Stt Tiếng Anh Về Cuộc Sống Hay Nhất [129+ Status Tiếng Anh Ngắn]

129+ Stt Tiếng Anh Về Cuộc Sống Hay Nhất. Tham Khảo Những Caption, Câu Nói Tâm Trạng Về Cuộc Sống Ý Nghĩa.

Stt Tiếng Anh Về Cuộc Sống Hay Nhất

Bạn đang tìm cho mình những Stt Tiếng Anh Về Cuộc Sống Hay Nhất nhưng lại đau đầu đi tìm, gom nhặt không đầy đủ mỗi nơi một chút ít?

 • Life is a canvas; paint it with your dreams, laughter, and adventures.
 • Embrace the glorious mess that you are; life is too short to be anything but real.
 • Life is a collection of moments; make them count, cherish the good, and learn from the bad.
 • The art of living is finding joy in the ordinary and beauty in the simple.
 • Life is not about waiting for the storm to pass but about learning to dance in the rain.
 • In the book of life, the best stories often come from the pages you never expected.
 • Life is a journey, not a destination; enjoy the ride and savor every detour.
 • Life is a puzzle, and every piece, even the difficult ones, plays a crucial part in the bigger picture.
 • The purpose of life is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experience. – Eleanor Roosevelt
 • Life is a reflection of your choices; choose kindness, love, and gratitude, and your world will reflect it back to you.

Dịch theo lần lượt:

 • Cuộc sống như một bức tranh; hãy vẽ nó bằng những giấc mơ, tiếng cười và những cuộc phiêu lưu.
 • Hãy ôm trọn cái hỗn loạn lộn nhưng tuyệt vời của bản thân; cuộc sống quá ngắn để không trở nên chân thực.
 • Cuộc sống là một tập hợp của những khoảnh khắc; hãy làm cho chúng trở nên ý nghĩa, trân trọng những điều tốt lành và học từ những điều không tốt.
 • Nghệ thuật sống là tìm niềm vui trong những điều bình thường và vẻ đẹp trong những điều đơn giản.
 • Cuộc sống không phải là đợi chờ cơn bão trôi qua mà là học cách nhảy múa giữa những cơn mưa.
 • Trong cuộc đời, những câu chuyện tốt nhất thường đến từ những trang sách mà bạn không bao giờ mong đợi.
 • Cuộc sống là một hành trình, không phải là một điểm đến; hãy thưởng thức cuộc đi và thưởng thức mỗi điều chệch hướng.
 • Cuộc sống như một bức tranh ghép hình, và mỗi miếng, kể cả những miếng khó khăn, đều đóng vai trò quan trọng trong bức tranh lớn.
 • Mục đích của cuộc sống là sống nó, thưởng thức trải nghiệm đến cùng, tìm kiếm mọi trải nghiệm mới mẻ và phong phú mà không sợ hãi. – Eleanor Roosevelt
 • Cuộc sống là một phản ánh của những quyết định của bạn; hãy chọn lòng tốt, tình yêu và lòng biết ơn, và thế giới của bạn sẽ phản ánh lại điều đó.

Ngoài Tuyển Tập Stt Tiếng Anh Về Cuộc Sống Hay Nhất, Đừng Lỡ 184+ ❤️️ Stt Tiếng Anh Vui Nhộn❤️️

Stt Hay Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh

Đầu tiên SCR.VN xin chia sẻ bộ Stt Hay Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh ấn tượng nhất.

 • I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. ― Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul

Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi tôi cần đến

 • There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein

Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể phép màu là tất cả mọi thứ.

 • It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

 • Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain

Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

 • Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders

Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi mình đang tạo nên những kế hoạch khác.

Stt Tiếng Anh Hay Về Cuộc Sống

Tiếp theo là những Stt Tiếng Anh Hay Về Cuộc Sống bạn không nên bỏ lỡ.

Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso
Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.

Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss
Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời sẽ rất đơn giản.

Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!
Hôm nay bạn là chính mình, đó là một điều không ai có thể chối cãi. Chẳng ai có khả năng biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn đâu.

I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen
Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi điều này xảy ra.

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw
Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.

Xem thêm 🌹 STT Tiếng Anh Buồn Ngắn Hay 🌹 108+ Cap Tus Tâm Trạng

Stt Cuộc Sống Tiếng Anh

Tiếp thêm động lực sống với những Stt Cuộc Sống Tiếng Anh hay nhất.

 • Sometimes people are beautiful.Not in looks.Not in what they say.Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger

Đôi khi con người thật đẹp.Họ đẹp không phải ở hình dáng,Không phải ở lời họ nói,Mà ở chính họ là ai.

 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein

Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.

 • Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes

Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi.

 • Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower

Mọi thứ thay đổi, và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.

 • You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma

Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

Những Câu Nói Tiếng Anh Buồn Về Cuộc Sống

Những Câu Nói Tiếng Anh Buồn Về Cuộc Sống này sẽ truyền thêm những cảm hứng trong cuộc sống cho bạn.

 • When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern

Khi ai đó yêu bạn thì cái cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.

 • But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini

Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.

 • We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde

Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.

 • Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss

Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng

 • This too, shall pass. —Anonymous

Rồi mọi chuyện sẽ qua.

 • Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt

Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

 • The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous

Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.

Đọc thêm 🌹 Stt Tiếng Anh Chất Ngắn 🌹 177+ Tus Caption Tiếng Anh Ngầu

Caption Hay Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh

Đừng bỏ lỡ những Caption Hay Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh này.

 • Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein

Không bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Không bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình.

 • Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. —C.S. Lewis

Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào.

 • You never know what worse luck your bad luck has saved you from — Cormac McCarthy

Bạn sẽ không bao giờ biết được những điều thực sự tồi tệ nào mà được cứu bởi những điều tồi tệ khác của bạn đâu.

