Tuyên Ngôn Độc Lập Là Gì, Ý Nghĩa (Các Bản Tuyên Ngôn Nổi Tiếng)

Tuyên Ngôn Độc Lập Là Gì, Ý Nghĩa. Các Bản Tuyên Ngôn Nổi Tiếng, Tham Khảo Ngay Những Thông Tin Chi Tiết Được Chia Sẻ Sau Đây.

Tuyên Ngôn Độc Lập Là Gì ?

Tuyên ngôn độc lập là văn bản tuyên bố sự độc lập của một quốc gia, thường là ra đời để khẳng định chủ quyền của quốc gia vừa giành lại từ tay ngoại bang.

Quà tặng 👉 Thẻ Mobi Miễn Phí 🎁 Card Mobifone 50k 100k 200k

Ý Nghĩa Của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập

Tiếp theo sau đây là những thông tin đáng chú ý về ý nghĩa của bản tuyên ngôn độc lập:

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” lịch sử, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Bản Tuyên ngôn Độc lập về quyền con người, quyền dân tộc và sự thống nhất biện chứng giữa quyền con người và quyền dân tộc, về khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên cường để giữ vững nền độc lập, tự do, do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo, đến nay, vẫn vẹn nguyên giá trị.

🔻 Ý nghĩa của bản tuyên ngôn độc lập:

  • Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 đánh dấu mốc trọng đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; chấm dứt ách thống trị của thế lực xâm lược từ phương Tây (thực dân Pháp) trong 87 năm (1858-1945); sự chiếm đóng của phát xít Nhật (từ Đông Bắc Á) trong 5 năm (1940-1945). Đồng thời, Tuyên ngôn Độc lập cũng đánh dấu sự kết thúc của chế độ phong kiến quân chủ ở Việt Nam.
  • Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử có giá trị tư tưởng và ý nghĩa thực tiễn rất sâu sắc. Đây là sự phát triển đến đỉnh cao của tư tưởng độc lập, tự do đã được thể hiện trong bản “yêu sách” gửi Hội nghị Versailles, trong Đường kách mệnh, trong Chánh cương vắn tắt, trong Luận cương chính trị, trong các văn kiện khác của Đảng cũng như của Mặt trận Việt Minh.
  • Bản Tuyên ngôn Độc lập là sự kế thừa và phát triển những bản tuyên ngôn trong lịch sử dân tộc là Nam quốc sơn hà, Bình Ngô đại cáo.
  • Tuyên ngôn Độc lập là kết tinh những quyền lợi cơ bản và những nguyện vọng thiết tha nhất của nhân dân Việt Nam, là biểu hiện hùng hồn khí phách, bản lĩnh kiên cường, ý chí bất khuất của dân tộc ta.

🔻 Hoàn cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập:

  • Ngày 19/8/1945, chính quyền ở Hà Nội đã về tay nhân dân. Ngày 26/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Cách mạng Việt Bắc về tới Hà Nội. Người soạn thảo bản “Tuyên ngôn độc lập” tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang. Ngày 02/09/1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước hàng chục vạn đồng bào, Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”.
  • Lúc này cũng là thời điểm bọn đế quốc, thực dân nấp sau quân Đồng minh vào tước khí giới quân đội Nhật, đang âm mưu chiếm lại nước ta. Thực dân Pháp tuyên bố Đông Dương là thuộc địa của Pháp bị Nhật xâm chiếm, nay Nhật đầu hàng nên Đông Dương phải thuộc quyền của Pháp.

Tham khảo trọn bộ bài 💧 Tóm Tắt Tuyên Ngôn Độc Lập 💧 đầy đủ ý

Nội Dung Bản Tuyên Ngôn Độc Lập 2/9/1945

Sau đây là nội dung bản tuyên ngôn độc lập 2/9/1945 được rất nhiều bạn đọc quan tâm đến. Cùng SCR.VN tham khảo ngay nhé!

🔻 Bản tuyên ngôn gồm 3 phần:

  • Phần 1: Cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn.
  • Phần 2: Cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn.
  • Phần 3: Lời tuyên bố độc lập.

👉 Toàn văn bản tuyên ngôn:

“Hỡi đồng bào cả nước,

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.

Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.

Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh Đồng Minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ, hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói.

Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy, hoặc là đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không “bảo hộ” được ta, trái lại, trong 5 năm, chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật.

Trước ngày 9 tháng 3, biết bao lần Việt Minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng lại thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa. Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng.

Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ.

Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sự thật là dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa.

Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp.

Chúng tôi tin rằng các nước Đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các Hội nghị Têhêrăng và Cựu Kim Sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.

Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!

Vì những lẽ trên, chúng tôi, lâm thời chính phủ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Mời bạn xem nhiều hơn 🌹 Sơ Đồ Tư Duy Tuyên Ngôn Độc Lập 🌹 chi tiết

Nội Dung Bản Tuyên Ngôn Độc Lập 4/7/1776 Của Mỹ

Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ là văn bản chính trị tuyên bố ly khai khỏi Anh của 13 thuộc địa Bắc Mỹ, được tuyên bố vào 4 tháng 7 năm 1776. Nội dung bản tuyên ngôn độc lập 4/7/1776 của Mỹ như sau:

Dẫn nhập:

Quốc hội, ngày 4 tháng 7 năm 1776.
Tuyên bố nhất trí của mười ba bang thống nhất ở châu Mỹ,

“Trong tiến trình lịch sử nhân loại, khi một dân tộc thấy cần rũ bỏ những mối liên hệ chính trị ràng buộc họ với một dân tộc khác và cần giành lấy một địa vị riêng biệt, bình đẳng trong hàng cường quốc trên trái đất này – địa vị mà các quy luật của thiên nhiên và của đấng cai quản muôn loài cho phép họ được hưởng – thì vì nghiêm túc tôn trọng phán xét của nhân loại, họ không thể không tuyên bố những căn nguyên khiến họ phải ly khai.”

Lời nói đầu:

Chúng tôi khẳng định những chân lý này là hiển nhiên, mọi người sinh ra đều bình đẳng, họ được Tạo hoá ban cho một số quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

“Để đảm bảo cho những quyền này, chính phủ đã được lập ra từ trong nhân dân và có được quyền lực chính đáng là do có sự ưng thuận của nhân dân. Bất cứ khi nào một hình thức chính quyền nào đó trở nên có hại cho việc thực hiện những mục tiêu này thì đương nhiên nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ nó, và lập chính quyền mới, đặt nền tảng trên những nguyên tắc đó và sắp xếp quyền lực cho nó dưới một hình thức nào đó, sao cho có thật nhiều khả năng làm cho nhân dân được an toàn và hạnh phúc.

Thật ra, nếu đúng là thận trọng thì đừng vì những lý do đơn giản và nhất thời mà thay đổi những chính phủ đã hình thành từ lâu; và do vậy, kinh nghiệm từ bao đời nay đều cho thấy rằng con người thà chịu đựng khi cái xấu còn ở mức chịu đựng được, còn hơn là tự hoàn thiện bằng cách loại bỏ những hình thức mà mình đã quen thuộc.

Nhưng khi hàng loạt hành vi lạm dụng và tước đoạt, khăng khăng đeo đuổi một mục tiêu, đã làm lộ rõ ý đồ khuất phục họ dưới ách chuyên chế tuyệt đối thì họ có quyền, có bổn phận lật đổ một chính quyền như thế và cử những người khác ra giữ yên ổn cho họ trong tương lai.”

Bản cáo trạng:

“Các thuộc địa này từng phải cắn răng chịu đựng như thế; cho nên bây giờ hoàn cảnh buộc họ cũng phải thay đổi những hệ thống chính quyền cũ như thế. Lịch sử của vua nước Anh hiện nay là lịch sử của những đau thương và tước đoạt triền miên, tất cả đều nhằm mục đích trực tiếp là thiết lập ách chuyên chế bạo ngược ở những bang này. Để chứng minh điều này, hãy để sự thật cho một thế giới trung thực phán xét.”

“Ông ta từ chối phê chuẩn một số đạo luật, dù đó là những đạo luật tốt đẹp nhất và cần thiết nhất đối với lợi ích của quần chúng.”

“Ông ta cấm giới thống đốc thông qua những đạo luật mang tính cấp bách và bức xúc, trừ phi ngưng thực thi những đạo luật này để chờ ông ta phê chuẩn và trong khi đình chỉ như vậy, ông ta lại bỏ mặc luôn, chẳng bận tâm gì về chúng nữa.”

