Viết Đoạn Văn Về Môn Thể Thao Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Cầu Lông Lớp 6 [23+ Mẫu Hay]

Viết Đoạn Văn Về Môn Thể Thao Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Cầu Lông Lớp 6 ❤️️ 23+ Mẫu Hay ✅ Chia Sẻ Đến Bạn Đọc SCR.VN Tài Liệu Tham Khảo Hữu Ích.

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Môn Cầu Lông – Mẫu 1

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về môn cầu lông sẽ giúp các em học sinh luyện tập và củng cố lại những kiến thức ngữ pháp đã học và mở rộng vốn từ vựng của mình.

Tiếng Anh

I am a sports enthusiast. I can play many different sports such as soccer, volleyball, basketball, table tennis, … But among them, my favorite sport is badminton. This is a very healthy sport, I think. I have been playing badminton since I was 10 years old and it has helped me exercise very well.

I have been on the school badminton team for about 3 years. Badminton helps me get acquainted with meeting and making new friends. We often participate in tournaments organized by the school. I hope to grow up to become a professional badminton player.

Tiếng Việt

Tôi là một người đam mê thể thao. Tôi có thể chơi được rất nhiều môn thể thao khác nhau như: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn,… Nhưng trong số đó, môn thể thao yêu thích nhất của tôi là cầu lông. Đây là một môn thể thao rất tốt cho sức khỏe, tôi nghĩ vậy. Tôi đã chơi cầu lông từ lúc tôi mới 10 tuổi và nó đã giúp tôi rèn luyện sức khỏe rất tốt.

Tôi đã tham gia vào đội tuyển cầu lông của trường trong khoảng 3 năm. Cầu lông giúp tôi quen được gặp và làm quen với nhiều bạn mới. Chúng tôi thường tham gia các giải đấu do nhà trường tổ chức. Tôi hy vọng lớn lên mình sẽ trở thành một vận động viên cầu lông chuyên nghiệp.

Giới thiệu cùng bạn 🍀 Cách Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Đúng Ngữ Pháp 🍀 10 Mẫu Hay

Viết Đoạn Văn Về Môn Thể Thao Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Cầu Lông – Mẫu 2

Gợi ý dưới đây sẽ giúp các em học sinh hoàn thành tốt đề bài viết đoạn văn về môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh cầu lông.

Tiếng Anh

Everyone has a different sport they love. My favorite sport is badminton. This is a pretty easy sport to play, but to play well you need enough practice. I usually play badminton every morning. Usually I play with my dad. But if he’s busy, I’ll play with my brother.

Playing badminton helped me train my fitness and it also helped me get closer to my family members. Playing badminton also helps me to lose fat for a firmer body. Playing badminton also helps you to prevent heart disease effectively. Even though I was not good at playing, I enjoyed it very much. I thought that without badminton I would definitely feel very sad.

Tiếng Việt

Mỗi người có một môn thể thao yêu thích khác nhau. Môn thể thao mà tôi yêu thích nhất đó là môn cầu lông. Đây là môn thể thao khá dễ để chơi nhưng để chơi giỏi thì bạn cần thời gian luyện tập đủ nhiều. Tôi thường chơi cầu lông vào mỗi buổi sáng. Thông thường tôi hay chơi cùng bố tôi. Nhưng nếu ông ấy bận thì tôi sẽ chơi cùng em trai của mình.

Chơi cầu lông giúp tôi rèn luyện thể lực của bản thân và nó còn giúp tôi thân thiết hơn với những người thân trong gia đình. Chơi cầu lông còn giúp tôi tiêu hao đi mỡ thừa để có một cơ thể săn chắc hơn. Chơi cầu lông còn giúp bạn phòng tránh bệnh tim một cách hiệu quả. Mặc dù tôi chơi cầu ông không giỏi những tôi rất thích môn thể thao này. Tôi từng nghĩ nếu không có cầu lông chắc chắn tôi sẽ cảm thấy rất buồn.

Tặng bạn 🌹 Viết Về My Hobby 🌹 15 Đoạn Văn Viết Về Sở Thích Hay Nhất

Viết Đoạn Văn Về Môn Thể Thao Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Cầu Lông Lớp 6 Hay Nhất – Mẫu 3

Tài liệu mẫu viết đoạn văn về môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh cầu lông lớp 6 hay nhất mang đến cho các em học sinh những ý tưởng độc đáo để thực hiện bài làm của mình.

