Câu Đối Chữ Hán Về Tình Yêu Hay [73+ Bài Thơ Chữ Hán Ngắn Gọn]

Tuyển Tập Những Câu Đối Chữ Hán Về Tình Yêu Hay Nhất, 73+ Bài Thơ Chữ Hán Về Tình Yêu Ý Nghĩa. Những Câu Đối Tiếng Hán Việt Về Tình Yêu Hay.

Câu Đối Chữ Hán Về Tình Yêu Hay

SCR.VN chia sẽ tuyển tập các Câu Đối Chữ Hán Về Tình Yêu hay nhất dưới đây:

月照碧洞雙鳳彩
風流楊柳偶鶯鳴
Nguyệt chiếu bích động song phượng thái
Phong lưu dương liễu ngẫu oanh minh.
Động biếc trăng soi ngời cặp phượng
Liễu xanh gió thổi hót đôi oanh.

千飛鳳卜春屏暖
乃夢熊占晝錦長
Thiên phi phượng bốc xuân bình noãn
Nãi mộng hùng chiêm trú cẩm trường.
Màn xuân ấm ngàn lần bói phượng
Đêm huyền sâu trong mộng đoán hùng.

鳳求凰百年樂事
男嫁女一代新風
Phượng cầu Hoàng bách niên lạc sự
Nam giá nữ nhất đại tân phong.
Trăm năm vui việc Phượng cầu Hoàng
Một đời đổi mới nam cưới nữ.

紅葉題詩傳厚意
赤繩系足結良緣
Hồng diệp đề thi truyền hậu ý
Xích thằng hệ túc kết lương duyên.
Lá thắm đề thơ truyền ý kín
Chỉhồng chân buộc kết duyên lành.

花燭交心互勉志
英才攜手共圖強
Hoa chúc giao tâm hỗmiễn chí
Anh tài huềthủcộng đồcường.
Đuốc hoa lòng kết nên rèn chí
Tài giỏi tay trao quyết đến giầu.

破舊俗婚事簡辨
樹新風致富爭先
Phá cựu tục hôn sựgiản biện
Thụ tân phong chí phú tranh tiên.
Bỏ tục xưa, cưới xin đơn giản
Nêu gương mới, lầm giầu làđầu.

柳暗花明春正半
珠聯碧合影成雙
Liễu ám hoa minh xuân chính bán
Châu liên bích hợp ảnh thành song.
Liễu rậm hoa tươi, xuân mới nửa
Châu liền thành chuỗi, ảnh thành đôi.

宜國宜家新婦女
能文能武好男儿
Nghi quốc nghi gia tân phụnữ
Năng văn năng vũ hảo nam nhi
Thuận nước, thuận nhà, phụnữmới
Hay văn, hay vũ, nam nhi tài.

婚締自由移舊俗
禮行平等樹新風
Hôn đếtựdo, bỏtục xưa
Lễhành bình đẳng thụthân phong
Hôn nhân tựdo, bỏtục xưa
Giao tiếp bình đẳng, nêu gương mới.

勤勞手足患懮少
恩愛夫妻歡樂多
Cần lao thủtúc hoạn ưu thiểu
Ân ái phu thê hoan lạc đa
Lao động chân tay, lo lắng ít
Ái ân chồng vợ, sướng vui nhiều.

百年恩愛雙心結
千里姻緣一線牽
Bách niên ân ái song tâm kết
Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên.
Trăm năm ân ái, hai lòng buộc
Ngàn dặm nhân duyên, một sợi ràng.

愛貌愛才尤愛志
知人知面更知心
Ái mạo ái tài vưu ái chí
Tri nhân tri diện cánh tri tâm.
Yêu vẻ, yêu tài, càng yêu chí
Biết người, biết mặt, lại biết lòng.

華堂彩結觀鸞舞
繡閣絲連看鳳飛
Hoa đường thái kết quan loan vũ
Tú các ty liên khán phượng phi.
Nhà hoa lụa tết xem loan múa
Gác đẹp tơ sen ngắm phượng bay.

