Viết Đoạn Văn Ngắn Về Thói Quen Học Tập Bằng Tiếng Anh [23+ Mẫu Hay Nhất]

Viết Đoạn Văn Ngắn Về Thói Quen Học Tập Bằng Tiếng Anh ❤️️ 23+ Mẫu Hay Nhất ✅ Tuyển Tập Tư Liệu Tham Khảo Tiếng Anh Ngắn Gọn Dành Cho Học Sinh.

Cách Viết Về Thói Quen Học Tập Bằng Tiếng Anh

Hướng dẫn các em học sinh cách viết về thói quen học tập bằng tiếng Anh chi tiết dưới đây giúp định hướng bố cục và nội dung chính của bài viết.

a. Mở đoạn: Khái quát chung về thói quen học tập bằng một câu chủ đề.

b. Thân đoạn: Trình bày chi tiết về thói quen học tập của bản thân.

Gợi ý một số cấu trúc câu có thể dùng để diễn đạt nội dung này như sau:

  • I have a habit of.. (+ N/V-ing): Tôi có thói quen…
  • I spend a lot of time on… (+ Noun/ V-ing): Tôi dành nhiều thời gian vào…
  • I always make a point of (+ Danh từ/V-ing) : Tôi luôn cho rằng (việc gì đó) là một việc rất quan trọng…
  • I (often) tend to…(+ to Verb) : Tôi thường có xu hướng làm việc gì đó…
  • Whenever I get the chance, I… (+Clause) : Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi lại…

c. Kết đoạn: Suy nghĩ về thói quen học tập của mình.

Tìm hiểu nhiều hơn 🍀 Cách Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Đúng Ngữ Pháp 🍀 10 Mẫu Hay

Viết Về Thói Quen Học Tập Bằng Tiếng Anh Có Dịch – Mẫu 1

Tài liệu viết về thói quen học tập bằng tiếng Anh có dịch sẽ giúp các em học sinh dễ dàng tham khảo và hoàn thành tốt bài làm của mình.

Tiếng Anh

Every evening, after eating and resting, I usually spend 1 hour learning English. This habit started when I was in 5th grade. Due to my poor English skills, my mother hired a tutor to teach me 1 hour every night. When I first started, I felt tired and bored. But after a while, my English got better and I became more interested in learning English. So when I don’t have a tutor, I still study English by myself every night and keep the habit until now.

What will I learn in 1 hour? I will learn mixed English knowledge. For example, Monday I learn vocabulary, Tuesday practice grammar, Wednesday practice pronunciation, Thursday practice listening skills. My English learning happens every day. However, when I have too much work in a day or on holidays, I can take a day off. With this habit, my English skills have improved a lot.

Tiếng Việt

Mỗi buổi tối, sau khi đã ăn uống nghỉ ngơi tôi thường dành 1 tiếng để học tiếng Anh. Thói quen này bắt đầu từ khi tôi học lớp 5. Do kỹ năng tiếng Anh của tôi rất kém nên mẹ tôi đã thuê gia sư dạy tôi 1 tiếng mỗi buổi tối. Khi mới bắt đầu, tôi cảm thấy mệt và chán. Nhưng sau một thời gian, tiếng Anh của tôi tốt hơn và tôi trở nên thích học tiếng Anh hơn. Vì vậy mà khi không còn gia sư, tôi vẫn tự học tiếng Anh mỗi buổi tối và giữ thói quen tới tận bây giờ.

Trong 1 giờ đồng hồ tôi sẽ học những gì? Tôi sẽ học các kiến thức tiếng Anh đan xen nhau. Ví dụ như thứ Hai tôi học từ vựng thì thứ Ba học ngữ pháp, thứ Tư luyện phát âm, thứ Năm luyện kỹ năng nghe. Việc học tiếng Anh của tôi diễn ra hàng ngày. Tuy nhiên, khi tôi có quá nhiều việc trong một ngày hoặc vào các ngày lễ, tôi có thể nghỉ một ngày. Với thói quen này, kỹ năng tiếng Anh của tôi đã cải thiện rất nhiều.

SCR.VN tặng bạn 💧 Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Việc Học Tập 💧 15 Bài Hay

Viết Về Thói Quen Học Tập Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn – Mẫu 2

Bài mẫu viết về thói quen học tập bằng tiếng Anh ngắn gọn sẽ giúp các em học sinh tham khảo cách diễn đạt câu văn đơn giản bằng những cú pháp câu thông dụng nhất.