Tiếng Anh

My favorite sport is badminton, and I think it is a suitable sport for girls like me. I have been playing badminton since I was 12, and it is very good for me to improve my height. It needs at least two players to play, and we have to use rackets to hit a shuttlecock over a net. However, we can always play it in double form with two players each side or in larger teams.

Points are counted when we can strike the shuttlecock across the net, and it lands within the opponent’s side of the court. We can also score when our opponent hit the shuttlecock but it does not go over the net or within our side. The scoring one can serve the shuttlecock, and it does not matter if the score is from the server and the receiver. There is one referee who sits on a very high chair right outside of the court and next to the net. He or she is the one who determines whether the shuttlecock touches the net or goes outside of the limit.

Each game is played up to 21 points, if both of the players reach to 20 points, then they need to continue until one of them gains a two – point lead, for example 24 – 22. There are three sets in a match, and whoever win out of two sets, he or she wins the whole game.

This is a quite simple sport without too many rules, and it does not require an ideal base of strength. Most of my girlfriends choose it as their main subject in Physical Education class, and we can both have fun and improve our health by it.

Tiếng Việt

Môn thể thao yêu thích nhất của tôi là cầu lông, và tôi nghĩ đây là một môn thích hợp cho những cô gái như tôi. Tôi đã chơi cầu lông kể từ khi 12 tuổi, và nó rất tốt để tôi cải thiện chiều cao của mình. Nó cần ít nhất hai người chơi, và chúng ta phải dùng vợt để đánh trái cầu qua lưới. Tuy nhiên, chúng ta luôn có thể chơi cầu dưới dạng đồng đội kép với hai người chơi mỗi đội hoặc chơi theo nhóm lớn hơn.

Điểm được tính khi chúng ta đánh cầu qua được lưới, và nó phải tiếp đất bên trong phần sân của đối thủ. Chúng ta cũng có thể ghi điểm khi đối thủ đánh cầu nhưng nó không bay qua được lưới hoặc không nằm trong sân phía chúng ta. Người vừa ghi điểm sẽ được phát cầu, và việc người phát cầu hay người nhận cầu ghi được điểm là không thành vấn đề. Có một trọng tài ngồi trên một chiếc ghế cao bên ngoài sân đấu và kế bên tấm lưới. Người đó là người quyết định xem trái cầu có chạm lưới hay là có bay ra khỏi giới hạn sân hay không.

Mỗi set đấu được tính đến lúc 21 điểm, nếu cả hai người chơi đều chạm mức 20 điểm, họ phải tiếp tục chơi đến khi một trong hai có cách biệt tỉ số là 2 điểm, ví dụ như 24 và 22. Có 3 set đấu trong một trận, và người nào thắng được 2 set thì người đó là người thắng chung cuộc.

Đây là một môn thể thao khá đơn giản và không có quá nhiều quy tắc, và nó không yêu cầu một nền tảng thể lực lý tưởng. Hầu hết các bạn nữ trong trường tôi đều chọn môn này trong giờ Giáo dục thể chất, và chúng tôi có thể vừa vui chơi vừa cải thiện sức khỏe của mình cùng một lúc.

Hướng Dẫn Cách Nhận 🌼 Thẻ Cào Miễn Phí 🌼 Nhận Thẻ Cào Free Mới Nhất

Viết Đoạn Văn Về Môn Thể Thao Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Cầu Lông Lớp 6 Ngắn Gọn – Mẫu 4

Luyện tập viết đoạn văn về môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh cầu lông lớp 6 ngắn gọn sẽ giúp các em học sinh ôn tập nhanh chóng cho bài kiểm tra viết trên lớp.

Tiếng Anh

My favorite sport is badminton. It is an individual and team sport. It can last about an hour and a half. It needs at least two players, maybe more. Unlike football, badminton just needs a smaller campus to play, it needs tools like rackets, balls, nets. The two players have to take turns sending the bridge over the network until it hits the ground.

Although quite easy, it also takes a lot of practical and flexible skill. In addition, badminton also helps us to be healthy and train our muscles. I love it so much, I often play it on holidays because it makes me feel more at ease after hard study days.

