Viết Về Sở Thích Vẽ Tranh Bằng Tiếng Anh [27+ Mẫu Hay]

Viết Về Sở Thích Vẽ Tranh Bằng Tiếng Anh ❤️️27+ Mẫu Hay ✅ Tham Khảo Tuyển Tập Bài Viết Tiếng Anh Đặc Sắc Và Ngắn Gọn Được Chia Sẻ Tại SCR.VN.

Cách Viết Về Sở Thích Vẽ Tranh Bằng Tiếng Anh

Tham khảo hướng dẫn cách viết về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh với bố cục và nội dung chi tiết giúp các em học sinh có định hướng cụ thể khi làm bài.

a. Mở đoạn: Giới thiệu về sở thích vẽ tranh của bạn bằng tiếng Anh bằng một câu chủ đề.

b. Thân đoạn: Trình bày cụ thể và chi tiết về sở thích vẽ tranh của bản thân.

  • Tại sao bạn lại có sở thích vẽ tranh?
  • Bạn thường dành bao nhiêu thời gian cho sở thích vẽ tranh của mình?
  • Bạn làm gì để nuôi dưỡng và phát triển sở thích vẽ tranh của mình?

c. Kết đoạn: Nói lên suy nghĩ, cảm nhận và dự định trong tương lai với sở thích vẽ tranh của mình.

  • Sở thích vẽ tranh đem lại những giá trị cho bạn?
  • Trong tương lại bạn có tiếp tục sở thích của mình không?

Khám phá thêm 🍀 Cách Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Đúng Ngữ Pháp 🍀 10 Mẫu Hay

Viết Về Sở Thích Vẽ Tranh Bằng Tiếng Anh – Mẫu 1

Viết về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh là một trong những chủ đề viết về sở thích thường gặp trong chương trình học ngoại ngữ. Tham khảo gợi ý làm bài như sau:

Tiếng Anh

Everyone has their own preferences. And my hobby is drawing. I think my life would be boring without painting. I started learning to draw when I was 7 years old. The one who recognized my talent in painting was my father. Dad sent me to drawing classes right after that.

With my innate ability and early exposure to painting, my drawing skills are much better than those of the same age. I will redraw interesting things that I meet every day. When I have time, I will draw portraits of the people I love and give them. Everyone loves the paintings I draw.

Painting helps me feel lost and tired. I can sit all day in my room and draw whatever I want. Painting helps me relieve stress and love life more. Seeing the different vibrant colors makes me feel like my life – filled with color. Painting is a part of me. I think I will pursue it until the end.

Tiếng Việt

Mỗi người đều có những sở thích của riêng mình. Và sở thích của tôi đó là vẽ. Tôi nghĩ cuộc sống của mình sẽ thật nhạt nhẽo nếu như không có vẽ. Tôi bắt đầu học vẽ từ khi 7 tuổi. Người nhận ra tài năng vẽ tranh của tôi đó là bố tôi. Bố đã cho tôi đi học những lớp vẽ ngay sau đó.

Với khả năng thiên phú cùng với việc được tiếp xúc sớm với vẽ tranh nên khả năng vẽ của tôi tốt hơn hẳn so với những bạn cùng tuổi. Tôi sẽ vẽ lại những gì thú vị mà tôi gặp hằng ngày. Những khi có thời gian tôi sẽ vẽ chân dung những người mà tôi yêu quý và tặng cho họ. Mọi người đều rất thích tranh tôi vẽ.

Vẽ tranh giúp tôi cảm thấy quên đi thời gian và mệt mỏi. Tôi có thể ngồi cả ngày trong phòng và vẽ những thứ mình muốn. Vẽ tranh giúp tôi giải tỏa căng thẳng và yêu đời hơn. Nhìn những màu sắc rực rỡ khác nhau khiến tôi cảm thấy đây như cuộc đời của mình vậy – tràn ngập trong sắc màu. Vẽ tranh là một phần trong con người tôi. Tôi nghĩ mình sẽ theo đuổi nó đến mãi sau này.