Tiếng Anh

When I come home, every day after school, I immediately start doing my homework. Doing so tells myself that I can just get it done. Setting it aside for the night makes me feel accomplished. In the morning, before class, or during study hall, I check my answers. I either ask my friends or teachers if I did this formula right. Usually if I make a mistake, they will help me walk through it.

I never wait until the last minute to study my study guides, and I prefer to have everything finished as quick as possible. Some days I study with my friends. This makes it easier to point out mistakes. It’s also more fun!

Tiếng Việt

Sau khi đi học về mỗi ngày, tôi bắt tay ngay vào việc làm bài tập. Đặt nó sang một bên cho buổi tối khiến tôi cảm thấy mình đã hoàn thành xong một ngày. Vào buổi sáng, trước khi đến lớp, hoặc trong phòng học, tôi kiểm tra câu trả lời của mình. Tôi hỏi bạn bè hoặc giáo viên của tôi xem công thức của tôi có đúng không. Thông thường, nếu tôi mắc lỗi, họ sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề.

Tôi không bao giờ đợi đến phút cuối cùng để học hướng dẫn học của mình, tôi thích hoàn thành mọi thứ càng nhanh càng tốt. Một số ngày tôi học với bạn bè của tôi. Điều này giúp bạn dễ dàng chỉ ra những sai lầm hơn. Điều này cũng thú vị hơn!

Hướng Dẫn Cách Nhận 🌼 Thẻ Cào Miễn Phí 🌼 Nhận Thẻ Cào Free Mới Nhất

Viết Đoạn Văn Ngắn Về Thói Quen Học Tập Bằng Tiếng Anh – Mẫu 3

Viết đoạn văn ngắn về thói quen học tập bằng tiếng Anh sẽ giúp các em học sinh chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra và bài thi trên lớp.

Tiếng Anh

My daily study habits are as follows: every afternoon I come home from school and I rush to my study corner, the reference books my mother bought for me to make very well. In the evening, after finishing my meal, I sat right at my study desk, when I finished studying in class, I would review the lesson of the teacher, and memorize it so the result of my exam was very high. I hope I will not help to my teachers and my parents because they helped me realize my dream.

Tiếng Việt

Thói quen học tập hàng ngày của em như sau: cứ chiều đi học về là em lại lao vào góc học tập của mình, những cuốn sách tham khảo mẹ mua cho em rất hay. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, em ngồi ngay vào bàn học, khi học xong trên lớp em sẽ ôn lại bài của cô giáo, học thuộc lòng cẩn thận nên kết quả thi của em rất cao. Em hi vọng sẽ không phụ lòng thầy cô và bố mẹ vì họ đã giúp em thực hiện được ước mơ của mình.

Chia sẻ thêm cùng bạn 🍀 Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Lợi Ích Của Việc Học Online 🍀 10 Bài Mẫu Chọn Lọc

Viết Về Thói Quen Học Tập Bằng Tiếng Anh Hay Nhất – Mẫu 4

Gợi ý viết về thói quen học tập bằng tiếng Anh hay nhất sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn đọc và các em học sinh trong quá trình làm bài.

Tiếng Anh

English is the most popular language worldwide. There is no mandatory method to learn English, but each person must find a suitable method to learn it effectively. For me, my English learning habit is reading books in English to improve both my vocabulary and grammar.

Besides, I combine study and entertainment. In my spare time, I often listen to English songs, watch English movies and try to translate lyrics and subtitles. Moreover, I join an English club where I can connect with some international friends, and they are the best teachers to teach me about English. I can learn some slang, idioms, and things that normal teachers don’t teach their students. I hope you can find your own way to learn English.

Tiếng Việt

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trên toàn thế giới. Không có một phương pháp bắt buộc nào để học tiếng Anh mà mỗi người phải tự tìm cho mình một phương pháp phù hợp để học nó một cách hiệu quả. Đối với tôi, thói quen học tiếng Anh của tôi là đọc sách bằng tiếng Anh để cải thiện cả từ vựng và ngữ pháp của mình.

Bên cạnh đó, tôi kết hợp giữa việc học và giải trí. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường nghe các bài hát tiếng Anh, xem phim tiếng Anh và cố gắng dịch lời bài hát cũng như phụ đề. Hơn nữa, tôi tham gia một câu lạc bộ tiếng Anh, nơi tôi có thể kết nối với một số bạn bè quốc tế, và họ là những giáo viên tốt nhất dạy tôi về tiếng Anh. Tôi có thể học một số tiếng lóng, thành ngữ, và những điều mà giáo viên bình thường không dạy học sinh của họ. Tôi hy vọng bạn có thể tìm ra cách học tiếng Anh cho riêng mình.

