Đơn Xin Nghỉ Học: 23+ Mẫu Học Sinh, Sinh Viên Chuẩn

Đơn Xin Nghỉ Học Hay Nhất ❤️ 23+ Mẫu Đơn Xin Phép Nghỉ Học Chuẩn Nhất ✅ Cho Học Sinh, Sinh Viên, Bố Mẹ Viết Cho Con Bị Đau Ốm, Tiếng Anh…

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học Cho Con

Nếu con bạn bị ốm và bạn muốn xin nghỉ học cho con thì tham khảo bài viết dưới đây nhé!

đơn xin nghỉ học
đơn xin nghỉ học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi:  – Ban Giám hiệu trường ………………………………………………………………..

                  – Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………………………………………………………..

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………………….

Phụ huynh em: …………………….. Lớp……….. Năm học ……………………………..

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho học sinh: ……………………………. được phép nghỉ học.

Thời gian nghỉ: Từ ngày ………………… đến …………………….

Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan sẽ tạo điều kiện giúp đỡ con chép bài, làm bài tập đầy đủ để theo kịp chương trình học trên lớp.

Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn!        

                                                                                            ……….., ngày…tháng…năm…

                                                                                                       Người viết đơn

Loạt Đơn Xin Nghỉ Ốm Hay sẽ giúp bạn nhận được sự đồng ý của thầy cô

đơn xin nghỉ ốm

Đơn Xin Nghỉ Học Mẫu

Để có thêm nhiều lựa chọn, bạn hãy lưu Đơn Xin Nghỉ Học Mẫu bên dưới nhé!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường ……………

– Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………………….

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………..

Phụ huynh em: ……………………..Lớp ……….. Năm học …………

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho học sinh: ……………………… được phép nghỉ học.

Thời gian nghỉ: Từ ngày ………………… đến …………….

Lý do: …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Hồ sơ chứng từ kèm theo gồm:

1 ……………………………………………………………………………………………………

2 ……………………………………………………………………………………………………

3 ……………………………………………………………………………………………………

Thời gian xin được học lại:

Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn!

……….., ngày…tháng…năm…

Người viết đơn

Đơn Xin Phép Nghỉ Học

Bạn sẽ không phải đau đầu suy nghĩ cách xin nghỉ hay nữa khi đã có Đơn Xin Phép Nghỉ Học

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

GIẤY XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm và cô giáo phụ trách bộ môn ….

Em tên là: Nguyễn Văn A

Học sinh lớp: 8B

Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày: …/…./….. đến hết ngày: …./…./……

Lí do viết đơn: ………………………………………………………

………………………………………………………………………..

Sau thời gian nghỉ học, em hứa sẽ ghi chép và học bài đầy đủ. Nếu nói dối hoặc không học bài em xin chịu mọi hình phạt mà cố và nhà trường đưa gia. Mong được sự đồng ý của cô.

Em xin chân thành cảm ơn!

……………, ngày … tháng … năm ……..

Xác nhận của phụ huynh học sinh Người làm đơn/ học sinh

 1001 Mẫu Email Xin Nghỉ Phép Hay  giúp bạn xin nghỉ 1 cách tinh tế nhất

email xin nghỉ phép

Giấy Xin Phép Nghỉ Học

Loạt mẫu Giấy Xin Phép Nghỉ Học này sẽ giúp bạn xin nghỉ dễ dàng hơn.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày……tháng……năm……...

———————

GIẤY XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Ban Lãnh Đạo Khoa ……………………..
Giáo viên giảng dạy…………..
Giáo viên chủ nhiệm………….

Em tên: ……………………………….Ngày sinh:…………………………………

MSSV: …………………………Lớp: ………………….Khoá:……………………

Số ĐT liên lạc với gia đình:……………………………………………………….

Em làm đơn này kính xin Khoa và Giáo viên bộ môn cho em được nghỉ học từ ngày …../…./20…. đến ngày ……../……../20……….
Vì lý do:

□ Bị ốm

□ Bận việc gia đình

□ Lý do khác

Nêu rõ lý do khác: …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận, em xin chân thành cảm ơn.

Người viết đơn Xác nhận của GVCN Xác nhận của Khoa
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Khám phá bài Đơn Xin Nghỉ Phép để dùng lúc bạn có việc nhé

đơn xin nghỉ phép

Mẫu Đơn Xin Phép Nghỉ Học THCS

Xin nghỉ học không còn là chuyện quá khó khăn khi có Mẫu Đơn Xin Phép Nghỉ Học Thcs

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường…………………………….

    – Giáo viên chủ nhiệm lớp……………..

Tôi tên là:………………………………………………………………

Phụ huynh em: …………….. Hiện đang học lớp………….

Lí do là hôm nay cháu: …………….. nhà tôi bị: ……………. Chính vì vậy, mà tôi làm đơn này là để xin phép cho em:………………………….. được phép nghỉ học.

Thời gian nghỉ: Từ …………………………….đến………………………………..

Thời gian xin được học lại( hoặc đảm bảo sẽ nhắc nhở con học bù kiến thức để không bị mất lượng kiến thức do nghỉ học):……………………………………………………………….

