Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh [24+ Mẫu]

Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh ❤️️ 24+ Mẫu ✅ Tham Khảo Tuyển Tập Văn Mẫu Đặc Sắc Được SCR.VN Chọn Lọc Dưới Đây.

Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh – Bài 1

Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh, cùng đón đọc mẫu văn hay sau đây.

The Internet brings a lot of advantages to students in studying as well as researching. Firstly, the Internet allows students to access a huge source of information. They can go online and look for anything they need by using search engines such as Google, Yahoo,… or directly visiting other professional websites. Some school libraries also have computers connected with the Internet for their students. Secondly, the Internet has enabled distance learning as well as e-learning.

Thanks to the Internet, there are thousands of online courses available. If there weren’t the Internet, how could we keep studying during the Covid 19? Finally, films, music and different games on the Internet also help students to relax easily. In conclusion, there are a large number of benefits that the Internet brings to students.

Tạm dịch

Internet mang lại rất nhiều thuận lợi cho học sinh trong học tập cũng như nghiên cứu. Thứ nhất, Internet cho phép học sinh tiếp cận với nguồn thông tin khổng lồ. Chúng có thể lên mạng và tìm kiếm bất cứ thứ gì chúng cần bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo,… hoặc truy cập trực tiếp vào các trang web chuyên ngành khác. Một số thư viện ở trường học cũng có máy tính kết nối Internet cho học sinh của họ. Thứ hai, Internet đã cho phép đào tạo từ xa cũng như học trực tuyến.

Nhờ có Internet, có hàng ngàn khóa học trực tuyến có sẵn. Nếu không có Internet, làm sao chúng ta có thể tiếp tục việc học trong Covid 19? Cuối cùng, phim ảnh, âm nhạc và các trò chơi khác nhau trên Internet cũng giúp học sinh dễ dàng thư giãn. Tóm lại, có rất nhiều lợi ích mà Internet mang lại cho chúng các học sinh.

Gợi Ý 💦 Viết Một Đoạn Văn Ngắn Gọn 🌼 21 Bài Văn Mẫu Hay Nhất

Hãy Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh Hay – Bài 2

Hãy Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh Hay, một chủ đề hay và hấp dẫn được nhiều bạn đọc quan tâm đến.

The Internet plays a critical role in working. At first, by having the Internet at the office and at home, workers gain access to an enormous volume of information. This information can assist them in solving work-related problems and increase the firm’s productivity. Secondly, the Internet can enhance the movement of tasks. It accelerates 24-hour communication through electronic devices such as cellphones, laptops,…

People are able to access their colleagues, data and documents while seamlessly working from virtually anywhere. Without the Internet, it’s impossible to work from home. Last but not least, if someone wants to sell products and services or run a business, the Internet is the best place. Also, the Internet can help to promote the business through different tools of advertising. I have to say that the Internet is one of the most exceptional innovations.

Tạm dịch

Internet đóng một vai trò quan trọng trong làm việc. Đầu tiên, với Internet tại văn phòng và ở nhà, người lao động có thể truy cập khối lượng thông tin khổng lồ. Thông tin này có thể hỗ trợ họ giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc và tăng năng suất của công ty. Thứ hai, Internet có thể nâng cao sự linh hoạt trong các nhiệm vụ. Nó tăng tốc việc liên lạc 24/24 thông qua các thiết bị điện tử như điện thoại di động, laptop, …

Mọi người có thể kết nối với đồng nghiệp, dữ liệu và tài liệu của họ trong khi làm việc mọi lúc mọi nơi. Không có Internet, chúng ta không thể làm việc tại nhà. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nếu ai đó muốn bán sản phẩm, dịch vụ hoặc điều hành một doanh nghiệp, Internet là nơi tốt nhất. Ngoài ra, Internet có thể giúp thúc đẩy việc kinh doanh thông qua các công cụ quảng cáo khác nhau. Tôi phải nói rằng Internet là một trong những đổi mới đặc biệt nhất.

Tìm hiểu hướng dẫn 🌹 Kiếm Thẻ Cào Miễn Phí 🌼 Kiếm Tiền Online Kiếm Thẻ Cào

Viết Đoạn Văn Ngắn Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh – Bài 3

Viết Đoạn Văn Ngắn Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh giúp các em trau dồi thêm vốn ngoại ngữ của mình tốt hơn.

There are many good reasons for elderly people to use the Internet. Firstly, the Internet can help to ward off mental illness. Nowadays, depression is common in old people because they feel isolated and lonely frequently. The Internet can be used to promote social engagement in a number of ways. Elderly people can have video chat sessions with their friends and relatives, participate in online groups, join a social network and much more. Constantly talking to other people can help them to remain mentally stimulated and avoid mental illness.

Secondly, the Internet helps old people to learn new things. They can join a learning group or join a community dedicated to sharing knowledge about their favourite topic. Realising that there are many like-minded people who are passionate about the same hobbies can be a huge draw!

Finally, shopping online is fun! In addition to buying various presents, they can also do their grocery shopping. This can be extremely convenient and creates a satisfying feeling of independence for the old. With the Internet, elderly people can have a more busy, entertaining and exciting life.

