Văn Khấn Phóng Sinh Đơn Giản [Bài Khấn Phóng Sanh Cá, Ốc Chuẩn Nhất]

Văn Khấn Phóng Sinh Đơn Giản ❤️ Bài Khấn Phóng Sanh Cá, Ốc ✔️ Cách Cúng Phóng Sinh Tại Nhà, Tại Chùa Các Con Vật Chi Tiết Nhất.

Văn Khấn Phóng Sinh Là Gì

Văn khấn phóng sinh là gì? Chắc hẳn nhiều người đã từng nghe đến cụm từ này rồi. Tuy nhiên để hiểu rõ hơn thì bạn nên xem qua bài viết này nhé!

Phóng sinh là đó là một việc thiện lành để tích tụ công đức, nhằm hoàn thiện tư lương ở trên con đường giác ngộ, giải thoát. Hiểu theo cách đơn giản hơn thì phóng sinh có nghĩa là phóng thích, thả đi tất cả những loài sinh vật khỏi sự giam cầm, ràng buộc hoặc đang bị đe dọa đến tính mạng.

  • Theo quan niệm của Phật giáo: Phóng sinh sẽ mang đến nguồn phúc đức dồi dào, giúp người làm việc thiện có công đức, gặp nhiều may mắn và giảm được những nghiệp do mình gây ra.
  • Theo quan niệm người phương Đông: Người ta nhìn thấy họ có thể giúp các con vật thoát khỏi các chết và tìm cách giải cứu cho chúng được gọi là phóng sinh.
  • Cúng phóng sinh là một trong những việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao được nhiều người áp dụng. Việc phóng sinh được tin tưởng rằng sẽ mang đến điềm lành, phúc đức cho người phóng sinh.

Cách Phóng Sinh

Phóng sinh là một việc làm nhân văn, cao cả, khẳng định sự tử tế, nhân ái từ sâu bên trong của mỗi con người. Vì thế, việc tìm hiểu phóng sinh, văn phóng sinh và những cách cúng phóng sinh tại nhà là cần thiết và quan trọng.

Hiện nay, có nhiều cách để phóng sinh, rất đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng ngay tại ngôi gia của mình. Không phải lúc nào cũng cần lễ vật, bài văn khấn cúng phóng sinh, thì mới có thể phóng sinh được. Bạn vẫn có thể phóng sinh khi thực hiện những điều sau đây:

  • Không ăn thịt, trứng, cá…những món ăn phải gây ra cái chết cho động vật. Hay nói khác hơn bạn nên ăn chay.
  • Không giết động vật dù là côn trùng nhỏ nhất
  • Cứu sống các sinh vật bé nhỏ ngay khi có cơ hội
  • Thả các sinh vật về nơi chúng có thể sinh sống được như vườn, khu rừng, ao hồ….

Có thể bạn đang tìm kiếm bài viết 📌Bài Cúng Phóng Sinh Cá, Chim, Ốc📌

Bài Cúng Phóng Sinh

Chia sẻ đến bạn nội dung Bài Cúng Phóng Sinh được nhiều người sử dụng.

Nam Mô Bồ Tát Hương Cửng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nguyện đem lòng thành kính.

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất khắp mười phương.

Cúng dường ngôi tam bảo.

Thề trọn đời giữ đạo.

Theo tự tánh làm lành.

Cùng pháp giới chúng sanh.

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm bồ đề kiên cố.

Xa bể khổ nguồn mê.

Chóng quay về bến giác

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Kính bạch chư vị Đại Giác ba đời hùng sư tác đại chứng minh.

Hôm nay có thiện nhân (tín nữ) thế danh là …………… phát tâm mua chuộc mạng các chúng sanh (tên các loài động vật) ….. đây để phóng thích.

Cúi mong tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ, cứu giúp cho các chúng sanh này luôn tin sâu tam bảo, thoát kiếp trầm luân, mạng căn dứt thác sanh vào đường lành, gặp chánh pháp tu hành sớm được giác ngộ giải thoát.

