Viết Đoạn Văn Về Áp Lực Học Tập Bằng Tiếng Anh [31+ Mẫu Ngắn Gọn]

Viết Đoạn Văn Về Áp Lực Học Tập Bằng Tiếng Anh ❤️️ 31+ Mẫu Ngắn Gọn ✅ Giới Thiệu Tuyển Tập Bài Viết Ý Nghĩa Để Bạn Đọc Và Các Em Học Sinh Tham Khảo.

Cách Viết Về Áp Lực Học Tập Bằng Tiếng Anh

Với những hướng dẫn cách viết về áp lực học tập bằng tiếng Anh dưới đây, các em học sinh sẽ dễ dàng triển khai và hoàn thiện đoạn văn hoặc bài viết của mình theo một bố cục logic, mạch lạc.

a. Mở đoạn: Khái quát chung về vấn đề áp lực học tập hiện nay bằng một câu chủ đề.

b. Thân đoạn: Trình bày chi tiết các khía cạnh của vấn đề áp lực học tập. Tìm ý để chứng minh/diễn giải ý chính bằng cách đặt các câu hỏi mở đầu bằng từ nghi vấn.

  • Học sinh cảm thấy áp lực học tập vì lý do gì?
  • Ví dụ trường hợp làm học sinh cảm thấy stress, áp lực học tập.
  • Ảnh hưởng của áp lực học tập đến học sinh như thế nào?
  • Giải pháp đối phó với stress, áp lực học tập?

c. Kết đoạn: Suy nghĩ của bản thân về vấn đề áp lực học tập.

Tìm hiểu nhiều hơn 🍀 Cách Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Đúng Ngữ Pháp 🍀 10 Mẫu Hay

Viết Đoạn Văn Về Áp Lực Học Tập Bằng Tiếng Anh – Mẫu 1

Viết đoạn văn về áp lực học tập bằng tiếng Anh là một chủ đề rất ý nghĩa và mang tính xã hội vì hiện tượng này đang ngày một phổ biến ở lứa tuổi học sinh.

Tiếng Anh:

As a student, I feel stressed almost every day. Currently, I’m in 11th grade. Having to study everything at the same time and maintain good grades is really stressful for me. My family also puts a lot of pressure on me. When I came home from school, I was often asked about my achievements.

Luckily, I have a few close friends who stick with me no matter what. When I’m worried, I always go to my friends to talk and they help me by reassuring me. On weekends or after school, I spend my free time playing video games, going out to relax. Over time, I have learned to deal with stress better. I understand that stress is inevitable and there will always be better days ahead.

Tiếng Việt:

Là một học sinh, tôi cảm thấy căng thẳng gần như hàng ngày. Hiện tại, tôi đang học lớp 11. Việc đồng thời phải học mọi thứ và duy trì điểm số tốt thực sự khiến tôi căng thẳng. Gia đình cũng gây nhiều áp lực cho tôi. Khi tôi đi học về, tôi thường bị hỏi về thành tích của mình.

May mắn thay, tôi có một vài người bạn thân gắn bó với tôi dù có thế nào đi chăng nữa. Khi tôi lo lắng, tôi luôn đến gặp bạn bè để nói chuyện và họ giúp tôi bằng cách trấn an tôi. Vào cuối tuần hoặc sau giờ học, tôi dành thời gian rảnh rỗi cho trò chơi điện tử, đi chơi để xả hơi. Qua thời gian, tôi đã học cách đối phó với căng thẳng tốt hơn. Tôi hiểu rằng căng thẳng là không thể tránh khỏi và sẽ luôn có những ngày tốt đẹp hơn ở phía trước.

SCR.VN tặng bạn 💧 Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Việc Học Tập 💧 15 Bài Hay

Viết Về Áp Lực Học Tập Bằng Tiếng Anh Có Dịch – Mẫu 2

Tài liệu viết về áp lực học tập bằng tiếng Anh có dịch sẽ giúp các em học sinh dễ dàng tham khảo và hoàn thành tốt bài làm của mình.

Tiếng Anh:

Exam stress can start when you feel you can’t cope with revision, or if you feel pressure from your school or family. You might be worried you’re going to fail or that you won’t get the grades you need for the course or job you want.

Talking to someone you trust like a friend, teacher or family member could help. They might not be aware of how their attitude towards your exams is putting pressure on you. Talking about how you’re feeling can reduce the pressure and help you to feel more in control.

