Tóm Tắt Tuyên Ngôn Độc Lập [23+ Mẫu Tóm Tắt Văn Bản Hay Nhất]

Tóm Tắt Tuyên Ngôn Độc Lập ❤️️ 23+ Mẫu Tóm Tắt Văn Bản Hay ✅ Tuyển Tập Những Bài Mẫu Ngắn Gọn Và Chi Tiết Giúp Học Sinh Soạn Văn Và Ôn Tập.

Sơ Đồ Tóm Tắt Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Lớp 12 – Mẫu 1

Sơ đồ tóm tắt bài Tuyên ngôn độc lập lớp 12 đã hệ thống hoá kiến thức và nội dung tác phẩm giúp các em học sinh tiếp thu bài hiệu quả nhất.

sơ đồ tóm tắt bài tuyên ngôn độc lập lớp 12
sơ đồ tóm tắt bài tuyên ngôn độc lập lớp 12

Tóm Tắt Tuyên Ngôn Độc Lập Phần Tác Giả Tác Phẩm – Mẫu 2

Nội dung tóm tắt Tuyên ngôn độc lập phần tác giả tác phẩm sẽ là những thông tin hữu ích xoay quanh Hồ Chí Minh cũng như sáng tác của Người. Tham khảo bài tóm tắt tác giả tác phẩm Tuyên ngôn độc lập dưới đây:

Hồ Chí Minh sinh ngày 19-5-1890, trong một gia đình yêu nước ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Hồ Chí Minh là nhà yêu nước và nhà cách mạng vĩ đại, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào quốc tế. Không chỉ là một nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc, Hồ Chí Minh còn được biết đến với tư cách là một nhà văn nhà thơ lớn.

Trong quan điểm của Người, văn học là một vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp cách mạng: mỗi nhà văn là một nhà chiến sĩ. Hồ Chí Minh luôn chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học. Khi cầm bút bao giờ Bác cũng xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm.

Văn thơ Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá, là một bộ phận gắn bó hữu cơ với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. Văn thơ của Người có tác dụng to lớn đối với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, đồng thời có vị trí đặc biệt quan trọng trong lịch sử và đời sống tinh thần của dân tộc

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phát xít Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện, toàn quốc ta nổi dậy giành chính quyền. Cách mạng tháng Tám thành công lật đổ chế độ phong kiến, đánh đuổi quân xâm lược tuy nhiên đất nước ta phải đứng trước muôn vàn khó khăn. Các nước phương Tây như Anh, Mỹ, Pháp, cùng Trung Quốc đang lăm le tiến đến xâm lược nước ta đồng thời mở đường cho Pháp quay lại xâm lược. Trong nước quân đội Nhật đang chờ giải giáp.

Trước tình hình đó Hồ Chí Minh về Hà Nội lập bản Tuyên ngôn độc lập đứng trước quảng trường Ba Đình rực nắng đọc tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

SCR.VN tặng bạn 💧 Thuyết Minh Về Bác Hồ 💧 15 Bài Thuyết Minh Hồ Chí Minh Hay

Tóm Tắt Hoàn Cảnh Sáng Tác Tuyên Ngôn Độc Lập – Mẫu 3

Tham khảo bài tóm tắt hoàn cảnh sáng tác Tuyên ngôn độc lập sẽ giúp bạn hiểu thêm về bối cảnh lịch sử cũng như giá trị bất hủ của tác phẩm.

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Phát xít Nhật, kẻ đang chiếm đóng nước ta đầu hàng đồng minh. Nhân dân ta giành được chính quyền trên cả nước. Ngày 26 – 8-1945, Hồ Chí Minh từ Việt Bắc về tới Hà Nội, tại căn nhà số 48 Hàng Ngang, Người soạn thảo Tuyên ngôn độc lập. Ngày 2 -9-1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Người thay mặt Chính phủ lầm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam mới.

Tuyên ngôn độc lập là văn kiện lịch sử tuyên bố trước quốc dân, đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta, đánh dấu kỉ nguyên độc lập, tự do của nước Việt Nam mới. Bản Tuyên ngôn vừa tố cáo mạnh mẽ tội ác của thực dân Pháp, ngăn chặn âm mưu tái chiếm nước ta của các thế lực thù địch và các phe nhóm có hội quốc tế, vừa bộc lộ tình cảm yêu nước, thương dân và khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của tác giả.

