Những Câu Thơ Hán Việt Hay Về Cuộc Sống [49+ Bài Thơ Ý Nghĩa]

Những Câu Thơ Hán Việt Hay Về Cuộc Sống ❤️️ Ý Nghĩa ✅ Tuyển Tập 49+ Bài Thơ Hán Việt Về Cuộc Sống Rất Hay Giúp Bạn Có Thêm Động Lực Vươn Lên

Thơ Hán Việt Hay

SCR.VN giới thiệu đến bạn Những Câu Thơ Hán Việt Hay Về Cuộc Sống sau đây

Nguồn: Sưu tầm

Tĩnh Dạ Tư (Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh)

Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.

Dịch thơ

Đầu giường ánh trăng rọi
Ngỡ mặt đất phủ sương.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương.

Vọng Lư sơn bộc bố ( Xa ngắm thác núi Lư)

Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.
Phi lưu trực há tam thiên xích,
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.

Dịch thơ

Nắng rọi Hương Lô khói tía bay
Xa trông dòng thác trước sông này
Nước bay thẳng tắp ba nghìn thước
Tưởng dải ngân hà tuột khỏi mây.

Hồi hương ngẫu thư (Ngẫu nhiên viết nhan buổi mới về quê)

Thiếu tiểu li gia lão đại hồi
Hương âm vô cải mấn mao tồi
Nhi đồng tương kiến bất tương thức
Tiếu Vấn Khách Tòng Hà Xử Lai.

Dịch thơ

Khi đi trẻ, lúc về già
Giọng quê không đổi, tóc đà khác bao
Trẻ con nhìn lạ không chào,
Hỏi rằng khách ở chốn nào tới đây.

🌻Bên cạnh Những Câu Thơ Hán Việt Hay Về Cuộc Sống 🌻 Xem thêm Thơ Hán Việt Về Tình Yêu

Thơ Chữ Hán Hay Về Cuộc Sống

Những Câu Thơ Chữ Hán Việt Hay Về Cuộc Sống giúp bạn có thêm động lực vươn lên, phát triển bản thân

Tác phẩm : 野老歌 / Dã Lão Ca (Tạm dịch: Bài ca về lão nông dân)
Hán Việt

Dã lão ca
Lão nông gia bần tại sơn trú,
Canh chủng sơn điền tam tứ mẫu.
Miêu sơ thuế đa bất đắc thực,
Thâu nhập quan thương hoá vi thổ.
Tuế mộ sừ lê bàng không thất,
Hô nhi đăng sơn thu tượng thực.
Tây Giang cổ khách châu bách hộc,
Thuyền trung dưỡng khuyển trường thực nhục.

Dịch nghĩa

Ông lão nhà nghèo ở trong núi,
Cày cấy đất núi được ba bốn mẫu.
Lúa ít đóng thuế nhiều nên không có lúa để ăn,
Gom về kho quan để mốc thành đất.
Cuối năm, cày bừa để dựa góc nhà trống không,
Ông kêu con cháu lên núi hái hạt dẻ rừng về ăn.
Nhà buôn ở Tây Giang kho báu có cả trăm hộc,
Chó nuôi trên thương thuyền ngày nào cũng có thịt ăn.

Dịch thơ

Ông lão nghèo nhà trong vùng núi
Cầy cấy ba bốn mẫu đất hoang
Thuế nhiều không lúa để ăn
Gom về để mục kho quan dư thừa
Đến cuối năm cày bừa dựa vách
Hạt dẻ rừng tìm cách thay cơm
Nhà buôn châu báu cả trăm
Trên thuyến chó có thịt ăn hàng ngày.

🌻Bên cạnh Những Câu Thơ Hán Việt Hay Về Cuộc Sống 🌻 Chia sẻ Tên Hán Việt Của Bạn là gì?

