Bài Cúng Phóng Sinh Cá, Chim, Ốc [Văn Khấn Phóng Sanh Chuẩn Nhất]

Bài Cúng Phóng Sinh Cá, Chim, Ốc ❤️ Văn Khấn Phóng Sanh ✔️ Bài văn khấn phóng sinh tại nhà, ngoài trời, rằm tháng Giêng, rằm tháng 7.

Bài Khấn Phóng Sinh

Đạo Phật quan niệm, phóng sinh tức là người có thiện tâm nhìn thấy chúng sinh bị bắt nhốt, giam cầm; sắp sửa bị giết hại thì phát lòng từ bi tìm cách cứu chuộc, giải thoát; phóng thích, cứu mạng sống của chúng sinh.

Việc phóng sinh nên thành tâm làm phúc, cứu khổ, cứu nạn và ngẫu nhiên chứ không nên định sẵn. Và có thể làm quanh năm chứ không cứ dịp Rằm tháng Bảy hay cúng ông Công Ông Táo. Có thể phóng sinh chim, cá, tôm, cua v.v, tuyệt đối không phóng sinh rùa tai đỏ vì hủy hoại môi trường. Việc phóng sinh này tùy theo tín tâm và điều kiện của mỗi gia đình, không bắt buộc.

Bài Khấn Phóng Sinh Đơn Giản

Chia sẻ đến bạn nội dung bài cúng phóng sinh đơn giản, dễ đọc.

Nam Mô Bồ Tát Hương Cửng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nguyện đem lòng thành kính.

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất khắp mười phương.

Cúng dường ngôi tam bảo.

Thề trọn đời giữ đạo.

Theo tự tánh làm lành.

Cùng pháp giới chúng sanh.

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm bồ đề kiên cố.

Xa bể khổ nguồn mê.

Chóng quay về bến giác

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Kính bạch chư vị Đại Giác ba đời hùng sư tác đại chứng minh.

Hôm nay có thiện nhân (tín nữ) thế danh là …………… phát tâm mua chuộc mạng các chúng sanh (tên các loài động vật) ….. đây để phóng thích.

Cúi mong tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ; cứu giúp cho các chúng sanh này luôn tin sâu tam bảo, thoát kiếp trầm luân, mạng căn dứt thác sanh vào đường lành; gặp chánh pháp tu hành sớm được giác ngộ giải thoát.

Ngưỡng nguyện trên tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng chứng minh gia hộ (3 lần)

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường.

Gửi đến bạn các 🍁Văn Khấn Phóng Sinh Đơn Giản🍁

Bài Văn Khấn Thả Phóng Sinh

Bài văn cúng thả phóng sinh được gợi ý dưới đây để bạn đọc tham khảo dễ hơn.

Bài Văn Khấn Thả Phóng Sinh
Bài Văn Khấn Thả Phóng Sinh

Bài Cúng Phóng Sinh Cá

Việc phóng sinh này tùy theo tín tâm và điều kiện của mỗi gia đình Phật tử, không bắt buộc. Phóng sinh có nhiều cách, không nên câu nệ quá nhiều vào hình thức, ngày giờ, số lượng nhiều hay ít… điều cốt yếu là ở tại tâm.

Cần nhất là áp dụng lời Phật dạy, từ bi luôn đồng hành cùng trí tuệ, phải khế lý khế cơ. Không nên mù quáng hay vì ích kỷ cá nhân, tham cầu phúc báu thế tục mà uổng phí công việc thiện lành. Người phóng sinh nên trau dồi thiện nghiệp; phóng sinh cho chúng sinh cũng chính là giải phóng những cấu bẩn, khổ đau của chính mình.

Điểm qua nội dung những 📌Bài Cúng Đưa Ông Bà📌 ngày Tết

Bài Cúng Phóng Sinh Chim

Nghi thức này là ví dụ điển hình về giáo pháp căn bản của Phật giáo là từ bi đối với tất cả chúng sanh. Vào những dịp Tết, rằm tháng Giêng, rằm tháng Bảy hay những dịp cầu nguyện cho bản thân hay gia quyến; người ta hay tổ chức phóng sinh chim, cá.

Phóng sinh là một việc làm thể hiện lòng từ bi bình đẳng; mục đích phóng sinh là để đánh thức tâm Bồ đề của chúng sinh (con vật) trước khi phóng sinh. Phóng sinh là cơ hội để con vật có điều kiện quy y Tam Bảo và sám hối nghiệp chướng; việc làm tốt trong Đạo Phật, thể hiện lòng Đại từ Đại bi nên trong nghi thức phóng sinh có lễ quy y; sám hối cho con vật trước khi phóng sinh. Tuy nhiên, phóng sinh không có nghĩa là thảy đại con vật gì để mưu cầu phước.