Tiếng Việt:

Căng thẳng trong kỳ thi có thể bắt đầu khi bạn cảm thấy mình không thể đối phó với việc ôn tập, hoặc nếu bạn cảm thấy áp lực từ trường học hoặc gia đình. Bạn có thể lo lắng rằng mình sẽ thất bại hoặc sẽ không đạt được điểm số cần thiết cho khóa học hoặc công việc bạn muốn.

Nói chuyện với người mà bạn tin tưởng như bạn bè, giáo viên hoặc thành viên trong gia đình có thể giúp ích cho bạn. Họ có thể chưa nhận thức được thái độ của họ đối với các kỳ thi của bạn đang gây áp lực cho bạn như thế nào. Nói về cảm giác của bạn có thể làm giảm áp lực và giúp bạn kiểm soát được tinh thần.

Hướng Dẫn Cách Nhận 🌼 Thẻ Cào Miễn Phí 🌼 Nhận Thẻ Cào Free Mới Nhất

Viết Về Áp Lực Học Tập Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn – Mẫu 3

Bài mẫu viết về áp lực học tập bằng tiếng Anh ngắn gọn sẽ mang đến cho các em học sinh những ý văn súc tích và giàu ý nghĩa biểu đạt.

Tiếng Anh:

First of all, I think today’s teenagers are very susceptible to stress. Even without worrying about money, career or housework, children still have to deal with other causes of stress such as bullying at school, peer pressure, and academic performance. .. Second, without timely support, adolescents are at high risk of mental health problems affecting their overall health and academic performance. In short, parents should look for some of the “extreme stress” warning signs in a teen so they can intervene as soon as possible.

Tiếng Việt:

Đầu tiên, tôi nghĩ thanh thiếu niên ngày nay rất dễ bị căng thẳng. Ngay cả khi không phải lo lắng về tiền bạc, sự nghiệp hay việc nhà, các em vẫn phải đối mặt với các nguyên nhân gây căng thẳng khác như bị bắt nạt ở trường, áp lực từ bạn bè và kết quả học tập,… Thứ hai, nếu không được hỗ trợ kịp thời, thanh thiếu niên có nguy cơ cao gặp các vấn đề sức khỏe tâm thần ảnh hưởng đến kết quả học tập và sức khỏe. Tóm lại, cha mẹ nên để ý một số dấu hiệu cảnh báo “căng thẳng tột độ” ở trẻ vị thành niên để có thể can thiệp càng sớm càng tốt.

Đón đọc tuyển tập 💧 Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Trường Đại Học 💧 10 Mẫu Hay

Viết Đoạn Văn Về Áp Lực Học Tập Bằng Tiếng Anh Ý Nghĩa – Mẫu 4

Gợi ý viết đoạn văn về áp lực học tập bằng tiếng Anh ý nghĩa dưới đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh.

Tiếng Anh:

Feeling stressed is a normal part of life. People can experience stress for many different reasons. People who go to school often feel stressed because of homework, exams, and difficult schedules. Relationships can also be stressful. It is inevitable that conflicts and misunderstandings may occur. The harmful effects of stress include: mental breakdown, change in appetite, heart palpitations, feeling lonely, etc.

Thankfully, there are many methods that can help us deal with stress. One of the best solutions is to talk to a close friend or relative about our problems. Most importantly, everyone should have a reasonable schedule and healthy lifestyle so that the stress goes away more easily.

Tiếng Việt:

Cảm thấy căng thẳng là một phần bình thường của cuộc sống. Mọi người có thể bị căng thẳng vì nhiều lý do khác nhau. Những người đi học thường cảm thấy căng thẳng vì bài tập về nhà, thi cử và lịch trình khó khăn. Các mối quan hệ cũng có thể căng thẳng. Không thể tránh khỏi những xung đột, hiểu lầm có thể xảy ra. Tác hại của stress bao gồm: suy sụp tinh thần, thay đổi cảm giác thèm ăn, tim đập nhanh, cảm thấy cô đơn,…

Rất may, có nhiều phương pháp có thể giúp chúng ta đối phó với căng thẳng. Một trong những giải pháp tốt nhất là nói chuyện với một người bạn thân hoặc người thân về những vấn đề của chúng ta. Quan trọng nhất là mọi người nên có một thời gian biểu hợp lý và lối sống lành mạnh để tình trạng căng thẳng qua đi dễ dàng hơn.