錦瑟聲中鸞對語
玉梅花際鳳雙飛
Cẩm sắt thanh trung loan đối ngữ
Ngọc mai hoa tế phượng song phi.
Đàn sắt tiếng trong loan đổi giọng
Hoa mai vẻ ngọc phương đôi bay.

杯交玉液飛鸚鵡
樂奏瓊簫引鳳凰
Bôi giao ngọc dịch phi anh vũ
Nhạc tấu quỳnh tiêu dẫn phượng hoàng.
Chén mời nước ngọc bay anh vũ
Nhạc tấu tiêu quỳnh dẫn phượng hoàng.

珊瑚窗裡乾坤大
玳瑁筳前日月長
San hô song lý càn khôn đại
Đại mội diên tiền nhật nguyệt trường.
Trước cửa san hô trời đất lớn
Trên yến đồi mồi tháng ngày dài.

不惑但從今日始
知天猶得十年來
Bất hoặc đản tòng kim nhật thủy
Tri thiên do đắc thập niên lai.
Kể từ nay xem như bất hoặc
Mười năm nữa hẳn sẽ tri thiên.

繡閣燈明鴛鴦並立
粧臺燭厲翡翠同棲
Tú các đăng minh uyên ương tịnh lập
Trang đài chúc lệ phỉ thúy đồng thê.
Đèn soi gác đẹp uyên ương bên nhau
Đuốc chiếu trang đài phỉ thúy cùng đậu.

正氣高凌銅柱北
精英長引喝江南
Chính khí cao lăng đồng trụ Bắc
Tinh anh trường dẫn Hát giang Nam.
Chính khí cao vời đồng trụBắc
Tinh anh còn mãi Hát Giang Nam.

萱草含芳千歲艷
菊花香動五株新
Huyên thảo hàm phương thiên tuế diệm
Cúc hoa hương động ngủ chu tân.
Cỏ huyên thơm ngát ngàn năm tươi
Hoa cúc hương bay nắm gốc mới.

⚡ Chia sẽ trọn bộ ❤️️ NHỮNG CÂU ĐỐI HAY VỀ TÌNH YÊU  ❤️️ TÁN CRUSH SIÊU MẠNH

Những Câu Đối Hay Về Tình Yêu
Những Câu Đối Hay Về Tình Yêu

Câu Đối Chữ Hán Về Tình Yêu Nổi Tiếng

Xem thêm các Câu Đối Chữ Hán Về Tình Yêu Nổi Tiếng được nhiều bạn đọc quan tâm đến sau đây:

菱鏡影孤哉慘聽秋封吹落葉
錦機聲寂矣愁看夜月照空幃
Lăng kính ảnh côtai, thảm thính thu phong xuy lạc diệp
Cẩm cơthanh tịch hĩ, sầu khan dạnguyệt chiếu không vi.
Gương kính bóng lẻthay, thảm thấm gióthu bay lárụng
Gấm khung thanh lặng vậy, oán nhìn trăng giãi chiếu màn không.

雁陣霜寒悲折翼
鴻原露冷痛孤飛
Nhạn trận sương hàn bi chiết dực
Hồng nguyên lộlãnh thống côphi.
Nhạn thếsương sa đau gẫy cánh
Hồng đàn mây lạnh xót lẻbay.

原土春深鶺鴒音斷雲千里
林稍夜寂鴻雁聲哀月一輪
Nguyên thổxuân thâm, tích linh âm đoạn vân thiên lý
Lâm sảo dạtịch, hồng nhạn thanh ai nguyệt nhất luân.
Đất phẳng xuân sâu, tích linh(1) âm đứt, mây nghìn dặm;
Rừng thưa đêm vắng, hồng nhạn thanh buồn, nguyệt một vầng.

詩夢阻殘芳草野
壎聲吹落紫荊花
Thi mộng trởtàn phương thảo dã
Huyên thanh xuy lạc tửkinh hoa.
Giấc mộng thơngăn tàn cỏnội
Tiếng huyên thổi lại lạc hoa gai.