Bản dịch

Có nhiều lý do chính đáng để người cao tuổi sử dụng Internet. Thứ nhất, Internet có thể giúp ngăn ngừa bệnh về tâm lý. Ngày nay, trầm cảm phổ biến ở người già vì họ thường xuyên cảm thấy bị cô lập và cô đơn. Internet có thể được sử dụng để thúc đẩy sự tham gia vào xã hội theo một số cách. Người cao tuổi có thể trò chuyện video với bạn bè và người thân của họ, tham gia vào các nhóm trực tuyến, tham gia mạng xã hội và hơn thế nữa. Thường xuyên nói chuyện với người khác có thể giúp họ kích thích tinh thần và tránh được bệnh về tâm thần.

Thứ hai, Internet giúp người già học hỏi những điều mới. Họ có thể tham gia một nhóm học tập hoặc tham gia một cộng đồng dành riêng để chia sẻ kiến ​​thức về chủ đề yêu thích của họ. Nhận ra rằng có nhiều người cùng chí hướng và đam mê cùng sở thích có thể là một điểm thu hút rất lớn!

Cuối cùng, mua sắm trực tuyến rất vui! Ngoài việc mua nhiều món quà khác nhau, họ cũng có thể mua sắm hàng tạp hóa. Điều này vô cùng tiện lợi và tạo ra cảm giác độc lập cho người già. Với Internet, người cao tuổi có thể có một cuộc sống bận rộn, giải trí và thú vị hơn.

Tham Khảo 🌼 Viết Đoạn Văn Nghị Luận ❤️️ 15 Bài Mẫu Ngắn Gọn Hay Nhất

Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh Hay Nhất – Bài 4

Bài mẫu Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh Hay Nhất được SCR.VN chọn lọc và chia sẻ sau đây.

It is true that the Internet brings a lot of benefits to students. Firstly, the Internet allows students to access all different types of information from resources from across the globe. Any information on any subject under the sun is available on the Internet. Therefore, students can use online search engines like Google for searching for their study relevant materials, assignments, quizzes, presentations,..

Secondly, the Internet also helps the students and teachers communicate more easily. They can discuss with each other online through the internet. Online groups on social media platforms such as Facebook, Zalo, etc. can be created for sharing information. In addition, the Internet makes distance learning become a small thing. There are a lot of universities and colleges in the world that serve online education nowadays.

Last but not least, entertainment is another big reason that many students love the Internet. The Internet offers thousands of free films, music and games which help students to relax. For instance, just by surfing Facebook for a while, they can see many funny stories that make them laugh. To conclude, it can be said that there are a large number of benefits that the Internet brings to students.

Bản dịch

Sự thật là Internet mang lại rất nhiều lợi ích cho học sinh. Thứ nhất, Internet cho phép học sinh truy cập tất cả các loại thông tin khác nhau từ các nguồn khắp nơi trên thế giới. Mọi thông tin về bất kỳ chủ đề nào dưới ánh nắng mặt trời đều có sẵn trên Internet. Do đó, sinh viên có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm trực tuyến như Google để tìm kiếm tài liệu, bài tập, câu đố, bài thuyết trình, .. liên quan đến việc học của mình.

Thứ hai, Internet cũng giúp học sinh và giáo viên giao tiếp dễ dàng hơn. Họ có thể thảo luận với nhau trực tuyến thông qua Internet. Có thể tạo các nhóm trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, … để chia sẻ thông tin. Ngoài ra, Internet khiến việc học từ xa trở thành chuyện nhỏ. Hiện nay có rất nhiều trường đại học và cao đẳng trên thế giới phục vụ giáo dục trực tuyến.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, giải trí là một lý do lớn khác khiến nhiều sinh viên yêu thích Internet. Internet cung cấp hàng ngàn bộ phim, âm nhạc và trò chơi miễn phí giúp sinh viên thư giãn. Ví dụ, chỉ cần lướt Facebook một lúc, họ có thể thấy nhiều câu chuyện hài hước khiến họ bật cười. Để kết luận, có thể nói rằng có rất nhiều lợi ích mà Internet mang lại cho sinh viên.

Chia sẻ cơ hội 🌿  Nạp Thẻ Ngay Miễn Phí 🌼 Tặng Card Nạp Tiền Ngay Free Mới

Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn – Bài 5

Bài mẫu Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn và súc tích thể hiện qua từng câu văn, cách dùng từ ngữ sáng tạo và đa dạng.

The internet has increasingly developed and becomes an important part of our everyday life. Firstly, the internet is a rich source of education. Thanks to the internet we can take part in online schools or online lessons to learn without having to spend time traveling. Besides, we can also study through many interesting programs on the internet. Therefore, the internet is very useful. cheap, easy and save time to study.

Secondly, the internet is a means of entertainment. We can watch our favorite programs, watch funny and interesting movies or listen all kinds of music. We use the internet not only to play games but also to read novels or newspaper. We can even shopping online without getting there.

Finally, the internet is a source of information. It is really a very fast and convenient way to get information. Only siting on your living room or your bedroom with the computer or smartphone connect internet, you can know every corners of the world. We can also know the weather before we go somewhere. Moreover, we can communicate with our friends or relatives by e-mail or chatting. Further more, internet also helps us widen our knowledge.

