Trắc Nghiệm IQ Miễn Phí 2024 [Bài Kiểm Tra IQ Có Đáp Án]

Trắc Nghiệm IQ Miễn Phí 2024 ❤️ Bài Kiểm Tra IQ Có Đáp Án ✅ Bộ Bí Kíp Để Bạn Test Xem Thử Trí Thông Minh Của Bạn Đạt Bao Nhiêu.

Trắc Nghiệm IQ Là Gì

Bạn từng nghe đến trắc nghiệm IQ nhưng không biết đó là gì, hãy xem bài viết này.

IQ (Intelligence Quotient) được gọi là chỉ số thông minh của mỗi người. Đây là một khái niệm được đưa ra vào cuối thế kỷ 19 bởi nhà khoa học Francis Galton người Anh.

Để tính chỉ số Intelligence Quotient có nhiều cách, nhưng cách thông dụng nhất là sử dụng các bài test IQ.

IQ thường bị nhầm lẫn với kiến thức, trí tuệ và trí nhớ. Bởi vậy, để phân biệt, người ta dùng khái niệm Trắc nghiệm IQ (IQ test).

Mặc dù exam hay test cũng đều được coi là bài kiểm tra – bài thi nhưng để phân biệt rõ ràng, người ta dùng cụm từ IQ test cho những bài kiểm tra chỉ số thông minh.

Điều này phân biệt với việc nếu viết là kiểm tra IQ thì hoàn toàn có thể đưa vào đề bài những câu hỏi nhằm kiểm tra kiến thức, trí nhớ những gì đã học, một dạng như thi học kỳ của học sinh phổ thông.

Tìm hiểu bài Trắc Nghiệm Tình Yêu để xem khi nào bạn có người yêu nhé

trắc nghiệm tình yêu

Trắc Nghiệm IQ Có Đáp Án

Scr.vn cung cấp cho bạn bộ Trắc Nghiệm IQ Có Đáp Án mới nhất

Câu đố IQ số 1: Tìm số tiếp theo của dãy sau: 5 25 29 85 89 ?

>> Đáp án:

Dãy số 5 25 28 85 89 ? có quy luật là

5 x 5 = 25

(2 x 2) + (5 x 5) = 29

(2 x 2) + (9 x 9) = 85

(8 x 8) + ( 5 x 5) = 89

(8 x 8) + (9 x 9) = 145

Vậy số tiếp theo trong dãy là 145

Câu đố IQ số 2: Hãy tính tổng dãy số sau 1 + 2 + 3 + … + 99 = ?

>>Đáp án câu đố IQ:

1 + 2 + 3 + … + 99 = (1 + 99) + (2 + 98) + …. + (49 + 51) + 50 = 4950

Do đó, tổng dãy số là 4950

Câu đố IQ số 3: “Nếu tất cả TRÂU là BÒ và tất cả BÒ là CỪU, thì tất cả TRÂU chắc chắn là CỪU.” Câu trên là:

>> Đáp án câu đố IQ: Đúng

Câu đố IQ số 4: Số tiếp theo của dãy số 1, 3, 6, 10 là?

>> Đáp án câu đố IQ:

Quy luật của dãy số trên là

1 x 1 + 2 = 3

3 x 1 + 3 = 6

6 x 1 + 4 = 10

10 x 1 + 5 = 15

Vậy, số tiếp theo là 15

Câu đố IQ số 5: Điền số tiếp theo trong dãy số 19, 28, 37, 46, …?

>>Đáp án câu đố IQ:

Quy luật của dãy số trên là

19 + 9 = 28

28 + 9 = 37

37 + 9 = 46

46 + 9 = 55

Vậy, số cần điền là 55

Câu đố IQ số 6: Nhà Thanh có ao bèo 1.000m2, ngày hôm sau số lượng bèo sẽ nở gấp đôi ngày hôm trước, đến ngày thứ 18 thì bèo đã nở được nửa ao. Vậy đến ngày thứ bao nhiêu thì bèo sẽ nở đầy ao?

>>Đáp án câu đố IQ: Ngày thứ 19

Câu đố IQ số 7: Minh 4 tuổi, tuổi anh Minh gấp 3 lần tuổi Minh. Khi anh Minh bao nhiêu tuổi thì tuổi anh Minh chỉ còn gấp đôi tuổi Minh?