Những Câu Thơ Chữ Hán Hay

Khám phá Những Câu Thơ Chữ Hán Việt Hay Về Cuộc Sống để hiểu thêm về văn học Trung Quốc

Tác phẩm: 观田家 / Quan Điền Gia (Tạm dịch: Quan sát nhà nông)

观田家
微雨众卉新,
一雷惊蛰始。
田家几日闲?
耕种从此始。
丁壮俱在野,
场圃亦就理。
归来景常晏,
饮犊西涧水。
饥劬不自苦,
膏泽且为喜。
仓廪无宿储,
徭役犹未已。
方惭不耕者,
禄食出闾里。

Hán Việt

Vi vũ chúng huỷ tân,
Nhất lôi kinh trập thuỷ.
Điền gia kỷ nhật nhàn?
Canh chủng tòng thử thuỷ.
Đinh tráng câu tại dã,
Trường phố diệc tựu lý.
Qui lai cảnh thường yến,
Ẩm độc tây giản thuỷ.
Cơ cù bất tự khổ,
Cao trạch thả vi hỉ.
Thương lẫm vô túc trừ,
Dao dịch do vị dĩ.
Phương tàm bất canh giả,
Lộc thực xuất lư lý.

Dịch thơ

Vừa mưa nhỏ cỏ mọc mầm ngay,
Sấm chớp bắt đầu kinh trập đây.
Ngày rỗi nhà nông đâu được mấy,
Đúng thời cày cấy giống liền tay.
Tráng trai khoẻ mạnh ra đồng cả,
Vườn ruộng chăm lo cứ miệt mài.
Thường trở về nhà khi nắng tắt,
Nghé bê uống nước suối bờ tây.
Nhọc nhằn đói khát nào đâu quản,
Mưa ướt, đất nhuần cảm thấy vui.
Trong vựa đụn không còn thóc lúa,
Thuế tô chẳng đủ, khó khăn hoài.
Thẹn mình không mó việc điền tang,
Bổng lộc, miếng cơm nợ xóm làng!

🌻Bên cạnh Những Câu Thơ Hán Việt Hay Về Cuộc Sống 🌻 Tham khảo Tên Hán Việt ấn tượng và thú vị

Những Câu Thơ Tiếng Hán Hay

Những Câu Thơ Tiếng Hán Hay của các nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc được chọn lọc

Nguồn: Sưu tầm

Tác phẩm 山居秋暝 / Sơn Cư Thu Minh

山居秋瞑
空山新雨后,
天气晚来秋。
明月松间照,
清泉石上流。
竹喧归浣女,
莲动下渔舟。
随意春芳歇,
王孙自可留。

Hán Việt

Sơn cư thu minh
Không sơn tân vũ hậu,
Thiên khí vãn lai thu.
Minh nguyệt tùng gian chiếu,
Thanh tuyền thạch thượng lưu.
Trúc huyên quy hoán nữ,
Liên động há ngư chu.
Tùy ý xuân phương yết,
Vương tôn tự khả lưu.

Dịch nghĩa

Ngọn núi vắng sau cơn mưa
Thời tiết ban đêm đã là thu rồi
Ánh trăng sáng chiếu qua rừng cây tùng
Suối nước xanh chảy trên đá
Nghe có tiếng trúc xào xạc mấy cô đi giặt áo về
Tiếng lá sen xao động có người hạ thuyền xuống
Tùy ý, hương xuân đã hết
Các vương tôn muốn ở lại thì tự nhiên

Tác phẩm: 春中田园作 / Xuân Trung Điền Viên Tác (Tạm dịch: Giữa xuân ở ruộng vườn)

春中田园作
屋上春鸠鸣,
村边杏花白。
持斧伐远扬,
荷锄觇泉脉。
归燕识故巢,
旧人看新历。
临觞忽不御,
惆怅远行客。

Hán Việt

Xuân trung điền viên tác
Ốc thượng xuân cưu minh,
Thôn biên hạnh hoa bạch.
Trì phủ phạt viễn dương,
Hà sừ chiêm tuyền mạch.
Quy yến thức cố sào,
Cựu nhân khán tân lịch.
Lâm thương hốt bất ngự,
Trù trướng viễn hành khách.