In summary, the internet is a wonderful invention of modern life.

Tạm dịch

Mạng internet ngày càng phát triển và trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thứ nhất, Internet là một nguồn giáo dục phong phú. Nhờ có internet, chúng ta có thể tham gia vào các trường học trực tuyến hoặc các bài học trực tuyến để học mà không cần phải mất thời gian đi lại. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể học qua nhiều chương trình thú vị trên internet. Do đó, internet rất hữu ích. rẻ, dễ dàng và tiết kiệm thời gian nghiên cứu.

Thứ hai, internet là một phương tiện giải trí. Chúng ta có thể xem những chương trình yêu thích, xem những bộ phim vui nhộn, hấp dẫn hay nghe tất cả các thể loại nhạc. Chúng tôi sử dụng Internet không chỉ để chơi game mà còn để đọc tiểu thuyết hoặc báo. Chúng tôi thậm chí có thể mua sắm trực tuyến mà không cần đến đó.

Cuối cùng, internet là một nguồn thông tin. Nó thực sự là một cách rất nhanh chóng và thuận tiện để có được thông tin. Chỉ ngồi trong phòng khách hoặc phòng ngủ của bạn với máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối internet, bạn có thể biết mọi nơi trên thế giới. Chúng ta cũng có thể biết thời tiết trước khi đi đâu đó. Hơn nữa, chúng ta có thể liên lạc với bạn bè hoặc người thân của mình bằng e-mail hoặc trò chuyện. Hơn nữa, internet còn giúp chúng ta mở mang kiến ​​thức.

Tóm lại, internet là một phát minh tuyệt vời của cuộc sống hiện đại.

Xem Nhiều Hơn 💦 Viết Đoạn Văn 200 Chữ 🌼 Cách Viết & 24 Bài Văn Hay Nhất

Viết Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh Đặc Sắc – Bài 6

Viết Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh Đặc Sắc, cùng đón đọc mẫu văn hay dưới đây để có thêm nhiều tài liệu hay để ôn tập.

As you know, internet brings us lots of things that the news or book doesn’t mention it. Firstly, it helps us improve our knowledge of about the things around us. There are also millions of videos on sites like YouTube that help explain various topics and even online courses that can be taken to help teach you about many different subjects. Secondly, it also help us expanding the relationship through the internet like Facebook, games, Instagram, …

Thirdly, with the help of GPS technology, the Internet can help map and direct you to almost every place in the world. You can quickly route to your location or find businesses in your area that may sell or provide you with a service you need. In conclusion, the internet has a great contribution to our lives when we use it appropriately.

Bài dịch

Như bạn đã biết, internet mang lại cho chúng ta rất nhiều thứ mà tin tức hay sách báo không đề cập đến. Thứ nhất, nó giúp chúng ta nâng cao kiến ​​thức về những thứ xung quanh chúng ta. Ngoài ra còn có hàng triệu video trên các trang web như YouTube giúp giải thích các chủ đề khác nhau và thậm chí các khóa học trực tuyến có thể được thực hiện để giúp dạy bạn về nhiều chủ đề khác nhau. Thứ hai, nó còn giúp chúng ta mở rộng mối quan hệ thông qua internet như Facebook, game, Instagram,…

Thứ ba, với sự hỗ trợ của công nghệ GPS, Internet có thể giúp lập bản đồ và chỉ đường cho bạn đến hầu hết mọi nơi trên thế giới. Bạn có thể nhanh chóng định tuyến đến vị trí của mình hoặc tìm các doanh nghiệp trong khu vực của bạn có thể bán hoặc cung cấp cho bạn dịch vụ bạn cần. Tóm lại, Internet có một đóng góp to lớn cho cuộc sống của chúng ta khi chúng ta sử dụng nó một cách hợp lý.

Đừng bỏ lỡ cơ hội 🍀 Nhận Thẻ Cào 100k Miễn Phí 🌼 Card Viettel Mobifone

Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh Luyện Viết – Bài 7

Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh Luyện Viết giúp các em cải thiện kĩ năng viết cũng như khả năng ngoại ngữ của mình lên cấp bậc cao hơn.

In my opinion, the internet is playing an important role in our modern life for some reasons. Firstly, it is used as a source of information. If you want to know different countries or you want to see the weather forecast, news, you only surf the net in some minutes. The information of the inyernet is not only various but also very update. Secondly, the internet is a world of entertainment. There are a lot of interesting films, famous stories that we can see on the internet.

Moreover, we can listen to music, play our favourite games. It helps us to relax after a hard working day. Finally, the internet is a large school. We can learn in an famous university at home by surfing the web. In conclusion, the internet is a wonderful invention in our life, we should use it more and more.

Tạm dịch

Theo tôi, internet đang đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện đại của chúng ta vì một số lý do. Thứ nhất, nó được sử dụng như một nguồn thông tin. Nếu bạn muốn biết các quốc gia khác nhau hoặc bạn muốn xem dự báo thời tiết, tin tức, bạn chỉ cần lướt mạng trong vài phút. Thông tin của inyernet không chỉ đa dạng mà còn rất cập nhật. Thứ hai, Internet là một thế giới giải trí. Có rất nhiều bộ phim hấp dẫn, những câu chuyện nổi tiếng mà chúng ta có thể xem trên internet.