Mời bạn tham khảo 💕 Nhật Ký Trong Tù Toàn Tập 💕 133 Bài Thơ Hồ Chí Minh

Tóm Tắt Tiểu Sử Tuyên Ngôn Độc Lập – Mẫu 4

Nội dung tóm tắt tiểu sử Tuyên ngôn độc lập sẽ là tư liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh khi tìm hiểu về tác phẩm.

Ngày 19/8/1945 chính quyền ở thủ đô Hà Nội đã về tay nhân dân ta. 23/8/1945, tại Huế trước hàng vạn đồng bào ta, vua Bảo Đại thoái vị. 25/8/1945, gần 1 triệu đồng bào Sài Gòn – Chợ Lớn quật khởi đứng lên giành chính quyền. Chỉ không đầy 10 ngày, Tổng khởi nghĩa và Cách mạng tháng Tám đã thành công rực rỡ.

Cuối tháng 8/1945, tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội, lãnh tụ Hồ Chí Minh soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. Và ngày 2/9/1945; tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Người thay mặt Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước hàng chục vạn đồng bào ta, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới Độc lập, Tự do.

Mở đầu bản tuyên ngôn, Hồ Chí Minh đã đưa ra cơ sở pháp lý và chính nghĩa. Người đã trích dẫn câu nổi tiếng trong hai bản tuyên ngôn của Mĩ và Pháp để khẳng định quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của con người. Đó là những quyền không ai có thể xâm phạm được; người ta sinh ra phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.

Tiếp theo tác giả tố cáo tội ác của thực dân Pháp trên mọi phương diện: kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và đập tan luận điệu xảo trá của kẻ thù. Dựa trên cơ sở thực tiễn và lịch sử, nhân dân ta đứng lên giành chính quyền từ tay Nhật chứ không phải tay Pháp.

Từ đó Người đưa ra lời tuyên ngôn và khẳng định ý chí giữ vững nền độc lập, tự do của nhân dân ta: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Hướng Dẫn Cách Nhận 🌼 Thẻ Cào Miễn Phí 🌼 Nhận Thẻ Cào Free Mới Nhất

Viết Tóm Tắt Nội Dung Bản Tuyên Ngôn Độc Lập – Mẫu 5

Viết tóm tắt nội dung bản Tuyên ngôn độc lập sẽ giúp các em học sinh nắm được bố cục cũng như những ý nghĩa to lớn của tác phẩm.

Tuyên ngôn độc lập – văn kiện có ý nghĩa lịch sử sống còn với vận mệnh dân tộc. Nếu ở Mỹ có Tuyên ngôn độc lập năm 1776, ở Pháp có bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1791 thì Việt Nam có bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh được tuyên bố ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình để xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến; khẳng định quyền tự chủ và vị thế của dân tộc ta trên thế giới, đó là mốc son chói lọi đánh dấu kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Tuyên ngôn độc lập được Bác triển khai theo ba nội dung rõ ràng. Phần mở đầu Bác có đưa ra cơ sở cho bản Tuyên ngôn nói về quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc dựa vào hai bản tuyên ngôn của Mỹ và Pháp-hai nước tư bản lớn trên thế giới-hai quốc gia xâm lược Việt Nam. Bác dùng những lí lẽ đó để làm bản lề vạch ra cho ta thấy những việc làm trái với tuyên ngôn của chúng.

Ở phần tiếp theo, những cơ sở thực tế đã được chỉ ra, đó là những tội ác của Pháp, chúng đã thi hành ở nước ta hơn 80 năm nay trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa-giáo dục. Tất cả những điều đó đập tan luận điệu xảo trá của kẻ thù đã, đang và sẽ nô dịch nước ta trở lại.

Phần kết luận là lời tuyên bố đanh thép và khẳng định quyết tâm sắt đá giữ vững nền độc lập dân tộc, đồng thời bày tỏ thái độ kiên quyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng, nhân dân, đất nước Việt Nam nói chung.

