Phủ Định Siêu Hình Là Gì [7+ Ví Dụ Về Phủ Định Siêu Hình Chi Tiết]

Phủ Định Siêu Hình Là Gì ❤️️ 7+ Ví Dụ Về Phủ Định Siêu Hình ✅ Tham Khảo Ngay Những Thông Tin Tổng Hợp Hay Nhất Dưới Đây.

Phủ Định Siêu Hình Là Gì

Thuật ngữ siêu hình là muốn nhận thức được sự vật, hiện tượng, trước hết phải tách sự việc, hiện tượng ấy ra khỏi những mối liên hệ của nó khỏi sự vật hiện tượng khác và nhận thức ở trạng thái không biến đổi. Hãy cùng SCR.VN tìm hiểu thêm về khái niệm của phủ định siêu hình sau đây nhé!

Phủ định siêu hình là một hình thức của phủ định. Phủ định siêu hình diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển của sự vật. Từ đó làm sự vật biến đổi không còn tồn tại ở trạng thái cũ mà biến đổi sang trạng thái mới.

-> Đặc điểm phủ định siêu hình:

 • Diễn ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài. Không liên quan đến quá trình vận động và phát triển trong bản thân, nội tại của sự vật, hiện tượng.
 • Xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật cũ. Không mang đến sự vật mới trong ý nghĩa vận động, phát triển, là một giai đoạn mới. Chỉ đơn giản là phủ nhận sự tồn tại của sự vật, hiện tượng cũ.
 • Sự vật và hiện tượng sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Không tồn tại về mặt vật chất, hình dạng, công dụng,… Và không liên quan đến sự vật mới trong tiêu chí về vận động và phát triển. Trong khi về bản chất sự vật, hiện tượng mới được sinh ra từ sự vật, hiện tượng cũ.

Cập nhật thêm thông tin 🌷 Siêu Hình Là Gì 🌷 chi tiết nhất

Đặc Trưng Của Phương Pháp Siêu Hình

Tiếp theo sau đây là những thông tin chia sẻ về đặc trưng của phương pháp siêu hình một cách chi tiết nhất:

Với sự biến đổi thành sự vật mới không có mối liên hệ với sự vật cũ. Mang đến các đặc trưng khác biệt với phương pháp phủ định biện chứng hay phủ định của phủ định. Từ đó mà các ý nghĩa ứng dụng và đánh giá với quy luật triết học cũng khác nhau.

Phủ định siêu hình chỉ cho thấy sự vật hiện tượng trong sự cô lập, tách rời. Giữa cái cũ mất đi và cái mới sinh ra là các sự vật, hiện tượng khác nhau. Không phải là một quá trình chuyển hóa, các vận động và phát triển trong tự nhiên. Cũng không phải là kết quả tất yếu trong sinh trưởng và phát triển của sự vật, hiện tượng.

Phủ định siêu hình không thấy sự liên hệ tác động qua lại. Khi nhìn nhận để phân tích quá trình biến đổi, ta chỉ thấy được các yếu tố tác động, can thiệt để hình thành sự vật, hiện tượng mới. Chỉ thấy sự tĩnh tại mà không thấy sự vận động phát triển của bản thân sự vật hiện tượng.

Nếu không có tác động, chắc chắn không có sự vật hiện tượng mới sinh ra ở thời điểm đó. Và không mang đến kết quả phản ánh của quá trình phủ định.

Gửi đến bạn thông tin🍃 Duy Vật Là Gì 🍃 ngắn gọn

Ý Nghĩa Của Phủ Định Siêu Hình

Phủ định siêu hình có ý nghĩa rất lớn trong công tác nghiên cứu triết học. Xét về các tính chất trong vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.

Và mang đến việc tìm hiểu, nghiên cứu quá trình vận động, phát triển này. Với các kết quả khác nhau trong hình thành sự vật, hiện tượng mới mà ta có các hình thức phủ định khác nhau.

Góp phần tạo nên một sự vật hiện tượng mới. Với đặc trưng là không có tính kế thừa hay phát huy sự vật và hiện tượng cũ. Mang đến hiệu quả đối với các ứng dụng triết học vào hoạt động sản xuất, chế biến,… Là các ngành với nguồn nguyên liệu đầu vào để cho ra các sản phẩm mới. Với chức năng, tên gọi, công dụng hoàn toàn mới. Cũng như có được tính chất vận động, phát triển đặc trưng gắn với nội tại sự vật, hiện tượng mới đó.

7 Ví Dụ Về Phủ Định Siêu Hình Chọn Lọc

Xem thêm 7 ví dụ về phủ định siêu hình chọn lọc hay nhất được SCR.VN sưu tầm sau đây:

Ví Dụ Về Phủ Định Siêu Hình Ngắn – Mẫu 1

“Động đất làm sập nhà”.