Hơn nữa, chúng tôi có thể nghe nhạc, chơi trò chơi yêu thích của chúng tôi. Nó giúp chúng ta thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cuối cùng, internet là một trường học rộng lớn. Chúng ta có thể học ở một trường đại học nổi tiếng ở nhà bằng cách lướt web. Tóm lại, internet là một phát minh tuyệt vời trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta nên sử dụng nó nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Gợi Ý 🌼 Viết Đoạn Văn Nói Về Em Và Trường Em ❤️️15 Bài Mẫu Hay

Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Lợi Ích Của Internet Ấn Tượng – Bài 8

Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Lợi Ích Của Internet Ấn Tượng giúp các em có thể học hỏi được cách triển khai bài logic và mạch lạc.

The internet has increasingly developed and became part of out every day life. Nobody can deny the benefits that the internet brings us. Firstly, the internet is a source of ìnormation. We can get information about every aspect in a very fast and convenient way.

We can read e-book or check weather conditions. Through the internet, we can look up the prices of certain consumer goods. Secondly, the internet is a source of entertainment. We can watch a movie, listen to the recent music album, play games, read novels,….

Finally, the internet is a means of education. We can learn foreign language, look up information. We can take online courses. The internet is almost an unlimited source of education materials for you to get. Today, the internet is a highly effective tool for communicating, for gathering information and for cooperation between distant locations.

Millions of people worldwide are using the internet to communicate ,share information, make new associations ,…. Therefore, The internet is a wonderful invention of modern life. It makes our world become close together.

Tạm dịch

Internet ngày càng phát triển và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Không ai có thể phủ nhận những lợi ích mà internet mang lại cho chúng ta. Thứ nhất, internet là một nguồn của sự bình ổn. Chúng tôi có thể nhận được thông tin về mọi khía cạnh một cách rất nhanh chóng và thuận tiện.

Chúng ta có thể đọc sách điện tử hoặc kiểm tra điều kiện thời tiết. Thông qua internet, chúng ta có thể tra cứu giá cả của một số mặt hàng tiêu dùng. Thứ hai, internet là một nguồn giải trí. Chúng ta có thể xem một bộ phim, nghe album nhạc gần đây, chơi game, đọc tiểu thuyết, ….

Cuối cùng, internet là một phương tiện giáo dục. Chúng ta có thể học ngoại ngữ, tra cứu thông tin. Chúng ta có thể tham gia các khóa học trực tuyến. Internet gần như là một nguồn tài liệu giáo dục không giới hạn để bạn có được. Ngày nay, Internet là một công cụ hiệu quả cao để giao tiếp, thu thập thông tin và hợp tác giữa các địa điểm xa nhau.

Hàng triệu người trên toàn thế giới đang sử dụng Internet để giao tiếp, chia sẻ thông tin, tạo các liên kết mới,…. Vì vậy, Internet là một phát minh tuyệt vời của cuộc sống hiện đại. Nó làm cho thế giới của chúng ta trở nên gần nhau.

Tham Khảo 🌼 Viết Đoạn Văn Kể Về Việc Học Tập Của Em Trong Học Kì 1 ❤️️15 Mẫu

Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh Đơn Giản – Bài 9

Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh Đơn Giản được nhiều bạn đọc quan tâm và yêu thích sau đây.

Nowadays, Internet brings many benefits in our daily life. Firstly, we cannot deny that internet plays an important role in widening our knowledge. It has a huge source of information which can help people know more about the world and broaden their mind about nature and society.

Secondly, internet is a type of entertainment that people use to enrich their moral life. They can listen to music, play games, and watch film without going outside. Finally, internet is a way of communication.

With the internet, people are ought to send and receive information quickly, easily. For example , It takes us less time chatting with friends by using internet. In conclusion, internet has a great contribution to the our life when we use it appropriately.

Tạm dịch

Ngày nay, Internet mang lại nhiều tiện ích trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta không thể phủ nhận rằng internet đóng một vai trò quan trọng trong việc mở mang kiến ​​thức của chúng ta. Nó có một nguồn thông tin khổng lồ có thể giúp mọi người hiểu biết thêm về thế giới và mở rộng tầm nhìn của họ về tự nhiên và xã hội.

Thứ hai, internet là một loại hình giải trí mà con người sử dụng để làm phong phú thêm đời sống đạo đức của mình. Họ có thể nghe nhạc, chơi game và xem phim mà không cần ra ngoài. Cuối cùng, internet là một phương thức giao tiếp.

Với Internet, mọi người phải gửi và nhận thông tin một cách nhanh chóng, dễ dàng. Ví dụ, chúng ta mất ít thời gian hơn để trò chuyện với bạn bè bằng cách sử dụng internet. Tóm lại, internet có một đóng góp to lớn cho cuộc sống của chúng ta khi chúng ta sử dụng nó một cách hợp lý.