Chia sẻ cùng bạn 🌹 Viết Về Sở Thích Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn 🌹 18 Mẫu Hay

Viết Về Sở Thích Vẽ Tranh Bằng Tiếng Anh Có Dịch – Mẫu 2

Tài liệu mẫu viết về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh có dịch giúp các em học sinh có thêm cho mình những gợi ý tham khảo thú vị.

Tiếng Anh

Hobby is an activity that we enjoy doing. We have some common hobbies like singing, cooking, dancing, etc. My hobby is drawing. I have loved drawing since I was a little girl. I used to draw flowers or houses on the wall with colorful crayons.

My father realized that was my hobby, so he sent me to a drawing class. Drawing brings a lot of benefits. Firstly, drawing helps you improve your memory, problem-solving skills, and creativity. Drawing also promotes better mobility.

When an individual uses a brush or pencil to create a work of art, they develop more efficient hand movements. This leads to an individual’s fine motor skills. In conclusion, I would say that hobby is very necessary, we should have a hobby.

Tiếng Việt

Sở thích là một hoạt động mà chúng ta thích làm. Chúng ta có một số sở thích phổ biến như ca hát, nấu ăn, nhảy múa,… Sở thích của tôi là vẽ. Tôi thích vẽ từ khi còn là một cô bé. Tôi đã từng vẽ những bông hoa hay những ngôi nhà trên tường bằng những cây bút chì màu nhiều màu sắc.

Cha tôi nhận ra rằng đó là sở thích của tôi, vì vậy ông đã gửi tôi đến một lớp học vẽ. Vẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Thứ nhất, vẽ giúp bạn cải thiện trí nhớ, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng sáng tạo. Vẽ cũng thúc đẩy khả năng chuyển động tốt hơn.

Khi một cá nhân sử dụng bút lông hoặc bút chì để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, họ sẽ phát triển chuyển động tay hiệu quả hơn. Điều này dẫn đến các kỹ năng vận động tốt của một cá nhân. Tóm lại, tôi muốn nói rằng sở thích là rất cần thiết, chúng ta nên có một sở thích.

Hướng Dẫn Cách Nhận 🌼 Thẻ Cào Miễn Phí 🌼 Nhận Thẻ Cào Free Mới Nhất

Viết Về Sở Thích Vẽ Tranh Bằng Tiếng Anh Hay Nhất – Mẫu 3

Bài mẫu viết về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh hay nhất sẽ là một trong những tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn đọc và các em học sinh.

Tiếng Anh

“Painting is just another way to keep a diary.” This quote belongs to a very famous Spanish painter, Pablo Picasso. Who doesn’t have a hobby in our day? Art is something that I really enjoy and painting is what I enjoy doing the most. I completely agree with Picasso’s statement: in my opinion, painting is something that can help you express your thoughts, feelings and have an interesting pastime.

There is nothing simpler to start drawing if you really want to do it. First, just get a pad of paper and something you’re going to draw on (it could be a pen, pencil, paint, crayon – anything). Second, think about what you want to draw or start drawing – sometimes great ideas come after the simplest of strokes. Also I can give you another piece of advice: try to be both patient and creative.

In short, no matter what your hobby is – painting, listening to music, cooking or playing football – the most important point is that it brings you joy and peace of mind.

Tiếng Việt

“Vẽ tranh chỉ là một cách khác để ghi nhật ký.” Câu nói này thuộc về một họa sĩ người Tây Ban Nha rất nổi tiếng, Pablo Picasso. Ai mà không có sở thích trong thời của chúng ta? Nghệ thuật là thứ mà tôi thực sự thích và hội họa là điều tôi thích làm nhất. Tôi hoàn toàn đồng ý với câu nói của Picasso: theo tôi, vẽ tranh là thứ có thể giúp bạn bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc và có một thú tiêu khiển thú vị.