薤露興歌刑永隔
鶺鴒抱痛淚空垂
Giới lộhưng ca hình vĩnh cách
Tích linh bão thống lệkhông thùy.
Giới lộ nổi lên hình cách biệt
Tích linh thống thiết lệrơi hoài.

北望鴒原千里遠
南來應侶半行孤
Bắc vọng linh nguyên thiên lýviễn
Namlai nhạn lữbán hàng cô.
Bắc ngóng cánh chim xa nghìn dặm
Namvềbầy nhạn lẻnửa hàng.

藍田種玉緣何淺
青鳥傳音去不還
Long điền chủng ngọc duyên hàthiển
Thanh điểu truyền âm khứbất hoàn.
Lam Điền loài ngọc duyên sao mỏng;
Thanh điểu truyền âm khuất chẳng về.

甘苦共嘗情曷極
幽明永隔痛何如
Camkhổcộng thường tình hạt cực
U minh vĩnh cách thống hànhư
Ngọt đắng sẻchia, tình sao cực
U minh vĩnh cách, xót nhường bao.

哭爾三年髮白
愁余五夜燈青
Khốc nhĩtam niên phát bạch
Sầu du ngũdạđăng thanh.
Khóc em ba năm tóc bạc
Sầu anh ngũ dạ đèn xanh.

家累總無依卿從此去擔了矣
世情多不測我自今來喚奈何
Gia lụy tổng vôy, khanh tòng thửkhửđảm liễu hĩ
Thếtình đa bất trắc, ngãtựkim lai hoán nại hà.
Gia hệthẩy trông nhờ, nàng đi bỏlại đây gánh nặng
Thếtình đa bất trắc, ta từnay nào biết gọi ai.

春風綠柳飛鸚鵡
夜雨青燈引鳳凰
Xuân phong lục liễu phi anh vũ
Dạ vũ thanh đăng dẫn phượng hoàng.
Gió xuân liễu biếc đón anh vũ
Mưa tối đèn xanh dắt phượng hoàng.

瓊樓月皎人如玉
繡閣花香酒似蘭
Quỳnh lâu nguyệt giảo nhân như ngọc
Tú các hoa hương tửu tự lan.
Lầu quỳnh trăng sáng người như ngọc
Gác đẹp hương hoa rượu ngát hương.

賦宜家室春風早
夢葉熊羆世澤長
Phú nghi gia thất xuân phong tảo
Mộng diệp hùng bi thế trạch trường.
Phú nên gia thất gió xuân sớm
Mộng lá hùng bi phúc trạch dài.

Gợi ý cho bạn đọc tuyển tập những 🔻 Câu Đối 🔻 hay nhất

Những Câu Tiếng Hán Hay Về Tình Yêu

SCR.VN chia sẽ thêm những câu tiếng Hán hay về tình yêu:

春風柳絮雙飛燕
夜雨青燈萬卷書
Xuân phong liễu nhứ song phi yến
Dạ vũ thanh đăng vạn quyển thư.
Gió xuân bông liễu bay đôi yến
Mưa tối đèn xanh vạn quyển hay.

紅葉流溝來好句
黃花滿徑襯新粧
Hồng diệp lưu câu lai hảo cú
Hoàng hoa mãn kính sấn tân trang.
Lá đỏ theo dòng gửi câu đẹp
Hoa vàng đầy lối vướng tân trang.

胭肢香滿芙蓉帳
花燭光呈錦繡幃
Yên chi hương mãn phù dung trướng
Hoa chúc quang trình cẩm túvi.
Hương yên chi tỏa trướng phù dung
Rạng đuốc hoa soi nơi màn gấm.

夢筆賢嗣添一友
培蘭瑞應慰雙親
Mộng bút hiền tự thiêm nhất hữu
Bồi lan thụy ứng úy song thân.
Mộng bút con theo thêm một bạn
Vun lan điềm tốt thỏa hai thân.