Tham Khảo 💧 Viết Đoạn Văn Về Tinh Thần Tự Học ❤️️15 Bài Nghị Luận Hay

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Lợi Ích Của Internet – Bài 10

Bài mẫu Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Lợi Ích Của Internet giúp các em có thêm nhiều chủ đề hay để chuẩn bị cho kì thi của mình.

Internet is as a global network of computer systems. It connects all mobile phones, computers and other internet-based devices around the world. People all over the world use the internet to search and send any information. We can know what is happening in remote areas and communicate with the people of other countries.

We can use the internet for banking, shopping, learning, and entertainment sitting at home. But it has some demerits too. Internet addiction causes health problems and waste of time. Some can use it for illegal activities. Internet may be used for cybercrimes. So, we must be aware of while using the internet. Above all, the internet has so much contribution to the present world. It has made our life easier.

Bài dịch

Internet là một mạng toàn cầu của các hệ thống máy tính. Nó kết nối tất cả điện thoại di động, máy tính và các thiết bị dựa trên internet khác trên khắp thế giới. Mọi người trên khắp thế giới sử dụng internet để tìm kiếm và gửi bất kỳ thông tin nào. Chúng tôi có thể biết những gì đang xảy ra ở những vùng sâu vùng xa và giao tiếp với người dân các nước.

Chúng ta có thể sử dụng Internet để giao dịch ngân hàng, mua sắm, học tập và giải trí ngay tại nhà. Nhưng nó cũng có một số điểm kém. Nghiện Internet gây ra các vấn đề sức khỏe và lãng phí thời gian. Một số có thể sử dụng nó cho các hoạt động bất hợp pháp. Internet có thể được sử dụng cho tội phạm mạng. Vì vậy, chúng ta phải lưu ý trong khi sử dụng internet. Trên tất cả, internet có rất nhiều đóng góp cho thế giới hiện tại. Nó đã làm cho cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn.

Gợi Ý 💧 Viết Một Đoạn Văn Ngắn Trình Bày Suy Nghĩ Của Em Về Phương Pháp Học Trực Tuyến ❤️️ 15 Mẫu Hay

Viết Đoạn Văn Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh Văn Mẫu – Bài 11

Viết Đoạn Văn Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh Văn Mẫu là tài liệu tham khảo hữu ích để các em có thể học hỏi và trau dồi thêm cho mình nhiều kiến thức hay.

Young people nowadays have a new form of entertainment in addition to typical ones, and that is the Internet. Only by looking at the computer screen or smart phone, we can reach to a vast and exciting world of Internet. The Internet is where people around the world share information, images and videos, so it is an interesting and almost endless space of entertaining. We can watch movies, listen to music, read books, play games, read newspapers and do many other things on the Internet.

In addition, making friends and posting interesting moments on social networking sites is also an integral part of the Internet. Some top applications such as Facebook, Youtube, Snapchat, Twitter, Instagram, etc always attract a lot of users, and most of them are young people. However, it now seems that the Internet has consumed too much of our time, and we are limiting our forms of entertainment through the abuse of Internet.

Tạm dịch

Giới trẻ hiện nay có một hình thức giải trí mới bên cạnh những hoạt động giải trí điển hình, và đó chính là mạng Internet. Chỉ thông qua màn hình máy vi tính hoặc điện thoại, chúng ta có thể tiếp cận với một thế giới rộng lớn và thú vị của mạng Internet. Internet là nơi mọi người trên thế giới chia sẻ những thông tin, hình ảnh cũng như các đoạn video, vì vậy có thể nói đây là một không gian giải trí hấp dẫn và gần như vô tận. Chúng ta có thể xem phim, nghe nhạc, đọc sách, chơi trò chơi, đọc báo và thực hiện nhiều thao tác khác trên mạng Internet.

Ngoài ra, việc kết bạn và đăng tải những khoảnh khắc thú vị của bản thân lên các trang mạng xã hội cũng là một phần không thể thiếu của Internet. Các ứng dụng hàng đầu như Facebook, Youtube, Snapchat, Twitter, Instagram..v..v.. luôn thu hút được rất đông người sử dụng, và đa số là các bạn trẻ tuổi. Tuy nhiên, hiện nay có vẻ như Internet đã tiêu tốn quá nhiều thời gian của chúng ta, và chúng ta đang tự hạn chế các hình thức giải trí của mình thông qua việc lạm dụng Internet.

Xem Thêm 💧 Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Việc Học Online ❤️️ 15 Bài Hay

Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh Chi Tiết – Bài 12

Bài mẫu Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh Chi Tiết được các bạn đọc chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn văn học nổi tiếng dưới đây.

Modern society is constantly developing, and the appearance of the Internet has opened up a whole new era of access and sharing of information. This brings a tremendous reform and benefits to all humanity. In our lives there are innumerable questions that need to be answered, and the Internet was born as a useful tool to help us solve those questions.

Searching for information in the past has cost humanity a lot of time and effort, and not everyone had patience to turn the pages one by one to find the information they needed.

However, our lives have changed tremendously since the arrival of the Internet, and the search of general information on the Internet has not consumed us much more than mouse clicks and keyboard typing. This is where most basic and specialist information is gathered from the majority of occupations and fields in our life. There are countless websites that contain useful information for research and study, and Wikipedia is now considered to be the most complete and accurate encyclopedia.