>> Đáp án câu đố IQ:

Minh = 4 tuổi

anh Minh = 12 tuổi

Khi tuổi anh Minh = 2 lần tuổi Minh: 12 + x = 2.(4 + x)

<=> x = 4

Do đó, anh Minh 14 tuổi sẽ gấp đôi tuổi Minh

Câu đố IQ số 8: Điền số thích hợp vào dấu ? 9 – 6 – 1; 27 – 1 – 2; 6 – 3 – ?

>> Đáp án câu đố IQ:

9 x 6 x 1 = 27 x 1 x 2 = 6 x 3 x 3

Vậy đáp án là số 3

Bài Trắc Nghiệm IQ Miễn Phí

Sử dụng này để xem thử trí thông minh của bạn bao nhiêu nhé

Câu số 1: Điền số thích hợp vào dấu chấm hỏi : 0, 2, 4, ?, 8, ?, 12 *
A. 5, 9
B. 7, 8
C. 8, 11
D. 6, 10
E. 6, 11
F. 5, 10

Câu số 2: Tìm con vật khác biệt rõ rệt với những con còn lại: Cọp, mèo, khỉ, gấu trắng , chim cánh cụt, chim bồ câu. *
A. Cọp
B. Mèo
C. Khỉ
D. Gấu trắng
E. Chim cánh cụt
F. Chim bồ câu

Câu số 3: Nếu TESTIQVN là 14715368 thì NVQITSET là: *
A. 86351241
B. 86351741
C. 86351714
D. 86331741
E. 68537114
F. 88351741

Câu số 4: Hiện nay Mark Zuckerberg 31 tuổi , 9 năm nữa tuổi anh ấy gấp đôi tuổi em gái mình hiện tại. Hỏi bây giờ tuổi em gái Mark là bao nhiêu? *
A. 20
B. 21
C. 22
D. 23
E. 24
F. 25

Câu số 5: Chọn hình phù hợp vào dấu hỏi chấm? *


A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
E. 5
F. 6

Câu số 6: Một sản phẩm được hạ giá 60%, hỏi sản phẩm đó phải tăng giá lên bao nhiêu % để trở về giá ban đầu? *
A. 50%
B. 60%
C. 66,67%
D. 53,33%
E. 100%
F. 150%

Câu số 7: Số nào không thuộc dãy sau đây: 1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 21? *
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
F. 8
G. 13
H. 21

Câu số 8: Nếu tất cả Ross là Hanoon và tất cả Hanoon là Oxy thì Ross là Oxy *
A. Đúng
B. Sai
C. Có thể đúng hoặc sai
D. Tôi không biết hoặc đáp án khác

Câu số 9: Cái nào không cùng loại với những cái còn lại: Mặt Trời, sao Kim, sao băng, Mặt Trăng, ngôi sao, sao Hỏa. *
A. Mặt Trời
B. Sao Kim
C. Sao băng
D. Mặt Trăng
E. Ngôi sao
F. Sao Hỏa

Bộ Trắc Nghiệm Mbti để bạn khám phá con người thật của mình

trắc nghiệm mbti

Trắc Nghiệm IQ Toán Học

Bạn muốn biết IQ toán học của mình bao nhiêu hãy xem ngay:

Câu đố IQ số 1: Số tiếp theo của dãy số 1, 1, 2, 3, 5?

>> Đáp án câu đố IQ:

Quy luật của dãy số trên là

1 + 0 = 1

1 + 1 = 2

2 + 1 = 3

3 + 2 = 5

5 + 3 = 8

Đáp án là 8

Câu đố IQ số 2: Số tiếp theo của dãy số 13 8 14 9 15 là?

>> Đáp án câu đố IQ:Số 10

Câu đố IQ số 3: Điền vào dấu ?

119 = 88

145 = 41

179 = 82

139 = 86

169 = ?

>>Đáp án câu đố IQ hay:

119 = 88 bởi 9 – 1 = 8, 9 – 1 = 8

145 = 41 bởi 5 – 1 = 4, 5 – 4 = 1

179 = 82 bởi 9 – 1 = 8, 9 – 7 = 2

139 = 86 bởi 9 – 1 = 8, 9 – 3 = 6

Do đó, 169 = 83 bởi 9 – 1 = 8, 9 – 6 = 3

Vậy đáp án là số 83

Trắc Nghiệm IQ Vui

Loạt Trắc Nghiệm IQ Vui để bạn giải trí mỗi khi rảnh rỗi.