Gợi ý cho bạn 💧 Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Trường Đại Học 💧 10 Mẫu Hay

Viết Đoạn Văn Nói Về Thói Quen Học Tập Bằng Tiếng Anh Ý Nghĩa – Mẫu 5

Tài liệu mẫu viết đoạn văn nói về thói quen học tập bằng tiếng Anh ý nghĩa sẽ mang đến cho các em học sinh những ý tưởng thú vị để đạt kết quả cao cho bài làm của mình.

Tiếng Anh

At each period of age I have a different habit, and now I have the habit of listening to English music every day. This started since I was learning English at the age of 12, and my teacher encouraged us to listen to appropriate English songs to improve our listening skill and vocabulary. At first I just listened to them as homework, but gradually I fell in love with the melodies and lyrics of the songs.

My sister is also learning another language, and I encourage her to develop a listening habit so that she can improve her listening skill and vocabulary. Music is such a useful tool for study and relax, and I will maintain this daily routine as a way to both learn relax.

Tiếng Việt

Vào mỗi lứa tuổi tôi có một thói quen khác nhau, và hiện nay tôi có thói quen nghe nhạc tiếng Anh hằng ngày. Việc này bắt đầu kể từ khi tôi học tiếng Anh vào năm tôi 12 tuổi, giáo viên của tôi đã khuyến khích chúng tôi nghe những bài nhạc tiếng Anh phù hợp để nâng cao khả năng nghe và vốn từ vựng. Lúc đầu tôi chỉ nghe chúng như một bài tập về nhà, nhưng dần dần tôi cảm thấy yêu mến các giai điệu và ca từ của bài hát.

Em gái tôi cũng đang học một thứ tiếng khác, và tôi cũng khuyến khích em tôi hình thành thói quen nghe nhạc để có thể cải thiện kỹ năng nghe và từ vựng. Âm nhạc là một thứ công cụ hữu ích cho việc học tập và thư giãn, và tôi sẽ duy trì thói quen hằng ngày này của mình như một cách học tập thư giãn.

Chia sẻ cơ hội 🌟 Nạp Thẻ Ngay Miễn Phí 🌟 Tặng Card Nạp Tiền Ngay Free Mới

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Thói Quen Học Tập Đạt Điểm Cao – Mẫu 6

Để viết đoạn văn bằng tiếng Anh về thói quen học tập đạt điểm cao, các em học sinh đừng quên tham khảo những ý văn hay dưới đây.

Tiếng Anh

Everyone has their own habits in studying, this makes them become different in how to solve problems. Of course, I also have my study habits, it may be the same as yours. I often study at early morning. If in day, there is too much homework, I will do exercises at night, then I learn by heart at early morning.

At noon, I usually use my time by doing some exercises or learn to listen English, then I sleep about 30 minutes. Therefore, in the afternoon, I never feel asleep. I think my study habit still has its limitation, you can add or check it right. But I find that a best way to study is yourself way, just you find it easy with you.

Tiếng Việt

Mỗi người đều có thói quen riêng trong học tập, điều này khiến họ trở nên khác biệt trong cách giải quyết vấn đề. Tất nhiên, tôi cũng có thói quen học tập của mình, nó có thể giống bạn. Tôi thường học vào lúc sáng sớm. Nếu ban ngày có quá nhiều bài tập, buổi tối làm bài tập thì sáng sớm tôi học thuộc lòng.

Vào buổi trưa, tôi thường sử dụng thời gian của mình bằng cách làm một số bài tập hoặc học nghe tiếng Anh, sau đó tôi ngủ khoảng 30 phút. Vì vậy, buổi chiều tôi không bao giờ cảm thấy buồn ngủ. Tôi nghĩ rằng thói quen học tập của tôi vẫn có giới hạn của nó, bạn có thể bổ sung hoặc kiểm tra lại cho đúng. Nhưng tôi thấy rằng cách tốt nhất để học là cách bạn tự học, chỉ cần bạn cảm thấy dễ dàng với bạn là được.

Giới thiệu tuyển tập 🍃 Viết Đoạn Văn Về Áp Lực Học Tập Bằng Tiếng Anh 🍃 10 Mẫu Ý Nghĩa

Viết Đoạn Văn Về Thói Quen Học Tập Bằng Tiếng Anh Ngắn Hay – Mẫu 7

Tham khảo bài mẫu viết đoạn văn về thói quen học tập bằng tiếng Anh ngắn hay cùng cách hành văn súc tích và sử dụng từ ngữ linh hoạt, giàu ý nghĩa biểu đạt.