Searching the Internet is simple, but we should also be careful in getting that information. Not all knowledge on the Internet is accurate and complete, so we need to compare information from many different sources before actually using any of them for our purposes. The Internet is an infinite ocean of knowledge, and we can learn countless things if we know how to use it properly.

Tạm dịch

Xã hội hiện đại luôn không ngừng phát triển, và sự xuất hiện của Internet đã mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới trong việc tiếp cận và chia sẻ thông tin. Điều này mang đến sự cải cách và những lợi ích vô cùng to lớn cho cả nhân loại.

Trong cuộc sống chúng ta luôn tồn tại vô số câu hỏi cần được giải đáp, và Internet ra đời như một phương tiện hữu ích để giúp chúng ta giải quyết những thắc mắc đó. Việc tra cứu thông tin trong quá khứ từng tiêu tốn của nhân loại rất nhiều thời gian và công sức, và không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để lật từng trang giấy một để tìm ra thông tin mà mình cần.

Tuy nhiên, cuộc sống của chúng ta thay đổi rất lớn kể từ sự xuất hiện của Internet, và việc tra cứu thông tin phổ thông trên Internet không tiêu tốn của chúng ta nhiều hơn những cú click chuột và gõ bàn phím. Đây là nơi chứa đựng hầu hết các thông tin cơ bản và chuyên sâu của đa số các ngành nghề và lĩnh vực trong cuộc sống. Có vô số các trang mạng chứa đựng những thông tin hữu ích cho việc nghiên cứu và học tập, và hiện nay Wikipedia được xem là một trang mạng bách khoa toàn thư đầy đủ và chính xác nhất.

Việc tra cứu trên Internet rất đơn giản, nhưng chúng ta cũng nên thận trọng trong việc tiếp nhận những thông tin đó. Không phải toàn bộ kiến thức trên Internet đều chính xác và đầy đủ, vậy nên chúng ta cần so sánh thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trước khi thật sự sử dụng bất kì chi tiết nào cho mục đích của mình. Internet là một biển kiến thức vô tận, và chúng ta sẽ học được vô số thứ nếu chúng ta biết sử dụng nó một cách hợp lý.

Hướng Dẫn Cách Nhận 🌼 Thẻ Cào Miễn Phí 🌼 Nhận Thẻ Cào Free Mới Nhất

Viết Đoạn Văn Về Internet Bằng Tiếng Anh – Bài 13

Viết Đoạn Văn Về Internet Bằng Tiếng Anh sẽ mang đến cho các em thêm nhiều ý văn hay và hấp dẫn để làm bài của mình tốt hơn.

The most popular and innovative creation in the world of technology is the Internet. Internet has changed the world and developed at a surprising speed. However, Internet has some pros and cons, too.

On one hand, it’s undeniable that Internet has vast benefits. First of all, internet provides you a huge source of information. Nowadays, with many research tools, you can get any information you want such as how to cook a dish, how to play a game, the culture of places,…all in all, information of any field can be easily found on the internet. Besides, Internet change ways people communicate with mails, video calls, chat tools, which can connect people even when they stay far from each other.

In the past, letter was the only way to contact with many risks, however, with Internet, we don’t have to worry anything about the connection. Another benefit is that Internet provides you a wide range of entertainment such as games, movies, music,… In education, e-learning and distance learning reduce the cost of study and are convenient for those who want to study at home or want to work during the day and study in the evening instead of attending universities.

On the other hand, Internet brings about some troubles for human life. Internet has become popular with many applications but easily makes people become addicted to Internet. Especially to students, they waste time playing computer games, watching TV or surfing facebook, twitter, Instagram instead of making use of Internet’s benefits. They also don’t want to join outdoor activities and have fun with their friends.

Looking at the computer screen for a long time can also harm our eyes and make us tired. Additionally, some people use internet for bad purpose such as providing wrong information to abuse some one or stealing internet users’ personal information. Many user have complained about being disturbed by calls or mails from people they don’t know to ask whether the users want to buy their products.

In conclusion, although internet has so many advantages, users need to alert and protect themselves from the risks of using it.

Tạm dịch

Phát minh phổ biến và mang tính kiến tọa nhất trong thế giới công nghệ là Internet. Internet đã thay đổi thế giới và phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, Internet cũng có một số ưu điểm và nhược điểm.

Một mặt, không thể phủ nhận rằng Internet có những lợi ích to lớn. Trước hết, internet cung cấp cho bạn một nguồn thông tin khổng lồ. Ngày nay, với nhiều công cụ tìm kiếm, bạn có thể nhận được bất kỳ thông tin nào bạn muốn như cách nấu một món ăn, cách chơi game, văn hóa địa điểm,… túm lại, thông tin về bất kỳ lĩnh vực nào cũng có thể dễ dàng được tìm thấy trên internet. Bên cạnh đó, Internet thay đổi cách mọi người giao tiếp với thư, cuộc gọi video, công cụ trò chuyện, có thể kết nối mọi người ngay cả khi họ ở xa nhau.