Tiếng Việt

Môn thể thao yêu thích của tôi là cầu lông. Đó là một môn thể thao cá nhân và đồng đội. Nó có thể kéo dài khoảng một tiếng rưỡi. Nó cần ít nhất hai người chơi, có thể nhiều hơn nữa. Không giống như bóng đá, cầu lông chỉ cần một khuôn viên nhỏ hơn để chơi, nó cần các công cụ như vợt, bóng, lưới. Hai người chơi phải thay phiên nhau gửi cây cầu qua mạng cho đến khi nó rơi xuống đất.

Mặc dù khá dễ dàng, nó cũng cần rất nhiều kỹ năng thực tế và linh hoạt. Ngoài ra, cầu lông cũng giúp chúng ta khỏe mạnh và rèn luyện cơ bắp. Tôi rất thích nó, tôi thường chơi nó vào những ngày lễ vì nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn sau những ngày học tập mệt mỏi.

Chia sẻ 🌼 Viết Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh 🌼 16 Mẫu Hay

Viết Đoạn Văn Ngắn Bằng Tiếng Anh Về Môn Thể Thao Yêu Thích Cầu Lông Lớp 6 – Mẫu 5

Để viết đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh về môn thể thao yêu thích cầu lông lớp 6, các em học sinh có thể tham khảo đoạn văn mẫu được chia sẻ dưới đây:

Tiếng Anh

In the sports I like the most is badminton. Badminton has been taught to play by my father since I was in 1st grade. Up to now, I have been with this sport for 3 years. After each class, I go to the park with my father or friend to play badminton.

There are days that are just fun, there are days where we hold competitions, whoever loses will have to buy soft drinks for the other. Doing so makes the session more attractive and exciting. Due to my hard work playing badminton, my health is becoming more and more supple and healthy. I feel this is a very rewarding sport, I will stick with it for longer.

Tiếng Việt

Trong các môn thể thao, em thích nhất là môn cầu lông. Môn cầu lông được bố em dạy cách chơi từ hồi em học lớp 1. Tính đến nay, em đã gắn bó với môn thể thao này được 3 năm. Sau mỗi buổi tan học, em cùng bố hoặc bạn ra công viên để đánh cầu lông.

Có những hôm chỉ đánh vui, cũng có những hôm chúng em tổ chức thi đấu, bạn nào thua sẽ phải mua nước giải khát cho người còn lại. Làm như vậy khiến cho buổi đánh thêm phần hấp dẫn và sôi động hơn. Do chăm chỉ chơi cầu lông nên sức khoẻ em ngày càng dẻo dai và khỏe mạnh. Em cảm thấy đây là môn thể thao rất bổ ích, em sẽ gắn bó với nó dài hơn nữa.

Gợi ý cho bạn 💧 Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Việc Học Tập 💧 15 Bài Hay

Viết Đoạn Văn Về Môn Thể Thao Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Cầu Lông Lớp 6 Đạt Điểm Cao – Mẫu 6

Muốn viết đoạn văn về môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh cầu lông lớp 6 đạt điểm cao, các em học sinh cần viết chính xác các cú pháp câu và lựa chọn từ vựng linh hoạt, sinh động.

Tiếng Anh

Badminton is one kind of exercising that will make people enjoy it. It’s also good for our health. That’s why, I’m taking badminton as one of my hobby. Badminton is a very easy game, everyone can play it. In fact, you can play it anywhere with rackets and a shuttlecock.

The shuttlecock is made from goose feathers pushed into a small piece of cork. Badminton rackets are very light. They normally weigh from 90 grams to about 110 grams. The smash of the shuttlecock can travel up to 260km per hour. There are six main shots: the serve, the clear, the drop, the smash, the forehand drive and the backhand drive. The court on which badminton is played is in the shape of a rectangle and is divided in half by a net. There are two or four players, each team is on each side of the net.

Badminton takes its name from the home of the Duke of Beaufort, Badminton House in Gloucestershire, England where the first game of badminton was played. There are many benefits of playing badminton for our health. It reduces bad cholesterol and increase in good cholesterol and increases the levels of HDL good cholesterol while decreasing the levels of bad cholesterols.

When you play badminton, basal heart rate drops a few beats per minute and blood pressure is reduced, which protects you from heart disease. It also can reduce weight for overweigh people and attain optimal weight for their height and age. That’s why it keeps you feeling well, strong, motivated, enthusiastic and young.