Ngưỡng nguyện trên tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng chứng minh gia hộ (3 lần)

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Văn Khấn Phóng Sinh Đơn Giản

Nội dung bài Văn Khấn Phóng Sinh Đơn Giản và dễ đọc gửi đến bạn.

Tịnh pháp giới chân ngôn:

ÔM LAM , ÔM SĨ LÂM . ( 7 lần )

An Thổ Địa chân ngôn :

NAM NÔ TAM MÃN ĐA, MỘT ĐÀ NẪM , ÁN ĐỘ RÔ, ĐỘ RÔ , ĐỊA VĨ TA BÀ HA.

( 7 lần )

Nam mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật (10 lần )

Nam mô A Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát ( 10 lần ) .

Hôm nay là ngày …con tên…cư trú tại …phường …quận ….

Con xin phóng sanh …( bao nhiêu tuổi là bao nhiêu con chim, hay cá …) cầu cho bổn mạng bình an, nội ngoại hưng long, nghiệp chướng tiêu trừ ( hoặc cầu điều gì tùy ý … )

ĐỌC CHÚ PHÓNG SANH .

Khấn thỉnh Thành Hoàng Bổn cảnh gia . Xã Quan Thổ Địa chứng giang hà .

Hư không quá vãng chư Thần Hộ

Vật Sứ Tứ Sanh Đới Nhập La

Phi cầm Điễu Tước Qui Sơn Khứ

Ngũ triệt Hà Giải Lạc Thanh sa

Nhược Hoàn Nhứt cá, Bất năng Thoát Hộ pháp Sơn Thần tức cứu tha

Thiên Già Già

Địa Già Già

La vãng Hóa Tác

(Xá, lễ 3 lần)

PHẬT CÀ SA, OM NI ƯNG HUMBA HI.

(Xá lễ 3 lần)

Điểm qua các bài 🌌Văn Khấn Vong Linh Ngoài Trời, Ngoài Mộ🌌 cực chuẩn

Bài Văn Khấn Thả Phóng Sinh

Bạn hãy đọc bài văn khấn để tâm tích đức đủ duyên, được đầu thai lên làm người. Nội dung bài văn khấn cúng phóng sanh như sau:

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Chúng con đã tạo bao ác nghiệp

Đều vị ba độc tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

Tất cả nay cầu xin sám hối

  Ý nghĩa của 3 lạy, 4 lạy. Lạy sao cho đúng cách

Con xin quay về nương tựa Phật

Con xin quay về nương tựa Pháp

Con xin quay về nương tựa Tăng

Quay về nương tựa Phật, con không đọa vào Địa ngục

Quay về nương tựa Pháp, con không đọa vào Ngạ quỷ

Quay về nương tựa Tăng, con không đọa vào Súc sinh

Chúng con đã về nương tựa Phật

Chúng con đã về nương tựa Pháp

Chúng con đã về nương tựa Tăng

Trong lúc phóng sanh, bạn hãy niệm “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” cho đến khi nào hết con vật mà bạn muốn phóng sanh.

Sau khi thả hết số sinh vật phóng sinh, bạn hãy đọc Hồi hướng như sau:

Vì mục tiêu thành tựu Phật quả, lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Con xin đem công đức lành này hồi hướng về Đạo Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Nguyện con và tất cả chúng sinh đều vãng sinh Cực Lạc, sớm thành Phật đạo vì lợi ích cho tất cả hữu tình.

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

Chia sẻ thêm đến bạn ✨Bài Khấn Vong Linh Trong Đất✨ cực chuẩn

Bài Cúng Phóng Sinh Tại Nhà

Giới thiệu đến bạn bài văn khấn phóng sinh khi thực hiện nghi lễ tại nhà.

Chúng sanh nay có bấy nhiêu

Lắng tai nghe lấy những lời dạy răn

Các ngươi trước lòng trần tục lắm

Nên đời nay chìm đắm sông mê

Tối tăm chẳng biết làm lành

Gây bao tội ác, lạc vào trầm luân

Do vì đời trước ác tâm

Nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

Mang, lông, mai, vẩy, đội sừng

Da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh

Do vì ghen ghét, tham sân

Do vì lợi dưỡng hại người làm vui

Do vì gây oán chuốc thù

Do vì hại vật, hại sanh thoả lòng

Do vì chia cách, giam cầm

Do vì đâm thọc chịu bao khổ hình

Cầu xin Phật lực từ bi

Lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương

Nay nhờ Tăng chúng hộ trì

Kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau

Hoặc sanh lên các cõi trời

Hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành

Hoặc sanh lên được làm người

Biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…..

