Thơ Tiếng Anh Về Cuộc Sống Hay Nhất Có Lời Dịch [63+ Câu Thơ Ngắn]

Sưu Tầm Thơ Tiếng Anh Về Cuộc Sống Hay Nhất Có Lời Dịch. Tuyển Tập 63+ Câu Thơ, Câu Nói Ý Nghĩa Về Cuộc Sống Của Chúng Ta.

Bài Thơ Tiếng Anh Hay Về Cuộc Sống

SCR.VN tổng hợp những bài thơ tiếng anh hay về cuộc sống của bạn.

Thơ Tiếng Anh Hay Về Cuộc SốngTạm dịch
I’m busy;
but not in the way
most people accept.
I’m busy calming my fear
and finding my courage.
I’m busy listening to my kids.
I’m busy getting in touch
with what is real.
I’m busy growing things and
connecting with the natural world.
I’m busy questioning my answers.
I’m busy being present in my life.
— Brooke Hampton, Barefoot Five
Tôi đang bận;
nhưng không cản trở
hầu hết mọi người đều chấp nhận.
Tôi đang bận xoa dịu nỗi sợ hãi của mình
và tìm thấy sự can đảm của tôi.
Tôi đang bận nghe bọn trẻ của tôi.
Tôi bận liên lạc
với những gì là thực.
Tôi bận phát triển mọi thứ và
kết nối với thế giới tự nhiên.
Tôi đang bận hỏi câu trả lời của mình.
Tôi bận rộn để có mặt trong cuộc sống của tôi.
Brooke Hampton, Barefoot Five
Fear is loud and bossy.
She can be vicious at times.
And the worst of it is that she often mingles truth with fiction.
But you must learn to challenge
the stories she feeds you.
You get to be the boss of your thoughts.
You can learn to question whether or not.
everything she tells you
is truth, whole truth, and nothing but the truth.
Since you have done the work to deepen self-awareness and self-compassion, when she throws all your past failings in your face you won’t crumble gbecause you already know you are imperfect…
AND you are beautiful and resilient
and worthy of building a
thoughtfully crafted life.
Sợ hãi là ồn ào và hách dịch.
Đôi khi cô ấy có thể xấu xa.
Và điều tồi tệ nhất là cô ấy thường xuyên trộn sự thật với hư cấu.
Nhưng bạn phải học cách thử thách những câu chuyện cô ấy cho bạn ăn.
Bạn có thể trở thành ông chủ của những suy nghĩ của bạn. Bạn có thể học cách đặt câu hỏi có hay không. mọi thứ cô ấy nói với bạn là sự thật, toàn bộ sự thật, và không có gì ngoài sự thật.
Vì bạn đã hoàn thành công việc để nâng cao nhận thức về bản thân và lòng từ bi, khi cô ấy ném tất cả những thất bại trong quá khứ của bạn đối mặt với bạn, bạn sẽ không sụp đổ bởi vì bạn đã biết mình không hoàn hảo…
VÀ bạn đẹp và kiên cường và xứng đáng xây dựng một cuộc sống được chế tác chu đáo.

👉Ngoài Thơ Tiếng Anh Về Cuộc Sống, Tặng bạn trọn bộ 😍Thơ Tiếng Anh Về Tình Yêu 😍 Hay

Thơ Tiếng Anh Về Cuộc Sống Hay Nhất

SCR.VN chia sẻ chùm thơ tiếng anh về cuộc sống hay nhất.

Thơ Tiếng Anh Hay Về Cuộc SốngTạm dịch
It’s a long and silent street.
I walk in the dark and trip and fall
and get up and step blindly
on the mute stones and dry leaves
and someone behind me is also walking:
if I stop, he stops;
if I run, he runs. I turn around: no one.
Everything is black, there is no exit,
and I turn and turn corners
that always lead to the street
where no one waits for me, no one follows,
where I follow a man who trips
and gets up and says when he sees me: no one.
Đó là một con phố dài và vắng lặng.
Tôi bước đi trong bóng tối và chuyến đi và ngã
và đứng dậy và bước một cách mù quáng
trên đá câm và lá khô
và ai đó phía sau tôi cũng đang bước đi:
nếu tôi dừng lại, anh ta dừng lại;
nếu tôi chạy, anh ta chạy. Tôi quay lại: không ai cả.
Mọi thứ đều đen kịt, không có lối ra,
và tôi rẽ và rẽ góc
luôn luôn dẫn đến đường phố
nơi không ai đợi tôi, không ai theo sau,
nơi tôi theo dõi một người đàn ông đi du lịch
và đứng dậy và nói khi nhìn thấy tôi: không có ai.
My Love Is Like To Ice
My love is like to ice, and I to fire:
How comes it then that this her cold so great
Is not dissolved through my so hot desire, 
But harder grows the more I her entreat?
Or how comes it that my exceeding heat
Is not allayed by her heart-frozen cold,
But that I burn much more in boiling sweat,
And feel my flames augmented manifold?
What more miraculous thing may be told, 
That fire, which all things melts, should harden ice,
And ice, which is congeal’s with senseless cold,
Should kindle fire by wonderful device?
Such is the power of love in gentle mind,
That it can alter all the course of kind. 
Mãnh lực tình yêu
Tôi hoá lửa trước người yêu băng giá.
Nàng lạnh lùng tôi chẳng hiểu vì sao.
Băng không tan trước cuồng nhiệt khát khao,
Tình khó chớm lẽ đâu tôi cầu khẩn?
Biết làm sao dẫu lòng  yêu nóng bỏng.
Khi tim nàng không hề giảm giá băng.
Tình tôi càng bốc chấy sục sôi hơn.
Sao ngọn lửa cứ bừng bừng quá thể?
Có điều gì lạ lùng hơn như thế.
Lửa nung tan lại làm cứng giá băng.
Khối băng hàn vô cảm tụ chia ngăn.
Mà ngọn lửa cứ bốc lên kỳ dị?
Đó là mãnh lực tình yêu, nhẹ nhàng trong tâm trí.
Nó có thể gây cho dòng sống đổi xoay chiều.
The wind whistles past my ears.
Closing my eyes, I lose all my fears.
The waves crash into the rocks.
Out here there is no time on my clock.
Gió rít qua tai.
Nhắm mắt lại, tôi hết sợ hãi.
Sóng vỗ vào đá.
Ngoài này không có thời gian trên đồng hồ của tôi.