I don’t like sports basically, but badminton are special. I have always been enjoying play that. I’d like to continue play this sport as my hobby and have fun.

Tiếng Việt

Cầu lông là một trong những loại vận động làm mọi người thích thú. Nó cũng tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đó là lý do tại sao, tôi chơi cầu lông như là một trong những sở thích của tôi. Cầu lông là một trò rất dễ chơi, tất cả mọi người có thể chơi nó. Trên thực tế, bạn có thể chơi nó ở bất cứ nơi nào với vợt và một quả cầu lông.

Quả cầu lông được làm từ lông ngỗng gắn vào một mảnh nhỏ của nút chai. Vợt cầu lông rất nhẹ. Chúng thường có trọng lượng từ 90 gam đến khoảng 110g. Cú đánh của cầu lông có thể đi được quãng đường 260km mỗi giờ. Có 6 động tác chính: giao cầu, đánh trên cao, bỏ nhỏ, đập cầu, tạt cầu thuận tay và tạt cầu trái tay. Sân chơi cầu lông hình chữ nhật và được chia làm đôi bởi một tấm lưới. Có hai hoặc bốn người chơi, một đội ở một bên của lưới.

Cầu lông lấy tên từ nhà của Công tước xứ Beaufort, Badminton House ở Gloucestershire, Anh, nơi trận đấu cầu lông đầu tiên được diễn ra. Có rất nhiều lợi ích của việc chơi cầu lông cho sức khỏe của chúng ta. Nó làm giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt và làm tăng nồng độ HDL cholesterol tốt trong khi giảm mức độ của cholesterol xấu.

Khi bạn chơi cầu lông, nhịp tim cơ bản giảm xuống một vài nhịp mỗi phút và huyết áp giảm, việc đó bảo vệ bạn khỏi bệnh tim. Nó cũng giúp giảm cân đối với người béo phì và giúp đạt trọng lượng tối ưu so với chiều cao và độ tuổi của họ. Đó là lý do tại sao nó giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh, mạnh mẽ, năng động, nhiệt tình và trẻ trung.

Về cơ bản tôi không thích thể thao, nhưng cầu lông là trường hợp đặc biệt. Tôi đã luôn luôn thích thú khi chơi nó. Tôi sẽ tiếp tục chơi môn thể thao này như là một sở thích của tôi và cảm thấy vui vẻ.

Chia sẻ cơ hội 🌟 Nạp Thẻ Ngay Miễn Phí 🌟 Tặng Card Nạp Tiền Ngay Free Mới

Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Môn Thể Thao Yêu Thích Cầu Lông Lớp 6 Học Sinh Giỏi – Mẫu 7

Đoạn văn bằng tiếng Anh về môn thể thao yêu thích cầu lông lớp 6 học sinh giỏi sẽ là một trong những tư liệu mẫu hay để các em học sinh cùng tham khảo.

Tiếng Anh

Playing exercise not only improves one health but also reduce stress. I choose to play badminton after a hard studying day. Badminton is a famous sport around the world. It is played by children, adult and even od people as it helps to exercise our muscles. Unlike football, badminton needs a smaller area of place to play. All the 2 players have to do is making the ball pass by a net until it drops on the ground. Although it seems to be easy, it requires lots of practical skill and flexibility.

Moreover, being good at badminton, one will be able to play other sport related to small ball such as table tennis. Nowadays, people tend to pay more attention to sports since it brings several physical and psychological benefits especially badminton. Besides, many high schools and universities teach badminton as a physical subject for students. In my opinion, everyone should take up badminton as a regular sports because of its advantages. Sport is necessary in modern society as human are going to be lazy.

Tiếng Việt

Tập luyện thể thao không những cải thiện sức khoẻ mà còn giảm căng thẳng. Tôi chọn cầu lông sau những ngày học tập mệt mỏi. Cầu lông là môn thể thao nổi tiếng toàn thế giới, nó được chơi bởi cả trẻ em, người lớn và kể cả người cao tuổi. bởi nó giúp rèn luyện cơ bắp. Không như bóng đá, cầu lông chỉ cần một khuôn viên nhỏ hơn để chơi. Hai người chơi phải lần lượt đưa cầu qua lưới cho đến khi cầu rơi xuống đất. Mặc dù khá dễ nhưng cũng cần nhiều kĩ năng thực hành và sự mềm dẻo.