Chúng sanh Quy y Phật

Chúng sanh Quy y Pháp

Chúng sanh Quy y Tăng….

Úm, ngâm ngâm ngâm (3 lần)

Văn Khấn Phóng Sinh Ốc

Bài khấn phóng sinh ốc như thế nào? Nội dung bài văn khấn phóng sinh ốc cũng tương tự như bài cúng các loài vật khác. Scr.vn đã đề cập ở các phần khác để độc giả tham khảo.

Khi gia đình thả phóng sinh thì đọc:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình chúng con tác lễ (đọc tên lễ: cầu an cho..; tuần thất cho:…), chúng con đã tác lễ cứu mạng chúng sinh (đọc tên)… giờ này con đi thả chúng. Con xin chư Phật gia trì, cho con được nói lời kết duyên Phật Pháp cho chúng.

Hỡi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này, nguyện cho đời đời kiếp kiếp, sinh ra nơi đâu cũng được thực hành công hạnh Bồ Đề: “PHÁT TÂM BỒ ĐỀ, HỘ TRÌ TAM BẢO, CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP, RỘNG KHẮP THẾ GIAN.”

Thả xong đọc:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Bài Cúng Phóng Sinh Ngoài Trời

Ý nghĩa nhân văn đằng sau việc đọc văn khấn phóng sinh chính là thể hiện sự nhân hậu cũng như các loài đều bình đẳng như nhau. Tuy nhiên, lợi dụng sự tín tâm cũng như lòng từ bi của nhiều phật tử có một số đối tượng đã mở dịch vụ buôn bán chim, thú, cua, cá… để bán cho những người muốn phóng sanh.

Đơn cử như hành động bơm thuốc mê và chim để sau khi phóng sanh chim không còn đủ sức để bay và nhanh chóng bị bắt lại bán cho những người khác. Đây là tình trạng thường xuyên xảy ra tại các khu vực lễ hội trước cổng đình cổng chùa…Thiết nghĩ các cơ quan chức năng nên có những biện pháp răn đe cũng như xóa bỏ tệ nạn trên

Theo quan điểm của đạo phật văn khấn phóng sinh thể hiện khát khao của người đọc muốn được giải thoát cho những loài vật bị giam nhốt. Việc làm sẽ vô cùng ý nghĩa và công đức vô lượng nếu được thực hiện đúng cách. Ngược lại nếu phóng sanh chỉ mang ý nghĩa lợi lộc của bản thân thì không những phước báo không được gia tăng và còn mắc thêm tội “mua danh phóng sanh”

Điểm qua nội dung 🔮Bài Khấn Vong Linh Con Của Mình🔮 tại nhà hay nhất

Bài Khấn Phóng Sinh Cá Chép

Trọn bộ nội dung bài khấn phóng sinh cá chép hay nhất.

Này hỡi các loài cầm thú,

Lắng tai nghe rõ những điều dạy răn.

Dù là bơi trước lặn sau,

Bay cao hay thấp cũng chung một nồi.

Các ngươi thường gặp nạn sát sinh,

Khó giữ an toàn mạng sống này,

Hôm nay nhờ gặp thiện nhân,

Cứu ngươi thoát khỏi, chết trong ngậm ngùi. Vậy ngươi hãy hồi đầu qui Phật,

Và dốc lòng qui Pháp, qui Tăng.

Qui rồi tội chướng sạch dần,

Nhờ tu phước đức tâm bừng sáng trong.

Xin đại chúng ra tay cứu khổ,

Phát tâm cầu Phật độ chúng sinh,

Cùng nhau dốc một lòng thành,

Cầu cho ra khỏi si mê đọa đày.