Không có gì đơn giản hơn để bắt đầu vẽ nếu bạn thực sự muốn làm điều đó. Đầu tiên, chỉ cần lấy một tập giấy và thứ gì đó bạn sẽ vẽ (đó có thể là bút, bút chì, sơn, bút màu – bất cứ thứ gì). Thứ hai, hãy nghĩ về những gì bạn muốn vẽ hoặc bắt đầu vẽ – đôi khi những ý tưởng hay lại xuất hiện sau chính những nét vẽ đơn giản nhất. Ngoài ra tôi có thể cho bạn một lời khuyên khác: hãy cố gắng vừa kiên nhẫn vừa sáng tạo.

Tóm lại, không quan trọng sở thích của bạn là gì – vẽ tranh, nghe nhạc, nấu ăn hay chơi bóng đá – điểm quan trọng nhất là nó mang lại cho bạn niềm vui và sự thư thái cho tâm hồn.

Tặng bạn 🌹 Viết Về My Hobby 🌹 15 Đoạn Văn Viết Về Sở Thích Hay Nhất

Viết Về Sở Thích Vẽ Tranh Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn – Mẫu 4

Gợi ý viết về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh ngắn gọn sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng ôn tập, chuẩn bị cho bài viết luận trên lớp.

Tiếng Anh

This is the beginning of the second semester, so I am starting to have less time for myself. What I do during the day is studying, so I have very little time to relax and do whatever I like. What I love to do in my free time is drawing.

I have a notebook that is full of my drawings, and I do not allow anyone to open it up. Making outline of something in my imagination is a good way for me to relieve stress, and I love to look at them as my masterpieces after a long time.

Having free time for myself is great, and I treasure those moment a lot. Drawing is also a method to ease my nerves and help me to escape this tired world, so I always have at least one book to read in any time.

Tiếng Việt

Đây là thời điểm học kì mới bắt đầu, vậy nên tôi bắt đầu có ít thời gian hơn cho bản thân. Những gì tôi làm trong ngày là học, vậy nên ít khi nào tôi có thời gian để thư giãn và làm những điều mình thích. Điều tôi thích làm trong thời gian rảnh là vẽ tranh.

Tôi có một quyển tập có đầy những bức vẽ, và tôi không cho phép ai mở nó ra. Phác thảo thứ gì đó trong trí tưởng tượng của mình là một cách tốt để tôi giảm căng thẳng, và tôi thích nhìn lại chúng như những kiệt tác sau một thời gian dài.

Có thời gian rảnh cho bản thân thật tuyệt, và tôi luôn rất quý trọng những thời gian đó. Vẽ tranh là cũng là một cách để tôi thư giãn thần kinh và giúp tôi thoát khỏi thế giới mệt mỏi này.

Giới thiệu cùng bạn 🍀 Viết Đoạn Văn Về Mùa Yêu Thích Bằng Tiếng Anh 🍀 15 Mẫu Chọn Lọc

Viết Đoạn Văn Ngắn Về Sở Thích Vẽ Tranh Bằng Tiếng Anh – Mẫu 5

Luyện tập viết đoạn văn ngắn về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh sẽ mang đến cho các em học sinh những ý văn súc tích và giàu ý nghĩa diễn đạt.

Tiếng Anh

Hello! Today I am so happy and I will tell you about my hobby. I love drawing pictures. I started this hobby 6 years ago. Some people think drawing pictures is difficult but I am not. Why? Because you only need passion. I think this hobby is useful because you can use your picture you draw as a gift for your friend and family. It will surprise, too! In the future, I will continue this hobby. I love drawing so much!

Tiếng Việt

Xin chào! Hôm nay tôi rất hạnh phúc và tôi sẽ cho bạn biết về sở thích của tôi. Tôi thích vẽ tranh. Tôi đã bắt đầu sở thích này cách đây 6 năm. Một số người nghĩ vẽ khó khăn nhưng tôi thì không. Tại sao? Bởi vì bạn chỉ cần đam mê. Tôi nghĩ nó sẽ hữu ích bởi vì bạn có thể sử dụng tranh bạn vẽ như một món quà cho bạn bè và gia đình của bạn. Nó sẽ bất ngờ đấy! Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục sở thích này. Tôi yêu vẽ rất nhiều!