Câu số 1: Hai người cùng xuất phát ở một điểm, quay lưng vào nhau, cùng đi về phía trước 12m rồi rẽ trái 5m. Hỏi khoảng cách giữa 2 người lúc này là? *
A. 10
B. 13
C. 16
D. 20
E. 23
F. 26

Câu số 2: Nếu EGGFHGHE giống như 97786769 thì HEFGGHFE giống như *
A. 69876988
B. 69877698
C. 69877689
D. 68967989
E. 69877698
F. 68966987

Câu số 3: Bạn có 84 quả táo đựng trong 12 rổ, nếu muốn ăn 1/3 số táo trong mỗi rổ thì bạn cần ít nhất bao nhiêu lần cắn, biết rằng mỗi lần bạn cắn được 1/3 của 1/2 quả táo. *
A. 108 lần
B. 121 lần
C. 144 lần
D. 168 lần
E. 196 lần
F. 225 lần

Câu số 4: Nếu đọc ngược lại thì số 32247567597194 sẽ là số: *
A. 49179576574224
B. 49179567752132
C. 49179576574223
D. 49175975764223
E. 49179576574232
F. 49179565574223

Mang đến bạn bộ Trắc Nghiệm Vui Nhất để cười vui mỗi ngày

trắc nghiệm vui nhất

Trắc Nghiệm IQ Bằng Hình Ảnh Có Đáp Án

Bạn muốn tìm những bài Trắc Nghiệm IQ Bằng Hình Ảnh Có Đáp Án thì khám phá ngay:

Câu 1:

trắc nghiệm iq bằng ảnh
trắc nghiệm iq bằng ảnh

>>Đáp án: 20

Câu 2:

Trắc Nghiệm IQ Bằng Hình Ảnh
Trắc Nghiệm IQ Bằng Hình Ảnh

>>Đáp án:

Quy luật: Tổng ba chữ số phía trên bằng số đối diện.

Ví dụ: 2 + 3 + 4 = 9; 1+ 2 + 4 = 6.

Số cần tìm là: 5 + 1 + 3 = 9.

Câu 3: Câu hỏi này có hai đáp án.

Trắc Nghiệm IQ Qua Hình Ảnh
Trắc Nghiệm IQ Qua Hình Ảnh

>>Đáp án:

Quy luật: Trong hai số đối diện nhau, một số là bình phương của số còn lại.

Số cần tìm là 2 hoặc 16 vì 4 x 4 = 16 và 2 x 2 = 4.

Câu 4:

Trắc Nghiệm IQ
Trắc Nghiệm IQ

>>Đáp án:

Quy luật: Trong hai số đối diện nhau, một số bằng tích của số còn lại với 3.

Vì 13 không chia hết cho 3, số cần tìm là 13 x 3 = 39.

Câu 5: Câu hỏi này có hai đáp án.

Trắc Nghiệm IQ Bằng Hình
Trắc Nghiệm IQ Bằng Hình

>>Đáp án:

Quy luật: Hai số đối diện hơn kém xen kẽ nhau 4 hoặc 6 đơn vị.

Số cần tìm là 29 hoặc 17 vì 29 – 23 = 6 và 23 – 17 =6.

Câu Hỏi Trắc Nghiệm IQ Trong Tuyển Dụng

Trọn bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm IQ Trong Tuyển Dụng cho các ứng viên

Câu 1. Trong bài test của bạn có một số câu hỏi. Bạn đã trả lời sai 10 câu hỏi. Kết quả thang điểm của bạn chỉ đạt 60%. Vậy bài test của bạn có tất cả bao nhiêu câu hỏi?
A. 20
B. 25
C. 30
D. 35

Câu 2. Điền hình còn thiếu vào chỗ trống.

Câu Hỏi Trắc Nghiệm IQ Trong Tuyển Dụng
Câu Hỏi Trắc Nghiệm IQ Trong Tuyển Dụng

Câu 3. Hình tiếp theo sẽ là hình nào?