“Ông ta không chịu thông qua các đạo luật về cư trú ở những vùng đông dân cư, trừ phi đám dân này từ bỏ quyền có người đại diện cho họ trong cơ quan lập pháp, một loại quyền vô giá đối với họ nhưng lại rất đáng sợ đối với bọn bạo chúa.”

“Ông ta đã triệu tập các cơ quan lập pháp ở những địa điểm bất thường, bất tiện, cách xa kho lưu trữ hồ sơ công vụ, cốt là làm cho họ vì mệt mỏi mà đành tuân theo các chủ trương của ông ta.”

“Ông ta đã nhiều lần giải tán các hạ nghị viện, vì họ kịch liệt chống đối việc ông ta xâm phạm các quyền của nhân dân.

“Rồi sau những lần giải tán như thế, phải lâu lắm ông ta mới chịu cho bầu lại những cơ quan này, vậy là quyền lập pháp, một loại quyền không gì xóa bỏ được, lại về tay dân chúng để họ tự hành sử. Cùng lúc đó, nhà nước vẫn phải đối mặt với đủ thứ nguy cơ về ngoại xâm và nội loạn.”

“Ông ta ra sức ngăn cản việc tăng dân số ở các bang này. Vì mục đích đó, ông ta cản trở việc thực hiện luật nhập quốc tịch cho người nước ngoài, từ chối thông qua các đạo luật khuyến khích nhập cư và khắt khe hơn nữa đối với các trường hợp tậu thêm đất.”

“Ông ta đã cản trở việc thực thi công lý bằng cách từ chối phê chuẩn những đạo luật thiết lập các cơ quan tư pháp.”

“Ông ta đã buộc các quan tòa phải lệ thuộc vào ý muốn của ông ta, thông qua những quy định về nhiệm kỳ cũng như lương bổng trả cho họ.”

“Ông ta lập ra rất nhiều cơ quan mới và bổ nhiệm vào đó vô số quan lại sách nhiễu dân chúng và vơ vét tài sản của họ.”

“Trong thời bình, ông ta vẫn duy trì những đạo quân thường trực trên đất nước chúng ta dù cơ quan lập pháp của chúng ta không hề đồng ý.”

“Ông ta đã tác động sao cho quân đội độc lập và vượt lên trên chính quyền dân sự.”

“Ông ta đã cùng với nhiều kẻ khác ép chúng ta phải cam chịu một nền tư pháp không liên quan gì với hiến pháp của chúng ta mà cũng chẳng được luật pháp của chúng ta công nhận. Rồi ông ta phê chuẩn những đạo luật giả dối sau đây:

“Cho phép những đạo quân hùng hậu trú đóng trên đất nước chúng ta.”

“Qua những phiên tòa giả hiệu, che chở cho chúng khỏi bị trừng phạt về tội sát hại dân cư ở các bang này.”

“Cắt đứt quan hệ thương mại giữa chúng ta với cả thế giới.”

“Bắt chúng ta nộp những khoản thuế mà chúng ta không đồng ý.”

“Nhiều lần không cho chúng ta hưởng quyền được đưa ra toà xét xử.”

“Đưa chúng ta ra hải ngoại để xét xử về những tội trạng không có thật.”

” Xóa bỏ thể chế tự do của luật pháp nước Anh ở một vùng lân cận và dựng một chính quyền độc đoán ngay tại đó; rồi mở rộng ranh giới vùng đó để lập tức biến nó thành kiểu mẫu và công cụ thích hợp nhằm đặt đúng cái ách chuyên chế ấy vào các thuộc địa này.”

“Tước đoạt hiến chương của chúng ta, huỷ bỏ những đạo luật quý giá nhất của chúng ta và thay đổi thể chế chính quyền của chúng ta đến tận gốc rễ.”

“Không cho các cơ quan lập pháp của chúng ta hoạt động nữa, rồi tự tuyên bố là họ có quyền làm luật cho chúng ta trong mọi trường hợp.”

“Ông ta chối bỏ chính quyền ở đây và tuyên bố rằng chúng ta không còn được ông ta che chở nữa, rồi gây chiến với chúng ta.”