Gợi ý cho bạn 🌹 Viết Đoạn Văn Ngắn Về Thói Quen Học Tập Bằng Tiếng Anh 🌹 10 Bài Mẫu Hay

Viết Đoạn Văn Về Áp Lực Học Tập Bằng Tiếng Anh Đạt Điểm Cao – Mẫu 5

Để viết đoạn văn về áp lực học tập bằng tiếng Anh đạt điểm cao, các em học sinh có thể tham khảo đoạn văn mẫu với những  thông điệp ý nghĩa dưới đây:

Tiếng Anh:

Academic pressure on students today is more and more common around the world in general and in Vietnam in particular. Although learning is an essential issue to improve each person’s knowledge level and is the foundation of all future success, it does not force students to study too much, leading to a state of pressure, that pressure can kill the children at any time.

Study pressure is the leading cause of stress, depression and many other psychological problems for students today. Statistics also show that nearly 80% of children do not get enough sleep, are always in a state of fatigue, have to take supportive drugs to relieve their spirits. More sadly, the rate of student suicide related to “grades” and “achievement” issues is still increasing despite the media’s many warnings.

Students no longer have the freedom to have fun like in the past, no longer do the things they love, but instead study and learn. In addition to the classroom hours, having to study many more subjects, the demands of parents make students become stressed and vulnerable. The role of learning is undeniable. But each of us also needs to have a balance between learning and playing to get the best results.

Tiếng Việt:

Áp lực học tập đối với học sinh ngày nay càng phổ biến trên khắp thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Mặc dù học tập là vấn đề thiết yếu để nâng cao trình độ kiến thức của mỗi người, là nền tảng của mọi thành công trong tương lai nhưng cũng không vì vậy mà buộc học sinh phải học quá nhiều dẫn tới trình trạng gây áp lực, áp lực đó có thể giết chết những đứa trẻ bất cứ lúc nào.

Áp lực học tập chính là nguyên nhân hàng đầu gây stress, trầm cảm và rất nhiều vấn đề tâm lý khác cho học sinh, sinh viên hiện nay. Các thống kê cũng cho thấy, có đến gần 80% trẻ không được ngủ đủ giấc, luôn trong trạng thái mệt mỏi, phải dùng các loại thuốc hỗ trợ để giải tỏa tinh thần. Đáng buồn hơn là tỷ lệ học sinh tự tử có liên quan đến các vấn đề “điểm số”, “thành tích” vẫn đang không ngừng tăng lên cho dù truyền thông đã đưa ra rất nhiều cảnh báo.

Học sinh đã không còn được tự do vui chơi như ngày xưa, không còn được làm những việc mà mình yêu thích nữa mà thay vào đó là học và học mà thôi. Ngoài giờ học trên lớp thì phải học thêm nhiều môn, những đòi hỏi của các bậc phụ huynh làm cho học sinh trở nên căng thẳng và dễ bị tổn thương. Vai trò của việc học là không thể phủ nhận. Nhưng mỗi chúng ta cũng cần có cách nhìn nhận cân bằng giữa học tập cũng như vui chơi để có được kết quả tốt nhất.

Chia sẻ cơ hội 🌟 Nạp Thẻ Ngay Miễn Phí 🌟 Tặng Card Nạp Tiền Ngay Free Mới

Viết Đoạn Văn Về Áp Lực Học Tập Bằng Tiếng Anh Ngắn Hay – Mẫu 6

Gợi ý viết đoạn văn về áp lực học tập bằng tiếng Anh ngắn hay sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng ôn tập và chuẩn bị cho bài viết luận trên lớp.

Tiếng Anh:

Today, most children suffer from the same problem that is learning pressure. That pressure is accidentally created by parents. Our parents put grades on us heavily, forcing us to go to great schools. This is really exhausting and sometimes has bad results. Therefore, we should confide in our parents so that they can better understand our moods and sympathize with us.

Tiếng Việt:

Ngày nay, hầu hết trẻ em đều mắc phải một vấn đề giống nhau đó là áp lực học tập. Áp lực đó vô tình do cha mẹ tạo ra. Cha mẹ đặt nặng điểm số cho chúng tôi, buộc chúng tôi phải học ở những trường lớn. Điều này thực sự mệt mỏi và đôi khi mang lại kết quả không tốt. Vì vậy, chúng ta nên tâm sự với bố mẹ để họ hiểu hơn tâm trạng của chúng ta và thông cảm cho chúng ta.