 • A man who flies from his fear may find that he has only taken a shortcut to meet it. —Sador, Children of Húrin

Người mà thoát được ra khỏi nỗi sợ của họ sẽ hiểu rằng họ chỉ đi 1 đoạn đường tắt đến gặp nó mà thôi.

 • Life’s too mysterious to take too serious. —Mary Engelbreit

Cuộc sống này quá bí ẩn để coi nó quá nghiêm trọng.

Chia sẻ thêm 🍀 STT Tiếng Anh Buồn Về Tình Yêu 🍀 107+ Câu Ngắn Hay Nhất

Stt Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh

Tiếp theo đây là những Stt Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh ý nghĩa.

 • No one can make you feel inferior without your consent. —Eleanor Roosevelt

Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém hơn nếu không có sự bằng lòng của bạn.

 • The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. —Albert Einstein

Người phụ nữ mà đi theo đám đông sẽ luôn không thể đi xa hơn đám đông, người phụ nữ mà đi một mình thì thường tìm thấy cô ấy ở những nơi mà chưa ai từng đến trước đó.

 • You can’t go around building a better world for people. Only people can build a better world for people. Otherwise it’s just a cage. —Terry Pratchett, Witches Abroad

Bạn không thể xây dựng một thế giới đẹp hơn cho mọi người được. Chỉ có tất cả con người mới có thể xây dựng một thế giới đẹp hơn cho con người thôi. Nếu không thì nó chỉ là một cái lồng sắt.

 • There isn’t a way things should be. There’s just what happens, and what we do. — Terry Pratchett, A Hat Full of Sky

Không có cách nào khiến mọi việc nên như thế. Sẽ chỉ có điều gì đang diễn ra và chúng ta làm gì mà thôi.

 • Be where your feet are — Anonymous

Hãy sống vui với hiện tại.

Status Tiếng Anh Hay Về Cuộc Sống

Có thể bạn sẽ cần đến những Status Tiếng Anh Hay Về Cuộc Sống dưới đây.

 • It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. —Rocky Balboa, Rocky

Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

 • The trick in life is learning how to deal with it. —Helen Mirren

Trò đời chính là việc bạn học được cách xử lý chúng thế nào.

 • If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. —African proverb

Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

 • It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way. —Anonymous

Hoàn toàn OK nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó.

 • I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. —Maya Angelou

Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.

Tus Hay Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh

SCR.VN cập nhật thêm bạn đọc những Tus Hay Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh thú vị.

 • Defeat is simply a signal to press onward. —Helen Keller

Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước

 • Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. —Marie Curie

Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.

 • Those who don’t believe in magic will never find it. —Roald Dahl

Ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

 • There is no elevator to success — you have to take the stairs. —Anonymous

Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang thôi.

 • Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. —Jose Luis Borges

Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

Chia sẻ thêm cho bạn🌱 STT Tiếng Anh Hay 🌱 156+ Câu Status Tiếng Anh Ngắn

Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn

Bỏ túi ngay Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn sau đây.

 • Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things. —George Carlin

Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi.

 • Do what you feel in your heart to be right- for you’ll be criticized anyway. You’ll be damned if you do, and damned if you don’t. —Eleanor Roosevelt.

Hãy làm điều thâm tâm bạn cho là đúng – vì đằng nào bạn cũng bị chỉ trích. Bạn sẽ bị chửi bới nếu bạn làm, và nguyền rủa nếu bạn không làm.

 • Do not set yourself on fire in order to keep others warm. –Anonymous

Đừng đặt mình vào lửa để giữ ấm cho những người khác.

 • Not how long, but how well you have lived is the main thing. — Seneca

Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

 • I love those who can smile in trouble…— Leonardo da Vinci

Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối

Stt Tiếng Anh Tâm Trạng Về Cuộc Sống

Update thêm cho bạn đọc những Stt Tiếng Anh Tâm Trạng Về Cuộc Sống.

 • The heart, like the stomach, wants a varied diet. — Gustave Flaubert

Trái tim giống như chiếc dạ dày muốn 1 chế độ ăn uống đa dạng.

 • The trick in life is learning how to deal with it. — Helen Mirren

Trò đời là bạn phải học được cách đối phó với nó.

 • Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking. — Marcus Aurelius

Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.

 • Life is like playing a violin in public and learning the instrument as one goes on — Samuel Butler

Cuộc sống giống như chơi đàn violin giữa chốn công cộng và học nhạc cụ khi bản nhạc cứ tiếp tục.

 • Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. — William James

Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.

 • Do not take life too seriously. You will never get out of it alive. — Elbert Hubbard

Đừng coi cuộc đời quá nghiêm trọng. Bạn sẽ không bao giờ sống sót thoát khỏi nó đâu.

Những Câu Stt Tiếng Anh Hay Về Cuộc Sống

Cuối cùng là những Những Câu Stt Tiếng Anh Hay Về Cuộc Sống đặc sắc.

 1. “The purpose of our lives is to be happy.” — Dalai Lama
 2. “Life is what happens when you’re busy making other plans.” — John Lennon
 3. “Get busy living or get busy dying.” — Stephen King
 4. “You only live once, but if you do it right, once is enough.” — Mae West
 5. “Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.”– Thomas A. Edison
 6. “If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things.”– Albert Einstein
 7. “Never let the fear of striking out keep you from playing the game.”– Babe Ruth
 8. “Money and success don’t change people; they merely amplify what is already there.” — Will Smith
 9. “Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking.” – Steve Jobs

Bên Cạnh Những Stt Tiếng Anh Về Cuộc Sống, Xem Thêm 🍀 Stt Tiếng Anh Ngắn Hay Về Tình Yêu 🍀

Viết một bình luận