Đó không phải là phương pháp phóng sinh đúng cách. Người phóng sinh sẽ có được tất những công đức như trên và hơn thế nữa nếu biết phóng sinh đúng cách nghĩa là động lực của việc phóng sinh phải phát xuất từ Tâm Bồ Đề thể hiện qua tình thương vô điều kiện và tuệ giác không phân biệt.

Gợi ý nội dung đến bạn 📌Cúng Tạ Đất Vào Ngày Nào📌 hay nhất

Bài Cúng Phóng Sinh Tại Nhà

Hãy cùng tham khảo bài cúng phóng sinh tại nhà có nội dung như thế nào tại Scr.vn bạn nhé.

Chúng sanh nay có bấy nhiêu

Lắng tai nghe lấy những lời dạy răn

Các ngươi trước lòng trần tục lắm

Nên đời nay chìm đắm sông mê

Tối tăm chẳng biết làm lành

Gây bao tội ác, lạc vào trầm luân

Do vì đời trước ác tâm

Nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

Mang, lông, mai, vẩy, đội sừng

Da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh

Do vì ghen ghét, tham sân

Do vì lợi dưỡng hại người làm vui

Do vì gây oán chuốc thù

Do vì hại vật, hại sanh thoả lòng

Do vì chia cách, giam cầm

Do vì đâm thọc chịu bao khổ hình

Cầu xin Phật lực từ bi

Lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương

Nay nhờ Tăng chúng hộ trì

Kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau

Hoặc sanh lên các cõi trời

Hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành

Hoặc sanh lên được làm người

Biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…..

Chúng sanh Quy y Phật

Chúng sanh Quy y Pháp

Chúng sanh Quy y Tăng….

Úm, ngâm ngâm ngâm (3 lần)

Bài Khấn Phóng Sinh Ốc

Điểm qua nội dung bài khấn phóng sinh ốc chuẩn nhất.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (3 lần)

Sau đó đọc bài kệ Sám hối:

Chúng con đã tạo bao ác nghiệp

Đều vị ba độc tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

Tất cả nay cầu xin sám hối

Sau khi niệm như vậy 3 lần, rồi lại vì chúng sinh mà niệm 3 lần bài Quy y Tam Bảo

Con xin quay về nương tựa Phật

Con xin quay về nương tựa Pháp

Con xin quay về nương tựa Tăng

Quay về nương tựa Phật, con không đọa vào Địa ngục

Quay về nương tựa Pháp, con không đọa vào Ngạ quỷ

Quay về nương tựa Tăng, con không đọa vào Súc sinh

Chúng con đã về nương tựa Phật

Chúng con đã về nương tựa Pháp

Chúng con đã về nương tựa Tăng

Sau đó niệm Chú Vãng Sinh (3 lần, nếu thuộc) hoặc niệm danh hiệu Phật A DI ĐÀ (NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ) cho đến khi thả hết.

Hồi hướng

Sau khi thả xong, người phóng sinh chấp tay đọc bài Kinh Bát nhã (nếu thuộc, nếu không nhớ thì có thể bỏ qua) rồi Hồi hướng như sau:

Vì mục tiêu thành tựu Phật quả, lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Con xin đem công đức lành này hồi hướng về Đạo Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Nguyện con và tất cả chúng sinh đều vãng sinh Cực Lạc, sớm thành Phật đạo vì lợi ích cho tất cả hữu tình.

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

Trong trường hợp các loại chúng sinh không thể sống lâu; hãy nhẹ nhàng thả chúng rồi thành tâm đọc nghi thức như trên.

Mời bạn tìm hiểu thêm cách chuẩn bị 💫Bài Cúng Đất, Lễ Tạ Đất Đầu Năm💫

Bài Khấn Phóng Sinh Cá Chép

Mời bạn đọc tìm hiểu thêm về bài cúng phóng sinh cá chép trong ngày cúng ông Công ông Táo.

Bài Khấn Phóng Sinh Cá Chép
Bài Khấn Phóng Sinh Cá Chép

Bài Cúng Phóng Sinh Ngoài Trời

Bài cúng phóng sinh ngoài trời khi thực hiện lễ tại nhà.

Con xin Hội Đồng các đấng thiêng liêng cao cả, Hội đồng chư Phật; Hội đồng chư Thánh, Hội đồng chư Thiên, Hội đồng các quan, chư thần cùng các vị Thủy thần có trách nhiệm cai quản nơi đây.