– Các tác động, can thiệp trực tiếp từ bên ngoài: Hiện tượng động đất.

– Sự vật, hiện tượng cũ mất đi: Nhà cửa.

– Sự vật, hiện tượng mới sinh ra: Nhà cửa bị sập.

Và giữa cái cũ với cái mới không có sự liên hệ, sinh ra nhau theo tính chất của sự vận động và phát triển.

Ví Dụ Về Phủ Định Siêu Hình Đặc Sắc – Mẫu 2

“Do sâu bệnh phá hoại mùa màng, người nông dân đã sử dụng thuộc trừ sâu để tiêu diệt sâu bệnh.”

– Các tác động, can thiệp trực tiếp từ bên ngoài: Do hành động của con người trong mục đích diệt trừ sâu bệnh. Họ sử dụng thuốc trừ sâu để phun vào đồng ruộng.

– Sự vật, hiện tượng cũ mất đi: Ban đầu có sâu bệnh với sự sinh sôi và phát triển mạnh.

– Sự vật, hiện tượng mới sinh ra: Loại bỏ sự tồn tại của sâu bệnh trên đồng ruộng.

Không phải là kết quả của sự vận động và phát triển.

Tìm hiểu thêm 🌷 Duy Tâm Là Gì 🌷 chi tiết

Ví Dụ Về Phủ Định Siêu Hình Ấn Tượng – Mẫu 3

“Con người xay xát hạt thóc trở thành hạt gạo.”

– Các tác động, can thiệp trực tiếp từ bên ngoài: Tác động có chủ đích của con người. Có thể sử dụng đến các thiết bị máy móc, được gọi là máy xát gạo. Hoặc thông qua các hoạt động công việc khác.

– Sự vật, hiện tượng cũ mất đi: Ban đầu là hạt thóc.

– Sự vật, hiện tượng mới sinh ra: Kết quả là hạt gạo, được loại bỏ đi lớp vỏ trấu bên ngoài. Và gạo được sử dụng dưới nhu cầu của nguồn lương thực chính cho con người.

Và giữa cái cũ với cái mới không có sự liên hệ, sinh ra nhau theo tính chất của sự vận động và phát triển. Mà mất đi, sinh ra cái mới do sự tác động từ bên ngoài một cách trực tiếp.

Ví Dụ Về Phủ Định Siêu Hình Tiêu Biểu – Mẫu 4

Gió to làm đổ cây lúa ngoài đồng.

 • Các tác động, can thiệp trực tiếp từ bên ngoài: hiện tượng gió to
 • Sự vật, hiện tượng cũ mất đi: cây lúa ngoài đồng
 • Sự vật, hiện tượng mới hình thành: cây lúa gãy đổ

Giữa cây lúa đứng thẳng với cây lúa gãy đỏ không có sự liên hệ, không sinh ra nhau theo tính chất của sự vận động và phát triển. Cái mất đi, sinh ra cái mới do sự tác động từ bên ngoài một cách trực tiếp.

Ví Dụ Về Phủ Định Siêu Hình Chi Tiết – Mẫu 5

Bà con dân tộc đốt rừng làm nương rẫy.

 • Các tác động, can thiệp trực tiếp từ bên ngoài: bà con dân tộc đốt
 • Sự vật, hiện tượng cũ mất đi: rừng
 • Sự vật, hiện tượng mới hình thành: nương rẫy

Giữa rừng cây ban đầu với nương rẫy sau khi đốt không có sự liên hệ, không sinh ra nhau theo tính chất của sự vận động và phát triển. Cái cũ mất đi, sinh ra cái mới do sự tác động từ bên ngoài một cách trực tiếp, từ hoạt động đốt rừng.

Ví Dụ Về Phủ Định Siêu Hình Cụ Thể – Mẫu 6

Hạt cà phê khô xay ra thành bột cà phê pha phin. 

– Các tác động, can thiệp trực tiếp từ bên ngoài: xay 

– Sự vật hiện tượng cũ mất đi: hạt cà phê khô

– Sự vật, hiện tượng mới hình thành: bột cà phê pha phin

Giữa hạt cà phê khô ban đầu và bột cà phê sau khi xay không có sự liên hệ, không sinh ra nhau theo tính chất của của sự vận động và phát triển. Cái cũ mất đi, sinh ra cái mới do sự tác động từ bên ngoài một cách trực tiếp.

Dẫn Chứng Về Phủ Định Siêu Hình – Mẫu 7

Người nông dân xay hạt lúa thành gạo ăn; Con người dùng hóa chất độc hại tiêu diệt sinh vật.

– Phủ định siêu hình:

 • Diễn ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài
 • Xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật
 • Sự vật và hiện tượng sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn, không tạo ra và không liên quan đến sự vật mới

Đón đọc thêm 🌼Tư Duy Phản Biện 🌼 hay nhất

Viết một bình luận