“Ông ta đã vơ vét biển cả, tàn phá miền duyên hải, thiêu huỷ vùng đô thị, huỷ hoại sinh mạng của nhân dân chúng ta.”

“Bây giờ ông ta còn đưa những đạo quân hùng hậu toàn là lính đánh thuê nước ngoài sang làm nốt cái công việc giết tróc, tàn phá và bạo ngược, vốn đã được khai mào bằng những cảnh tàn ác và xảo trá mà ngay cả trong thời đại dã man nhất cũng khó mà sánh được, đúng là không hề xứng đáng với cương vị người đứng đầu một quốc gia văn minh.”

“Ông ta đã ép những đồng bào của chúng ta bị bắt ngoài biển khơi phải cầm súng chống lại đất nước mình, trở thành những tên đao phủ chuyên hành hình bạn bè và anh em của chính mình, hoặc phải chết dưới tay bạn bè và anh em của chính mình.”

“Ông ta đã kích động bạo loạn ngay trong nội bộ chúng ta và cố đưa vào vùng dân cư ở miền biên cương nước ta những kẻ man rợ tàn bạo theo kiểu thổ dân da đỏ, những kẻ mà quy tắc chiến tranh khét tiếng của chúng là giết sạch, không phân biệt già hay trẻ, nam hay nữ, sang hay hèn.”

“Trong các giai đoạn bị áp bức như vậy, chúng ta đều có yêu cầu bồi thường với lời lẽ hết sức khiêm nhường, nhưng đáp lại những kiến nghị dồn dập này luôn là những hành vi xâm phạm triền miên. Một ông hoàng mà nhất cứ nhất động đều có thể gọi là tính cách của một tên bạo chúa thì làm sao xứng đáng thống lĩnh một dân tộc tự do.”

Tố cáo:

“Không phải chúng ta không lưu ý đến các bạn Anh. Đã nhiều lần chúng ta cảnh báo họ về mưu toan của cơ quan lập pháp của họ trong việc bành trướng quyền tài phán quá đáng sang đất nước chúng ta. Chúng ta đã nhắc nhở họ về hoàn cảnh nhập cư và cư trú của chúng ta tại nơi này.

Chúng ta đã kêu gọi ý thức công bằng và lòng hào hiệp ở họ, chúng ta đã yêu cầu họ vì mối liên hệ ruột thịt giữa đôi bên mà từ bỏ những hành vi chiếm đoạt, vì chắc chắn những hành vi này sẽ gây trở ngại cho sự giao thiệp và trao đổi thư từ giữa hai phía với nhau. Họ cũng không thèm lắng nghe tiếng nói của công lý, tiếng nói của tình máu mủ.

Vì vậy, chúng ta đành chấp nhận tuyên bố cắt đứt quan hệ với họ và đối xử với họ giống như với tất cả những người khác: Thời bình là bạn, thời chiến là thù.”

Phần kết luận:

“Vì vậy, thông qua Quốc hội này, chúng tôi, những người đại diện cho Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, đang tề tựu nơi đây để thỉnh nguyện Đấng phán xét tối cao chứng giám cho ý định đúng đắn của chúng tôi.

Đồng thời nhân danh những người lương thiện ở các thuộc địa này và do sự uỷ quyền của họ, chúng tôi long trọng công khai tuyên bố rằng các thuộc địa liên minh với nhau này là những quốc gia độc lập & tự do và họ có quyền được như vậy, rằng họ hoàn toàn không còn phải trung thành với vua Anh nữa, rằng những liên hệ chính trị giữa họ với nước Anh cần phải bị xóa hẳn, rằng với tư cách là quốc gia độc lập & tự do.

Họ hoàn toàn có quyền khai chiến, ký hoà ước, lập liên minh, lập quan hệ thương mại, làm tất cả những gì và những việc gì mà các quốc gia độc lập có quyền làm. Với niềm tin vững chắc vào sự phù trợ của Chúa, chúng ta nguyện cùng hiến dâng tính mạng, tài sản và danh dự thiêng liêng của mình để bảo đảm cho bản tuyên ngôn này.”

Giới thiệu đến bạn mẫu 🌟 Phân Tích Tuyên Ngôn Độc Lập 🌟 hay nhất

Viết một bình luận