Tóm Tắt Bài Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn [22+ Mẫu Ngắn Gọn]

Tóm Tắt Bài Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn ❤️️22+ Mẫu ✅ SCR.VN Chia Sẻ Tuyển Tập Văn Mẫu Tóm Tắt Ngắn Gọn Và Đầy Đủ Ý Dưới Đây.

Viết Tóm Tắt Bài Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn, Quyền Được Bảo Vệ Và Phát Triển Của Trẻ Em – Mẫu 1

Viết Tóm Tắt Bài Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn, Quyền Được Bảo Vệ Và Phát Triển Của Trẻ Em. Đây là một trong những chủ đề quen thuộc trước khi tìm hiểu về một tác phẩm nào đó.

Bài viết này được trích từ Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em, trong Việt Nam và các văn kiện quốc tế về quyền trẻ em. Bài viết khẳng định việc bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng, cáp bách, có ý nghĩa toàn cầu, mọi quốc gia đều phải thực hiện những nhiệm vụ có tính toàn diện vì sự sống còn, phát triển của trẻ em, vì tương lai của toàn nhân loại.

Tóm Tắt Bài Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn, Quyền Được Bảo Vệ Và Phát Triển Của Trẻ Em Ngắn Gọn – Mẫu 2

Tóm Tắt Bài Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn, Quyền Được Bảo Vệ Và Phát Triển Của Trẻ Em Ngắn Gọn, cùng đón đọc ngay nhé!

Bài viết này được trích từ Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em, trong Việt Nam và các văn kiện quốc tế về quyền trẻ em họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở Niu Osooc ngày 30/9/1990. Bài viết đặt ra vấn đề: Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa toàn cầu.

Tham khảo bài mẫu 🌼 Tóm Tắt Bài Toán Dân Số ❤️️12 Bài Mẫu Ngắn Gọn Hay Nhất

Tóm Tắt Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn, Quyền Được Bảo Vệ Và Phát Triển Của Trẻ Em Chi Tiết – Mẫu 3

Tóm Tắt Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn, Quyền Được Bảo Vệ Và Phát Triển Của Trẻ Em Chi Tiết giúp các em chuẩn bị tốt tài liệu cho kì thi của mình.

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em năm 1990 đã nêu rõ thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay, tầm quan trọng của vấn đề chăm sóc, bảo vệ trẻ em và sự quan tâm sâu săc của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em in trong Ngữ văn 9, tập một là một phần trích từ Điều 1 đến Điều 17 của văn bản trên, chia làm 4 phần:

Phần 1: (Điều 1 và 2) khẳng định quyền được sống, quyền được phát triển của trẻ em, kêu gọi khẩn thiết cả nhân loại hãy quan tâm và hành động đê bảo đảm tất cả những quyền lợi này cho trẻ em.

Phần 2: (Điều 3-7) nêu lên những thách thức trong việc bảo đảm các quyền lợi của trẻ em. Đó là thực trạng cuộc sống đói nghèo, cực khổ trên nhiêu mặt của trẻ em, tình trạng trẻ em bị rơi vào những hiểm hoạ khôn lường, tình trạng trẻ em không được chăm sóc, bảo vệ…

Phần 3: (Điều 8-9) chỉ ra những cơ hội, những điều kiện thuận lợi cơ bản giúp cho các quyền của trẻ em được thực hiện tốt. Đó là sự liên kết, nhất trí của cộng đồng quốc tế trong vấn đề chăm sóc và bảo vệ trẻ em; là sự hợp tác và đoàn kết quốc tế trong nhiều lĩnh vực tạo điều kiện thuận lợi cho việc đảm bảo các quyền và phúc lợi cho trẻ em.

Phần 4: (Điều 10 – 17) nêu lên một cách cụ thể, toàn diện nhiệm vụ cấp thiết của cộng đồng quốc tế và từng quốc gia trong việc bảo vệ các quyền của trẻ em. Đó là tăng cường sức khoẻ và chế độ dinh dưỡng cho trẻ em, trẻ em tàn tật hoặc có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn phải được quan tâm đặc biệt; trẻ em phải được học hết bậc giáo dục cơ sở; đảm bảo quyền bình đẳng giữa trẻ nam và trẻ nữ; khuyến khích trẻ em tham gia các hoạt động văn hoá, xã hội…

Hướng Dẫn Cách Nhận 🌼 Thẻ Cào Miễn Phí 🌼 Nhận Thẻ Cào Free Mới Nhất

Tóm Tắt Bài Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn, Quyền Được Bảo Vệ Và Phát Triển Của Trẻ Em Ngắn Nhất – Mẫu 4

Tóm Tắt Bài Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn, Quyền Được Bảo Vệ Và Phát Triển Của Trẻ Em Ngắn Nhất được nhiều bạn đọc quan tâm và tìm kiếm dưới đây.