Vậy tôi mong ban giám hiệu và cố giáo chủ nhiệm xem xét.

Chân thành cảm ơn!

……….., ngày…….tháng……năm…….

Chữ kí phụ huynh

Trọn bộ Icon Khóc Đẹp Nhất bạn không thể bỏ qua khi dùng fb

Đơn Xin Nghỉ Học Cho Con Tiểu Học

Con bạn học tiểu học nhưng thường đau ốm thì tham khảo ngay Đơn Xin Nghỉ Học Cho Con Tiểu Học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: – Ban giám hiệu Trường Tiểu Học

 ……………….

– Giáo viên chủ nhiệm lớp …………

Tôi là:……………………………………………………………………………..

Phụ huynh của bé………………………………….lớp…………………….

Nay tôi làm đơn này xin phép cho bé:………………………………..

Được nghỉ học từ ngày …………………… đến ngày

Vì lý do:………………………………………………………………………….

Tôi cam kết sẽ cho cháu đi học lại sau thời gian xin phép trên và thực hiện mọi quy định mà nhà trường đề ra.

Xin chân thành cảm ơn!

Duyệt BGH Xác nhận của GV chủ nhiệm Người làm đơn

Đơn Xin Nghỉ Học Lớp 6

Bạn cần xin nghỉ cho con, hãy tham khảo Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Học Lớp 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường

– Giáo viên chủ nhiệm lớp

Tôi tên là:…………………………………

Phụ huynh em:………………….. Lớp………….. Năm học………………….

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho học sinh:………………….được phép nghỉ học.

Thời gian nghỉ: ……….Từ ngày đến…………………..

Lý do:……………..

Thời gian xin được học lại:………………………………….

Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn

……….., ngày…….tháng……năm…….

Người viết đơn

 Tham khảo Cách Tạo Nhiều Nick Facebook sẽ giúp bạn có nhiều nick ảo

Đơn Xin Nghỉ Học Thuyết Phục

Thầy cô sẽ bị bạn thuyết phục với loạt Đơn Xin Nghỉ Học Thuyết Phục nhất sau:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Thầy/cô chủ nhiệm cùng toàn thể các thầy/ cô giáo bộ môn phụ trách lớp….

Em tên là: ………………………………………………………………………………………

Học sinh lớp: ………………………………………………………………………………….

Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày …….. đến ngày …………

Lí do: …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Em hứa sẽ chép bài, học bài và làm bài tập đầy đủ.

Kính mong các thầy cô cho em nghỉ buổi học này!

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của phụ huynh học sinh  ……………, ngày … tháng … năm …….

Người viết đơn
(Kí và ghi rõ họ tên)

Đơn Xin Phép Nghỉ Học Lớp 3

Bạn mệt mỏi khi phải nghĩ cách nghỉ học thì xem ngay Đơn Xin Phép Nghỉ Học Lớp 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường…………………………….

– Giáo viên chủ nhiệm lớp……………..

Tôi tên là:………………………………………………………………

Phụ huynh em: …………….. Hiện đang học lớp………….

Lí do là hôm nay cháu: …………….. nhà tôi bị: ……………. Chính vì vậy, mà tôi làm đơn này là để xin phép cho em:………………………….. được phép nghỉ học.

Thời gian nghỉ: Từ …………………………….đến………………………………..

Thời gian xin được học lại( hoặc đảm bảo sẽ nhắc nhở con học bù kiến thức để không bị mất lượng kiến thức do nghỉ học):……………………………………………………………….

Vậy tôi mong ban giám hiệu và cố giáo chủ nhiệm xem xét.

Chân thành cảm ơn!

……….., ngày…….tháng……năm…….

Chữ kí phụ huynh

 Bạn muốn đối tài khoản thì hãy học cách Cách Đăng Xuất Facebook

Đơn Xin Nghỉ Học Tiếng Anh

Bộ Đơn Xin Nghỉ Học Tiếng Anh này sẽ khiến thầy cô đồng ý cho bạn nghỉ tức thì.

Mẫu đơn 1:

Dear Mr…/Mrs…

I am writing this letter mainly to apply for winter leaves of 2 weeks which I can avail as per the company terms and conditions. I have not used any of my leaves in the last 6 months and would like to apply for the leaves starting from December 25th, 2014.

The main reason behind this leave is to be with my family whom I have been neglecting for the past 6 months due to work pressure. I remember informing you that I would be needing holidays in the dates that I applied for leaves.

I would like to be with my family for atleast a couple of weeks as I want to spend some quality time with them.

I will make sure that all the responsibilities are handed over to the concerned person immediately.

I will be resuming with work from 10th January, 2014 and I hope that there would be no emergency or need for extension else I will inform the same to you in time. Please feel free to contact me for any office related information.

Waiting to hear from you soon with the confirmation of the leaves.

Mẫu đơn 2:

Dear Mr…/Mrs…

I am writing this letter in order to make a request to kindly grant my daughter ABC, a student of class IX ‘A’, a leave of 5 days i.e. from 20th March, 14 to 25th March, 14, since she needs to travel out of town, on account of her sister’s wedding.