塞夜燭花開好夜
少年巹酒慶延年
Tái dạ chúc hoa khai hảo dạ
Thiếu niên cẩn tửu khánh diên niên.
Đêm tối đuốc hoa thành đêm sáng
Tuổi trẻ vui duyên chúc tuổi già.

同心最相親仡白發青燈昨夜夢尚陪連夜話
名山期共往嘆天目雁蕩此身旡复並肩游
Đồng tâm tối tương thân ức bạch phát thanh đăng tạc dạ thượng bồi liên dạ thoại
Danh sơn kỳ cộng vãng thán thiên mục nhạn đãng thử thân vô phục tịnh kiên du.
Một bụng thân nhau, nhớ khi tóc bạc đèn xanh, năm trước vẫn còn đêm chuyện vãn.
Non cao ước hẹn, đáng tiếc lưng trời cánh nhạn, thân này đâu được sánh vai chơi.

端月良男諧鳳友
來春天水躍龍孫
Đoan nguyệt lương nam hài phượng hữu
Lai xuân thiên thủy dược long tôn.
Tiết đoan ngọ con trai dựng vợ
Xuân sang năm trời mở cháu trai.

天河汲水勾宮粉
月窟簪花染御香
Thiên hà cấp thủy câu cung phấn
Nguyệt quật trâm hoa nhiễm ngự hương.
Thiên hà dẫn nước cho cung phấn
Hang nguyệt hoa trâm đượm ngự hương.

好夢渺難尋白雪陽春絕調竟成廣陵散
知音能有几高山流水傷心永斷伯牙琴
Hảo mộng miểu nan tầm bạch tuyết dương xuân tuyệt điệu cánh thành quảng lăng tán.
Tri âm năng hữu kỷ cao sơn lưu thủy thương tâm vĩnh đoạn Bá Nha cầm.
Mộng đẹp khó tìm, nhờ Bạch Tuyết dương xuân mà khúc hát Quảng lăng được soạn.
Tri âm mấy kẻ, tưởng cao sơn lưu thủy nên cây đàn Bá Nha đập tan.

瑞堂中來燕賀
祥臨膝下慶鸞
Thụy ái đường trung lai yến hạ
Tường lâm tất hạ khánh loan minh.
Nhà phủ mây lành yến đến mừng
Bên gối niềm vui loan lại chúc.

南極輝沈空太息
東床望斷失瞻依
Namcực huy trầm không thái tức
Đông sàng vọng đoạn thất chiêm y.
Namcực(1) mờchìm đành an nghỉ
Đông sàng(2) dứt đoạn mất trông nhờ.

丈人峰屺瞻如昨
半子情灰帳在茲
Trượng nhân phong dĩchiêm nhưtạc
Bán tửtình khôi trướng tại tư.
Đỉnh non nhạc phụtrông nhưtạc
Tình cảm rểcon xót tựđây.

丁年痛入黃泉路
年夜驚頹太嶽峰
Đinh niên thống nhập hoàng tuyền lộ
Niên dạkinh đồi thái nhạc phong.
Tráng niên khổnỗi hoàng tuyền(1) đến
Bán dạkinh hồn thái nhạc(2) suy.

圯上罔聞呼小子
雪中空想見先生
Bĩ thượng võng văn hôtiểu tử
Tuyết trung không tưởng kiến tiên sinh.
Chẳng còn nghe thầy hôtiểu tử
Tưởng hoài trong tuyết thấy tiên sinh.

青氈席冷思模範
絳帳庭空憶管絃
Thanh chiên tịch lãnh tưmôphạm
Giáng trướng đình không ức quản huyền.
Chăn xanh chiếu lạnh suy khuôn mẫu
Trướng đỏsân không nhớsáo đàn.

面命只今無一語
心喪未可短三年
Diện mệnh chỉkim vônhất ngữ
Tâm tang vịkhảđoản tam niên.
Trước mặt đến nay không một ngữ
Tang lòng chưa thểtrọn ba năm.

Tìm đọc thêm các 👉 Câu Đối Chữ Hán Nôm 👉 siêu hay

Câu Đối Chữ Hán Hay Về Tình Yêu

Đừng bỏ lỡ những Câu Đối Chữ Hán Hay Về Tình Yêu dưới đây nhé!