Gợi ý cho bạn 🍃 Tóm Tắt Đại Cáo Bình Ngô 🍃 15 Bài Mẫu Ngắn Hay Nhất

Tóm Tắt Tuyên Ngôn Độc Lập Ngắn Nhất – Mẫu 6

Bài tóm tắt Tuyên ngôn độc lập ngắn nhất sẽ giúp các em học sinh dễ dàng soạn bài để chuẩn bị cho những tiết học trên lớp.

“Tuyên ngôn độc lập” đã tuyên bố xóa bỏ chế độ phong kiến, thực dân, khẳng định nền độc lập, dân chủ và tự do của nước Việt Nam. Là tác phẩm kết tinh lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc và tinh thần yêu chuộng độc lập tự do. Bằng những lời kết tội đanh thép, dẫn chứng thuyết phục, lập luận chặt chẽ sắc bén Hồ Chí Minh đã thay mặt toàn thể nhân dân Việt Nam tố cáo tội ác của thực dân Pháp đồng thời chặn ngang âm mưu quay trở lại xâm lược của các nước đế quốc. Khẳng định nền độc lập và tất cả làm vì nền độc lập đó.

Giới thiệu tuyển tập 🌠 Tóm Tắt Về Luân Lí Xã Hội Ở Nước Ta 🌠 10 Mẫu Ngắn Hay

Tóm Tắt Tuyên Ngôn Độc Lập Ngữ Văn 12 Ngắn Gọn – Mẫu 7

Tham khảo bài tóm tắt Tuyên ngôn độc lập Ngữ văn 12 ngắn gọn giúp các em học sinh nhanh chóng ôn tập và hoàn thành tốt những bài kiểm tra liên quan đến tác phẩm.

Tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận mẫu mực, cho thấy tấm lòng và tài năng của Chủ tích Hồ Chí Minh. Mở đầu bằng những câu trích dẫn từ “Tuyên ngôn độc lập” của Mỹ, ” Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền” của Pháp để khẳng định quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.

Tiếp đó, bản tuyên ngôn lên án tội ác của thực dân Pháp đối với dân tộc Việt Nam trong đó hơn 80 năm chúng xâm lược chúng ta. Đó là tội ác về kinh tế , chính trị , văn hóa, tội bán nước hai lần cho Nhật. Bản tuyên ngôn nêu cao cuộc đấu tranh chính nghĩa và thắng lợi của nhân dân ta. Bản tuyên ngôn kết thúc bằng lời tuyên bố quyền độc lập tự do và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập tự do của toàn dân tộc.

Chia sẻ thêm cùng bạn 🍀 Tóm Tắt Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền 🍀 12 Mẫu Đặc Sắc

Tóm Tắt Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Lớp 12 Hay Nhất – Mẫu 8

Dưới đây là bài tóm tắt bản Tuyên ngôn độc lập lớp 12 hay nhất được chọn lọc để các em học sinh cùng tham khảo:

Ngày 2/9/1945 Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa-mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Người viết để hướng tới “đồng bào cả nước”-những người hơn 80 năm qua rên xiết dưới ách xâm lược của thực Pháp và phát xít Nhật. Không chỉ vậy đối tượng của bản Tuyên ngôn còn là các nước thực dân xâm lược-thế lực thù địch có dã tâm cướp nước ta lần nữa, đặc biệt là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đồng thời Người còn hướng đến toàn thể nhân dân trên toàn thế giới.

Người đưa ra cơ sở lý luận và cơ sở thực tế cho bản Tuyên ngôn của dân tộc. Trước hết về cơ sở lí luận được Bách trích dẫn về quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc trong bản Tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776, bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1791 của Pháp. Về cơ sở thực tiễn Bác tố cáo tội ác của thực dân Pháp đã gây ra cho dân tộc ta hơn 80 năm qua. Từ đó đập tan luận điệu xảo trá, bẻ gãy ngọn cờ “bảo hộ”của chúng.

Mục đích cao cả nhất, lớn lao nhất của bản Tuyên ngôn là: tuyên bố xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, khẳng định quyền tự chủ và vị thế bình đẳng của dân tộc ta trên toàn thế giới và khẳng định quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc ta bằng tất cả “tinh thần và lực lượng, tính mạng của cải”. Tuyên ngôn độc lập đã hội tụ vẻ đẹp tư tưởng và tình cảm của Hồ Chí Minh đồng thời cho thấy khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.