Con tên là………………….. sinh năm………………. hiện tại đang ở ………………….
Hôm nay con khởi tâm đi mua……………. để phóng sinh, con xin các Ngài chứng tâm. Con xin cho tất cả các chúng sinh…………. được sống trong lẽ tự nhiên và cũng được chết trong lẽ tự nhiên. Không chết bởi bàn tay chặt chém của con người, để thỏa mãn thú vui ăn uống. Con khởi tâm giúp cho chúng sinh được nhẹ nhàng; để những kiếp sau đầu thai lên cảnh giới thân phận cao để nhận thức tâm linh tốt hơn.

Con xin hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sinh trong tam giới đều được nhận thức, giác ngộ và lợi lạc.

Xin Hội đồng các Ngài gia hộ cho chúng con tỉnh giác tu tập.

Nghi thức và cách 🔥Cúng Cơm Vong Linh, Hương Linh🔥 theo phong tục

Bài Cúng Phóng Sinh Rằm Tháng Giêng

Trong nhiều năm nay, người Việt vẫn có quan niệm “Đi lễ quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng” và đặc biệt trong ngày Rằm tháng Giêng hàng năm; người dân thường thực hiện các nghi lễ cúng bái trong dịp này, trong đó có việc phóng sinh.

Thượng toạ Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ, Quận 10, TPHCM cho biết, theo quan niệm của Phật giáo; việc phóng sinh dựa trên nền tảng của giáo lý Phật giáo là luật nhân quả. Người sát sinh nhiều sẽ mang theo nghiệp giảm thọ, mang thân bệnh tật ngược lại; người phóng sinh nhiều thì sẽ được công đức về sức khỏe, tăng phúc đức, tuổi thọ.

Theo thượng toạ Thích Nhật Từ, việc phóng sinh cần phải thực hiện đúng cách, đúng chỗ; đúng người đúng việc, không nhất thiết phải thực hiện chỉ trong ngày Rằm tháng Giêng mà việc phóng sinh có thể được thực hiện mọi lúc mọi nơi.

“Từ trước tới nay chúng ta đi ra đường, thấy một con cá hoặc một con chim đang gặp nguy hay bị giam cầm; với cái tâm từ bi muốn cứu một sinh linh thì mình có thể tiến hành phóng sinh, giải phóng cho nó trở về cuộc sống bình thường” – Thượng toạ Thích Nhật Từ chia sẻ.

Bên cạnh đó, khi phóng sinh không cần để ý quá về hình thức, tiến hành những nghi lễ rườm rà.

Bật mí nội dung ☪️Bài Cúng Tất Niên Ngoài Trời☪️ cuối năm chuẩn nhất

Bài Cúng Phóng Sinh Rằm Tháng 7

Ý nghĩa nhân văn đằng sau việc đọc văn cúng phóng sinh chính là thể hiện sự nhân hậu cũng như các loài đều bình đẳng như nhau. Tuy nhiên lợi dụng sự tín tâm cũng như lòng từ bi của nhiều phật tử mà có một số đối tượng đã mở dịch vụ buôn bán chim, thú, cua, cá… để bán cho những người muốn phóng sinh.

Vi dụ như hành động bơm thuốc mê và chim để sau khi phóng sinh chim không còn đủ sức để bay và nhanh chóng bị bắt lại bán cho những người khác. Đây là tình trạng thường xuyên xảy ra tại các khu vực lễ hội trước cổng đình cổng chùa…Thiết nghĩ các cơ quan chức năng nên có những biện pháp răn đe cũng như xóa bỏ tệ nạn trên.

Theo như giáo lý đạo phật thì việc đọc văn khấn phóng sinh còn thể hiện khát khao của người đọc muốn được giải thoát cho những loài vật bị giam nhốt. Việc làm sẽ vô cùng ý nghĩa và công đức vô lượng nếu được thực hiện đúng cách. Ngược lại nếu phóng sinh chỉ mang ý nghĩa lợi lộc của bản thân thì không những phước báo không được gia tăng và còn mắc thêm tội mua danh phóng sinh.

Mâm Cúng Phóng Sinh

Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần đơn giản, gọn nhẹ sao cho thể hiện được lòng thành tâm nhất của mình. Các bạn có thể dùng tôm, cá, cua, chim,..để phóng sinh. Nhưng tuyệt đối không được dùng những loài vật làm ảnh hưởng đến môi trường như là rùa.