Chia sẻ thêm cho bạn các bài thơ tiếng Anh về cuộc sống hay nhất, cùng đón đọc nhé!

Go, now, and dream (Hãy ngủ đi và đón ước mơ)
Tác giả: Sicilian Air

Go, now, and dream o’er that joy in thy slumber –
Moments so sweet again ne’er shalt thou number.
Of Pain’s bitter draught the flavor ne’er flies,
While Plearsure’s scarce touches the lip ere it dies.
Go, then, and dream, etc.
That moon, which hung o’er your parting, so splendid,
Often will shine again, bright as she then did –
But, never more will the beam she saw burn
In those happy eyes, at your meeting, return,
Go, then, and dream, etc.

Tạm dịch:

Nào, hãy ngủ đi và mơ thấy niềm vui
Đón ngọt ngào vô biên trong khoảnh khắc.
Cho vị đắng của khổ đau tan mất.
Cho bờ môi chạm biết những niềm vui.
Hãy ngủ đi, và mơ ước em ơi!…
Buổi chia tay, bóng trăng treo huyền ảo.
Vẫn sáng trong như đã sáng lâu rồi.
Nhưng không thể còn mơ màng bừng tỏa.
Hạnh phúc đong đầy ánh mắt thuở nào vui.
Hãy ngủ đi, và mơ ước em ơi!…

Không tên

“The falling leaves, drift by my windows.
The Autumn leaves of red and gold.
I see your lips, the Summer kisses,
the sunburned hands I used to hold.
Since you went away, the days grow long.
And soon I hear Old Winter song.
But I miss you most of all, my darling,
when the Autumn leaves start to fall..”

Tạm dịch:

Lá rơi nhè nhẹ bên khung cửa
Thu đến mang sắc đỏ xen vàng
Nụ hôn em đó vào một chiều hạ nắng
Vòng tay rám cháy ngút ngàn luyến lưu
Ngày em đi thời gian vẫn chảy dài
Tiếng mùa đông gợi thật nhiều nhớ nhung
Anh nhớ em nhiều, người yêu ơi có biết
Hồn anh lịm giữa thu vàng rụng rơi.

Đọc thêm chùm 🏵Thơ Tiếng Anh Vui🏵

Tuyển tập các bài thơ tiếng Anh về cuộc sống ý nghĩa nhất dành cho bạn:

Opportunity
Tác giả: Berton Braley

With doubt and dismay you are smitten
You think there’s no chance for you, son?
Why, the best books haven’t been written
The best race hasn’t been run,
The best score hasn’t been made yet,
The best song hasn’t been sung,
The best tune hasn’t been played yet,
Cheer up, for the world is young!
No chance? Why the world is just eager
For things that you ought to create
Its store of true wealth is still meagre
Its needs are incessant and great,
It yearns for more power and beauty
More laughter and love and romance,
More loyalty, labor and duty,
No chance- why there’s nothing but chance!
For the best verse hasn’t been rhymed yet,
The best house hasn’t been planned,
The highest peak hasn’t been climbed yet,
The mightiest rivers aren’t spanned,
Don’t worry and fret, faint hearted,
The chances have just begun,
For the Best jobs haven’t been started,
The Best work hasn’t been done.