Câu Hỏi Trắc Nghiệm IQ
Câu Hỏi Trắc Nghiệm IQ

Câu 4. Trong 4 loại sau đây, loại nào có đặc tính ít giống với 3 loại còn lại?

A. Tỏi
B. Nho
C. Rau diếp cá
D. Nấm

Câu 5. Trời âm u, đất tù mù, có 3 người gù, chung một cây dù. Hỏi người nào ướt?

A. Người thứ nhất
B. Người thứ hai
C. Người thứ ba
D. Không có người nào ướt

Câu 6. Hình tiếp theo là hình nào?

cau-hoi-trac-nghiem
cau-hoi-trac-nghiem

Câu 7. Bạn có 84 quả táo đựng trong 12 giỏ, nếu muốn ăn 1/3 số táo trong mỗi giỏ thì bạn cần ít nhất bao nhiêu lần cắn, biết rằng mỗi lần bạn cắn được 1/3 của 1/2 quả táo.

A. 168
B. 121
C. 144
D. 225

Câu 8. Tám người sơn được 3 cái nhà trong 6 giờ. Hỏi với 12 người sẽ sơn được bao nhiêu cái nhà trong 12 giờ?

A. 3 cái
B. 5 cái
C. 7 cái
D. 9 cái

Câu 9. Người ta đổ nước vào một bể cạn theo tỷ lệ không đổi, sau 8 giờ thì đổ được 3/5 thể tích của bể. Hỏi cần thêm thời gian là bao lâu nữa để đổ đầy bể nước đó?

A. 5 giờ 30 phút
B. 5 giờ 20 phút
C. 4 giờ 48 phút
D. 3 giờ 12 phút

Câu 10. Sắp xếp các chữ cái: “HÙCYẬNUC” bạn được tên

A. Một tỉnh thành
B. Một nhà thơ
C. Một bài hát
D. Một vị vua

ĐÁP ÁN:

1. B

2. A

3. A

4. B

5. D

6. Hình 2

7. A

8. D

9. B

10. B

Kho bài tập Trắc Nghiệm Online mà các em học sinh rất cần

trắc nghiệm online

Web Trắc Nghiệm IQ Online Miễn Phí

Muôn làm Trắc Nghiệm IQ Online Miễn Phí hãy tham khảo các web sau:

1. Iqtest.dk

Iqtest.dk là bài kiểm tra thông dụng bằng hình ảnh để đánh giá khả năng tư duy logic và ghi nhớ. Bạn sẽ có 40 phút để hoàn thành 39 câu trắc nghiệm với độ khó các câu hỏi tăng dần.

2. TestIQ.vn

Tại đây có nhiều hình thức thực hiện các bài kiểm tra IQ khác nhau (test IQ tuyển dụng, test IQ truyền thống, test EQ,..), hầu hết trong số đó đều hướng tới mục tiêu đánh giá khả năng phân tích, toán học, xử lý hình ảnh cũng như trí nhớ và tốc độ xử lý thông tin của mỗi người.

Toàn bộ các bài kiểm tra đều sử dụng tiếng Việt nên các bạn có thể thoải mái thử sức, không cần lo lắng rào cản ngôn ngữ. Ngoài ra, để nhận được kết quả kiểm tra, bạn sẽ phải trả 2.000d thông qua tài khoản điện thoại.

3. 123Test

123Test cung cấp những bài kiểm tra IQ khác nhau bằng tiếng Anh. Ngoài những bài kiểm tra IQ như TestIQ, 123Test còn có những bài kiểm tra trên nhiều phương diện khác như Work Values, Team Roles, trắc nghiệm tính cách theo thuyết DISC hoặc Carl Jung.

Kết quả của những bài kiểm tra sẽ hoàn toàn được miễn phí, bạn có thể luyện tập kiểm tra IQ mỗi ngày mà không phải lo bị hao hụt tài chính.

4. Ứng dụng: IQ test

Ứng dụng này bao gồm các bài kiểm tra IQ bằng tiếng Anh thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, rất phù hợp cho những bạn trẻ yêu thích rèn luyện trí óc và nâng cao kiến thức bản thân.

5. Xritephoto

Một dạng kiểm tra mới về khả năng cảm thụ màu sắc dành cho các bạn designer hoặc yêu thích hội họa. Nhiệm vụ của bạn là sắp xếp những màu tương đồng theo đúng vị trị trên những gam màu từ nóng tới lạnh.