Gợi ý cho bạn 🌳 Tóm Tắt Người Trong Bao 🌳 15 Bài Tóm Tắt Tác Phẩm Ngắn

Tóm Tắt Văn Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Lớp 12 Chi Tiết – Mẫu 9

Bài tóm tắt văn bản Tuyên ngôn độc lập lớp 12 chi tiết sẽ là tư liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh.

“Tuyên ngôn Độc lập” ra đời trong một tình thế vô cùng cấp bách. Nền độc lập vừa mời giành được bị đe dọa bởi các thế lực phản động, bọn đế quốc thực dân đang chuẩn bị chiếm lại nước ta: tiến vào từ phía Bắc là quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc, đằng sau là đế quốc Mĩ; tiến vào từ phía Nam là quân đội Anh, đằng sau là lính viễn chinh Pháp. Lúc này thực dân Pháp tuyên bố Đông Dương là đất “bảo hộ” của người Pháp bị nhật xâm chiếm, nay Nhật đầu hàng, vậy Đông Dương đương nhiên phải trở lại với người Pháp.

“Tuyên ngôn Độc lập” đã tuyên bố nền độc lập của nước Việt Nam và sự ra đời của nước Việt Nam mới; Ngăn chặn âm mưu xâm lược của bọn đế quốc, thực dân. Mở đầu là nội dung trích dẫn bản hai bản “Tuyên ngôn độc lập” (1776) của Mỹ và “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” (1791) của Pháp nhằm khẳng định quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của con người.

Cơ sở thực tế của bản tuyên ngôn không gì khác ngoài tội ác của bọn thực dân và lập trường chính nghĩa của ta. Bác đã vạch trần luận điệu xảo trá của thực dân Pháp, giáng đòn phủ đầu về phía chúng. Tội ác của bọn thực dân được vạch trần trên các khía cạnh : chính trị-văn hóa, kinh tế.

Từ những cứ liệu lịch sử hiển nhiên đó, bản Tuyên ngôn nhấn mạnh đến những thông điệp quan trọng. Tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với thực dân Pháp xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã kí về nước Việt Nam. Kêu gọi toàn dân Việt Nam đoàn kết chống lại âm mưu của thực dân Pháp. Kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Cuối cùng là lời tuyên ngôn và tuyên bố về ý chí bảo vệ nền độc lập của toàn dân tộc. Tuyên bố về quyền độc lập của dân tộc. Tuyên bố về sự thật là nước Việt Nam đã giành được độc lập. Tuyên bố về ý chí, quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc bằng mọi giá.

Đọc nhiều hơn 🌻 Tóm Tắt Vi Hành 🌻 10 Bài Tóm Tắt Tác Phẩm Truyện Hay

Bài Tóm Tắt Tuyên Ngôn Độc Lập 12 Đầy Đủ – Mẫu 10

Bài tóm tắt Tuyên ngôn độc lập 12 đầy đủ sẽ giúp các em học sinh nắm được những nội dung trọng tâm của tác phẩm. Tham khảo bài mẫu tóm tắt bài Tuyên ngôn độc lập 12 dưới đây:

“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.” Đó là những lý lẽ mà không ai chối cãi được, và cũng là cơ sở để nói về quyền con người. Ở bất kỳ bản tuyên ngôn Độc lập nào cũng đều được ghi nhận các quyền cơ bản đó, từ Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Mỹ đến Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp 1791.

Trải qua 80 năm bị thực dân Pháp xâm lược, chúng lợi dụng lá cờ tự do, lợi dụng cái sự bình đẳng và bác án để đến cướp và biến nhân dân ta, đất nước ta thành thuộc địa, chúng muốn cướp nước, áp bức đồng bào. Đây là một hành động trái với nhân đạo, chính nghĩa, Chúng lập ba chế độ khác nhau ở ba miền khiến cho đất nước ta không được thống nhất, ngăn cản sự đoàn kết. Xây dựng nhà tù thay vì trường học, không ghê rợn mùi máu tanh, sẵn sàng chém giết hết những người yêu nước của ta.