Tiếng Anh

Everyone has their own study habits which are suitable to their routines. Personally, I have to go to school in the morning during weekdays, so I spend the afternoon doing homework. In the evening, after dinner, I usually relax for a while by surfing Facebook or Youtube, then go back to my study desk.

If I finish my homework, I usually practice some English exercises. My mother bought some English learning books for me. On Mondays and Tuesdays, I have an extra course in Math, so those days I’m a bit busy. Also, liking video editing, I often spend my free time watching Youtube videos on this topic and practicing on my own.

Tiếng Việt

Mỗi người đều có thói quen học tập phù hợp với thói quen của họ. Cá nhân tôi, tôi phải đi học vào buổi sáng trong các ngày trong tuần, do đó, tôi dành cả buổi chiều để làm bài tập. Vào buổi tối, sau khi ăn tối, tôi thường thư giãn một lúc bằng cách lướt Facebook hoặc Youtube, sau đó quay trở lại bàn học của mình.

Nếu hoàn thành bài tập về nhà, tôi thường luyện thêm một số bài tập tiếng Anh. Mẹ tôi đã mua một vài cuốn sách học tiếng Anh cho tôi. Vào thứ Hai và thứ Ba, tôi có một khóa học thêm về Toán, vì vậy những ngày đó tôi hơi bận. Ngoài ra, thích chỉnh sửa video, tôi thường dành thời gian rảnh để xem các video trên Youtube về chủ đề này và tự thực hành.

Xem nhiều hơn 🌹 Bài Viết Tiếng Anh Về My Neighborhood 🌹 15 Mẫu Hay

Đoạn Văn Ngắn Viết Về Thói Quen Học Tập Bằng Tiếng Anh Chọn Lọc – Mẫu 8

Đón đọc đoạn văn ngắn viết về thói quen học tập bằng tiếng Anh chọn lọc để biết thêm nhiều từ vựng mới và trau dồi vốn từ vựng thêm phong phú.

Tiếng Anh

Learning is a lifelong job. Until we grow up we still need to learn. Building a good study habit will help you improve yourself and manage your time better. I feel that I usually absorb knowledge fastest in the morning. So I usually get up early to learn memorization lessons.

During class, I often focus on listening to lectures so that I can grasp the knowledge that the teacher imparts. From then on, I will not spend too much time studying old lessons. I really like reading books. Reading habit is also one of my study habits. I usually like to hold and read all the books I see. I buy a lot of books and read them every evening. I feel that learning to improve is a very good thing. I will learn things that I enjoy and that I think will be necessary for myself.

Tiếng Việt

Học tập là công việc cả đời. Cho đến khi trưởng thành chúng ta vẫn cần phải học. Xây dựng một thói quen học tập tốt sẽ giúp bạn hoàn thiện bản thân và quản lý thời gian tốt hơn. Tôi cảm thấy mình thường tiếp thu kiến thức nhanh nhất vào buổi sáng. Vì vậy, tôi thường dậy sớm để học các bài học thuộc lòng.

Trong giờ học, em thường tập trung nghe giảng để có thể nắm được những kiến thức mà thầy cô truyền đạt. Từ đó em sẽ không mất quá nhiều thời gian cho việc học bài cũ. Tôi thực sự thích đọc sách. Thói quen đọc sách cũng là một trong những thói quen học tập của tôi. Tôi thường thích cầm và đọc tất cả những cuốn sách tôi thấy. Tôi mua rất nhiều sách và đọc chúng vào mỗi buổi tối. Tôi cảm thấy học hỏi để tiến bộ là một điều rất tốt. Tôi sẽ học những thứ mà tôi thích thú và tôi nghĩ sẽ cần thiết cho bản thân.

Tìm hiểu hướng dẫn 🔥 Kiếm Thẻ Cào Miễn Phí 🔥 Kiếm Tiền Online Kiếm Thẻ Cào

Đoạn Văn Ngắn Bằng Tiếng Anh Viết Về Thói Quen Học Tập Của Em – Mẫu 9

Đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh viết về thói quen học tập của em sẽ giúp các em học sinh có thêm tư liệu hay để tham khảo và củng cố kiến thức.