Dịch thơ

Xuân cưu kêu mái nhà
Hạnh trắng vườn đơm hoa
Rìu chặt cành xa vướng
Cuốc khai mạch suối ra
Én về hay tổ cũ
Lịch mới người xem qua
Rót rượu mà chưa uống
Nghĩ thương người chốn xa

🌻Bên cạnh Những Câu Thơ Hán Việt Hay Về Cuộc Sống 🌻 Chia sẻ Tên Các Tỉnh Việt Nam Bằng Tiếng Trung 

Những Câu Thơ Hán Việt Hay Về Cuộc Sống

Đừng bỏ lỡ Những Câu Thơ Hán Việt Hay Về Cuộc Sống, đọc để xem có gì thú vị nhé

Tác phẩm: 山中寡妇 / Sơn Trung Quả Phụ (Tạm dịch: Người đàn bà góa ở trong núi)

山中寡妇
夫因兵死守蓬茅,
麻苎衣衫鬓发焦。
桑柘废来犹纳税,
田园荒后尚征苗。
时挑野菜和根煮,
旋斫生柴带叶烧。
任是深山更深处,
也应无计避征徭。

Hán Việt

Sơn trung quả phụ
Phu nhân binh tử thủ bồng mao,
Ma trữ y sam mấn phát tiêu.
Tang giá phế lai do nạp thuế,
Điền viên hoang hậu thượng chinh miêu.
Thì khiêu dã thái hòa căn chử,
Toàn chước sinh sài đới diệp thiêu.
Nhậm thị thâm sơn canh thâm sứ,
Dã ưng vô kế tỵ chinh đao.

Dịch nghĩa

Chồng chết trận,một mình giữ nếp nhà tranh
Áo bằng gai, đầu tóc vàng khè
Việc tằm tang bỏ hoang rồi,thuế vẫn phải nộp
Ruộng vườn không trồng trọt,còn bị đòi thuế thóc lúa
Bửa ăn thường hái rau dại nấu cả rễ
Thiếu củi,đem cành tươi vừa chặt được,để cả lá mà đốt
Dù vào tận núi sâu,càng sâu hơn nữa
Cũng không cách nào trốn khỏi đóng thuế đi phu.

Dịch thơ

Chết chồng, bà giữ túp tranh khô
Quần áo đay gai, mái tóc thô
Dâu cửi bỏ không còn nạp thuế
Ruộng vườn để phế vẫn đòi tô
Rau đồng lẫn rễ cho qua bữa
Củi lá tươi nguyên cũng đốt lò
Dù ở rừng sâu nơi quạnh vắng
Phu phen thuế má cũng theo về

🌻Bên cạnh Những Câu Thơ Hán Việt Hay Về Cuộc Sống 🌻 Xem thêm Thư Pháp Chữ Hán đẹp nhất

Những Câu Thơ Hán Việt Hay Về Tình Yêu

Chia sẻ đến bạn Những Câu Thơ Hán Việt Hay Về Tình Yêu đôi lứa

Những bài thơ được sưu tầm

縷結同心山海固
樹成連理地天長
Lũ kết đồng tâm sơn hải cố
Thụ thành liên lý địa thiên trường.
Kết mối đồng tâm non biển chặt
Cây thành liền rễ đất trời lâu.

庭鵲聲中呈白壁
紅雲深處遇藍橋
Đình thước thanh trung trình bạch bích
Hồng vân thâm xứ ngộ lam kiều.
Tiếng thước trong sân trình ngọc trắng
Mây hồng xứ vắng gặp cầu lam.

月映珠簾欣巹合
夢成繡閣兆麟祥
Nguyệt ánh châu liêm hân cẩn hợp
Mộng thành tú các triệu lân tường.
Trăng sáng rèm châu vui hợp cẩn
Mộng nơi gác đẹp triệu lân lành.

祇道荊庭常聚首
寧知雁陣條離群
Chi đạo kinh đình thường tụ thủ
Ninh tri nhạn trận điều ly quần.
Chỉnói sân gai thường tụ hội
Nào hay bầy nhạn lại ly đàn.

菱鏡影孤哉慘聽秋封吹落葉
錦機聲寂矣愁看夜月照空幃
Lăng kính ảnh cô tai, thảm thính thu phong xuy lạc diệp
Cẩm cơ thanh tịch hĩ, sầu khan dạ nguyệt chiếu không vi.
Gương kính bóng lẻthay, thảm thấm gióthu bay lá rụng
Gấm khung thanh lặng vậy, oán nhìn trăng giãi chiếu màn không.

🌻Bên cạnh Những Câu Thơ Hán Việt Hay Về Cuộc Sống 🌻 Đọc thêm Câu Đối Chữ Hán Về Tình Yêu

Viết một bình luận