Bài kiểm tra sẽ không tính thời gian nên bạn cứ hãy thật bình tĩnh sắp xếp những màu sắc cho thật chính xác nhé.

6. Seemypersonality

Kết quả bài kiểm tra sẽ cho bạn biết bạn là người thiên về não trái hay não phải. Ngoài ra, tại đây cũng có bài tập rèn luyện trí nhớ và rất nhiều bài kiểm tra thú vị khác như: mức độ căng thẳng, các mối quan hệ, mức độ tự tin, mức độ phiền muộn,… Ngôn ngữ các bài kiểm tra sử dụng là tiếng Anh phổ thông.

7. Mensaiqtest

Đây là bài kiểm tra IQ tiếng Anh thuộc cộng đồng lâu đời nhất về IQ. Bạn sẽ phải hoàn thành 60 câu hỏi khác nhau, bao gồm những câu trắc nghiệm về tư duy hình ảnh lẫn ngôn ngữ, khả năng tính toán logic, trong vòng 40 phút.

8. Free-iqtest

Đây là trang web cung cấp bài kiểm tra IQ truyền thống bằng tiếng Anh. Những bài kiểm tra tại đây sẽ không tính thời gian làm bài. Tuy nhiên, để hoàn thành bài kiểm tra,yêu cầu bạn phải thật sự khá tiếng Anh để vượt qua bốn phần (gồm 20 câu hỏi) về tư duy ngôn ngữ, hình ảnh và khả năng suy luận logic.

Trắc Nghiệm IQ Free

Có những bàiTrắc Nghiệm IQ Free này, bạn tha hồ test IQ cho con rồi.

Câu số 1: Chọn hình thích hợp vào dấu hỏi chấm? *

Trắc Nghiệm IQ Free
Trắc Nghiệm IQ Free

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

F. 6

Câu số 2: Hân thích số 25 nhưng không thích 24, thích 400 nhưng không thích 300, thích 144 nhưng không thích 145. Hỏi Hân sẽ thích số nào sau đây: *A. 10B. 50C. 124D. 200E. 1600F. 2000

Câu số 3: Chọn hình thích hợp vào dấu hỏi chấm? *

Trắc Nghiệm IQ Miễn Phí
Trắc Nghiệm IQ Miễn Phí

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

F. 6

Câu số 4: Chọn hình thích hợp vào dấu hỏi chấm? *

test IQ Free
test IQ Free

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

F. 6

Tham khảo bộ Trắc Nghiệm Bản Thân để khám phá những điều bí ẩn về bạn

trắc nghiệm bản thân

Trắc Nghiệm IQ Đề Số 2

Những bài Test IQ Có Đáp Án sau sẽ giúp bạn biết được năng lực thật của mình.

Câu đố IQ số 1: Ký tự tiếp theo của dãy ký tự A, D, G, J là gì?

A. N

B. P

C. M

D. K

>>Đáp án câu đố IQ: Đáp án C. M bởi A, D, G, J đều là chữ cái bắt đầu trong 1 dãy chữ cái và M cũng thế

Câu đố IQ số 2: Chữ cái nào trong dãy ký tự dưới không cùng loại? J, S, D, I

>>Đáp án câu đố IQ: chữ J

Câu đố IQ số 3: LIVE với EVLI giống như 5232 với

>>Đáp án câu đố IQ:2325 bởi L: 5, I: 2, V: 3, E: 2

Câu đố IQ số 4: Mary làm một món bánh và phải cho vào đúng một cốc sữa theo công thức. Tuy nhiên, cô chỉ có một chai đựng đủ 3 cốc và một chai đựng đủ 5 cốc. Mary phải làm thế nào để đong đủ một cốc? (Không dùng cách ước lượng).

>>Đáp án câu đố IQ: Đổ sữa đầy chai 3 cốc, sau đó trút hết vào chai 5 cốc. Hiện chai 5 cốc chỉ có đủ khoảng trống cho 2 cốc nữa. Mary tiếp tục đổ đầy chai 3 cốc và trút từ đó vào đầy chai 5 cốc. Số sữa còn lại trong chai 3 cốc là đủ một cốc cho món bánh của Mary.