Chia sẻ cơ hội 🌟 Nạp Thẻ Ngay Miễn Phí 🌟 Tặng Card Nạp Tiền Ngay Free Mới

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sở Thích Vẽ Tranh Ngắn Hay – Mẫu 6

Tham khảo bài mẫu viết đoạn văn bằng tiếng Anh về sở thích vẽ tranh ngắn hay với những câu văn đơn giản, ngắn gọn và các cấu trúc ngữ pháp thông dụng.

Tiếng Anh

My hobby is drawing. I like drawing in my free time. I draw with crayons. I draw a lot of things like doraemon, pikachu, … I like to draw on large pages because I can draw a lot of things I like. I like to draw because it’s the subject I’m best at. Sometimes, drawing makes me more comfortable. So do you want me to draw a picture of you? Thanks for listening!

Tiếng Việt

Sở thích của tôi là vẽ tranh. Tôi thích vẽ tranh vào thời gian rảnh. Tôi vẽ tranh bằng những cây bút màu. Tôi vẽ rất nhiều thứ như doraemon, pikachu,… Tôi thích vẽ tranh trên trang giấy lớn bởi vì có thể vẽ được rất nhiều thứ tôi thích. Tôi thích vẽ vì đó là môn học tôi giỏi nhất. Đôi khi, vẽ tranh khiến tôi thoải mái hơn. Vậy bạn có muốn tôi vẽ một bức tranh về bạn không?

Mời bạn xem nhiều hơn 🌟 Viết Về Mùa Hè Bằng Tiếng Anh 🌟 15 Đoạn Văn Hay Nhất

Đoạn Văn Nói Về Sở Thích Vẽ Tranh Bằng Tiếng Anh Đạt Điểm Cao – Mẫu 7

Để viết đoạn văn nói về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh đạt điểm cao, các em học sinh có thể tham khảo đoạn văn mẫu hay được chọn lọc dưới đây:

Tiếng Anh

Painting is a hobby for me – it’s something that is close to my heart and I can do it all day. I was inspired when I saw the paintings of my favorite artist, Pablo Picasso. I was impressed with his painting techniques.

I was a student and I painted some pieces for my room. I had a few paintings at home, but I didn’t like them. I wanted to do something more for myself, so I decided to paint something more original for me. From that time on, I started to paint every day, and I’m happy about it.

Tiếng Việt

Đối với tôi, vẽ tranh là một sở thích – đó là điều gần gũi với trái tim tôi và tôi có thể làm cả ngày. Tôi được truyền cảm hứng khi xem những bức tranh của họa sĩ yêu thích của tôi, Pablo Picasso. Tôi rất ấn tượng với kỹ thuật vẽ tranh của ông ấy.

Khi còn là một học sinh, tôi đã vẽ một số bức tranh cho căn phòng của mình. Tôi có một vài bức tranh ở nhà, nhưng tôi không thích chúng. Tôi muốn làm một điều gì đó nhiều hơn cho bản thân, vì vậy tôi quyết định vẽ một thứ gì đó độc đáo hơn cho tôi. Kể từ thời điểm đó, tôi bắt đầu vẽ mỗi ngày và tôi hài lòng về điều đó.

Gợi ý cho bạn 💧 Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Trường Đại Học 💧 10 Mẫu Hay

Đoạn Văn Mẫu Về Sở Thích Vẽ Tranh Bằng Tiếng Anh Học Sinh Giỏi – Mẫu 8

Đón đọc đoạn văn mẫu về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh học sinh giỏi với những câu văn hay và cách sử dụng từ ngữ linh hoạt, giàu sắc thái biểu đạt.

Tiếng Anh

Drawing isn’t just a hobby, it’s my life. Every spare minute that I have, I spend it drawing. Drawing gave me the opportunity to express myself. For me, drawing is a way to bring myself into a work of art and express my soul to others.

Besides, drawing has also been shown to exercise the right brain. The right brain is where we unleash our creativity. As the right brain is used more often, you will soon find that you can have more solutions to a problem. In addition, drawing can also make the hand more flexible or make a person learn to control his strength.