“Tuyên bố thế giới về sự sống còn, bảo vệ và phát triển của trẻ em” là văn bản trích trong “Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em” họp tại Liên hợp quốc ngày 30.9.1990.

Cấu trúc văn bản rất chặt chẽ và hợp lí. Lời kêu gọi mở đầu hướng về những ai, và vì đối tượng nào mà ra lời tuyên bố. Sự thách thức nói lên thực trạng, tình trạng sống, còn, đau khổ … của trẻ em thế giới. Hai điều cơ hội chỉ ra hoàn cảnh xã hội và lịch sử thuận lợi. Phần nhiệm vụ là nội dung chính của bản tuyên bố. Tính pháp lí, tính cộng đồng, tính nhân đạo bao trùm văn bản này.

Đọc bài “Tuyên ngôn chung về quyền sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em”, chúng ta mới cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của việc nuôi dạy, giáo dục và chăm sóc trẻ em là chính nghĩa. Đối với mọi dân tộc, mọi quốc gia và toàn thế giới. “Trẻ em là tương lai của Tổ quốc”, “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, những khẩu hiệu này nên gần gũi với mọi người. Trong điều kiện xã hội quan tâm chăm lo, mỗi trẻ em trên đất nước ta phải phấn đấu là con ngoan, trò giỏi.

Xem nhiều hơn 💕 Tóm Tắt Thông Tin Về Ngày Trái Đất Năm 2000 ❤️️ 10 Mẫu

Tóm Tắt Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn Luyện Viết – Mẫu 5

Tóm Tắt Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn Luyện Viết giúp các em rèn luyện thêm cho mình nhiều kĩ năng viết hay.

Văn bản này trích từ lời Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại trụ sở Liên hợp quốc (Niu-oóc), ngày 30/9/1990 với nội dung bày tỏ thái độ quan tâm toàn diện, sâu sắc của cộng đồng quốc tế trước vấn đề bảo vệ quyền lợi và chăm sóc sự phát triển của trẻ em.

Bối cảnh ra đời của bài viết là tình hình thế giới trong những năm cuối thế kỉ XX. Khoa học, kĩ thuật phát triển, kinh tế tăng trưởng, tính cộng đồng, hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới được củng cố và mở rộng. Đó là những điều kiện thuận lợi để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tuy vậy, không ít khó khăn và những vấn đề cấp bách được đặt ra trước mắt, cụ thể như sự phân hóa rõ rệt về mức sống giữa các nước giàu, nghèo; tình trạng chiến tranh xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới; số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bị tàn tật, bị bóc lột và thất học ngày càng nhiều…

Qua bài văn, tác giả giúp chúng ta thấy được phần nào thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay và sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng có ý nghĩa toàn cầu. Bản Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em ngày 30-9-1990 đã khẳng định điều ấy và cam kết thực hiện những nhiệm vụ có tính toàn diện vì sự sống còn và phát triển của trẻ em, tương lai của toàn nhân loại.

Đón đọc bài  ❤️️ Tóm Tắt Bài Ôn Dịch Thuốc Lá ❤️️11 Bài Mẫu Ngắn Hay Nhất

Tóm Tắt Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn Chi Tiết – Mẫu 6

Tóm Tắt Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn Chi Tiết sẽ mang đến cho các em thêm nhiều ý văn hay và đặc sắc.

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em là văn bản trích trong “Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em” họp lại Liên hợp quốc ngày 30 – 9 – 1990.

Văn bản được trích lược ở đây gồm có 17 điều:

  • Điều 1 và 2 là lời kêu gọi.
  • 5 điều tiếp theo (3-7): Sự thách thức.
  • 2 điều tiếp theo (8 – 9): Cơ hội.
  • 8 điều còn lại (10 – 17): Nhiệm vụ.

Cấu trúc của văn bản rất rất chặt chẽ và hợp lí. Lời kêu gọi mở đầu hướng về những người, và vì đối tượng nào mà ra lời tuyên bố. Sự thách thức nói lên thực trạng, tình trạng sống còn đau khổ… của trẻ em thế giới. Hai điều cơ hội chỉ ra hoàn cảnh xã hội và lịch sử thuận lợi. Phần Nhiệm vụ là nội dung chính của bản tuyên bố. Tính pháp lí, tính cộng đồng, tính nhân đạo bao trùm văn bản này.