Tuyển Chọn Cho Bạn ❤️️ Những Câu Đố Mẹo Thông Minh ❤️️ Có Đáp Án

Trắc Nghiệm IQ Có Giải Thích

Những bài Trắc Nghiệm IQ Có Giải Thích mới nhất dành cho bạn.

Câu số 19: 8 người sơn được 3 cái nhà trong 6 giờ. Hỏi với 12 người sẽ sơn được bao nhiêu cái nhà trong 12 giờ? 

A. 3 cái

B. 5 cái

C. 7 cái

D. 8 cái

E. 9 cái

F. 10 cái

Câu số 20: Số nào không thuộc dãy sau đây: 13, 15, 17, 19 

A. 13

B. 15

C. 17

D. 19

Câu số 21: Chọn hình thích hợp vào dấu hỏi chấm? *

Trắc Nghiệm IQ Có Giải Thích
Trắc Nghiệm IQ Có Giải Thích

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

F. 6

Câu số 22: Chọn hình thích hợp vào dấu hỏi chấm? *

test IQ Có Giải Thích
test IQ Có Giải Thích

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trắc Nghiệm IQ Cho Bé 3 Tuổi

Bạn muốn Trắc Nghiệm IQ Cho Bé 3 Tuổi thì nên tìm hiểu bài viết dưới:

Câu số 1: Chọn số thích hợp vào dấu hỏi chấm? *

Trắc Nghiệm IQ Giải Thích
Trắc Nghiệm IQ Giải Thích


A. 9
B. 10
C. 12
D. 8
E. 7
F. 4
Câu số 2: Chọn dãy không cùng nhóm với các dãy còn lại? *

Trắc Nghiệm IQ Có đáp án
Trắc Nghiệm IQ Có đáp án

A
B
C
D

Câu số 3: Lan hôm nay đi chợ lần đầu, mẹ cô dặn mua cho bà một ít lê và với số tiền cho trước là 23 000 đồng , hỏi để mua lê Lan phải chi bao nhiêu tiền trong số tiền mẹ cho? Biết rằng: +) TÁO + TÁO + LÊ+ ĐÀO = 23 000 đồng +) ĐÀO + TÁO + CAM+ TÁO = 22 000 đồng +) TÁO + CAM + TÁO + TÁO = 16 000 đồng +) TÁO + TÁO + TÁO + TÁO =12 000 đồng *
A. 2 000 đồng
B. 4 000 đồng
C. 6 000 đồng
D. 8 000 đồng
E. 10 000 đồng
F. 12 000 đồng

Câu số 4: Điền vào chỗ trống: A, D, A, E, I, ?, F, ?, C, E *
A, F
A, I
B, F
A, D
A, C
B, E

Trắc Nghiệm IQ Cho Trẻ 6 Tuổi

Dưới đây là Trắc Nghiệm IQ Cho Trẻ 6 Tuổi bạn không nên bỏ qua:

Câu số 1: Chọn hình thích hợp vào dấu hỏi chấm? *

trắc nghiệm iq cho trẻ 6 tuổi
trắc nghiệm iq cho trẻ 6 tuổi

Câu số 2: Chọn số thích hợp vào dấu hỏi chấm? *

Trắc Nghiệm IQ Cho Trẻ 6t
Trắc Nghiệm IQ Cho Trẻ 6t

Câu số 3: Chọn số thích hợp vào dấu hỏi chấm? *

Trắc Nghiệm IQ Cho Trẻ
Trắc Nghiệm IQ Cho Trẻ

Câu số 4: Chọn số thích hợp vào dấu hỏi chấm? *

Trắc Nghiệm IQ Cho Trẻ lên 6
Trắc Nghiệm IQ Cho Trẻ lên 6

Câu số 5: Chọn hình thích hợp vào dấu hỏi chấm? *

tets IQ Cho Trẻ 6 Tuổi
tets IQ Cho Trẻ 6 Tuổ

Như vậy, bạn đã nắm trong tay bí quyết test IQ chuẩn nhất rồi. Chúc bạn sẽ được điểm cao khi test nhé!

1 bình luận về “Trắc Nghiệm IQ Miễn Phí 2024 [Bài Kiểm Tra IQ Có Đáp Án]”

Viết một bình luận