Believe it or not, drawings are also used in the medical field. A patient with depression, autism, or mental illness is asked to draw what they want on paper. Then, a professional psychologist or counselor will interpret the picture which can tell them what is at the root of the problems they are facing. The specialist will then give them appropriate advice or medication, if needed for treatment.

In short, drawing has dozens of benefits. For me, it’s not just a hobby, it’s what I truly love. Drawing has given me so much, if you have time, why not try it?

Tiếng Việt

Vẽ không chỉ là một sở thích, đó là cuộc sống của tôi. Mỗi phút rảnh rỗi mà tôi có, tôi đều dành nó để vẽ. Vẽ đã cho tôi cơ hội để thể hiện bản thân. Đối với tôi, vẽ là một cách để đưa bản thân vào một tác phẩm nghệ thuật và thể hiện tâm hồn của tôi với người khác.

Bên cạnh đó, vẽ cũng đã được chứng minh là có tác dụng rèn luyện não phải. Não phải là nơi chúng ta thỏa sức sáng tạo. Khi não phải được sử dụng thường xuyên hơn, bạn sẽ sớm thấy rằng mình có thể có nhiều giải pháp hơn để khắc phục một vấn đề nào đó. Ngoài ra, vẽ cũng có thể làm cho bàn tay linh hoạt hơn hoặc khiến một người học cách kiểm soát sức mạnh của mình.

Bạn có tin hay không, bản vẽ cũng được sử dụng trong lĩnh vực y tế. Một bệnh nhân bị trầm cảm, tự kỷ hoặc bệnh tâm thần được yêu cầu vẽ những gì họ muốn ra giấy. Sau đó, một nhà tâm lý học chuyên nghiệp hoặc một cố vấn sẽ giải thích bức vẽ có thể cho họ biết đâu là gốc rễ của những vấn đề mà họ đang phải đối mặt. Sau đó, chuyên gia sẽ cho họ lời khuyên hoặc thuốc thích hợp, nếu cần để điều trị.

Tóm lại, vẽ có hàng tá lợi ích. Đối với tôi, đó không chỉ là một sở thích đơn thuần, đó là những gì tôi thật sự yêu thích. Vẽ đã cho tôi rất nhiều, nếu bạn có thời gian, tại sao không thử nó?

Tìm hiểu hướng dẫn 🔥 Kiếm Thẻ Cào Miễn Phí 🔥 Kiếm Tiền Online Kiếm Thẻ Cào

Đoạn Văn Nói Về Sở Thích Vẽ Tranh Bằng Tiếng Anh Đơn Giản – Mẫu 9

Tham khảo đoạn văn nói về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh đơn giản để biết thêm những từ vựng mới và mở rộng vốn từ chủ đề sở thích cá nhân.

Tiếng Anh

One day I usually have free time in the evening, after I finish my homework. Most of my free time is spent drawing. I love painting because it gives me many creative ideas. I often draw portraits of the people I love. When I practice drawing I practice concentration and patience. Although I don’t have much free time, I always try to use this time to do things to develop myself better.

Tiếng Việt

Một ngày tôi thường có thời gian rảnh vào buổi tối, sau khi tôi hoàn thành bài tập về nhà. Hầu hết thời gian rảnh tôi dùng để vẽ. Tôi rất thích vẽ tranh vì nó mang lại nhiều ý tưởng sáng tạo cho tôi. Tôi thường vẽ chân dung những người mà tôi yêu quý. Khi tôi tập vẽ tôi rèn luyện được tính tập trung và kiên nhẫn. Tuy tôi không có nhiều thời gian rảnh nhưng tôi luôn cố gắng dùng thời gian này để làm những việc để phát triển bản thân mình hơn nữa.

Đón đọc tuyển tập 🍀 Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Nói Về Lợi Ích Của Smartphone 🍀 15 Bài Mẫu Hay

Viết Bài Văn Về Sở Thích Vẽ Tranh Bằng Tiếng Anh – Mẫu 10

Viết bài văn về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh hoàn chỉnh sẽ giúp các em học sinh luyện tập và củng cố lại những kiến thức ngữ pháp đã học.

