Caption Tiếng Anh Chất Nhất (114+ Caption Thả Thính Siêu Dính)

Tuyển Tập 114+ Caption Tiếng Anh Chất Nhất, Caption Thả Thính Siêu Dính Về Cuộc Sống, Tình Yêu… Xem Ngay Nhé!

Những Caption Tiếng Anh Chất Nhất

Những Caption Tiếng Anh Chất Nhất luôn được nhiều bạn đọc yêu thích và chia sẻ trong thời gian gần đây. Những stt này mang nhiều ý nghĩa và thông điệp có sức lan tỏa đến mọi người.

 1. Create the life you can’t wait to wake up to every morning.
 2. Life is about moments: don’t wait for them, create them.
 3. In a world where you can be anything, be kind.
 4. Chase your stars, fool. Life is short.
 5. Sometimes you win, sometimes you learn.
 6. Happiness is not a destination, it’s a way of life.
 7. Believe you can and you’re halfway there.
 8. Your vibe attracts your tribe.
 9. Stars can’t shine without darkness.
 10. Kindness is free. Sprinkle that stuff everywhere.

Dịch sang tiếng việt lần lượt là:

 1. Tạo ra cuộc sống mà bạn không thể chờ đợi để thức dậy mỗi sáng.
 2. Cuộc sống là về những khoảnh khắc: đừng đợi chúng, hãy tự tạo ra chúng.
 3. Trong một thế giới mà bạn có thể là bất cứ điều gì, hãy là người tử tế.
 4. Đuổi theo những ngôi sao của bạn, người ngốc. Cuộc đời ngắn ngủi.
 5. Đôi khi bạn thắng, đôi khi bạn học.
 6. Hạnh phúc không phải là một điểm đến, đó là một cách sống.
 7. Hãy tin rằng bạn có thể, và bạn đã đi được một nửa đường.
 8. Năng lượng của bạn thu hút nhóm của bạn.
 9. Ngôi sao không thể tỏa sáng nếu không có bóng tối.
 10. Tính tốt là miễn phí. Hãy rải rác nó ở mọi nơi.

💕 Ngoài Caption Tiếng Anh Chất Nhất ️🌈 TẶNG BẠN Stt Tiếng Anh Về Cuộc Sống

Caption Tiếng Anh Thả Thính

Đầu tiên là bộ Caption Tiếng Anh Thả Thính thú vị đáng yêu nhất.

 1. “If love is the answer, could you please rephrase the question?” — Lily Tomlin
 2. “Being a good husband is like being a stand-up comic. You need 10 years before you can call yourself a beginner.” — Jerry Seinfeld
 3. Girls are like phones. We love to be held and talked to, but if you press the wrong button you’ll be disconnected!
 4. They say that love is more important than money, but have you ever tried to pay your bills with a hug?
 5. “My friends tell me I have an intimacy problem. But they don’t really know me.” — Garry Shandling
 6. “Honesty is the key to a relationship. If you can fake that, you’re in.” — Richard Jeni​​

Quà VIP 👉 Thẻ Cào 50k Miễn Phí

Stt Chất Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh

SCR.VN tổng hợp thêm tuyển tập Stt Chất Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh.

 1. “You cannot control everything that happens to you; you can only control the way you respond to what happens. In your response is your power.” — Anonymous
 2. “Don’t allow your past or present condition to control you. It’s just a process that you’re going through to get you to the next level.” – T.D. Jakes
 3. “You will meet two kinds of people in life: ones who build you up and ones who tear you down. But in the end, you’ll thank them both.” — Anonymous
 4. “My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style.” – Maya Angelou
 5. “If we don’t change, we don’t grow. If we don’t grow, we aren’t really living.” – Gail Sheehy
 6. “You choose the life you live. If you don’t like it, it’s on you to change it because no one else is going to do it for you.” – Kim Kiyosaki

Caption Chất Tiếng Anh

Dưới đây là Những Caption Chất Tiếng Anh hay nhất.

 1. It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.! Dịch: Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.
 2. An intelligent person is like a river, the deeper the less noise. Dịch: Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.
 3. Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing. Dịch: Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.
 4. Never say all you know. And never believe all you hear. Dịch: Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.
 5. If you can’t be a pencil to write anyone’s happiness, then try to be a nice eraser to remove someone’s sadness. – Dịch: trở thành một cục tẩy tốt để xoá đi nỗi bất hạnh của ai đó.

👍 Ngoài Những Caption Tiếng Anh Chất ️👍 Nhất Định Đừng Bỏ Lỡ  STT Tiếng Anh Buồn 

Những Stt Ngắn Gọn Chất Bằng Tiếng Anh

SCR.VN chia sẻ thêm bạn đọc Những Stt Ngắn Gọn Chất Bằng Tiếng Anh Chất nhất.

