Đơn Xin Nghỉ Ốm Đau: 22+ Mẫu Xin Nghỉ Bệnh Chuẩn

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Ốm Đau ❤️ 22+ Mẫu Đơn Xin Nghỉ Bệnh của Công Ty, Học Sinh, Giáo Viên, Công Nhân, Bằng Tiếng Anh ✅ Chuẩn Nhất.

Đơn Xin Nghỉ Ốm Không Hưởng Lương

Mỗi khi đau ốm, bạn hãy sử dụng Mẫu Đơn Xin Nghỉ Ốm Không Hưởng Lương này nhé!

đơn xin nghỉ ốm
đơn xin nghỉ ốm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

Kính gửi:

– Ban giám đốc – Công ty………………………………..

– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

– Trưởng……………………………………………………….

Tên tôi là:…………………………………………………………………….Nam/nữ…………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………… tại…………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ khi cần:…………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………… Chức vụ:…………..

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo – Công ty cho tôi được nghỉ ốm.

Từ: ……….giờ ………phút, ngày:……tháng …… năm……..

Đến:……….giờ………phút, ngày:……tháng …… năm……..

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ ốm lại cho ông (bà): là đồng nghiệp của tôi. Ông (bà): …………………………sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong công ty xem xét chấp thuận.

Trân trọng.

                                                           …….., ngày….tháng….năm…….

Ban Giám Đốc         Phòng                Ý kiến của           Người làm đơn
(Duyệt)              Hành chính        Trưởng đơn vị  (Ký và ghi rõ họ tên)
                         (Xác nhận)         (Nêu ý kiến cụ thể,
                                                        ký và ghi rõ họ tên)

Bạn đừng quên tìm hiểu Đơn Xin Nghỉ Phép Hay để dùng lúc cần nhé!

đơn xin nghỉ phép

Đơn Xin Nghỉ Ốm Tiếng Anh

SCR.VN chia sẽ bạn mẫu đơn xin nghỉ ốm bằng tiếng anh chuẩn nhất dưới đây:

Dear Mr./Mrs. {Recipient’s Name},

I am writing to notify you that I need sick leave from work because of a severe viral infection. I caught the infection yesterday evening and since then have been feeling very weak.

As per the doctor, I need to take medication for five days, along with proper rest for at least a week. The letter from the doctor is attached, confirming the need of time to recover from the illness.

Kindly allow me a week-long leave, until the {date}. Should I require an extended period off, I will let you know as early as possible.

Please feel free to contact me at your convenience, should you have any questions or require clarification concerning the ongoing project. Thank you for your quick attention to this matter.

Sincerely, 

Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Ốm Của Học Sinh

Dưới đây là hướng dẫn Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Ốm Của Học Sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————o0o—————

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

(Điều trị tại nhà trên 3 ngày)

Kính gửi BGH trường ……………………………………………………………………………………..

Tôi tên là ……………………………………………………………………………………………………..

Là phụ huynh của cháu: ……………………………………… Lớp ……………………………………

Do cháu bị ……………………………………………………………………………………………………

Gia đình xin cho cháu nghỉ từ ngày …………………….. đến ngày ……………………………….

Tôi xin cam đoan việc xin nghỉ là do tự nguyện của gia đình.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người viết đơn 
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn Xin Nghỉ Ốm Của Giáo Viên Mầm Non

Trọn bộ Mẫu Đơn Xin Nghỉ Ốm Của Giáo Viên Mầm Non chuẩn nhất!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Tôi tên: …………………………………………………..

Là giáo viên thuộc tổ bộ môn: …………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường ………………………………  cho tôi được nghỉ phép từ ngày …./…./…. đến ngày …./…/…..

Lý do: ………………………………………………………………………….

Công việc tôi đã bàn giao cho Ông (Bà): …………………………..

Là: ………………………………………………………………………………..

Rất mong được sự chấp thuận của Hiệu trưởng Trường …………………………………

Trân trọng cảm ơn!

                                                                   ……….ngày….tháng…năm ….

Xác nhận của Tổ trưởng tổ: ………                                        Người viết đơn

     (Ký và ghi rõ họ tên)                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Hiệu trưởng

Các bạn học sinh, sinh viên sẽ cần các mẫu Đơn Xin Nghỉ Học đấy

đơn xin nghỉ học

Viết Đơn Xin Nghỉ Chăm Con Ốm

Nếu con bạn đang ốm và bạn muốn nghỉ làm, hãy xem ngay bài Viết Đơn Xin Nghỉ Chăm Con Ốm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

………., ngày … tháng …. năm ….

ĐƠN XIN NGHỈ CHĂM CON ỐM ĐAU

           Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ khi cần: ………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này đề nghị lãnh đạo nhà trường cho tôi được nghỉ chăm sóc con ốm đau.

