Liên Hệ Bản Thân Về Sửa Đổi Lối Làm Việc, Ý Nghĩa, Phân Tích [21+ Mẫu Ngắn]

Liên Hệ Bản Thân Về Sửa Đổi Lối Làm Việc ❤️️ Ý Nghĩa, Phân Tích ✅ Đón Đọc 21+ Mẫu Ngắn Gợi Ý Thông Tin Hữu Ích Được SCR.VN Cung Cấp Sau Đây Nhé!

Về Tác Phẩm Sửa Đổi Lối Làm Việc

Chia sẻ đến bạn đọc một số thông tin về tác phẩm Sửa đổi lối làm việc chi tiết sau đây.

Trong khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn gay go, quyết liệt, tháng 10 năm 1947, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm nổi tiếng “Sửa đổi lối làm việc”. Những nội dung của tác phẩm này giờ đây vẫn còn nguyên giá trị, nhất là đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” gồm 6 phần chính là Phê bình và sửa chữa, Mấy điều kinh nghiệm, Tư cách và đạo đức cách mạng, Vấn đề cán bộ, Cách lãnh đạo và Chống thói ba hoa.

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập một vấn đề rất hệ trọng, rộng lớn, nhưng cũng hết sức cụ thể rõ ràng. Đó là việc chỉnh đốn, xây dựng Đảng khi Đảng thực hiện vai trò cầm quyền, lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến cứu nước.

Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang ấy, Đảng phải khắc phục nhiều khuyết điểm, chứng bệnh, thói tật tiêu cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, mà có thể khi Đảng chưa trở thành đảng cầm quyền, nó chưa có điều kiện để bộc lộ rõ. Tất cả những khuyết tật này sẽ gây khó khăn cho sự nghiệp kháng chiến đang ở giai đoạn quyết liệt, gây tác hại lâu dài đối với đất nước và cách mạng.

Cùng với việc chỉ ra và phân tích rõ khuyết điểm, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nêu lên những biện pháp toàn diện, đúng đắn và có tính hệ thống, đồng bộ để khắc phục khuyết điểm.

Tham khảo 🔻 Tuyên Ngôn Độc Lập 🔻 là gì, ý nghĩa

Ý Nghĩa Tác Phẩm Sửa Đổi Lối Làm Việc

Nếu bạn đang quan tâm đến ý nghĩa tác phẩm Sửa đổi lối làm việc là gì? Vậy thì hãy theo dõi những chia sẻ dưới đây.

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đóng góp một phần rất lớn hết sức có giá trị, ý nghĩa sâu sắc trong việc nâng cao tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nâng cao bản lĩnh của người cán bộ, đảng viên Cộng sản, giữ được tư cách thực hiện kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công.

Từ quan điểm chỉ đạo này của Bác, nhận thức, đánh giá của Bác về công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta vươn lên đúng tầm của cuộc kháng chiến, kiến quốc, Nhân dân tin yêu Đảng, đi theo Đảng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của Đảng, cũng chính bắt nguồn từ nhận thức này của Bác.

Nói cách khác, sức mạnh thực tiễn của tác phẩm lôi kéo quần chúng đứng về phía Đảng. Đây là điều đặc biệt, không phải tác phẩm nào cũng có thể làm được. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biến lý luận này thành sức mạnh vật chất để kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công.

Tìm đọc thêm 💧  Phân Tích Tuyên Ngôn Độc Lập 💧 ngắn

Phân Tích Tác Phẩm Sửa Đổi Lối Làm Việc Chi Tiết

Tiếp theo sau đây là bài văn mẫu phân tích tác phẩm Sửa đổi lối làm việc chi tiết nhất, cùng đón đọc ngay nhé!

Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy bút danh XYZ viết “Sửa đổi lối làm việc” vào lúc cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của nhân dân ta chống thực dân Pháp mới bắt đầu. Qua thực tiễn đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền còn non trẻ, trong hàng ngũ cán bộ cách mạng đã sớm bộc lộ những nhược điểm, sai sót trong lề lối làm việc. Trong bối cảnh đó, Bác Hồ đã viết tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc” vào tháng 10 năm 1947.

Không nhiều về số trang nhưng tác phẩm đặt ra những vấn đề rất lớn của cách mạng, của đảng cầm quyền, đặt trong bối cảnh những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp cực kỳ gay go, thiếu thốn, ác liệt, soi dưới ánh sáng văn hóa mới mẻ nhất của nhân loại hôm nay càng thấy tầm vóc thiên tài của tác giả.

Lối làm việc là phong cách, lề lối, cách thức làm việc. Ở bất cứ xã hội nào, thời đại nào thì lối làm việc cũng nói một cách rõ nhất bản chất thời đại ấy. Vì qua cách làm việc sẽ cho thấy đạo đức công vụ cũng như đạo đức đảng cầm quyền, cho thấy hiệu quả và mục đích công việc.

Cách mạng Tháng Tám là một cuộc cách mạng triệt để nhất đổi thay cách làm việc từ lề lối phong kiến quan liêu, phi dân chủ sang lề lối làm việc vì dân, cách mạng. Nhưng sự ảnh hưởng từ xã hội cũ còn rơi rớt tất yếu chưa được gột bỏ, đất nước lại bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ vô cùng khó khăn.