Gợi ý cho bạn 🌹Tóm Tắt Bàn Luận Về Phép Học ❤️️ 10 Bài Mẫu Ngắn Gọn Hay

Tóm Tắt Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn Nâng Cao – Mẫu 7

Tóm Tắt Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn Nâng Cao, cùng đón đọc bài mẫu sau đây nhé!

Văn bản ”Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em” ngày 30/9/1990 đã đưa ra lời kêu gọi: Hãy bảo đảm cho tất cả trẻ em có một tương lai tốt đẹp hơn. Tất cả trẻ em trên thế giới đều trong trắng, dễ tổn thương và còn phụ thuộc. Tuổi của chúng phải được sống trong vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển.

Về sự thách thức, tác giả chỉ ra đó là hàng ngày có vô số trẻ em khắp nơi trên thế giới bị phó mặc cho những hiểm hoạ, làm kìm hãm sự tăng trưởng và phát triển của các cháu đó. Nhiều đứa trẻ trở thành nạn nhân của chiến tranh, bạo lực, nạn phân biệt chủng tộc, chế độ a-pác-thai, sự xâm lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài… Hàng ngày, có hàng triệu trẻ em phải chịu đựng thảm hoạ đói nghèo và khủng hoảng kinh tế, nạn đói, tình trạng vô gia cư, dịch bệnh. Mỗi ngày có tới 40.000 trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật, di thiếu nước sạch, thiếu vệ sinh, vấn đề ma tuý

Về cơ hội, tác giả chỉ ra, nhân loại có đủ phương tiện và kiến thức để bảo vệ sinh mệnh của trẻ em. Công ước về quyền trẻ em là cơ hội mới để cho quyền và phúc lợi trẻ em được thực sự tôn trọng ở khắp nơi trên thế giới. Những cải thiện về chính trị quốc tế cũng tạo điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ đó. Tăng cường phúc lợi trẻ em phải là một ưu tiên cao khi tái phân bố các nguồn tài nguyên đó.

Về nhiệm vụ, văn bản đã chỉ ra như tăng cường sức khoẻ và chế độ dinh dưỡng của trẻ em. trẻ em bị tàn tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn phải được quan tâm chăm sóc và hỗ trợ nhiều hơn; tăng cường vai trò của phụ nữ và đảm bảo quyền đình bằng nam nữ vì lợi ích của trẻ em toàn cầu; đảm bảo cho trẻ em được đi học; bảo đảm tăng trưởng, phát triển kinh tế; cần có hợp tác quốc tế để thực hiện các nhiệm vụ trên.

Đừng bỏ qua 🔥Tóm Tắt Chiếc Lá Cuối Cùng ❤️️ 15 Bài Mẫu Ngắn Hay Nhất

Bài Tóm Tắt Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn Đơn Giản – Mẫu 8

Bài Tóm Tắt Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn Đơn Giản được SCR.VN chọn lọc và giới thiệu đến bạn đọc dưới đây.

Văn bản đã đề cập đến vấn đề quyền lợi của trẻ em, những thách thức mà trẻ em trên toàn thế giới đang phải đối mặt. Văn bản cũng chỉ rõ những cơ hội thuận lợi để bảo vệ trẻ em và những nhiệm vụ cụ thể đặt ra để nhân loại cùng thực thi. Bản tuyên bố cho chúng ta thấy được tầm quan trọng, tính cấp bách, toàn cầu của nhiệm vụ vì sự sống còn, quyền được bảo vệ, phát triển của trẻ em.

Trẻ em chính là tương lai của nhân loại. Vì vậy, Tuyên bố đã giúp cả nhân loại nói chung và mỗi quốc gia nói riêng ý thức về việc bảo vệ quyền lợi của trẻ em và để trẻ em được sống, được chơi, được học, được phát triển trong môi trường bình yên, hạnh phúc.

Mẫu Tóm Tắt Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn Đặc Sắc – Mẫu 9

Mẫu Tóm Tắt Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn Đặc Sắc giúp các em có thể học hỏi và trau dồi thêm cho mình nhiều kiến thức hay.