Chúng thi hành các chính sách ngu dân, sử dụng thuốc phiện, rượu để thay đổi người dân biến dân ta thành lệ thuộc, bóc lột chúng ta đến tận xương tủy. Dân ta đã nghèo nay càng nghèo nàn, thiếu thốn hơn. Bọn chúng cướp không ruộng, cướp không đất, cướp hầm mỏ, độc quyền in giấy bạc, nhập cảnh, xuất cảnh, đặt ra cho ta trăm ngàn thứ thuế, làm dân ta bần cùng từ dân cày đến dân buôn, các nhà tư sản cũng bị vùi dập. Một chế độ bóc lột giới lao động, giới công nhân diễn ra ngày càng tàn nhẫn.

Mùa thu năm 1940, dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Nhật – Pháp. Từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ, đồng bào ta bị chết đói hơn hai triệu người. Bọn Pháp đã bán nước ta hai lần cho Nhật trong vòng 5 năm, đến ngày 9 tháng 3, Nhật hoàn toàn tước vũ khí của thực dân Pháp. Trước đó, Việt Minh đã kêu gọi thực dân Pháp liên minh chống Nhật nhưng chúng lại khủng bố Việt Minh, đến khi thua chạy, bọn Pháp nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị của ta từ Yên Bái và Cao Bằng.

Nhưng dân ta với tấm lòng nhân nghĩa vẫn giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, cứu nhiều người thoát khỏi nhà giam Nhật, bảo vệ tính mạng và của cải của họ. Từ mùa thu năm 1940 nước ta thành thuộc địa của Nhật, nhân dân cả nước đã nổi dậy chống lại Nhật giành lại chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dân ta đánh đổ được các xiềng xích thực dân gần 100 năm, thành lập một chế độ mới chế độ Dân chủ Cộng hòa.

Chính Phủ lâm thời của nước Việt Nam mới, đại diện cho toàn dân Việt Nam tuyên bố thoát ly hoàn toàn với Pháp, xóa bỏ toàn bộ những hiệp định đã ký với Pháp. Với lời tuyên bố sắt thép với tinh thần kiên quyết chống âm mưu biến nước ta thành thuộc địa của thực dân Pháp, chống lại quân phát xít. Vậy chắc chắn dân tộc đó, đất nước đó sẽ được các nước Đồng minh công nhận quyền độc lập của dân tộc, quyền được tự do.

Tuyên ngôn độc lập tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới quyền được tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam, nền độc lập, tự do mà nhân dân ta vừa giành được và quyết tâm bảo vệ nền độc lập của toàn dân tộc.

Đón đọc tuyển tập 🍀 Tóm Tắt Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc 🍀 10 Mẫu Ngắn Hay

Soạn Văn Tóm Tắt Tuyên Ngôn Độc Lập Lớp 12 Đơn Giản – Mẫu 11

Tài liệu soạn văn tóm tắt Tuyên ngôn độc lập lớp 12 đơn giản sẽ hỗ trợ các em học sinh trong quá trình đọc hiểu văn bản cũng như hoàn thành bài soạn văn của mình.

Tuyên ngôn độc lập trở thành áng văn chính luận xúc động lòng người được bộc lộ từ tấm lòng của người viết: đó là tấm lòng yêu nước nồng nàn, tự hào dân tộc mãnh liệt, khao khát độc lập tự do và ý chí quyết tâm bảo vệ tự do, độc lập ở Hồ Chí Minh. Nội dung cơ bản của tác phẩm có thể chia thành 3 phần:

-Phần 1 (từ đầu đến “không ai chối cãi được”): Nêu nguyên lí chung của bản Tuyên ngôn độc lập (Cơ sở lí luận của bản tuyên ngôn) để khẳng định quyền bình đẳng, độc lập dân tộc.

-Phần 2 (tiếp đó đến “phải được độc lập”): Tố cáo tội ác của thực dân Pháp trong tám mươi năm thống trị nước ta và khẳng định cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta (cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn).

-Phần 3 (còn lại): Lời tuyên bố độc lập và ý chí bảo vệ chủ quyền của dân tộc. Tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân, xoá bó mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam, khẳng định quyền độc lập, tự do và ý chí quyết bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

Tham khảo văn mẫu ☔ Tóm Tắt Tinh Thần Thể Dục ☔ 10 Bài Tóm Tắt Ngắn Hay

Tóm Tắt Tuyên Ngôn Độc Lập Phần 1 – Mẫu 12

Nội dung tóm tắt Tuyên ngôn độc lập phần 1 sẽ là lời trích dẫn những bản tuyên ngôn nổi tiếng trên thế giới để làm cơ sở khẳng định cho nền độc lập tất yếu của dân tộc Việt Nam.