 1. “It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously, that you might as well not have lived at all – in which case you fail by default.” — Anonymous
 2. “Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.” – H. Jackson Brown Jr.
 3. “The way I see it, every life is a pile of good things and bad things. The good things don’t always soften the bad things, but vice versa, the bad things don’t always spoil the good things and make them unimportant.” – Doctor Who
 4. “Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.” – Vivian Greene
 5. “I enjoy life when things are happening. I don’t care if it’s good things or bad things. That means you’re alive.” – Joan Rivers

Quà nhận ngay 👉 Acc VIP Miễn Phí (Nhận Nick Game NGON Free MỚI NHẤT

Caption Tiếng Anh Ngắn Chất

Tiếp tục bài viết là những câu Caption Tiếng Anh Ngắn Chất.

 1. If one day we can not be together , keep me in your heart , I ‘ll be there forever. – Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ tôi trong trái tim bạn, tôi sẽ ở đó mãi mãi.
 2. Do not go before me ; I may not follow. Do not walk behind me; I probably will not leads . Let’s go next and become my friend. – Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.
 3. I can not solve your behalf all the confusion , doubt or fear , but I can hear what you are expressing and the answers you seek. – Tôi không thể giải quyết giùm bạn tất cả những rắc rối, nghi ngờ hay lo sợ, nhưng tôi có thể nghe những điều bạn giãi bày và cùng bạn đi tìm lời giải đáp.
 4. There is a destiny that makes us brothers : None goes his way , everything that we send into the livesof others comes back into our lives. – Có một định mệnh biến chúng ta thành anh em: Không ai đi đường một mình, tất cả những gì ta gửi vào cuộc đời của người khác sẽ quay trở về cuộc đời của ta.
 5. Do not ever forget me because if I thought you would forget me, Iwill never leave. – Đừng bao giờ quên tôi, bởi nếu tôi nghĩ bạn sẽ quên tôi, tôi sẽ không bao giờ ra đi.

🍭 Bên Cạnh Tuyển Tập Caption Tiếng Anh Chất ️🍭 Khám Phá Thêm Stt Tiếng Anh Chất 

Những Câu Nói Tiếng Anh Ngắn Mà Chất

Đừng vội bỏ qua Những Câu Nói Tiếng Anh Ngắn Mà Chất này nhé.

 1. Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving. – Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.
 2. Never say all you know. And never believe all you hear. – Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.
 3. If you can’t be a pencil to write anyone’s happiness,then try to be a nice eraser to remove someone’s sadness. – Nếu bạn không thể trở thành cây bút chì để viết nên niềm hạnh phúc cho một ai, thì hãy cố gắng trở thành một cục tẩy tốt để xoá đi nỗi bất hạnh của ai đó.
 4. Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When weare in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace.! – Bình yên không có nghĩa là 1 nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, cực nhọc. Bình yên là ngay chính khi ta đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên.!
 5. You can not control every situation occurs. But you can completely control your thoughts and your attitude. – Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình.

Caption Chất Bằng Tiếng Anh

Có thể bạn sẽ cần đến những mẫu câu Caption Chất Bằng Tiếng Anh ý nghĩa này.

 1. Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting. –Sự kiên nhẫn không đơn thuần chỉlà khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.
 2. There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day. – Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày.
 3. If you leave me when I fail, don’t catch me when I succeed. – Nếu bạn rời bỏ tôi khi tôi thất bại, đừng đến bên cạnh khi tôi thành công.
 4. True humor springs not more from the head than from the heart. It is not contempt; its essence is love. It issues not in laughter, but in still smiles, which lie far deeper. – Tính hài hước thực sự đến từ cái đầu không nhiều hơn đến từ con tim. Đó không phải là sự khinh miệt, tinh túy của nó là tình yêu thương. Nó không nhắm tới tiếng cười to mà nhắm tới những nụ cười yên lặng, thứ sâu sắc hơn nhiều.
 5. Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted. – Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn.

🌸 Ngoài Những Caption Tiếng Anh Chất ️🌸 TẶNG BẠN CAP HAY VỀ TÌNH BẠN CHẤT

Caption Tiếng Anh Hay Chất

Sau đây là Những Caption Tiếng Anh Hay Chất nhất quả đất.

 1. It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.! – Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.
 2. An intelligent person is like a river,the deeper the less noise. – Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.
 3. Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing.– Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.
 4. Mistakes made in life are our lessons in disguise. And sometimes, the best lessons learned, came from the worst mistakes made. – Những bài học của chúng ta được nguỵ trang bởi những sai lầm trong cuộc sống. Và đôi khi, bài học hay nhất mà chúng ta được học, đến từ những sai lầm tồi tệ nhất. Thật ra quan trọng là sau những sai lầm ấy ta rút ra được điều gì.
 5. It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not. – Ghét những gì bạn có tốt hơn là yêu những gì bạn không có.