 Từ ngày: …tháng …. năm ….   đến ngày: … tháng … năm ….

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): Nguyễn Thị Lan là đồng nghiệp của tôi. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận.

Xin gửi kèm các giấy tờ, tài liệu liên quan:[1]

Trân trọng./.

Ý kiến của Phòng, Khoa, Tổ bộ môn,                                  Người làm  đơn

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn Xin Nghỉ Ốm Của Cán Bộ Công Chức

Tuyển tập Đơn Xin Nghỉ Ốm Của Cán Bộ Công Chức mới nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

Kính gửi:…………………………………………………………………………………..

Tôi tên là: …………………………………………………………… Nam/ Nữ: …………

Ngày/Tháng/Năm sinh: …………………………………………… Tại: ……………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép ………… cho tôi được nghỉ phép từ ngày…/…/…. đến ngày …/…./…..

Lý do xin nghỉ:………………………………………………………………………………….

Trong thời gian xin nghỉ, tôi xin bàn giao công việc lại cho…………………………………….

Tại phòng……………………………………………..

Tôi xin hứa sẽ cập nhật tình hình công việc thường xuyên trong thời gian nghỉ và cam kết trở lại làm việc đúng thời hạn quy định.

Kính mong …………………… giải quyết cho tôi nghỉ phép theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                      ….., ngày….tháng….năm

                                                       Người làm đơn

                                                                (Ký, họ tên)

Tặng bạn loạt Icon Khóc Đẹp Nhất để dễ dàng thể hiện tâm trạng của mình

icon khóc đẹp

Đơn Xin Nghỉ Ốm Của Giáo Viên Tiểu Học Violet

Bạn cũng đừng bỏ lỡ mẫu Đơn Xin Nghỉ Ốm Của Giáo Viên Tiểu Học Violet mới nhất tại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

Kính gửi: …………………………

Tên tôi là: ……………………………………….. Nam/nữ: …………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ khi cần: …………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo ……………………….. cho tôi được nghỉ phép

+ Từ ngày: ……..tháng…….năm…..

Đến ngày: ……..tháng….năm….

+ Lý do: …………………………………………………………………………………………….

+ Nơi nghỉ phép: ………………………………………………………………………………..

Tôi sẽ bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho bà …………………………. là đồng nghiệp của tôi và làm cùng vị trí với tôi. Bà ………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong ban giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi.

Trân trọng.

                                                                       ………, ngày…tháng…năm…

Ban giám đốc                                                  Người làm đơn

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Ốm Đột Xuất

Lưu ngay những Mẫu Đơn Xin Nghỉ Ốm Đột Xuất này để dùng khi ốm đau bạn nhé!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

….…., ngày …. tháng …. năm 20…

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM ĐAU

Kính gửi: ………………………………………………………………

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………….……

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép cho tôi được nghỉ ốm đau, thời gian là…………. ngày, kể từ ngày ………………………………………….. đến hết ngày ………………………….

Địa chỉ, điện thoại liên hệ khi cần: ……………………………….………………………………

Tôi sẽ bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu đang quản lý với thủ trưởng đơn vị trước khi được nghỉ và cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian được nghỉ.

Kính đề nghị …………………………………….……………………………….. xem xét, giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                       NGƯỜI LÀM ĐƠN
                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

Đọc những Mẫu Email Xin Nghỉ Phép Hay để có kinh nghiệm viết email nghỉ phép nhé!

email xin nghỉ phép

Đơn Xin Nghỉ Ốm Của Học Sinh

Scr.vn chia sẻ đến các em học sinh mẫu Đơn Xin Nghỉ Ốm Của Học Sinh xuất sắc nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-***————

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ BỆNH

Kính gửi: – Ban giám hiệu trường …………………………………………..

             – Giáo viên chủ nhiệm lớp ………………………………

Em tên là :………………………………………………………………………………………………………………….

Hiện là học sinh lớp :…………………………………………………………………………………………………..

Em viết đơn này xin phép được nghỉ học bắt đầu từ ngày ……/…… đến ngày ……/……/20……..

Lý do (Ghi cụ thể) :……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Em xin hứa :……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rất mong được sự chấp nhận của quý Thầy, Cô. Em xin chân thành cám ơn.!

                                                               TP……………….., ngày……. tháng…….. năm 20……..

Chữ ký của Phụ huynh học sinh                                            Người làm đơn          

      (Ghi rõ họ và tên)                                                       (Ghi rõ họ và tên)

Phê duyệt của giáo viên chủ nhiệm

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Đơn Xin Nghỉ Ốm Viết Tay

Loạt Mẫu Đơn Xin Nghỉ Ốm Viết Tay hay nhất bạn không thể bỏ qua:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ BỆNH

Kính gửi:

– Ban giám đốc – Công ty………………………….

– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

– Trưởng ……………….………………………….

Tên tôi là:…………………………………Nam/nữ………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………tại…………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ khi cần:……………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………… Chức vụ:………………………………..

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo – Công ty ………….cho tôi được nghỉ ốm

+ Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

    Đến: ……..giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ ốm lại cho ông (bà): …………………………là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): …………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận

Trân trọng.

                                                                       Tp ………, ngày  …… tháng …… năm 20……

Ban Giám Đốc         Phòng HCNS           Ý kiến của                       Người làm  đơn

(Duyệt)              (Xác nhận)           Trưởng đơn vị                (Ký và ghi rõ họ tên)

                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

Bạn bị mất account fb, hãy tìm cách lấy lại fb bằng CÁCH HACK FACEBOOK

Đơn Xin Nghỉ Ốm Đau

Để có một mẫu Đơn Xin Nghỉ Ốm đau chuẩn, hãy xem ngay:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

………., ngày …….. tháng ……. năm …….

ĐƠN XIN NGHỈ BỆNH

Kính gửi:

– Ban Chủ nhiệm Khoa ………………..

– Giáo viên Chủ nhiệm lớp…………….

– Giáo viên phụ trách môn học……….

Em tên là: …………………………………………… Mã số sinh viên: ………………………………

Hiện đang học lớp: ………………………………… Khóa: ……………………………………………

Hệ đào tạo: ……………………………………….tại Trường ………………………………………….

Hôm nay em viết đơn này kính mong quý Thầy (Cô) cho phép em được nghỉ học từ ngày ……./……../ 20……….. đến ……./……./ 20…….

Lý do: ……………………………………………………………..…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Em xin cam đoan thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với môn học.

Em xin chân thành cảm ơn!

     Ý kiến GVCN                                                                Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)                                                (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Sinh viên nộp đơn xin nghỉ học kèm theo các loại giấy tờ như chứng nhận của bệnh viên cấp quận, huyện trở lên (nếu nghỉ vì lý do sức khỏe). Đơn chỉ có giá trị trong ngày sinh viên xin nghỉ học.

Bạn nghi ngờ có người xâm nhập fb, hãy xem cách Đổi Mật Khẩu Facebook

CÁCH ĐỔI MẬT KHẨU FACEBOOK

Đơn Xin Nghỉ Ốm Tiếng Trung

Bạn đang học Tiếng Trung, hãy viết Đơn Xin Nghỉ Ốm Tiếng Trung chuẩn nhất theo bên dưới nhé

【案例】

小张是艾斯公司的一名运营经理,因怀孕身体不适曾向该公司总监申请病假半个月。在休假的过程中,该公司经理曾电话向小张询问过情况,表示曾了解小张口头请假一事但要求小张按照请假制度进行病假审批。小张没有按照艾斯公司要求及时请假,一周后艾斯公司通过电子邮件方式以小张旷工为由与其解除了劳动合同。小张起诉至法院要求艾斯公司支付违法解除劳动合同赔偿金。

对于请假制度,艾斯公司员工手册规定员工请假原则上以电子邮件方式,连续旷工三日以上的公司可以解除劳动合同。对此小张主张不清楚艾斯公司的请假方式,且认为其身体情况不适合使用电脑等电子设备,无法通过电子邮件形式申请病假。艾斯公司还提交了小张以往请病假、事假的电子邮件,可以看出小张此前曾通过电子邮件向艾斯公司请过病事假。

法院审理后认为,艾斯公司的员工手册所规定的以电子邮件请假的方式合法、合理,亦符合现代无纸化办公的特征。虽然小张提出不清楚艾斯公司的请假方式,但其此前确实通过电子邮件请过病事假,因此法院确认小张知晓艾斯公司的请假流程。而小张在休假期间经艾斯公司要求没有按照要求履行请假手续,确实违反了该公司的规章制度。小张提出身体条件不适合使用电子设备,但是其在休假期间还曾收到了艾斯公司通过电子邮件方式送达的辞退通知,可以看出小张有及时收取和发送电子邮件的客观条件。

综合上述几点,法院认定小张没有履行请假手续,艾斯公司以旷工为由与其解除劳动合同并无不当之处,对于小张要求支付违法解除劳动合同赔偿金的诉讼请求不予支持。

案例来源:中国法院网

Vậy là bạn đã có trong tay bộ đơn xin nghỉ bệnh đẹp và mới nhất rồi. Hãy sử dụng mỗi khi bạn thấy không khỏe trong người nhé!

Viết một bình luận