Hơn nữa, giỏi cầu lông chúng ta có thể dễ dàng chơi những trò chơi khác liên quan đến bóng như bóng bàn. Ngày nay người ta chú trọng nhiều đến thể thao hơn vì nó đem lại nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần đặc biệt là cầu lông. Hơn nữa, nhiều trường học và đại học cũng dạy cầu lông cho học sinh. Theo tôi, mọi người nên chơi cầu lông thường xuyên bởi vì những lợi ích của nó. Thể thao rất cần thiết trong xã hội hiện đại bởi vì con người đang dần trở nên lười biếng hơn.

Đọc nhiều hơn 🌻 Viết Về Môn Thể Thao Yêu Thích Bằng Tiếng Anh 🌻 15 Mẫu Hay

Đoạn Văn Mẫu Về Môn Thể Thao Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Cầu Lông Lớp 6 Chọn Lọc – Mẫu 8

Để làm làm tốt bài luận của mình, các em học sinh có thể tham khảo đoạn văn mẫu về môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh cầu lông lớp 6 chọn lọc kèm bản dịch đầy đủ dưới đây:

Tiếng Anh

Playing badminton is really my cup of tea in leisure time, because it improves my health, helps me be more and more confident, and is entertaining. First and foremost, by playing badminton about two hours a day, I feel full of beans for the entire day. For instance, I can finish my homework and housework efficiently; hence my mother always encourages me to play it everyday.

The second point is that playing badminton brings me out of my self. I can make friends with many people. After competitive matches, we often chat with one another about hobbies or plans in future. Last but not least, playing badminton is entertaining. It helps me relax after working hours, and relieve stress. All in all, I consider playing badminton as my favourite pastime for it brings both physical and mental benefits.

Tiếng Việt

Chơi cầu lông thực sự là một tách trà của tôi trong thời gian rảnh rỗi, vì nó giúp cải thiện sức khỏe, giúp tôi ngày càng tự tin và giải trí. Đầu tiên và quan trọng nhất, bằng cách chơi cầu lông khoảng hai giờ mỗi ngày, tôi cảm thấy sung mãn cả ngày. Ví dụ, tôi có thể hoàn thành bài tập về nhà và việc nhà một cách hiệu quả; do đó mẹ tôi luôn khuyến khích tôi chơi nó hàng ngày.

Điểm thứ hai là chơi cầu lông khiến tôi lạc lõng. Tôi có thể kết bạn với nhiều người. Sau những trận đấu cạnh tranh, chúng tôi thường trò chuyện với nhau về sở thích hoặc kế hoạch trong tương lai. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chơi cầu lông là giải trí. Nó giúp tôi thư giãn sau những giờ làm việc, và xả stress. Nhìn chung, tôi coi chơi cầu lông là thú tiêu khiển yêu thích của mình vì nó mang lại lợi ích cả về thể chất và tinh thần.

Giới thiệu cùng bạn 🍀 Viết Về Chương Trình TV Yêu Thích Bằng Tiếng Anh 🍀 15 Mẫu Đặc Sắc

Đoạn Văn Nói Về Môn Thể Thao Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Cầu Lông Lớp 6 Ngắn Hay – Mẫu 9

Tham khảo đoạn văn nói về môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh cầu lông lớp 6 ngắn hay giúp các em học sinh trau dồi thêm từ vựng và củng cố các cấu trúc ngữ pháp cơ bản.

Tiếng Anh

My favorite sport is badminton. I like playing it because I think it is a good sport. Every sport will make people feel hot and uncomfortable, but when you play badminton, you will be comfortable because in the badminton court, there are many air-conditioners.

I usually play badminton on Sunday. I always play with my friend, Linh. She is good at badminton. But I am not very good at this sport so when we play badminton, she hits the ball on my both sides. She makes me run and run, and I feel very tired. Sometimes I must jump high to hit the ball to the opposite side. Although this makes me tired, I still always practise because I will be healthier and fitter than before. Anyway, I think badminton is the best sport.

Tiếng Việt

Môn thể thao yêu thích của tôi là cầu lông. Tôi thích chơi cầu lông bởi vì tôi nghĩ rằng đó là một môn thể thao tốt cho sức khỏe. Mỗi môn thể thao đều làm cho mọi người cảm thấy nóng và khó chịu nhưng với bộ môn cầu lông thì bạn sẽ thấy thoải mái vì trong sân cầu lông thường có điều hòa nhiệt độ.