Có thể bạn sẽ thích 🌼 Viết Đoạn Văn Về Dự Định Trong Tương Lai 🌼 15 Mẫu Hay

Viết Đoạn Văn Về Áp Lực Học Tập Bằng Tiếng Anh Đơn Giản – Mẫu 7

Tham khảo bài mẫu viết đoạn văn về áp lực học tập bằng tiếng Anh đơn giản với những cú pháp câu thông dụng dễ nhớ.

Tiếng Anh:

The learning pressure of students and students is due to the fact that teachers always work out many assignments and projects, forcing students to complete. Therefore, more and more students learn slowly, leading to inattention during class. Pressure and stress have made students and students increasingly decline in learning problems. The role of learning is undeniable. But we also need to balance learning as well as play to get the best results.

Tiếng Việt:

Áp lực học tập của học sinh, sinh viên là do giáo viên luôn ra nhiều bài tập, đồ án, bắt buộc học sinh phải hoàn thành. Vì vậy, ngày càng có nhiều học sinh tiếp thu chậm, dẫn đến không chú ý trong giờ học. Áp lực và căng thẳng đã khiến học sinh, sinh viên ngày càng sa sút trong vấn đề học tập. Vai trò của việc học là không thể phủ nhận. Nhưng chúng ta cũng cần cân bằng giữa học tập cũng như vui chơi để có được kết quả tốt nhất.

Mời bạn tham khảo 🌠 Viết Đoạn Văn Về Sources Of Energy 🌠 10 Mẫu Hay Nhất

Viết Đoạn Văn Về Áp Lực Học Tập Bằng Tiếng Anh Lớp 6 – Mẫu 8

Luyện tập viết đoạn văn về áp lực học tập bằng tiếng Anh lớp 6 sẽ giúp các em học sinh củng cố lại những kiến thức ngữ pháp quan trọng đã học.

Tiếng Anh:

I think teenagers are as stressed as adults because of many reasons related mainly to school, friends and family. In fact, doing well at school involves a lot of pressure, because they have to complete school work, projects and reports and study hard for exams.

Then, there is also the stress of having a social life and being accepted by their peers in popular groups in addition to the physical stress which result from some emotional and physical changes which can leave adolescent confused and stressed. Finally, we can mention also the stress that comes from family problems and sibling rivalry.

To sum up, we can say that a lot of reasons can led teenagers to stress, which can provoke violent reactions, depression and health problems.

Tiếng Việt:

Tôi nghĩ thanh thiếu niên cũng căng thẳng như người lớn, có nhiều lý do, chủ yếu liên quan đến trường học, bạn bè và gia đình. Thực tế, việc đạt điểm cao ở trường là rất áp lực vì các em vừa phải hoàn thành việc học, đồ án, báo cáo, vừa phải học chăm chỉ cho các kỳ thi.

Sau đó, ngoài căng thẳng về thể chất do một số thay đổi về cảm xúc và tâm sinh lý, còn có áp lực của cuộc sống xã hội và việc quan tâm đến sự chấp nhận bởi các bạn trong các nhóm nổi tiếng, những điều này có thể khiến thanh thiếu niên cảm thấy bối rối và căng thẳng. Cuối cùng, chúng ta cũng có thể đề cập đến áp lực từ vấn đề gia đình và sự cạnh tranh từ anh chị em.

Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng rất nhiều lý do có thể khiến thanh thiếu niên bị căng thẳng, có thể gây ra phản ứng bạo lực, trầm cảm và các vấn đề sức khỏe.

Tìm hiểu hướng dẫn 🔥 Kiếm Thẻ Cào Miễn Phí 🔥 Kiếm Tiền Online Kiếm Thẻ Cào

Bài Viết Về Stress Trong Học Tập Bằng Tiếng Anh – Mẫu 9

Bài viết về stress trong học tập bằng tiếng Anh với nhiều từ vựng mới sẽ giúp các em học sinh trau dồi vốn từ phong phú hơn.

Tiếng Anh:

Teens are under more stress today than ever before. Sound like an exaggeration? However, it’s the truth.

Today, kids are expected to know what they want to do – where they want to go to school and in which field they’d like to work—earlier than ever before. They are also expected to do well, and are put on “success” tracks even in elementary school. They have to do well because it is assumed that all kids must go to college, and not just that, but they must get into the best college if they want to “succeed” and be competitive in today’s job market. This is a lot of pressure on teens.