Những Caption Bằng Tiếng Anh Cực Chất

SCR.VN tổng hợp và chia sẻ thêm cho bạn đọc tuyển tập Những Caption Bằng Tiếng Anh Cực Chất.

 1. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.
 2. You only live once, but if you do it right, once is enough.
 3. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.
 4. You’ve gotta dance like there’s nobody watching,
 5. Love like you’ll never be hurt,
 6. Sing like there’s nobody listening,
 7. And live like it’s heaven on earth.
 8. I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best.

💌 Bên Cạnh 1001 Những Caption Tiếng Anh Chất ️💌 Đừng Bỏ Qua Bài Viết HOT STT Tiếng Anh Buồn Về Tình Yêu

Caption Du Lịch Chất Tiếng Anh

Cuối cùng hãy tham khảo thêm những Caption Du Lịch Chất Tiếng Anh sau đây.

 1. “Life is either a daring adventure, or nothing at all” – Helen Keller
 2. “I am not the same, having seen the moon shine on the other side of the world.” – Mary Anne Radmacher
 3. “A good traveler has no fixed plans, and is not intent on arriving.” – Lao Tzu
 4. “There are no foreign lands. It is the traveler only who is foreign” – Robert Louis Stevenson
 5. “Don’t tell me how educated you are, tell me how much you have travelled.” – Mohammed
 6. “Life is meant for good friends and great adventures” – Anonymous
 7. “I haven’t been everywhere, but it’s on my list.” –Susan Sontag
 8. “Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness.” –Mark Twain

Cap Tiếng Anh Chất Lừ

Sau đây là Những Câu Cap Tiếng Anh Chất Lừ.

 1. “It doesn’t matter about money; having it, not having it. Or having clothes, or not having them. You’re still left alone with yourself in the end.”
  Billy Idol
 2. “It’s good to have money and the things that money can buy, but it’s good, too, to check up once in a while and make sure that you haven’t lost the things that money can’t buy.”
  George Lorimer
 3. “I don’t pay good wages because I have a lot of money; I have a lot of money because I pay good wages.”
  Robert Bosch
 4. “That man is richest whose pleasures are cheapest.”
  Henry David Thoreau
 5. “Money is like love; it kills slowly and painfully the one who withholds it, and enlivens the other who turns it on his fellow man.”
  Kahlil Gibran

🎄 Ngoài Tuyển Tập Caption Tiếng Anh Chất ️🎄 Mời Bạn Tham Khảo STT Tiếng Anh

Cap Tiếng Anh Chất Ngầu

Update thêm cho bạn đọc những dòng Cap Tiếng Anh Chất Ngầu nhất.

 1. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.
 2. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results.
 3. It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.
 4. It does not do to dwell on dreams and forget to live.
 5. Life is what happens to us while we are making other plans.

Cap Tiếng Anh Cực Chất

Tiếp tục, SCR.VN tổng hợp và chia sẻ thêm cho bạn đọc tuyển tập Cap Tiếng Anh Cực Chất.

 1. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.
 2. I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best.
 3. You’ve gotta dance like there’s nobody watching,
  Love like you’ll never be hurt,
  Sing like there’s nobody listening,
  And live like it’s heaven on earth.
 4. You only live once, but if you do it right, once is enough.
 5. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.

⭐ Bên Cạnh Caption Tiếng Anh Chất ️⭐ TẶNG BẠN ĐỌC NHỮNG CÂU NÓI HAY VỀ CUỘC SỐNG

Những Câu Stt Tiếng Anh Chất Đểu

Cùng tham khảo thêm Những Câu Stt Tiếng Anh Chất Đểu nhất.

 1. “There’s more to life than basketball. The most important thing is your family and taking care of each other and loving each other no matter what.” – Stephen Curry
 2. “Today, you have 100% of your life left.” – Tom Landry (Football Quotes)
 3. “Nobody who ever gave his best regretted it.” – George Halas
 4. “Make each day your masterpiece.” – John Wooden
 5. “You can’t put a limit on anything. The more you dream, the farther you get.” – Michael Phelps

Cap Hay Chất Bằng Tiếng Anh

Tiếp theo là Những Stt Cap Hay Chất Bằng Tiếng Anh ý nghĩa.