Tiếng Anh

Everyone has their own habits, for example my friend has a habit of playing on the phone after waking up, and I have a habit of reading books before going to sleep. In my opinion, this is a very useful study habit. Reading before bed time is not simply a habit, because it helped me a lot in my life.

It helps me to improve my memory, learn more useful knowledge, and relax my mind after a long and exhausting day. I think that this habit is wonderful, and I am a lucky person to be both entertaining and learning at the same time.

Tiếng Việt

Mỗi người đều có một thói quen của riêng mình, như bạn tôi có thói quen chơi điện thoại sau khi thức dậy, còn tôi lại có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ. Theo tôi đây là một thói quen học tập rất có ích. Việc đọc sách trước khi ngủ không đơn giản chỉ còn là một thói quen, vì nó đã giúp ích rất nhiều trong cuộc sống của tôi.

Đọc sách trước khi ngủ giúp tôi luyện được khả năng ghi nhớ tốt hơn, biết được nhiều kiến thức bổ ích hơn, và sách cũng khiến tôi thư giãn đầu óc sau một ngày dài mệt mỏi. Tôi cảm thấy thói quen này thật tuyệt vời, và tôi cảm thấy mình thật may mắn khi vừa có thể giải trí vừa có thể học tập cùng một lúc.

Có thể bạn sẽ thích 🌼 Viết Đoạn Văn Về Dự Định Trong Tương Lai 🌼 15 Mẫu Hay

Viết Bài Văn Bằng Tiếng Anh Nói Về Thói Quen Học Tập – Mẫu 10

Viết bài văn bằng tiếng Anh nói về thói quen học tập là một chủ đề ý nghĩa giúp các em học sinh tìm hiểu được những phương pháp học tập hiệu quả.

Tiếng Anh

Learning a new language is always a challenge for anyone, but learning English can become a lot of fun if we have smart study habits. Besides stressful studying hours, we can still learn English even when we are entertaining. Learners can turn their hobbies such as reading, watching movies or listening to music into a powerful assistant in learning this language.

While watching English movies, we can also listen to what the actors and actresses say in order to get familiar with the Western accent also as the way they use the sentence structure in a particular context. Next, we can learn more vocabulary and have a thorough understanding of grammar by reading English lyrics and books.

On weekends, instead of playing games or hanging out with friends, we can spend some of our spare time to join the English clubs. These clubs provide an open English-communicating environment, enabling us to communicate confidently and recognize our mistakes.

This can help us to be more interested in learning English, and talking to native speakers can encourage us to learn more about this language. In general, English is not too difficult for us to learn; however, we should know how to learn it properly in order to make the best use of it.

Tiếng Việt

Việc học một ngôn ngữ mới luôn là một thử thách đối với bất cứ ai, nhưng việc học tiếng Anh có thể trở nên rất thú vị nếu chúng ta có những thói quen học tập thông minh. Bên cạnh những giờ học tập căng thẳng, chúng ta vẫn có thể học tiếng Anh ngay cả khi giải trí. Người học có thể biến những sở thích như đọc sách, xem phim hoặc nghe nhạc thành một trợ thủ đắc lực trong việc học ngôn ngữ này.

Khi xem các bộ phim tiếng Anh, chúng ta có thể lắng nghe các diễn viên nói chuyện để làm quen với chất giọng phương Tây cũng như cách họ dùng cấu trúc câu trong hoàn cảnh cụ thể. Tiếp theo, chúng ta có thể học thêm nhiều từ vựng và nắm vững văn phạm hơn thông qua việc xem lời bài hát và đọc sách tiếng Anh.

Vào ngày cuối tuần, thay vì chơi game hoặc đi dạo cùng bạn bè, chúng ta có thể dành một ít thời gian rảnh để tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh. Các câu lạc bộ này cung cấp 1 môi trường giao tiếp tiếng Anh mở, tạo điều kiện cho chúng ta có thể tự tin giao tiếp và nhận ra được các lỗi sai của mình.

Điều này giúp chúng ta có hứng thú hơn trong việc học tiếng Anh, và việc nói chuyện với người bản xứ sẽ khuyến khích chúng ta tìm hiểu nhiều hơn về thứ ngôn ngữ này. Nhìn chung tiếng Anh không quá khó để chúng ta có thể học được, nhưng chúng ta phải biết cách học để có thể sử dụng nó hiệu quả nhất.

Đón đọc tuyển tập 🌹 Viết Về My Hobby 🌹 15 Đoạn Văn Viết Về Sở Thích Hay Nhất

Viết một bình luận