Trong quá khứ, thư là cách duy nhất để liên hệ với nhiều rủi ro, tuy nhiên, với Internet, chúng ta không phải lo lắng về vấn đề kết nối. Một lợi ích khác là Internet cung cấp cho bạn nhiều loại hình giải trí như trò chơi, phim ảnh, âm nhạc,… Trong giáo dục, học trực tuyến và học từ xa làm giảm chi phí học tập và thuận tiện cho những ai muốn học ở nhà hoặc muốn làm việc trong ngày và học vào buổi tối thay vì theo học đại học.

Mặt khác, Internet mang lại một số rắc rối cho cuộc sống con người. Internet đã trở nên phổ biến với nhiều ứng dụng nhưng dễ dàng khiến mọi người trở nên nghiện Internet. Đặc biệt đối với học sinh, họ lãng phí thời gian chơi trò chơi trên máy tính, xem TV hoặc lướt facebook, twitter, Instagram thay vì tận dụng lợi ích của Internet. Họ cũng không muốn tham gia các hoạt động ngoài trời và vui chơi với bạn bè của họ.

Nhìn vào màn hình máy tính trong một thời gian dài cũng có thể làm hại mắt chúng ta và khiến chúng ta mệt mỏi. Ngoài ra, một số người sử dụng internet cho mục đích xấu như cung cấp thông tin sai trái để lạm dụng một ai dó hoặc ăn cắp thông tin cá nhân của người dùng internet. Nhiều người dùng đã phàn nàn về việc bị quấy rầy bởi các cuộc gọi hoặc thư từ những người mà họ không biết để hỏi liệu người dùng có muốn mua sản phẩm của họ hay không.

Tóm lại, mặc dù internet có rất nhiều lợi thế, người dùng cần phải cảnh giác và tự bảo vệ mình khỏi những rủi ro khi sử dụng nó.

Tham Khảo 💧 Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Sống Ở Thành Phố ❤️️ 15 Bài Văn Hay

Viết Về Lợi Ích Và Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh – Bài 14

Chia sẻ đến bạn đọc mẫu văn hay chia sẻ về chủ đề ” Viết Về Lợi Ích Và Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh ” sau đây.

Internet is a world-wide network of computeriez devices and servers. Nowadays, Internet is popular everywhere in the world. Internet provides many useful utilities for users but besides that is also has negative.Firstly, Internet is a big global store of information. Anykind of information is available on the Internet. You can find it buy the most popular search engines, such as: google.com, bing.com, yahoo.com, etc. Moreover, you can share information with other people around the world.

Secondly, Internet connects many people all over the world. Stay up date with the latest news of the world on the Internet. Most of the newspapers of the world are also available on the Internet. It easier to stay in touch with your friends by chatting, e-mail messages, forum.. Another benefit is there are many services on the internet. Such as online banking, job seeking, purchasing movies tickets and hotel reservations. Especially for entertainment, you can see movies, listen to music or play games with other people in any part of the world.

Online education is also poplular on the internet. Many websites provide lectures, books and documents on the different subjects or topics. You can also download these lectures into your own computer to learn many times and get a lot of knowledge.

Besides, there are also disadvantages.

The pysical distance among loved ones is increasing and the emotional connect between people are missing. We can live without food but not Internet. We feel helpless when Internet connection is down. Another drawback is Internet is the most popular source of spreading viruses. These viruses can attack your privacy and get some information about you.

The next drawback is accuracy of information. Sometimes we don’t know if some information may be incorrect of not. Sometimes you may be confused. Another problem is the waste of time. We always remain engaged with many online activities such as checking emails, chatting, online shopping, business-deals, etc. We don’t get time to rest.

In conclusion, there are many advantages and disadvantages of the internet. We have the intellect to make smart choices. We should not allow internet to distract or disturb our mind. We should use it in a way that brings harmony in life.

Nội dung dịch

Internet là một mạng lưới toàn cầu cho các thiết bị máy vi tính và máy chủ. Ngày nay, Intenet phổ biến ở khắp mọi nơi trên thế giới. Internet cung cấp nhiều tiện ích hữu ích cho con người dùng nhưng bên cạnh đó, nó cũng có những mặt tiêu cực.

Đầu tiên, Internet là một kho trữ thông tin toàn cầu lớn. Bất kỳ loại thông tin nào cũng đều có sẵn trên Internet. Bạn có thể tìm thấy nó bằng các công tụ tìm kiếm phổ biến nhất, chẳng hạn như: google.com, bing.com, yahoo.com,vv. Hơn nữa, bạn có thể chia sẽ thông tin với những người khác trên khắp thế giới.

Thứ hai, Internet kết nối nhiều người trên toàn thế giới. Bạn luôn cập nhật những tin tức mới nhất của thế giới trên Internet. Hầu hết các tờ báo trên thế giới cũng có sẵn trên Internet. Bạn dễ dàng giữ liên lạc với bạn bè của mình hơn bằng cách chat, e-mail, forum…

Một lợi ích khác là có rất nhiều các dịch vụ trên Internet. Chẳng hạn như ngân hàng trực tuyến, tìm kiếm việc làm, mua vé phim và đặt phòng khách sạn. Đặc biệt là để giải trí, bạn có thể xem phim, nghe nhạc hoặc chơi trò chơi với người ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Giáo dục trực tuyến cũng rất phổ biến trên internet. Nhiều trang web cung cấp các bài giảng, sách, tài liệu về đề tài, chủ đề khác nhau. Bạn cũng có thể tải những bài giảng này về máy tính để học nhiều lần và nhận được nhiều kiến thức.
Bên cạnh đó, nó cũng có những nhược điểm.