Tuyên ngôn Độc lập là tác phẩm vừa có giá trị lịch sử, giá trị tư tưởng lại có giá trị văn chương. Bản tuyên ngôn đã tuyên bố chấm dứt quyền hành của thực dân Pháp của Việt Nam lật đổ phong kiến và đánh tan âm mưu quay trở lại xâm lược của chúng. Khẳng định quyền độc lập dân chủ của Việt Nam.

Nội dung phần 1 nêu cơ sở pháp lý và chính nghĩa của bản tuyên ngôn độc lập. Hồ Chí Minh trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mỹ đề làm mở đầu cho bài tuyên ngôn. Trước hết là ca ngợi hai cuộc kháng chiến vĩ đại ấy. Hai là chọc thẳng tim đen kế hoạch xâm lược lần nữa của chúng, đây là kế gậy ông đập lưng ông. Từ hai bản tuyên ngôn tác giả suy rộng ra con người ai cũng có quyền được sống được tự do và sung sướng đó là quyền không thể xâm phạm được.

Chính sự suy rộng ra ấy đã nâng quyền sống của con người lên là một quyền cho toàn thế giới, nâng cuộc cách mạng Việt Nam đòi quyền sống cũng giống như mọi dân tộc trên toàn thế giới đòi quyền sống. Đặt 3 bản tuyên ngôn ngang hàng nhau nhằm thể hiện, cuộc đấu tranh của Việt Nam ngang hàng với cuộc đấu tranh của Mỹ và Pháp.

Với “Tuyên ngôn độc lập”, từ quyền con người Bác mở rộng thành quyền của dân tộc. Đây là một suy luận hết sức quan trọng vì đối với những nước thuộc địa như nước ta lúc bấy giờ thì trước khi nói đến quyền của con người phải đòi lấy quyền của dân tộc. Dân tộc có độc lập, nhân dân mới có tự do, hạnh phúc. Đó là đóng góp riêng của tác giả và cũng là của dân tộc ta vào một trong những trào lưu tư tưởng cao đẹp vừa mang tầm vóc quốc tế vừa mang ý nghĩa nhân đạo của nhân loại trong thế kỉ XX.

Có thể bạn sẽ thích ☀️ Tóm Tắt Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài ☀️ 10 Bài Tóm Tắt Ngắn Hay

Tóm Tắt Tuyên Ngôn Độc Lập Phần 2 – Mẫu 13

Bài tóm tắt Tuyên ngôn độc lập phần 2 nêu ra những dẫn chứng thực tế về tội ác của thực dân Pháp trên đất nước ta, cũng như nói về cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta.

Phần 2 “Tuyên ngôn độc lập” đã tố cáo tội ác của thực dân Pháp và khẳng định thực tế lịch sử là nhân dân ta đã nổi dậy giành chính quyền và lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Bản tuyên ngôn đã đưa ra những lí lẽ xác đáng, những bằng chứng không ai có thể chối cãi để bác bỏ những luận điệu của thực dân Pháp muốn “hợp pháp hóa” việc chiếm lại nước ta.

Pháp kể công “khai hóa”, bản Tuyên ngôn kể tội áp bức bóc lột tàn bạo và tội diệt chủng của chúng. Tội nặng nhất là gây ra nạn đói năm giết chết hơn hai triệu đồng bào ta từ Bắc Kì đến Quảng Trị. Pháp kể công “bảo hộ”, bản tuyên ngôn kể tội hai lần chúng dâng Đông Dương cho Nhật.

Pháp nhân danh Đồng minh đã chiến thắng phát xít, giành lại Đông Dương, bản tuyên ngôn kể tội chúng phản bội đồng minh: đầu hàng Nhật, khủng bố Cách mạng Việt Nam đánh Nhật cứu nước. Bản tuyên ngôn nói rõ: Dân tộc Việt Nam giành lại độc lập từ tay Nhật chứ không phải từ tay Pháp.