Tôi thường chơi cầu lông vào những ngày chủ nhật. Tôi thường chơi với một người bạn của tôi là Linh. Cô ấy rất giỏi cầu lông. Nhưng tôi không giỏi môn thể thao này nên khi chúng tôi chơi cầu lông, cô ấy đánh cầu qua cả hai bên cảu tôi. Cô làm cho tôi chạy đi chạy lại và cảm thấy rất mệt. Đôi khi tôi phải nhảy cao để đánh đánh quả cầu về phái đối diện. Mặc dù điều này làm cho tôi mệt nhưng tôi vẫn luôn muốn chơi môn đó vì sau mỗi lần chơi, tôi cảm thấy mình khỏe mạnh hơn nhiều. Với tôi, tôi nghĩ cầu lông là môn thể thao tốt nhất.

Tìm hiểu hướng dẫn 🔥 Kiếm Thẻ Cào Miễn Phí 🔥 Kiếm Tiền Online Kiếm Thẻ Cào

Đoạn Văn Viết Về Môn Thể Thao Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Cầu Lông Lớp 6 Đơn Giản – Mẫu 10

Đoạn văn viết về môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh cầu lông lớp 6 đơn giản với những câu văn ngắn gọn và cấu trúc ngữ pháp thông dụng sẽ giúp các em học sinh dễ dàng thực hiện bài viết của mình.

Tiếng Anh

My hobby is playing badminton. It helps me relax after many stress hours and improves my helth. First of all, playing badminton makes me reduce stress. I always spend a hour each day playing badminton with my father. I often complete my homework effectually, and so my parents often encourages me to play it everyday.

Secondly, playing badminton brings me become more and more confident. It helps me make friends with many people. Sometimes, I join competitive matches and chat with various types of people. In conclusion, I really like playing badminton because it brings not ony physical but also mental benefits.

Tiếng Việt

Sở thích của tôi là chơi cầu lông. Nó giúp tôi thư giãn sau nhiều giờ căng thẳng và cải thiện sức khỏe. Trước hết, chơi cầu lông giúp tôi giảm căng thẳng. Tôi luôn dành một giờ mỗi ngày để chơi cầu lông cùng bố của mình. Tôi thường hoàn thành bài tập về nhà một cách nhanh chóng và bố mẹ luôn khuyến khích tôi chơi nó mỗi ngày.

Thứ hai, chơi bóng rổ giúp tôi càng trở nên tự tin hơn. Nó giúp tôi kết bạn được với nhiều người. Thỉnh thoảng, tôi tham gia những trận đấu và trò chuyện cùng nhiều người. Tóm lại, tôi thực sự thích chơi cầu lông vì nó không chỉ mang đến lợi ích về vật chất mà còn lợi ích về tinh thần.

Tiếp theo đón đọc 🌹 Viết 1 Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Health 🌹 15 Bài Hay

Bài Viết Tiếng Anh Về Sở Thích Chơi Cầu Lông – Mẫu 11

Khi thực hiện bài viết tiếng Anh về sở thích chơi cầu lông, các em học sinh cũng cần chú ý đến cách sử dụng từ ngữ và cố gắng trau dồi vốn từ của mình thêm phong phú.

Tiếng Anh

Badminton is the most common sport in Viet Nam, often played as a casual outdoor activity in a yard or on a beach; formal games are played on a rectangular indoor court. The game was originally developed among British Indian, and then spread around the world. Points are scored by striking the shuttlecock withthe racquet and landing it within the opposing side’s half of the court. Badminton is also in the official competing list of Olympic, Seagames, Asian game,…

Playing badminton has some certain benefits. First of all, it improves the duration and speedy of the players. Besides, sport is always good for health, so playing badminton help you build muscle, promote immune system and skeletal system,… Furthermore, playing role like an entertainment, it help you release stress, depression as well as tiresome. Badminton is especially popular among people who work in the office, workers and students in the countryside. It’s also played by many elderlies in the city, in the parks and in small stadiums.

The rules of this game is not quite complex, that’s why many people enjoy it. Also, the game need couples so the game is a way to communicate with friends, partners and promote relationships. To sum up, badminton plays a vital role in Vietnamese’s daily life.