Chúng sinh chim (cá)…quy y

– Chúng sinh Chim, (cá)… quy y Phật

– Chúng sinh Chim, (cá). quy y Pháp

– Chúng sinh Chim, (cá). quy y Tăng

– Chúng sinh Chim, (cá). quy y Phật, bậc phước trí vẹn toàn.

– Chúng sinh Chim, (cá).quy y Pháp, đạo giải thoát si mê.

– Chúng sinh Chim, (cá). quy y Tăng, bậc tu hành chân chính.

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

– Chúng sinh Chim, (cá).tự quy y Phật: Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng.

– Chúng sinh Chim, (cá)…tự qui y Pháp: Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển.

– Chúng sinh Chim, (cá)…tự qui y Tăng: Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại.

Tìm hiểu nghi thức 🍀Cúng Cơm Vong Linh, Hương Linh🍀 cụ thể nhất

văn khấn phóng sinh

Văn Khấn Thả Phóng Sinh

Sau khi đã tìm hiểu rõ về bài văn cúng phóng sinh cũng như cúng phóng sinh cần những gì, chúng ta sẽ cùng xem xét thêm một vài lưu ý cần thiết khi cúng phóng sinh ở nhà.

Thời gian cúng phóng sinh: Khi cúng phóng sinh mọi người thường phân vân về vấn đề hời gian. Nhưng thực chất, việc phóng sinh có thể được thực hiện mọi lúc mọi nơi, bất kể khi nào bạn có cơ hội.

Điều quan trọng ở tấm lòng: Đơn giản chỉ cần cắt bỏ lượng thịt, cá trong thực đơn hằng ngày là bạn đã phóng sinh rồi đấy. Hoặc các bạn cũng có thể phóng sinh chim, cá vào dịp rằm tháng bảy, ngày đưa ông Táo càng tốt. Khi phóng sinh điều quan trọng là ở tấm lòng.

Phóng sinh đúng thuần phong mỹ tục: Thả đúng nơi đúng chỗ, ví dụ như cua, cá sống ở nước mặn thì phải đem ra sông, ra biển để thả. Chứ không được thả ở trong ao hồ. Như vậy việc làm sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả, bởi sau thời gian ngắn sau đó chúng sẽ chết hết.

Luôn thành tâm, làm việc thiện nghĩa: Phóng sinh đơn giản khi cứu một chú mèo bị bỏ rơi trên đường, một con sâu bị rơi vào nước…Chỉ cần không chủ ý giết hại động vật và ra tay giúp đỡ chúng là bạn đã thực hiện thành công việc phóng sinh rồi.

Văn Khấn Cúng Phóng Sinh

Cùng với việc đọc văn khấn và cúng phóng sinh, bạn cần quan tâm thêm một số lưu ý khi thực hiện nghi thức.

  • Tuyệt đối không phóng sanh ở nơi ai hồ hoặc những nơi nước đọng dễ bị bắt lại. Tốt nhất là thả sông hoặc suối, biển, trả sự sống cho sinh vật về với môi trường tự nhiên.
  • Phóng sanh là một hành động tốt, bạn có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi. Chẳng hạn bạn ăn chay cũng là một việc phóng sinh, tạo phúc đức cho thế hệ mai sau.
  • Một khi đã phóng sanh sinh vật nào đó thì bạn không được tìm cách giết hại hay ăn thịt chúng.

Trọn bộ các bài 🌌Văn Khấn Cúng Tạ Ơn Tổ Tiên, Thần Linh🌌 trong truyền thống người VIệt

văn khấn phóng sinh

Văn Khấn Phóng Sinh Chuẩn Theo Đạo Phật

Bài văn khấn phóng sinh chuẩn theo đạo Phật được chia thành nhiều phần dưới đây.

Nguyện Hương

Nguyện đem lòng thành kính.

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất khắp mười phương.

Cúng dường ngôi tam bảo.

Thề trọn đời giữ đạo.

Theo tự tánh làm lành.

Cùng pháp giới chúng sanh.

Cầu Phật từ gia hộ.

Tâm bồ đề kiên cố.

Xa bể khổ nguồn mê.

Chóng quay về bến giác

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường (3 lần)

Kính bạch chư vị Đại Giác ba đời hùng sư tác đại chứng minh.