Để có thể cúng phóng sinh được trọn vẹn, các bạn cần chuẩn bị đầy đủ những lễ vật cần thiết và đặc biệt là một bài cúng phóng sinh ở nhà. Trước tiên, người phóng sinh lập đức cần chuẩn bị một số đồ vật như sau:

  • 1 mâm cơm chay
  • 1 bình hoa và 1 đĩa trái cây
  • 1 bát gạo
  • Nhang, đèn
  • 1 đĩa bánh cúng
  • Lồng chim, thau nước sạch chứa cá, tôm chuẩn bị phóng sinh

Đây là những đồ cần thiết cho 1 nghi lễ phóng sinh hoàn chỉnh. Các bạn có thể thực hiện phóng sinh tại bất kỳ nơi đâu, tuy vậy cần đảm bảo đầy đủ những đồ vật như trên. Sau đó, đọc văn khấn phóng sinh và cầu nguyện bình an, sức khỏe; những điều mong ước của chính mình.

Các bước thực hiện 🌟Bài Cúng Tất Niên Cuối Năm🌟 theo tín ngưỡng người Việt

Thủ Tục Cúng Phóng Sinh

Sau khi đã tìm hiểu rõ về bài văn cúng phóng sinh cũng như cúng phóng sinh cần những gì; chúng ta sẽ cùng xem xét thêm một vài lưu ý cần thiết khi cúng phóng sinh ở nhà.

  • Thời gian cúng phóng sinh: Khi cúng phóng sinh mọi người thường phân vân về vấn đề hời gian. Nhưng thực chất, việc phóng sinh có thể được thực hiện mọi lúc mọi nơi, bất kể khi nào bạn có cơ hội.
  • Điều quan trọng ở tấm lòng: Đơn giản chỉ cần cắt bỏ lượng thịt, cá trong thực đơn hằng ngày là bạn đã phóng sinh rồi đấy. Hoặc các bạn cũng có thể phóng sinh chim, cá vào dịp rằm tháng bảy, ngày đưa ông Táo càng tốt. Khi phóng sinh điều quan trọng là ở tấm lòng.
  • Phóng sinh đúng thuần phong mỹ tục: Thả đúng nơi đúng chỗ, ví dụ như cua, cá sống ở nước mặn thì phải đem ra sông, ra biển để thả. Chứ không được thả ở trong ao hồ. Như vậy việc làm sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả, bởi sau thời gian ngắn sau đó chúng sẽ chết hết.
  • Luôn thành tâm, làm việc thiện nghĩa: Phóng sinh đơn giản khi cứu một chú mèo bị bỏ rơi trên đường, một con sâu bị rơi vào nước…Chỉ cần không chủ ý giết hại động vật và ra tay giúp đỡ chúng là bạn đã thực hiện thành công việc phóng sinh rồi.

Tiết lộ nội dung 🌌Bài Khấn Ông Công Ông Táo🌌 thông dụng nhất hiện nay

bài cúng phóng sinh

Cách Cúng Phóng Sanh

Trước khi phóng sinh, không nên mua loài phóng sinh nhiều lần của cùng một người, cùng một nơi và không tạo nó thành thói quen để tránh những loài vật phóng sinh bị bắt lại.

Cách tốt nhất là khi gặp con gì thì mua con đó để phóng sinh, số lượng nhiều ít thế nào cũng được tùy theo điều kiện. Ngoài ra, nhiều người còn quan niệm rằng nếu phóng sinh loài nào thì trong ngày không nên ăn ngay loài đó để thể hiện cái tâm từ bi của mình.

Để cúng phóng sinh các con vật đã chọn tại nhà, bạn cần nắm rõ môi trường cũng như điều kiện sống của chúng để đảm bảo rằng sau khi phóng sinh, những con vật này có thể tiếp tục sống lâu dài.

Khi thực hiện phóng sinh, cần thao tác nhanh gọn rồi thả loài được phóng sinh đi ngay, tránh để chúng bị tù túng,ngột ngạt, gây cảm giác sợ hãi.

Cách thực hiện như sau: Từ từ thả con vật xuống ở nhiều nơi khác nhau, không nên chỉ thả tập trung ở một chỗ. Không ném cả xô, túi xuống ao, hồ, sông, suối vì vừa gây ô nhiễm môi trường vừa không thực hiện đúng ý nghĩa của việc phóng sinh (con vật ở trong túi có thể không chui ra được) Khi phóng sinh, hãy chờ cho chúng bơi hoặc bay hết đi rồi mới về để đảm bảo an toàn cho chúng. Việc phóng sinh nên làm ở nơi vắng vẻ để tránh những kẻ săn bắt nhìn thấy và tìm cách bắt chúng lại, như vậy là tạo thêm nghiệp ác.

Bạn vừa đến với các bài cúng phóng sinh các con vật trong dịp lễ cúng. Chia sẻ bài viết để mọi người cùng đón đọc và tìm hiểu thêm nhé.

Viết một bình luận