Tiếng Việt

Cầu lông là môn thể thao phổ biến nhất ở Việt Nam, thường chơi như một hoạt động ngoài trời bình thường trong sân hoặc trên bãi biển; Các trò chơi chính thức được chơi trên một sân hình chữ nhật. Trò chơi đã được phát triển giữa người Anh Ấn, và sau đó lan rộng khắp thế giới. Điểm được ghi bằng cách đánh cầu bằng cây vợt và hạ cánh xuống phía bên kia của nửa sân. Cầu lông cũng nằm trong danh sách cạnh tranh chính thức của Olympic, Seagames, Asian Games, …

Chơi cầu lông có một số lợi ích nhất định. Trước hết, nó cải thiện sức bền và sự nhanh nhạy của người chơi. Bên cạnh đó, thể dục thể thao luôn có lợi cho sức khoẻ, vì vậy cầu lông giúp bạn xây dựng cơ bắp, tăng cường hệ miễn dịch và hệ xương … Hơn nữa, đóng vai trò giải trí, nó giúp bạn giải phóng stress, trầm cảm cũng như mệt mỏi. Cầu lông đặc biệt phổ biến với những người làm việc trong văn phòng, công nhân và sinh viên ở nông thôn. Nó cũng được chơi bởi nhiều người cao tuổi trong thành phố, trong công viên và sân vận động nhỏ.

Trò chơi không phức tạp, đó là lý do tại sao rất nhiều người thích nó. Ngoài ra, trò chơi cần các cặp đôi để tròchơi là một cách để giao tiếp với bạn bè, đối tác và thúc đẩy mối quan hệ. Tóm lại, cầu lông đóng một vaitrò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người Việt Nam.

Mời bạn khám phá thêm 💕 Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Kỳ Nghỉ Cuối Tuần 💕 15 Mẫu

Bài Viết Tiếng Anh Về Sở Thích Đánh Cầu Lông Đặc Sắc – Mẫu 12

Bài viết tiếng Anh về sở thích đánh cầu lông đặc sắc giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, củng cố vốn từ để học tốt ngoại ngữ.

Tiếng Anh

Sports not only help improve health but also reduce fatigue and stress. My sport of choice is badminton. This is my favorite sport. It requires at least two players, or maybe more. Unlike football, badminton does not need too many players and space. It only needs a small campus, some equipment such as badminton rackets, balls, nets and marked courts. The players must alternately hit the shuttle over the net until the ball touches the ground in the opponent’s side of the court to score.

Although you may find it extremely easy and simple. However, this sport also requires a lot of handling skills and flexibility. From children to the elderly can play this sport to exercise endurance, flexibility and entertainment. I usually play badminton on weekends for fun, and at the same time feel more comfortable after a hard week of studying. Try to experience this sport, I am sure it will help you relax and have fun after a stressful working day.

Tiếng Việt

Thể dục thể thao không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn giảm mệt mỏi, căng thẳng. Môn thể thao mà tôi chọn là cầu lông. Đây là một môn thể thao mà tôi yêu thích nhất. Nó yêu cầu ít nhất hai người chơi, hoặc có thể nhiều hơn. Khác với bóng đá, cầu lông không cần quá nhiều người chơi và không gian. Nó chỉ cần một khuôn viên nhỏ, một số dụng cụ như vợt cầu lông, bóng, lưới và sân được đánh dấu. Các đấu thủ phải luân phiên đánh cầu qua lưới cho đến khi cầu chạm đất bên phần sân của đối phương để ghi điểm.

Mặc dù bạn có thể thấy nó vô cùng dễ dàng và đơn giản. Tuy nhiên, môn thể thao này cũng đòi hỏi rất nhiều kỹ năng xử lý và sự linh hoạt. Từ trẻ em đến người già đều có thể chơi môn thể thao này để rèn luyện sức bền, sự dẻo dai và giải trí. Tôi thường chơi cầu lông vào cuối tuần để giải trí, đồng thời cảm thấy thoải mái hơn sau một tuần học tập vất vả. Hãy thử trải nghiệm môn thể thao này, tôi tin chắc nó sẽ giúp bạn thư giãn và vui vẻ sau một ngày làm việc căng thẳng.

SCR.VN tặng bạn 💧 Nhận Thẻ Cào 50k Miễn Phí 💧 Kiếm Thẻ Cào Free

Viết một bình luận