Bằng giọng văn hùng hồn mạnh mẽ, đầy sức thuyết phục, đoạn văn đã tố cáo hùng hồn và đanh thép tội ác của thùc dân Pháp. Bằng phương pháp liệt kê, tác giả đã nêu lên hàng loạt tội ác của thực dân Pháp trên các mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và ngoại giao.

Giới thiệu đến bạn 🌟 Tóm Tắt Cha Con Nghĩa Nặng 🌟 10 Bài Tóm Tắt Tác Phẩm Hay

Tóm Tắt Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Phần 2 Ngắn Hay – Mẫu 14

Tài liệu tóm tắt bài Tuyên ngôn độc lập phần 2 ngắn hay sẽ giúp các em học sinh tóm lược nội dung tác phẩm một cách súc tích. Tham khảo bài tóm tắt Tuyên ngôn độc lập – phần 2 được chia sẻ dưới đây:

Trong tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập”, ở phần 2 dựa trên cơ sở thực tế khách quan, Hồ Chí Minh đã tố cáo tội ác của thực dân Pháp bằng những sự thật không thể chối cãi được. Hơn 80 năm nay, thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với chính nghĩa và trái với nguyên lí mà chính tổ tiên chúng đã nêu ra.

Chúng gieo rắc hàng loạt những tội ác vô cùng tàn độc, áp bức, bóc lột về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá và trong 5 năm, chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật, dẫn đến thảm họa là hơn hai triệu đồng bào ta chết đói trên suốt các tỉnh thành từ miền Bắc tới miền trung.

Trên cơ sở chủ quan cuộc đấu tranh của nhân dân ta. Bác đã nêu rõ rằng, Pháp đã bán nước ta cho Nhật. Do đó, ta đã chấm dứt quan hệ với Pháp; Pháp chay, Nhật hàng. Nhân dân ta đánh đổ chế độ thực dân, lập nên nước Việt Nam độc lập; vua Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã đánh đổ chế độ phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Gợi ý cho bạn ☔ Tóm Tắt Đời Thừa Nam Cao ☔ 10 Mẫu Tóm Tắt Ngắn Hay

Tóm Tắt Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Tiếp Theo – Mẫu 15

Gợi ý tóm tắt bài Tuyên ngôn độc lập tiếp theo sẽ giúp các em học sinh nắm vững và củng cố lại nội dung trọng tâm của tác phẩm. Tham khảo dưới đây bài tóm tắt văn bản Tuyên ngôn độc lập tiếp theo như sau:

Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện có ý nghĩa to lớn về mặt lịch sử và rất có giá trị về mặt văn học. Bản Tuyên ngôn được Bác viết không chỉ để đọc trước đồng bào và một thế giới trừu tượng, cũng không phải chỉ để tuyên bố độc lập một cách đơn giản.

Tác phẩm nêu ra nguyên lí chung tất cả mọi người và các dân tộc đều có quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đưa ra nguyên lí ấy là sự trân trọng những danh ngôn bất hủ của người Mĩ, người Pháp và có tác dụng ngăn chặn một cách khôn khéo sự phản bác của chúng đối với bản Tuyên ngôn. Từ sự vận dụng và suy rộng ra đó, đã khẳng định mạnh mẽ quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam cũng như của tất cả mọi dân tộc trên thế giới. Đây là sự khẳng định có lí lẽ, lôgic và đầy sức thuyết phục.

Bằng những lời lẽ đanh thép tội ác của thực dân Pháp đã được tác giả phơi bày trước ánh sáng. Đối lập với những việc làm của chúng, quân dân việt Nam đã anh dũng chống lại quân xâm lược. Và sự thật là Việt Nam đã giành được độc lập, lật đổ phong kiến đánh đuổi phát xít cũng như Pháp. Bác Hồ kêu gọi nhân dân toàn quốc đoàn kết để giữ gìn nền độc lập ấy.

Đừng bỏ qua 🔥 Tóm Tắt Thương Vợ 🔥 15 Mẫu Tóm Tắt Bài Thơ Ngắn Hay

Tóm Tắt Kiến Thức Bài Tuyên Ngôn Độc Lập – Mẫu 16

Nội dung tóm tắt kiến thức bài Tuyên ngôn độc lập sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh khi ôn tập tác phẩm.

Tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập” được Hồ Chí Minh soạn thảo vào ngày 26 tháng 8 năm 1945 tại số nhà 48 Hàng Ngang. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Bác đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bản tuyên ngôn có kết cấu ba phần: cơ sở pháp lý – cơ sở thực tế – khẳng định.

Trong Tuyên ngôn độc lập, Người đã trích dẫn bản hai bản “Tuyên ngôn độc lập” (1776) của Mỹ và “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” (1791) của Pháp. Hai bản Tuyên ngôn này khẳng định quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của mọi con người ở mọi dân tộc.

Tác giả dùng chính lí lẽ của đối phương đáp trả lại đối phương, nhắc nhở đối phương đang đi ngược lại những gì mà tổ tiên họ để lại. Đặt ba cuộc cách mạng của nhân loại ngang bằng nhau, trong đó cách mạng Việt Nam cùng một lúc thực hiện nhiệm vụ của hai cuộc cách mạng Mĩ, Pháp. Sánh vai các nước bé nhỏ với các cường quốc năm châu.

Không chỉ nêu lên những cơ sở pháp lý, Hồ Chí Minh đã nêu lên những cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn. Tác giả đã đi sâu vạch rõ, tố cáo tội ác của thực dân Pháp trên đất nước ta. Bằng việc sử dụng thủ pháp liệt kê, tác giả đã chỉ ra một cách rõ nét tội ác man rợ của thực dân Pháp trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế đến chính trị.

Ta có lập trường chính nghĩa của ta. Đồng bào ta vẫn giữ một thái độ nhân đạo và khoan hồng. Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật. Khi Nhật đầu hàng Đồng minh thì nhân dân ta cả nước nổi dậy giành chính quyền. Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị, dân ta đã đánh đổ mấy tầng xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập.

Phần cuối của bản tuyên ngôn là lời tuyên bố. Lời tuyên bố này là với Pháp, với Đồng minh, với nhân dân Việt Nam và Thế giới. Đồng thời khẳng định ý chí quyết tâm giữ vững độc lập tự do của nhân dân ta: “toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.”

“Tuyên ngôn độc lập” là văn kiện lịch sử vô giá, là lời tuyên bố của một dân tộc đã đứng lên xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, thực dân, thoát khỏi thân phận thuộc địa để hòa nhập vào cộng đồng nhân loại với tư cách là một nước độc lập, dân chủ, tự do. Đồng thời tác phẩm cũng là áng văn chính luận mẫu mực với lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, những bằng chứng xác thực, giàu sức thuyết phục, ngôn ngữ gợi cảm, hùng hồn.

Chia sẻ 🌻 Tóm Tắt Romeo Và Juliet 🌻 13 Mẫu Tóm Tắt Truyện Ngắn Hay

Tóm Tắt Lý Thuyết Tuyên Ngôn Độc Lập – Mẫu 17

Dưới đây là một số nội dung tóm tắt lý thuyết Tuyên ngôn độc lập để các em học sinh cùng tham khảo:

Nội dung:

  • Tuyên ngôn độc lập là một văn bản có giá trị lịch sử lớn lao, vừa là tác phẩm văn chương đích thực, xứng đáng là áng thiên cổ hùng văn trong thời đại ngày nay.
  • Khẳng định quyết tâm chiến đến cùng chống kẻ thù xâm lược của nhân dân Việt Nam.
  • Lời trịnh trọng tuyên bố độc lập của nước Việt Nam.

Nghệ thuật:

  • Lập luận: chặt chẽ, thống nhất, chủ yếu dựa vào quyền lợi tối cao của các dân tộc và nhân dân ta.
  • Lí lẽ: hùng hồn, gợi cảm, xuất phát từ tình yêu công lí, tôn trọng sự thật và chính nghĩa của dân tộc.
  • Dẫn chứng: xác thực, không ai chối cãi được.
  • Ngôn ngữ: chan chứa tình cảm, cách xưng hô tha thiết, gần gũi.

Tiếp tục đón đọc 🌳 Tóm Tắt Hầu Trời Tản Đà 🌳 15 Mẫu Tóm Tắt Bài Thơ Hay

Viết một bình luận