影落青松裏
神留絳帳中
Ảnh lạc thanh tùng lý
Thần lưu giáng trướng trung.
Hình ảnh lạc trong tùng xanh
Tinh thần lưu giữa trướng đỏ.

峰頂丈人嗟已矣
膝前半子痛何如
Phong đính trượng nhân ta dĩhĩ
Tất tiền bán tửthống hànhư.
Nhạc phủđỉnh non ôi đãkhuất
Rểcon trước gối tủi nhường bao.

綠水青山長送月
碧雲紅樹不勝愁
Lục thủy thanh sơn trường tống nguyệt
Bích vân hồng thụbất thăng sầu.
Nước biếc non xanh dài đưa nguyệt
Cây hồng mây thắm chẳng thiết sầu.

春風十載交情舊
夜雨三秋別恨多
Xuân phong thập tải giao tình cựu
Dạvũtam thu biệt hận đa.
Gió xuân thập tải giao tình cũ
Mưa tối tam thu biệt hận nhiều.

翠色和雲籠夜月
玉容帶雨泣春風
Thúy sắc hoàvân lung dạnguyệt
Ngọc dung đới vũkhấp xuân phong.
Sắc biếc hoàvân lồng đêm nguyệt
Mặt hoa ngấn lệkhóc gióxuân.

雲鎖巫山人不見
月明仙嶺鶴歸來
Vân toảVu Sơn nhân bất kiến
Nguyệt minh tiên lĩnh hạc qui lai.
Mây khoá Vu Sơn(1) người chẳng thấy;
Trăng soi Tiên Lĩnh(2) hạc bay về.

推殘玉樹三更雨
促殞瓊花五夜風
Suy tàn ngọc thụtam canh vũ
Xúc vẫn quỳnh hoa ngũdạphong.
Héo khô cây ngọc tam canh gió
Tàn tạhoa quỳnh ngũdạmưa.

春影已隨殘月去
桂香猶逐好風來
Xuân ảnh dĩtùy tàn nguyệt khứ
Quếhương do trục hảo phong lai.
Xuân ảnh đãtheo trăng xếbóng
Quếhương còn đuổi giólành đi.

自昔文章誇霧隱
而今意氣仰雲模
Tựtích văn chương khoa vụẩn
Nhi kim ý khí ngưỡng vân mô.
Từtrước văn chương khoa vụẩn(1)
Mà nay ý khí ngưỡng vân mô(2).

Bạn có thể tham khảo thêm 🍂 Câu Đối Tết Chữ Hán 🍂

Câu Đối Chữ Hán Về Tình Yêu Ngắn Gọn

SCR.VN cập nhật những Câu Đối Chữ Hán Về Tình Yêu hay, ý nghĩa sau đây:

三月雨催椿樹老
五更風促杜鵑啼
Tam nguyệt vũthôi xuân thụlão
Ngũ canh phong xúc đỗquyên đề.
Mưa ba tháng giục cây xuân lão
Gió năm canh đòi tiếng quốc kêu.

月臨椿樹渾無影
風送杜鵑卻有聲
Nguyệt lâm xuân thụhồn vôảnh
Phong tống đỗquyên khước hữu thanh.
Trăng soi xuân thụmờkhông ảnh,
Gió tiễn đỗquyên lại cóthanh.

何知一夢飛蝴蝶
竟使千秋泣杜鵑
Hà tri nhất mộng phi hồđiệp
Cánh sửthiên thu khấp đỗquyên.
Biết đâu một giấc bay hồđiệp
Đểkhiến nghìn thu khóc đỗquyên.

倚門人去三更月
泣杖兒悲五夜寒
Ỷ môn nhân khứtam canh nguyệt
Khấp trượng nhi bi ngũdạhàn.
Tựa cửa người đi tam canh nguyệt
Già sầu trẻtủi ngũdạhàn.

