn Đơn Giản – Mẫu 10

Bài mẫu viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh đơn giản với những câu văn ngắn gọn sẽ là tài liệu văn mẫu cần thiết cho các em học sinh trong quá trình làm bài.

Tiếng Anh

Reading is a fun habit for many people, and it also has many benefits for your health and mind. If you read books by focusing on words and plot, this will stimulate the functioning of your brain and cognitive organs. This will help increase concentration while reading.

In addition, regular reading not only helps thinking but also improves brain function very well, you both acquire knowledge from books as well as help your brain always function effectively, so that learning will be faster.

Tiếng Việt

Đọc sách là thói quen tạo nhiềm niềm vui đối với nhiều người, bên cạnh đó nó cũng có nhiều lợi ích cho sức khỏe và tinh thần của bạn. Nếu bạn đọc sách bằng cách tập trung vào các từ ngữ và cốt truyện, thì điều này sẽ kích thích sự hoạt động của não và các cơ quan nhận thức của bạn. Điều này sẽ giúp nâng cao sự tập trung khi đọc sách.

Ngoài ra, đọc sách thường xuyên không chỉ giúp ích cho suy nghĩ mà còn cải thiện chức năng của não rất tốt, bạn vừa lĩnh hội kiến thức từ sách cũng như giúp cho não bộ luôn hoạt động một cách hiệu quả, nhờ vậy khả năng tiếp thu sẽ nhanh hơn.

Tham khảo văn mẫu 🍃 Tả Về Ngôi Trường Bằng Tiếng Anh 🍃 15 Bài Hay Nhất

Bài Viết Tiếng Anh Về Sở Thích Đọc Sách – Mẫu 11

Đón đọc bài viết tiếng Anh về sở thích đọc sách dưới đây với những bài học ý nghĩa về văn hoá đọc và lợi ích của việc đọc sách.

Tiếng Anh

Reading has long been considered one of the most effective ways to stimulate the mind and to improve yourself. Reading is the process of exploring knowledge, looking for new interesting things. It helps us shape logic thinking, the ability to see things clearly. Through the book, we cultivate ourselves the necessary knowledge and skills such as coherent thinking, the ability to use words fluently, writing skills, etc.

A good book does not just give us the feelings of excitement but also help with forming our emotions, positive attitude, being ready to face up all the challenges of life. I have read somewhere that reading many books does not make you become rich, but there is a certainty that the rich all read books.

Mark Twain used to say that: ‘A person who won’t read have no advantage over one who can’t read’, maybe it is the wealth of experience, skills, knowledge that books bring about . So, reading a book, a little work, but bringing us a lot of benefits. Each person should keep themselves this positive habit.

Tiếng Việt

Đọc sách từ lâu đã được coi là một trong những phương pháp hiệu quả để kích thích trí óc và hoàn thiện bản thân. Đọc sách là quá trình ta đi khám phá kiến thức, tìm kiếm những điều mới mẻ, thú vị. Nó giúp ta hình thành tư duy tốt, khả năng nhìn nhận vấn đề một cách logic và toàn diện về mọi việc. Qua những trang sách, ta trau dồi cho bản thân những kiến thức, kĩ năng cần thiết như tư duy mạch lạc, khả năng sử dụng ngôn từ, kĩ năng viết lách,…

Một cuốn sách hay không chỉ đem đến cho ta cảm giác hứng thú mà còn giúp hình thành trong ta những cảm xúc, thái độ tích cực, sẵn sàng đón nhận mọi thử thách của cuộc sống. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng không phải cứ đọc nhiều sách thì sẽ trở nên giàu có nhưng có một điều chắc chắn rằng những người giàu có đều đọc sách, phải chăng đó là sự giàu có về kinh nghiệm, kĩ năng, sự hiểu biết mà sách đem lại.

Mark Twain cũng từng nói: ‘ Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc’. Như vậy, đọc sách, một công việc tưởng chừng nhỏ nhưng lại mang đến cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Mỗi người nên rèn luyện cho bản thân thói quen tích cực này.

SCR.VN tặng bạn 💧 Nhận Thẻ Cào 50k Miễn Phí 💧 Kiếm Thẻ Cào Free

Bài Văn Về Sở Thích Đọc Sách Bằng Tiếng Anh Luyện Viết – Mẫu 12

Tham khảo bài văn về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh luyện viết giúp các em học sinh củng cố lại những kiến thức ngữ pháp đã học.