Khoảng cách giữa những người thân ngày càng tăng và tình cảm kết nối giữa mọi người thì mất dần. Chúng ta có thể sống mà không có ý thức ăn nhưng không thể không có Internet. Chúng ta cảm thấy bất lực khi không có kết nối Internet. Một trở ngại nữa là Internet là nguồn phổ biến nhất để phát tán virus. Các loại virus có thể tấn công quyền riêng tư của bạn và lấy được một số thông tin về bạn.

Hạn chế tiếp theo là độ chính xác của thông tin. Đôi khi chúng ta không biết được một số thông tin có chính xác hay không. Đôi khi bạn có thể bị nhầm lẫn. Một vấn đề khác là sự lãng phí thời gian. Chúng ta hay dính chặt nhiều hoạt động trực tuyến như kiểm tra email, chat, mua sắm trực tuyến, kinh doanh, giao dịch.. Chúng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi.

Tóm lại, có rất nhiều điều lợi và bất lợi của Internet. Chúng ta dùng trí tuệ để có sự lựa chọn thông minh. Chúng ta không nên cho phép Internet đánh lạc hướng hoặc làm phiền tâm trí của mình. Chúng ta nên sử dụng nó trong một cách mà mang lại sự hài hoà trong cuộc sống.

Xem Thêm 🌼 Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Lợi Ích Của Việc Học Online ❤️️ Hay Nhất

Viết Về Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh – Bài 15

Bài mẫu Viết Về Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh giúp các em có thể chuẩn bị tốt cho kì thi của mình để đạt được điểm cao.

In the age of technology, the Internet is a useful and necessary tool for human life. However, in addition to the undeniable benefits, we should also be cautious with the negative and the risks that come from the Internet. The negative aspects of the Internet are likely to appear largely due to the carelessness of users. There are many subjective people in the disclosure and sharing of personal information widely. This contributes to the attack and illegal exploitation of information of cyber criminals.

We should only be friends with people we really know in real life, and keeping up with our status as well as our location is also not recommended. In addition, the Internet also has real effects if we spend too much time on it. There are many people who are willing to give up work, friends and even family because of Internet addiction, and now there are many cases where medical and psychological interventions are needed to get some people out of that kind of addiction.

The strong development of social networking also makes our real life relationships become more difficult to maintain, and many people are not even able to communicate well with friends in person. Sitting too long in front of a computer screen or phone also causes physical injuries and bad influence on our eyes, neck or spine. The internet is not bad, and most of negative things are caused by the neglect of users. We should consider Internet as a useful tool, not a thing that can control us.

Bản dịch

Trong thời đại công nghệ, Internet là một công cụ hữu ích và cần thiết cho cuộc sống của con người. Tuy nhiên bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận, chúng ta cũng nên thận trọng với những tiêu cực và rủi ro đến từ Internet. Những khía cạnh tiêu cực của Internet có cơ hội xuất hiện phần lớn cũng vì sự bất cẩn của người dùng. Có rất nhiều người chủ quan trong việc tiết lộ và chia sẻ thông tin cá nhân một cách rộng rãi. Điều này góp phần cho sự tấn công và khai thác thông tin trái phép của tội phạm mạng.

Chúng ta chỉ nên kết bạn với những người chúng ta thật sự biết ngoài đời, và việc luôn cập nhật trạng thái cũng như địa điểm của bản thân cũng là một việc không được khuyến khích. Bên cạnh đó, Internet còn có những tác hại thực tế nếu chúng ta dành quá nhiều thời gian cho nó. Có rất nhiều người sẵn sàng từ bỏ công việc, bạn bè và thậm chí cả gia đình chỉ vì nghiện Internet, và hiện nay cũng đã có nhiều trường hợp phải nhờ đến sự can thiệp của y tế và các giải pháp tâm lý để thoát khỏi tình trạng nghiện Internet.

Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội cũng khiến cho việc duy trì các mối quan hệ trong đời sống thật sự của chúng ta gặp nhiều trở ngại, và nhiều người thậm chí không thể giao tiếp tốt được với bạn bè khi gặp mặt ngoài đời.

Việc ngồi quá lâu trước màn hình vi tính hay điện thoại còn khiến chúng ta gặp những chấn thương vật lý cũng như gây ảnh hưởng không tốt đến mắt, cổ hoặc cột sống. Bản chất Internet không xấu, và phần lớn những điều tiêu cực được gây ra bởi sự thờ ơ của người dùng. Chúng ta nên xem Internet là một công cụ hữu ích chứ không phải một thứ có thể điều khiển chúng ta.

Gợi Ý 💧 Viết Đoạn Văn Khoảng 5 Đến 7 Câu Nói Về Xóm Làng Hoặc Phố Phường Của Em ❤️️ 15 Mẫu Hay

Viết một bình luận