As parents, we should take our own advice and talk to our teens about expectations, goals, and ask teens about what they think, what they want, and how they feel. This, of course, means that we should also be prepared to listen. Really listen.

Tiếng Việt:

Thanh thiếu niên ngày nay đang phải chịu nhiều căng thẳng hơn bao giờ hết. Nghe giống như một sự cường điệu? Tuy nhiên đó lại là sự thật.

Ngày nay, trẻ em được kỳ vọng sẽ biết chúng muốn làm gì — chúng muốn đi học ở đâu và chúng muốn làm việc trong lĩnh vực nào — sớm hơn bao giờ hết. Các em cũng được kỳ vọng sẽ học tốt, và được ghi nhận là “thành công” ngay cả khi còn ở trường tiểu học. Họ phải làm tốt vì người ta cho rằng tất cả trẻ em đều phải vào đại học, và không chỉ vậy, mà họ phải vào được trường đại học tốt nhất nếu muốn “thành công” và cạnh tranh trong thị trường việc làm ngày nay. Điều này gây nhiều áp lực cho thanh thiếu niên.

Là cha mẹ, chúng ta nên đưa ra lời khuyên của riêng mình và nói chuyện với thanh thiếu niên về kỳ vọng, mục tiêu và hỏi thanh thiếu niên về những gì chúng nghĩ, những gì chúng muốn và cảm giác của chúng. Tất nhiên, điều này có nghĩa là chúng ta cũng nên chuẩn bị để lắng nghe. Hãy thực sự lắng nghe.

Đón đọc tuyển tập 🌹 Viết Về My Hobby 🌹 15 Đoạn Văn Viết Về Sở Thích Hay Nhất

Bài Viết Về Áp Lực Học Tập Bằng Tiếng Anh Hay Nhất – Mẫu 10

Đón đọc bài viết về áp lực học tập bằng tiếng Anh hay nhất với bố cục và nội dung hoàn chỉnh, đầy đủ giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng viết.

Tiếng Anh:

The current learning pressure in schools is a problem that attracts the attention of the society. Because many students today feel like studying but participating in a battle is too heavy for victory or defeat. Students are no longer passionate about conquering knowledge but are gradually becoming real machine learning. We will be shocked and pained to realize that many students have committed suicide in many countries due to academic pressure.

The learning pressure comes from the psychology of many people who value degrees. Since then, many parents as well as the school want their children and students to get good grades and set too many requirements, which causes pressure on students. We can see the shape of achievement disease through the enormous amount of homework and overwhelming hours of schooling of many students today.

The pressure to study has had many negative consequences. It deprives children of the opportunity to have fun and participate in physical activities when they have to spend too much time studying. All of us need to be aware of the learning pressure so that we can behave in accordance with ourselves as well as the learning of those around us.

Tiếng Việt:

Áp lực học tập trong nhà trường hiện nay đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội. Bởi vì nhiều học sinh ngày nay cảm thấy việc học như tham gia vào một trận chiến quá nặng nề về phân thắng bại. Học sinh không còn say mê chinh phục kiến ​​thức mà đang dần trở thành “những chiếc máy học” thực sự. Chúng ta sẽ bàng hoàng và đau xót khi nhận ra rằng nhiều học sinh đã tự tử ở nhiều quốc gia do áp lực học hành.

Áp lực học tập xuất phát từ tâm lý coi trọng bằng cấp của nhiều người. Từ đó, nhiều phụ huynh cũng như nhà trường muốn con em, học sinh đạt điểm cao nên đặt ra quá nhiều yêu cầu gây áp lực cho học sinh. Chúng ta có thể thấy hình dạng của căn bệnh thành tích thông qua lượng bài tập về nhà khổng lồ và số giờ học quá tải của nhiều học sinh hiện nay.

Áp lực học hành kéo theo nhiều hệ quả tiêu cực. Nó tước đi cơ hội vui chơi và tham gia các hoạt động thể chất của trẻ khi phải dành quá nhiều thời gian cho việc học. Tất cả chúng ta cần ý thức được áp lực học tập để có cách ứng xử phù hợp với bản thân cũng như sự học hỏi của con em mình.

Chia sẻ thêm cùng bạn 🍀 Viết Về Kỉ Niệm Đáng Nhớ Bằng Tiếng Anh 🍀 15 Đoạn Văn Hay

Viết một bình luận