Tiếng Anh

Reading books is favourite activity of many people in their free time. When we are reading, we live in another world. A new life opens, there will be no more complication, difficulty or grief that real life brings about. We live naturally like kids with different feelings such as happy, upset, angry,…

However, it does not make us live in dreams. Through the book, we find out our ideal living, become more brave to the difficulty and stronger to the failure in our lives. During the process reading book, we can collect ourselves a lot of useful knowledge. There are many kinds of book, which are suitable for people all of age and satisfy the knowledge need.

If you are kind of people who love to explore the world, let read science books, they will explain all secret of universe. If you like traveling, handbooks will take you to the beautiful land that you haven’t been and give you valuable experiences. Anyway, if you just want to entertain after a hard-working day, comic is a interesting choice. It so wonderful, right? To me, reading books is a meaningful activity and everyone should have this habit.

Tiếng Việt

Đối với rất nhiều người, đọc sách là một sở thích thú vị trong thời gian rảnh rỗi. Khi đọc sách, ta được sống một thế giới khác. Cuộc sống mới mở ra, ở đó sẽ không còn phức tạp, không có khó khăn, đau khổ mà cuộc sống thực tại mang đến. Ta sống hồn nhiên như một đứa trẻ với những cảm xúc khác nhau như vui, buồn, giận hờn,…

Nhưng không vì thế mà ta đắm chìm trong những mộng tưởng. Qua mỗi trang sách, ta tìm cho mình được lí tưởng sống, trở nên dũng cảm hơn trước những khó khăn, mạnh mẽ hơn trước thất bại trong cuộc sống. Trong quá trình đọc sách, ta cũng thu lượm cho bản thân những kiến thức bổ ích. Sách có rất nhiều thể loại, phù hợp cho nhiều lứa tuổi và thỏa mãn nhu cầu kiến thức của từng người.

Nếu bạn là người thích tìm tòi, hãy đọc sách khoa học, nó sẽ lí giải cho bạn về những bí mật của vũ trụ. Nếu bạn thích du lịch, những cuốn cẩm nang đưa bạn du hí những miền đất xinh đẹp phương xa và những kinh nghiệm quý giá cho chuyến đi. Hay đơn giản bạn chỉ muốn giải trí sau ngày làm việc căng thẳng, những cuốn truyện tranh là một lựa chọn tuyệt vời Thật thú vị đúng không nào! Với tôi, đọc sách là việc làm ý nghĩa và mỗi người nên rèn luyện cho mình thói quen này.

Mời bạn đón đọc 🌜 Danh Ngôn Tiếng Anh 🌜 Hay, Bất Hủ Nhất Mọi Thời Đại

Bài Viết Về Sở Thích Đọc Sách Bằng Tiếng Anh Chọn Lọc – Mẫu 13

Bài viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh chọn lọc sẽ giúp các em học sinh có thêm những tài liệu tham khảo hay và học tập tốt.

Tiếng Anh

Books play an integral part in our lives and I’m a true bookworm. However, I have a special passion for English books, I read lots of stories, comics, and even novels in English. I started learning English when I was only 4 years old. At the age of 7, my father gave me the first English book which is full of colourful pictures. I was very delighted though I found it difficult to understand what were there in that book.

From then, I often read English books. There is a stack of them on my bed, so I can read several pages before sleeping. This good habit not only teaches me knowledge but also helps me to improve my vocabulary in English. Reading English books is an interesting indoor activities that you should try.

Tiếng Việt

Sách đóng một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta và tôi là một mọt sách chính hiệu. Tuy nhiên, tôi có một niềm đam mê đặc biệt với sách tiếng Anh, tôi đọc rất nhiều truyện, truyện tranh và thậm chí cả tiểu thuyết bằng tiếng Anh. Tôi bắt đầu học tiếng Anh khi mới 4 tuổi. Năm 7 tuổi, bố tôi đã tặng tôi cuốn sách tiếng Anh đầu tiên với những bức tranh đầy màu sắc. Tôi rất vui mừng mặc dù tôi khó hiểu được những gì có trong cuốn sách đó.