She is the bride’s made and being her sister’s wedding which is a once in a lifetime affair, she wouldn’t be able to miss it. I hope that you can understand her situation.

I assure you that she would catch up with her studies and assignments once she resumes school from 26th March, 14.

Thanking you in anticipation.

Đơn Xin Nghỉ Học Lớp 3

Tham khảo ngay list Đơn Xin Nghỉ Học Lớp 3 để có mẫu đơn thật hay nhé

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Thầy/cô chủ nhiệm cùng toàn thể các thầy/ cô giáo bộ môn phụ trách lớp ….

Em tên là: ……………………………………………………………………..

Học sinh lớp: ……………………………………………………………….

Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày … đến ngày……….

Lí do: …………………………………………………………………………..

Em hứa sẽ chép bài, học bài và làm bài tập đầy đủ.

Kính mong các thầy cô cho em nghỉ buổi học này!

Em xin chân thành cảm ơn!

Phụ huynh                                                  …, ngày / tháng  …./ năm ….

* Chữ Ký Của Phụ Huyh Học Sinh Người viết đơn                                                  (ký và ghi rõ họ tên)

Tìm hiểu Cách Lập Fanpage để tạo ra những fanpae cực chất nhé!

Giấy Xin Nghỉ Học 1 Ngày

Chỉ nghỉ học 1 ngày nhưng cũng cần thật chỉn chu với mẫu đơn Giấy Xin Nghỉ Học 1 Ngày

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-
GIẤY XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô chủ nhiệm cùng quý thầy (cô) giáo bộ môn dạy …..

Em tên là: ………………………………………………………………………………………..

Học sinh lớp ….. trường …………………………………………………………………….

Nay em viết đơn này kính xin quý thầy, cô cho phép em được nghỉ học … buổi (từ sáng (chiều) ngày ……. ./…. đến sáng (chiều) ngày ……../ ….. )

Lí do: ……………………………………………………………………………………………….

Em hứa chép bài, học bài và làm bài tập đầy đủ. Rất mong sự chấp thuận của quý thầy, cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của phụ huynh học sinh ………………, ngày …… tháng … năm…
Tôi xác nhận: …………………… Người viết đơn
đang học lớp ……, xin nghỉ học đúng lý do trên. Kí và ghi rõ họ và tên)
Thời gian nghỉ học …. buổi.
………………, ngày …… tháng … năm…
Người xác nhận
………………………………. (………….)

Đơn Xin Nghỉ Học Luôn

Bạn muốn xin ngừng học, hãy tìm hiểu Đơn Xin Nghỉ Học Luôn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

ĐƠN XIN THÔI HỌC

Kính gửi:……………………………………………

Tôi tên:…………………………………………………….. Mã số sinh viên:…………………………

Ngày sinh:……………. Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Hiện đang học lớp (ngành):…………………………….. Khóa:……………………………………..

Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường ……………………………………………

Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban Giám Hiệu cho phép tôi được thôi học tại Trường……………………………………………………………………………………………………..

Lý do xin thôi học:……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu!

… ngày…, tháng…, năm…

Ý kiến của phụ huynh Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của địa phương Ý kiến của khoa

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học Tạm Thời

Bạn tạm thời muốn bảo lưu kết quả học tập, hãy xem Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học Tạm Thời

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————-

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI

Kính gửi: Ban Giám Hiệu Phòng Đào tạo Khoa/Viện:…………………………………………………………. Trường …………………………

Tôi tên là : …………………………………………………………………………………………………………….. Ngày tháng năm sinh : ……………………………………………………………………………………………. Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………… Mã số sinh viên : ………………… Lớp : …………………… Ngành :……………………………………. Khoa/Viện : …………………………………………………………………………………………………………… Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………………………….. Nay tôi làm đơn này xin được nghỉ học tạm thời tại trường ………………………………………………………………. kể từ ngày …… tháng……năm ……….. ,học kỳ…../20 …..-20……. Lý do : ………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo gồm:

– Bản gốc bảng ghi kết quả học tập;

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân.

                                                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày….. tháng……..năm …….

Ý kiến của Khoa/Viện                                                            Kính đơn

Ý kiến của Phòng Đào tạo                                                Ban Giám Hiệu duyệt

Bạn muốn lập group fb hãy tham khảo 2 Cách Tạo Nhóm Facebook 

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học Vì Bị Ốm

Bạn ốm đau hãy tìm hiểu Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học Vì Bị Ốm

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi:

– Ban giám hiệu nhà trường

– Thầy/cô chủ nhiệm

– Thầy/cô bộ môn

Em tên là ………………………………………….

Học sinh lớp ………………………………………

Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày …………………. đến ngày………………..

Lý do:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Em xin hứa sẽ chép bài, học bài và làm bài tập đầy đủ.

Kính mong các thầy cô cho em nghỉ buổi học này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến phụ huynh                                                             ………,ngày….tháng….năm….

Học sinh                                                                                             Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Vậy là Scr.vn đã giới thiệu đến bạn những mẫu giấy xin nghỉ học hay nhất rồi. Chúc bạn sẽ chọn được những mẫu đơn ưng ý nhé!

Viết một bình luận