大雅云亡綠水青山誰作主
老成凋謝落花啼鳥總傷神
Đại nhãvân vong, lục thủy thanh sơn, thùy tác chủ
Lão thành điêu tạ, lạc hoa đềđiểu, tổng thương thần.
Bậc đại nhã(1) chẳng còn, núi biếc sông xanh ai làm chủ,
Người lão thành(2) khôhéo, chim kêu hoa rụng thẩy đau lòng.

掛劍若為情黃菊花開人去後
思君在何處白楊秋凈月明時
Quải kiếm nhược vi tình, hoàng cúc hoa khai nhân khứhậu
Tưquân tại hàxứ, bạch dương thu tịnh nguyệt minh thời.
Treo kiếm thuận theo tình, cúc vàng hoa nởkhi người khuất
Nhớông nơi đâu ngụ, dương trắng tiết thu buổi tròn trăng.

懿德傳諸鄉里口
賢慈報在子孫身
Ý đức truyền chưhương lýkhẩu
Hiền từbáo tại tửtôn thân.
Đức hạnh truyền đi nhiều làng xã
Hiền tài báo đáp khắp cháu con.

明月山頭思古道
清風江上想芳型
Minh nguyệt sơn đầu tưcổđạo
Thanh phong giang thượng tưởng phương hình.
Trăng soi đỉnh núi mơđạo cũ
Gió thổi trên sông tưởng mẫu hình.

瓊簫響寂三千界
玉鏡粧空十二樓
Quỳnh tiêu hưởng tịch tam thiên giới
Ngọc kính trang không thập nhịlâu
Vắng lặng quỳnh tiêu tam thiên giới(1)
Quạnh hưu gương ngọc thập nhịlâu(2).

恚質蘭姿歸閬苑
瓊林玉樹繞庭階
Huệchất lan tưqui lãng uyển
Quỳnh lâm ngọc thụnhiễu đình giai.
Huệđẹp lan thơm vềlãng uyển(3),
Rừng quỳnh cây ngọc quẩn sân thềm.

長留壺範型千古
自有龍章報九泉
Trường lưu hồphạm hình thiên cổ
Tựhữu long chương báo cửu tuyền.
Khuôn mẫu còn lưu hình thiên cổ
Long chương(1) tựcóbáo cửu tuyền.

駕鶴九霄懷素履
乘鸞三島憶芳蹤
Giá hạc cửu tiêu hoài tốlý
Thừa loan tam đảo ức phương tung.
Cưỡi hạc bay chín tầng in hài cũ
Theo loan vềba đảo nhớgót xưa.

貞靜擬歌黃髮頌
逍遙竟去白雲天
Trinh tĩnh nghĩ ca hoàng phát tụng
Tiêu dao cánh khứbạch vân thiên.
Trinh tiết đắn đo mừng hoàng phát(2)
Tiêu dao chung cục ngưỡng bạch vân(3).

懿德難忘流淚血
慈恩未報饒愁腸
Ý đức nan vong lưu lệhuyết
Từvân vịbáo nhiễu sầu trường.
Đức hạnh khóquên lưu huyết lệ
Ân từchưa báo khổtâm sầu.

鶴馭瑤臺秋月冷
鵑啼玉砌隴雲飛
Hạc ngựgiao đài thu nguyệt lãnh
Quyên đềngọc thếlũng vân phi
Hạc ngựđài tiên trăng thu lạnh
Quyên kêu thềm ngọc áng mây bay.

子息祗依青鬢母
孫枝還賴白頭人
Tửtức chi y thanh mấn mẫu
Tôn chi hoàn lại bạch đầu nhân.
Con gốc nương nhờxanh tóc mẹ(4),
Cháu cành trông cậy trắng đầu ông(5).

Ngoài Câu Đối Chữ Hán Về Tình Yêu, tham khảo thêm 👉 Ca Dao Về Tình Yêu Đôi Lứa 

Câu Đối Chữ Hán Về Tình Yêu Ý Nghĩa

Các Câu Đối Chữ Hán Về Tình Yêu Ý Nghĩa được tổng hợp sau đây:

靜夜鳥鳴悲月色
長年雞警付花塵
Tĩnh dạđiểu minh bi nguyệt sắc
Trường niên kêcảnh phóhoa trần
Đêm lặng chim kêu sầu sắc nguyệt
Năm dài gà gáy mặc bụi hoa.