Văn bản “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em” khẳng định quyền được sống, được phát triển của trẻ em, với lời kêu gọi khẩn thiết cả nhân loại hãy quan tâm và hành động để bảo đảm tất cả những quyền lợi cho trẻ em. Tác phẩm nêu lên những thách thức trong việc bảo đảm các quyền lợi của trẻ em. Gồm có thực trạng cuộc sống đói nghèo, cực khổ về nhiều mặt của trẻ em, tình trạng các em bị rơi vào những hiểm họa khôn lường, tình trạng nhiều trẻ em không được chăm sóc, bảo vệ…

Tác phẩm còn chỉ ra những cơ hội và các điều kiện thuận lợi cơ bản giúp cho quyền của trẻ em luôn được thực hiện tốt. Là sự chung tay liên kết, nhất trí của cộng đồng quốc tế trong những vấn đề về chăm sóc và bảo vệ trẻ em; là sự hợp tác đoàn kết quốc tế trong nhiều lĩnh vực mang lại điều kiện thuận lợi cho việc đảm bảo các quyền và phúc lợi đến cho các em. Bản tuyên bố còn nêu lên một cách cụ thể, toàn diện nhiệm vụ cấp thiết hiện nay của cộng đồng quốc tế và từng quốc gia trong việc bảo vệ các quyền của trẻ em.

Bao gồm tăng cường sức khoẻ và chế độ dinh dưỡng cho các em, dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em tàn tật hoặc có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn; trẻ em được học hết các bậc giáo dục cơ sở; luôn đảm bảo được quyền bình đẳng giữa trẻ nam và trẻ nữ; khuyến khích trẻ nhỏ tham gia các hoạt động văn hóa và xã hội…

Xem nhiều hơn 🌼Tóm Tắt Bài Mùa Xuân Của Tôi ❤️️ 12 Mẫu Ngắn Gọn Hay

Bài Tóm Tắt Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn Đầy Đủ Ý – Mẫu 10

Bài Tóm Tắt Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn Đầy Đủ Ý được SCR.VN chọn lọc và giới thiệu rộng rãi đến các bạn đọc dưới đây.

Con người trước khi trưởng thành và chính thức bước vào cuộc sống thì bản thân ai cũng có một tuổi thơ, cũng từng là trẻ em, ai cũng biết rằng đó chính là lúc chúng ta cần được quan tâm, chăm sóc và bảo bọc nhất. Và với bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới thì trẻ em luôn luôn có những quyền chính đáng là quyền được sống, quyền được bảo vệ, quyền được phát triển và quyền được yêu thương.

Chính vì thế trong hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp ở trụ sở Liên hợp quốc, tại New York vào ngày 30-9-1990, đã đưa ra bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em nhằm khẳng định việc bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng, cấp bách và có ý nghĩa toàn cầu.

Mở đầu văn bản chính là lời kêu gọi, đồng thời nêu ra những lý do một cách cụ thể, trực tiếp và ngắn gọn hướng tới đối tượng đó là toàn thể nhân loại, cho thấy tính cộng đồng của lời kêu gọi, ý thức rằng việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ của toàn bộ các quốc gia trên toàn thế giới. Nội dung của lời kêu gọi rất ngắn gọn và xúc tích “Hãy đảm bảo cho tất cả trẻ em một tương lai tốt đẹp hơn”, thể hiện tính nhân đạo sâu rộng, là truyền thống thống tốt đẹp của con người.

Để đưa ra lý do cho lời kêu gọi, văn bản đã đưa ra ba nguyên nhân lớn, thứ nhất tất cả trẻ em trên thế giới đều rất trong trắng, non nớt, dễ bị tổn thương và phụ thuộc và người lớn, thứ hai là trẻ em có quyền được sống trong hòa bình trong ấm no, có quyền được ăn học, vui chơi, phát triển, cuối cùng là trẻ em có quyền và phải được lớn lên trong sự hòa hợp và tương trợ.

Như vậy xét về tổng thể lời kêu gọi được đưa ra đã đảm bảo được nhu cầu thiết yếu của trẻ em trên toàn thế giới, là hòa bình, ấm no, hạnh phúc và có tương lai. Đặc biệt lời kêu gọi còn mang tính nhân loại rộng lớn và tính cộng đồng, nhân đạo sâu sắc.

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em đã nêu ra những nhận thức đúng đắn và hành động phải làm vì quyền được sống và được phát triển, vì tương lai của trẻ em của toàn bộ các quốc gia trên toàn thế giới. Bản tuyên bố có sức thuyết phục lớn nhờ bố cục kết cấu chặt chẽ, lí lẽ lập luận sắc sảo, luận cứ toàn diện, cụ thể.

Tất cả đã làm nên một bản tuyên bố có giá trị nhân đạo, tính cộng đồng và tính pháp lý to lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến nhận thức của người đọc, khuyến khích các hành động chung tay góp sức vì tuổi thơ của trẻ em trên toàn thế giới.

Khám phá thêm 💕 Tóm Tắt Bài Lao Xao 💕 11 Mẫu Tóm Tắt Ngắn Gọn Hay Nhất

Viết một bình luận