Tiếng Anh

Every one of us has some kind of liking for certain things in life. Drawing is my favorite hobby. I guess my life would be less colorful without drawing. I like drawing since I was 6 years old. My greatest inspiration is my mother who always encourages me to design her dresses. I can never feel bored when I have my colors with me. When I am blue I cheer myself up by drawing something so that I can make myself happy.

Drawing is a way for me to show my creativity. However drawing is not as easy as it seems to be. It needs a lot of devotion as well as practice. The strangest thing about my hobby is that nobody taught me how to paint. I learnt it by myself. I learnt few concepts through text book containing different types of sketches. I have always intimated everything from those books such as rivers, hills, trees, human faces, clouds and animals.

With days, my drawing improved step by steps & is still improving. I constantly make efforts to retain my hobby. I have decorated my house with lot of my drawings. Every year I gift my grandparents and parents with my drawing on their anniversaries because they are very fond of my drawings and always encourage me to practice more.

Drawing has now become the most important part of my life. But most of the times I am unable to take out much time due to my work and social life. I’ve tried to take out some time and practice to improve my drawing. My leisure hours are always occupied to my drawing paper, pen and brush. It is my believe that to display your art you do not have to be a great artist. You just have to make a unique piece. So get your confidence, your paint brush and pencil and start drawing.

Tiếng Việt

Mỗi người chúng ta đều có vài niềm yêu thích cho những thứ nhất định nào đó trong cuộc sống. Vẽ là sở thích của tôi. Tôi nghĩ cuộc sống của tôi sẽ bớt màu sắc nếu không có vẽ. Tôi thích vẽ từ khi còn 6 tuổi. Nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi là mẹ, người luôn khuyến khích tôi thiết kế những chiếc đầm cho bà. Tôi không bao giờ cảm thấy buồn chán khi tôi có những màu sắc bên cạnh mình. Khi buồn, tôi tự cổ vũ bản thân mình lên bằng cách vẽ một cái gì đó có thể làm cho bản thân cảm thấy vui.

Vẽ là một cách để tôi thể hiện sự sáng tạo của mình. Tuy nhiên, vẽ không dễ dàng như bạn thấy. Nó cần rất nhiều lòng chân thành cũng như sự luyện tập thực hành. Điều lạ lùng nhất về sở thích của tôi là không ai dạy tôi làm thế nào để vẽ. Đều là do tôi tự học. Tôi đã học được vài khái niệm thông qua các cuốn sách có chứa những bản vẽ phác thảo khác nhau. Tôi bắt chước (cách vẽ) tất cả mọi thứ từ những cuốn sách đó như sông, đồi núi, cây xanh, khuôn mặt của con người, những đám mây và động vật.

Càng ngày khả năng vẽ của tôi càng được cải thiện qua từng bước và vẫn tiếp tục tiến bộ hơn nữa. Tôi không ngừng nỗ lực để duy trì sở thích của tôi. Tôi đã trang trí ngôi nhà của mình với rất nhiều bản vẽ. Mỗi năm, tôi tặng ông bà và cha mẹ tôi những bản vẽ của mình vào những ngày kỷ niệm của họ, vì họ rất thích những bản vẽ của tôi và họ luôn khuyến khích tôi luyện tập nhiều hơn.

Vẽ giờ đây đã trở thành một phần quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Nhưng hầu hết tôi không thể có nhiều thời gian dành cho nó do công việc và đời sống xã hội của tôi. Tôi vẫn cố gắng sắp xếp dành ra vài khoảng thời gian để thực hành và cải thiện kĩ năng vẽ của mình. Thời gian rảnh của tôi luôn gắn với giấy vẽ, bút và cọ vẽ. Tôi tin rằng để thể hiện nghệ thuật của mình, bạn không cần phải là một nghệ sĩ tuyệt vời. Bạn chỉ cần tạo ra những tác phẩm độc nhất. Vì vậy, hãy lấy lại tự tin, cầm cọ vẽ, bút chì và bắt đầu vẽ thôi!

Có thể bạn sẽ thích 💧 Viết Về Một Bộ Phim Bằng Tiếng Anh 💧 17 Đoạn Văn Hay

Viết một bình luận