鳳閣鸞幃並燿輝題葉題名共羨休聲疊疊
鹿鳴麟趾同賡詠宜家宜國爭誇喜事重重
Phượng các loan vi tịnh diệu huy đề diệp đề danh cộng tiễn hưu thanh điệp điệp.
Lộc minh lân chỉ đồng canh vịnh nghi gia nghi quốc tranh khoa hỉ sự trùng trùng.
Gác phượng màn loan đều rực rõ, nêu tên nêu tuổi cùng cất tiếng vui rộn rã
Hươu tộ bước lân cùng ca hát, nên nhà nên cửa, tranh khoe việc hỷ râm ran.

今日正逢萱草壽
前身合是杏花仙
Kim nhật chính phùng huyên thảo thọ
Tiền thân hợp thị hạnh hoa tiên.
Hôm nay đúng gặp ngày sinh mẹ
Kiếp trước hẳn là hạnh hoa tiên.

家學有淵源看桂子望重橋門知藝苑目關世德
花鈿多錦秀蘭孫粧崔梅韻信香奩亦載文章
Gia học hữu uyên nguyên khán quế tử vọng trọng kiều môn tri nghệ uyển mục quan thế đức
Hoa điện đa cẩm tú hỷ lan tôn trang thôi mai vận tín hương liêm diệc tải văn chương.
Nếp nhà học có nguồn, thấy con quế cửa cao vọng trọng, biết vườn đẹp trồng cây đức tốt
Hoa cài như gấm thêu, mừng cháu lan vẻ đẹp sắc mai, tin điểm trang cũng có văn chương.

愿慈母千年不老
祝松百萬載長青
Nguyện từ mẫu thiên niên bất lão
Chúc tùng bách vạn tải trường thanh.
Mong mẹ hiền ngàn năm vẫn trẻ
Chúc tùng bách muôn thuở còn xanh.

Câu Thơ Tiếng Hán Về Tình Yêu

Các câu thơ tiếng hán về tình yêu hay nhất được tổng hợp dưới đây:

作婦須知勤儉好
治家應教紫孫賢
Tác phụtu tri cần kiệm hảo
Trịgia ưng giáo tửtôn hiền.
Làm vợnên hay cần kiệm giỏi
Trịnhàphải dạy cháu con hiền.

詩詠河洲鳩喜集
經傳桂里鳳和鳴
Thi vịnh hàchâu cưu hỉtập
Kinh truyền quếlýPhượng hoàminh.
Thơvịnh bãi sông cưu đến họp
Kinh truyền rừng quếPhượng cùng kêu.

容貌心齡雙俊秀
才華事業兩風流
Dung mạo tâm linh song tuấn tú
Tài hoa sựnghiệp lưỡng phong lưu
Dung mạo, tâm hồn, đôi tuấn tú
Tài hoa, sựnghiệp, cặp phong lưu.

相親相愛青春永
同德同心幸福長
Tương thân tương ái thanh xuân vĩnh
Đồng đức đồng tâm hạnh phúc trường
Tương thân, tương ái, thanh xuân mãi
Đồng đức, đồng tâm, hạnh phúc dài.

互敬互愛互相學習
同德同心同建家庭
Hỗkính hỗái hỗtương học tập
Đồng đức đồng tâm đồng kiến gia đình.
Lẫn kính, lẫn yêu, lẫn giúp học tập
Cùng đức, cùng lòng, cùng xây gia đình.

同心同德美滿夫婦
克儉克勤幸福鴛鴦
Đồng tâm đồng đức mỹmãn phu phụ
Khắc kiệm khắc cần hạnh phúc uyên ương.
Cùng lòng, cùng đức, vợchồng mỹmãn
Biết cần, biết kiệm hạnh phúc uyên ương.