Từ đó, tôi thường đọc sách tiếng Anh. Có một chồng sách trên giường của tôi, vì vậy tôi có thể đọc vài trang trước khi ngủ. Thói quen tốt này không chỉ dạy kiến thức mà còn giúp tôi nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình. Đọc sách tiếng Anh là một hoạt động trong nhà thú vị mà bạn nên thử.

Giới thiệu cùng bạn 🍀 Tả Bạn Thân Bằng Tiếng Anh 🍀 15 Bài Văn Miêu Tả Ngắn Hay

Viết Về Sở Thích Đọc Sách Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn Lớp 7 – Mẫu 14

Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh ngắn gọn lớp 7 không chỉ giúp các em học sinh luyện tập ngữ pháp và trau dồi từ vựng mà còn là bài học ý nghĩa về văn hoá đọc.

Tiếng Anh

My hobby is read book. I like very much to read book in my free time. Read book is my hobby however it never interfere with my study. First I prefer to complete my school home works and study well then I read book. I think I have a good hobby because read book provides me good knowledge in many areas. I like classic novel, science…. My parents appreciate my hobby and they become very happy when they listen all the latest news through me in my voice.

Tiếng Việt

Sở thích của mình là đọc sách. Mình thích nhất là đọc sách những lúc rảnh rỗi. Đọc sách là sở thích của mình dù sao nó không can thiệp vào việc học của mình. Ban đầu, mình thích hoàn thành các công việc ở trường và học bài xong sau đó mới dành thời gian đọc sách.

Mình nghĩ mình có 1 sở thích khá tốt bởi đọc sách cung cấp cho mình nhiều kiến thức tốt trong nhiều lĩnh vực. Mình hay đọc sách tiểu thuyết và khoa học…. Ba mẹ cũng đánh giá cao sở thích của mình và họ trở nên rất hạnh phúc khi nghe tất cả những tin tức qua giọng kể của mình.

Đừng bỏ lỡ cơ hội 🍀 Nhận Thẻ Cào 100k Miễn Phí 🍀 Card Viettel Mobifone

Viết Về Sở Thích Đọc Sách Bằng Tiếng Anh Lớp 7 – Mẫu 15

Với đề bài yêu cầu viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh lớp 7, các em học sinh có thể tham khảo bài văn mẫu được chia sẻ dưới đây:

Tiếng Anh

Both my grandfather and my mother are teachers, so they always remind me of the importance of books. I have been reading books since I was a little kid, and I think they made me a good person as I am today. When I was small, I had to read under the guidance of my grandfather, and he chose simple and suitable books with pictures for me. Now I am a teenager, I have the right to choose what I want to read, but of course my mother still has a look at them before I read.

I read many kinds of books such as science, documentary, history, fantasy, comic books etc, and each type of them teach me a lot of things. I spend at least an hour to read every day, and it has become my biggest hobby. I take most of the books from my grandfather’s bookshelf, but sometimes I also buy some on my own. Books open many magical doors for me, and I will never stop reading books.

Tiếng Việt

Cả ông tôi và mẹ tôi đều là giáo viên, vì vậy họ luôn nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của sách. Tôi đã đọc sách từ khi còn nhỏ và tôi nghĩ chúng đã biến tôi thành một người tốt như tôi ngày nay. Khi tôi còn nhỏ, tôi phải đọc theo sự hướng dẫn của ông tôi, và ông đã chọn những cuốn sách đơn giản có kèm hình ảnh và phù hợp cho tôi. Bây giờ tôi là một thiếu niên, tôi có quyền chọn những gì tôi muốn đọc, nhưng tất nhiên mẹ tôi vẫn kiểm tra chúng qua một lần trước khi tôi đọc.

Tôi đọc nhiều loại sách như khoa học, sách tài liệu, lịch sử, giả tưởng, truyện tranh, v.v. và mỗi loại trong số chúng dạy cho tôi rất nhiều điều. Tôi dành ít nhất một giờ để đọc mỗi ngày, và nó đã trở thành sở thích lớn nhất của tôi. Tôi lấy hầu hết các cuốn sách từ kệ sách của ông nội tôi, nhưng đôi khi tôi cũng tự mua một vài quyển. Sách mở ra nhiều cánh cửa kỳ diệu cho tôi, và tôi sẽ không bao giờ ngừng đọc sách.

Có thể bạn sẽ thích 🌼 Tả Ngôi Nhà Bằng Tiếng Anh Lớp 6 🌼 15 Bài Văn Hay

Viết một bình luận