Lề lối làm việc từ Trung ương đến địa phương, từ lãnh đạo cao nhất đến cán bộ gần dân nhất cũng tất yếu chưa theo kịp với yêu cầu của nhiệm vụ và cuộc sống kháng chiến. Vì lẽ này Hồ Chí Minh ký bút danh khi viết Sửa đổi lối làm việc với cái ý ai cũng cần “sửa đổi”, kể cả lãnh đạo cao nhất. Ngay việc làm này đã cho thấy một tinh thần dân chủ, khoa học, bình đẳng của tác phẩm!

Bác dùng chữ rất giản dị nhưng rõ ràng, dễ hiểu, “sửa đổi” nghĩa là phải sửa lại, đổi thay lối làm việc, ai cũng có thể làm được. Nếu viết “Cách mạng lối làm việc” thì to tát quá và cũng không đúng với bản chất vấn đề vì Nhà nước mới đã ra đời 2 năm, tức lối làm việc mới đã có 2 năm rồi.

Thế nên dùng “sửa đổi” là đúng nhất, lối làm việc mới đã có rồi nhưng nay phải sửa lại, đổi thay cho phù hợp. Có thể coi tác phẩm là một đề cương mẫu cho các cuộc chỉnh đốn Đảng sau này.

Giới thiệu cùng bạn 🍀 Phân Tích Bài Bàn Luận Về Phép Học 🍀 chi tiết

Bài Học Kinh Nghiệm Từ Tác Phẩm Sửa Đổi Lối Làm Việc

Đừng bỏ lỡ bài học kinh nghiệm từ tác phẩm Sửa đổi lối làm việc được SCR.VN tổng hợp sau đây.

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ vạch ra những sai lầm, khuyết điểm, lệch lạc trong nhận thức, tư tưởng, trong phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, mà còn tập trung nêu rõ những biện pháp cần thiết để chữa trị những căn bệnh này.

Xuyên suốt tác phẩm là những chỉ dẫn của Người về giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực làm việc và tư cách đạo đức, thực sự là “công bộc” của Nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng viên và cán bộ cũng là người. Ai cũng có tính tốt và tính xấu.

Song đã hiểu biết, đã tình nguyện vào một đảng vì dân vì nước, đã là một người cách mạng thì phải cố gắng phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu”. Người cho rằng, tính xấu của một người chỉ có hại cho người đó, nhưng nếu người đó là đảng viên, cán bộ thì tính xấu đó sẽ có hại đến Đảng, có hại đến Nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng cũng là một thực thể xã hội, cán bộ, đảng viên của Đảng có nhiều ưu điểm nhưng cũng vướng những khuyết điểm là: thiếu chí công vô tư; không giữ được kỷ luật nghiêm từ cấp trên xuống cấp dưới; không gần dân, lắng nghe và gắn bó mật thiết với Nhân dân, và nhất là không làm việc đến nơi đến chốn.

Nguyên nhân của những khuyết điểm đó là do nhận thức, tư tưởng chưa đúng, mắc bệnh chủ quan, hẹp hòi, ưa kéo bè kéo cánh, phá vỡ khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữa Đảng và Nhân dân; ưa ba hoa, nói dông dài, cẩu thả… Người cho rằng, tất cả những khuyết điểm đó sẽ được khắc phục bằng “phê bình và sửa chữa”. Nhưng vì “phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ.

Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ”, cho nên khi tiến hành tự phê bình và phê bình phải theo nguyên tắc “phê bình việc làm, chứ không phải phê bình người”, để người bị phê bình “vui lòng nhận xét để sửa đổi, không nên vì bị phê bình mà nản chí, hoặc oán ghét”.

Ngoài Liên Hệ Bản Thân Về Sửa Đổi Lối Làm Việc, Đọc thêm ✅ Thay Đổi Bản Thân Là Gì ✅ ý nghĩa

5+ Mẫu Liên Hệ Bản Thân Về Sửa Đổi Lối Làm Việc

Gợi ý đến bạn 5+ mẫu liên hệ bản thân về Sửa đổi lối làm việc cụ thể sau đây:

Tập Trung Vào Mục Tiêu – Mẫu 1

Có thể tập trung vào việc đặt ra các mục tiêu cụ thể và thiết lập kế hoạch để đạt được chúng. Tập trung vào mục tiêu có thể giúp cá nhân tập trung và có hiệu suất cao hơn trong công việc.

Sử Dụng Công Nghệ Cao – Mẫu 2

Sử dụng công nghệ hiệu quả bằng cách sử dụng các ứng dụng và công cụ quản lý công việc để tăng cường năng suất và hiệu quả làm việc.

Học Hỏi Và Phát Triển Kỹ Năng Mới – Mẫu 3

Điều này có thể giúp cá nhân cập nhật kiến thức và kỹ năng mới, tăng cường khả năng đáp ứng các yêu cầu và thách thức mới trong công việc.

Tăng Cường Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian – Mẫu 4

Có thể sửa đổi lối làm việc bằng cách tăng cường kỹ năng quản lý thời gian, bằng cách ưu tiên công việc quan trọng và ưu tiên hoạt động giúp giải trí và thư giãn.

Tạo Ra Môi Trường Làm Việc Tích Cực – Mẫu 5

Tạo ra một môi trường làm việc tích cực, bằng cách tương tác và hợp tác tích cực với đồng nghiệp và khách hàng, và giữ cho tâm trạng tích cực trong suốt quá trình làm việc.

Mời bạn xem nhiều hơn 🌹 Làm Chủ Bản Thân 🌹 bên cạnh Liên Hệ Bản Thân Về Sửa Đổi Lối Làm Việc

Viết một bình luận