 1. “You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.” – Mahatma Gandhi
 2. “To deny people their human rights is to challenge their very humanity.” – Nelson Mandela
 3. “Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot survive.” – Dalai Lama
 4. “An individual has not started living until he can rise above the narrow confines of his individualistic concerns to the broader concerns of all humanity.” – Martin Luther King, Jr.
 5. “What is tolerance? It is the consequence of humanity. We are all formed of frailty and error; let us pardon reciprocally each other’s folly – that is the first law of nature.” – Voltaire

🍀 Ngoài Những Caption Tiếng Anh Chất ️🍀 Mời Bạn Xem Thêm TUS HAY NHẤT

Tus Hay Chất Tiếng Anh

Mời các bạn bỏ túi ngay những mẫu Tus Hay Chất Tiếng Anh độc đáo nhất.

 1. “World belongs to humanity, not this leader, that leader or that king or prince or religious leader. World belongs to humanity.” – Dalai Lama
 2. “When freedom does not have a purpose, when it does not wish to know anything about the rule of law engraved in the hearts of men and women, when it does not listen to the voice of conscience, it turns against humanity and society.” – Pope John Paul II
 3. “One way or another, we all have to find what best fosters the flowering of our humanity in this contemporary life, and dedicate ourselves to that.” – Joseph Campbell
 4. “The sole meaning of life is to serve humanity.” – Leo Tolstoy
 5. “When a fellow says it ain’t the money but the principle of the thing, it’s the money.”
 6. Artemus Ward

Cap Tiếng Anh Chất Về Tình Bạn

SCR.VN chia sẻ cho bạn đọc Các dòng Cap Tiếng Anh Chất Về Tình Bạn ý nghĩa.

 1. Remember that the most valuable antiques are dear old friends.
  Hãy nhớ rằng cổ vật có giá trị nhất chính là những người bạn tri kỷ.
 2. Friend are people you can talk without words when you have to.
  Tiếng Việt: Bạn bè là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện, mà không phải dùng đến lời nói.
 3. A sweet friendship refreshes the soul.
  Tiếng Việt: Một tình bạn ngọt ngào luôn làm mới tâm hồn bạn.
 4. Friendship starts with a smile, grows with talking and hang around, ends with a death
  Tiếng Việt: Tình bạn bắt đầu bằng một nụ cười, phát triển bằng cách trò chuyện và chỉ ngừng khi ta lìa xa cõi đời.
 5. A friend is someone who gives you total freedom to be yourself.
  Bạn bè là người mang đến cho bạn sự tự do thể hiện chính mình.
 6. The greatest gift of life is friendship, and I have received it.
  Món quà tuyệt vời nhất của cuộc sống là tình bạn, và tôi đã nhận được nó.
 7. Friends show their love in times of trouble, not in happiness.
  Tình cảm bạn bè thể hiện trong những lúc gặp khó khăn chứ không phải những khi hạnh phúc.
 8. Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.
  Đi cùng một người bạn trong lúc tăm tối còn hơn là đi một mình giữa trời quang mây tạnh.

❤️ Bên Cạnh Những Caption Tiếng Anh Chất ❤️ Đừng Bỏ Lỡ Stt Tâm Trạng Tiếng Anh

Cap Tiếng Anh Chất Về Tình Yêu

Đừng bỏ lỡ những dòng Cap Tiếng Anh Chất Về Tình Yêu ấn tượng.

 1. Place your time and energy on someone who will add sunshine to your life. Life is too short to waste on the wrong one.
 2. Thank you for coming into my life. For letting me feel this love that I have for you. Because not everybody is as lucky as I am… To be loved by you!
 3. True love is when she talks non- stop and you are still interested in listening to her.
 4. I will love you forever. No matter what happens I’ll be there. Distance couldn’t take us apart – it will make us closer. B’Coz true love waits & never surrenders…
 5. I wont deny that I like you. Neither would I admit.

Những Câu Nói Tiếng Anh Chất Về Tình Yêu

Sau đây là Những Câu Nói Tiếng Anh Chất Về Tình Yêu cực hay.

 1. Every day and night, my mind is filled with thoughts of you. As long as the sun continues to shine, you can be sure that my heart will remain yours.
 2. Love does not dominate; it cultivates.
 3. We are most alive when we’re in love.
 4. Never love anybody who treats you like you’re ordinary.
 5. I love you for all that you are, all that you have been and all that you’re yet to be.
 6. I loved you yesterday, I love you still. I always have, and I always will.
 7. I never wanted to be your whole life – just your favorite part.
 8. Give me a kiss and I’ll serenade you among the stars. Give me your love and I will pluck each star to set at your feet.

️⛳ Ngoài Tuyển Tập Những Caption Tiếng Anh Chất ️⛳ Tặng Bạn Cap Tiếng Anh Ngầu

Viết một bình luận