恩愛夫妻情似青山不老
幸福半侶意如碧水長流
Ân ái phu thê tình tựthanh sơn bất lão
Hạnh phúc bất lữýnhưbích thủy trường lưu
Ân ái vợchồng, tình tựa non xanh trẻmãi
Hạnh phúc đôi lứa, ýnhưnước biếc chảy hoài.

鳥語花香仲春一幅天然畫
賓歡主樂嘉客滿堂錦上花
Điểu ngữhoa hương xuân nhất bức thiên nhiên hoạ
Tân hoan chủlại gia khách mãn đường cẩm thượng hoa.
Chim hót, hoa hương, một bức thiên nhiên xuân vẽ
Khách vui, chủsướng đầy nhàrực rỡgấm hoa.

男尊女女尊男男幫助
夫敬妻妻敬夫夫德妻賢
Namtôn nữnữtôn nam nam bang nữtrợ
Phu kính thê thê kính phu phu đức thêhiền.
Namtrọng nữnữtrọng nam nam giúp nữđỡ
Chồng kính vợ, vợkính chồng chồng đức vợhiền.

惟求愛永恒一生同伴侶
但愿人長九千里共嬋娟
Duy cầu ái vĩnh hằng nhất sinh đồng bạn lữ
Đản nguyện nhân trường cửu thiên lýcộng thiền quyền.
Mong tình yêu vĩnh hằng, một đời cùng đôi lứa
Muốn người lâu hưởng thọ, ngàn dặm với thiền quyên.

鴛鴦對舞
鸞鳳和鳴
Uyên ương đối vũ
Loan phượng hoàminh
Uyên ương múa đôi
Loan phượng hoàtiếng.

月圓花好
鳳舞龍飛
Nguyệt viên hoa hảo
Phượng vũlong phi
Trăng tròn hoa đẹp
Phượng múa rồng bay.

男婚女嫁
夫德妻賢
Namhôn nữgiá
Phu đức thêhiền
Trai cưới gái gả
Chồng đức vợhiền.

Ngoài Câu Đối Chữ Hán Về Tình Yêu, xem thêm 👉 Ca Dao Tình Yêu Buồn

Thơ Chữ Hán Về Tình Yêu

Những câu thơ chữ hán về tình yêu hay:

縷結同心山海固
樹成連理地天長
Lũ kết đồng tâm sơn hải cố
Thụ thành liên lý địa thiên trường.
Kết mối đồng tâm non biển chặt
Cây thành liền rễ đất trời lâu.

庭鵲聲中呈白壁
紅雲深處遇藍橋
Đình thước thanh trung trình bạch bích
Hồng vân thâm xứ ngộ lam kiều.
Tiếng thước trong sân trình ngọc trắng
Mây hồng xứ vắng gặp cầu lam.

月映珠簾欣巹合
夢成繡閣兆麟祥
Nguyệt ánh châu liêm hân cẩn hợp
Mộng thành tú các triệu lân tường.
Trăng sáng rèm châu vui hợp cẩn
Mộng nơi gác đẹp triệu lân lành.

祇道荊庭常聚首
寧知雁陣條離群
Chi đạo kinh đình thường tụthủ
Ninh tri nhạn trận điều ly quần.
Chỉnói sân gai thường tụhội
Nào hay bầy nhạn lại ly đàn

獨鶴愁悲雙鳳管
孤鸞哀斷七絃琴
Độc hạc sầu bi song phượng quản
Cô lo ai đoạn thất huyền cầm.
Hạc lẻsầu bi đôi ống quyển
Loan cô đứt đoạn bẩy dây đàn.

紅墻銀漢途難越
碧海青天怨有餘
Hồng tường Ngân Hán đồnan việt
Bích hải thanh thiên oán hữu dư.
Tường hồng Ngân Hán đường khôn vượt
Bểbiếc thanh thiên oán cóthừa.

Bạn có thể tham khảo thêm chùm 👉 Thơ Tình Yêu Và Nỗi Nhớ 👉 đầy cảm xúc

Viết một bình luận