Hôm nay có thiện nhân (tín nữ) thế danh là …………… phát tâm mua chuộc mạng các chúng sanh (tên các loài động vật) ….. đây để phóng thích. Cúi mong tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ, cứu giúp cho các chúng sanh này luôn tin sâu tam bảo, thoát kiếp trầm luân, mạng căn dứt thác sanh vào đường lành, gặp chánh pháp tu hành sớm được giác ngộ giải thoát.

Ngưỡng nguyện trên tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng chứng minh gia hộ (3 lần)

Tán Phật

Đại từ, đại bi thương chúng sanh,

Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.

Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm

Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

– Chí tâm đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. (lễ 1 lễ)

– Chí tâm đảnh lễ tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. (lễ 1 lễ)

– Chí tâm đảnh lễ tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (lễ 1 lễ)

Tán Pháp

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,

Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.

Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,

Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn.

Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã (3 lần)

Tâm Kinh Trí Tuệ Cứu Kính Rộng Lớn (Tụng Kinh Bát Nhã)

Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.

Này Xá Lợi Phất ! Tướng “Không” của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt.

Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại.

Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn.

Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối.

Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng:

“Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha.” (3 lần)

CHÚNG SINH (tên các loại động vật)… SÁM HỐI

Chúng sanh (tên các loại động vật)…. lỡ tạo bao ác nghiệp

Đều do vô thỉ tham sân si

Từ thân miệng ý phát sinh ra.

Hôm nay thảy đều xin sám hối.

Văn Khấn Lễ Phóng Sinh

Văn khấn lễ phóng sinh tại nhà với những bài mới cập nhật.

Nam mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật!

Nam mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật!

Nam mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật!

Chúng con đã tạo bao ác nghiệp

Đều vị ba độc tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

Tất cả nay cầu xin sám hối

Con xin quay về nương tựa Phật

Con xin quay về nương tựa Pháp

Con xin quay về nương tựa Tăng

Quay về nương tựa Phật, con không đọa vào Địa ngục

Quay về nương tựa Pháp, con không đọa vào Ngạ quỷ

Quay về nương tựa Tăng, con không đọa vào

Súc sinh Chúng con đã về nương tựa Phật

Chúng con đã về nương tựa Pháp

Chúng con đã về nương tựa Tăng

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

Con xin Hội Đồng các đấng thiêng liêng cao cả, Hội đồng chư Phật; Hội đồng chư Thánh, Hội đồng chư Thiên, Hội đồng các quan, chư thần cùng các vị Thủy thần có trách nhiệm cai quản nơi đây.

Tín chủ con là: ………………………………..

Ngụ tại: …………………………………………..

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, gia đình con đã hoàn thành lễ tiễn thần Thổ Công Táo Quân về trời. Vậy nay con xin thả phóng sinh 3 ông cá để việc về trời của 3 ngài Táo quân được thuận buồm xuôi gió.

Hôm nay con khởi tâm đi mua cá về thả và con cầu xin quý Ngài phát tâm. Con xin cho tất mọi chúng sinh đều thuận theo lẽ tự nhiên và cũng phải sống chết vì lẽ tự nhiên. Không chết vì bàn tay cắt đứt của con người để cho thỏa thú vui ăn. Con khởi tâm giúp tất cả chúng sinh sống an lạc; mong các kiếp sau đầu thai ở cảnh giới thân phận cao để hiểu biết tâm linh sâu sắc hơn nữa.

Nguyện con và tất cả chúng sinh đều vãng sinh Cực Lạc, sớm thành Phật đạo vì lợi ích cho tất cả hữu tình. Con xin hồi hướng công đức để giúp mọi chúng sinh trong tam giới cùng có hiểu biết, giải thoát được lợi lạc. Xin Hội đồng các Ngài gia giúp để chúng con thức tâm tu tập.

Nam mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật!

Nam mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật!

Nam mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật!

Bài văn khấn phóng sinh đầy đủ tại Scr.vn. Nếu có yêu cầu cần giải đáp, bạn hãy để lại bình luận bên dưới nhé.

Viết một bình luận