Tạm dịch

Với sự nghi ngờ và sự mất tinh thần,
Con nghĩ con không có cơ hội hay sao?
Tại sao, những cuốn sách hay nhất vẫn chưa được viết
Cuộc đua hay nhất vẫn chưa bắt đầu,
Điểm số tốt nhất vẫn chưa được thực hiện,
Bài hát hay nhất chưa được hát,
Giai điệu hay nhất vẫn chưa được chơi,
Vui lên, vì thế giới còn trẻ!
Không có cơ hội? Thời giới chỉ đang háo hức
Cho những thứ mà con nên tạo ra
Lượng của cải thực sự của thế giới vẫn còn đang ít ỏi,
Nhu cầu của thế giới vẫn không ngừng tăng lên và to lớn,
Thế giới vẫn khao khát thêm sức mạnh và vẻ đẹp,
Nhiều tiếng cười, tình yêu và sự lãng mạn hơn,
Nhiều lòng trung thành, sức lao động và nghĩa vụ hơn,
Không có cơ hội – Không có gì ngoài cơ hội ở ngoài kia!
Câu thơ hay nhất vẫn chưa được gieo vần
Ngôi nhà tốt nhất chưa được lên kế hoạch,
Đỉnh núi cao nhất vẫn chưa được leo lên,
Những dòng sông hùng vĩ nhất không được kéo dài,
Đừng lo lắng và băn khoăn, run sợ,
Cơ hội vừa mới bắt đầu,
Đối với những công việc tốt nhất chưa được bắt đầu,
Công việc tốt nhất đã không được thực hiện.

You Will Never See Me Fall
Tác giả: Joyce Alcantara

You may see me struggle,
but you won’t see me fall.
Regardless if I’m weak or not,
I’m going to stand tall.
Everyone says life is easy,
but truly living it is not.
Times get hard,
people struggle
and constantly get put on the spot.
I’m going to wear the biggest smile,
even though I want to cry.
I’m going to fight to live,
even though I’m destined to die.
And even though it’s hard
and I may struggle through it all,
you may see me struggle…
but you will NEVER see me fall.

Tạm dịch:

Bạn có thể thấy tôi khó khăn
Nhưng bạn sẽ không thấy tôi gục ngã.
Dù tôi có yếu đuối hay không,
Tôi vẫn sẽ ngẩng cao đầu.
Mọi người thường nói cuộc sống dễ dàng,
Nhưng thật sự thì không.
Thời lúc khó khăn,
Mọi người xoay xở
Và cố gắng để đạt được vị trí cao hơn.
Tôi sẽ nở nụ cười tươi nhất,
Ngay cả khi tôi muốn khóc.
Tôi sẽ chiến đấu để được sống,
Ngay cả khi số mệnh của tôi đã tận.
Và mặc dù khó khăn
Và tôi sẽ đấu tranh vượt qua tất cả,
Bạn có thể thấy tôi gặp khó khăn….
Nhưng sẽ Không Bao Giờ thấy tôi gục ngã.

Đọc thêm chùm 🏵Thơ Tiếng Anh Hay Về Tình Bạn🏵

Tuyển tập thêm một số bài thơ tiếng Anh về cuộc sống hay nhất.

I hoped (Tôi đã hy vọng)

I hoped that he would love me,
And he has kissed my mouth,
But I am like a stricken bird
That cannot reach the south.
For though I know he loves me,
To-night my heart is sad;
His kiss was not so wonderful
As all the dreams I had.

Tạm dịch:

Ước gì những tình cảm người trao
In trên đôi môi những ngọt ngào
Nhưng em chỉ là đôi cánh nhỏ
Nào dám mơ ngày vượt trời cao
Bây giờ em đã hiểu tình cảm người trao
Trằn trọc bao đêm buốt lạnh nhiều
Hương vị tình người không tuyệt thế
Như niềm mơ ước đã ôm theo.

I Want (Tôi muốn)

If water were kisses, I’d send you the sea
If leaves were hugs, I’d send you a tree
If nite was love ,I’d send you the stars
But I can’t send u my heart cause that where you are.

Tạm dịch:

Nếu nước là những nụ hôn, tôi sẽ gửi cho bạn biển
Nếu lá đã được ôm, tôi sẽ gửi cho bạn một cái cây
Nếu là tình yêu, tôi sẽ gửi cho bạn các ngôi sao
Nhưng tôi không thể gửi trái tim của tôi vì bạn đang ở đâu.

👉 Bên cạnh Thơ Tiếng Anh Về Cuộc Sống Hay, Bật mí bí kíp học tiếng anh qua 🌼3000 Từ Tiếng Anh Bằng Thơ Lục Bát🌼

Những Câu Nói Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh Hay

Top Những Câu Nói Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh Hay nhất.

Những Câu Nói Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh HayTạm dịch
We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar WildeTất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.
Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark TwainBạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.
Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. SeussĐừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.
You’ve gotta dance like there’s nobody watching,Love like you’ll never be hurt,Sing like there’s nobody listening,And live like it’s heaven on earth. ― William W. PurkeyBạn hãy nhảy như không ai nhìn thấy bạn,Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương,Hát như không ai nghe thấy,Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất”
Sometimes people are beautiful.Not in looks.Not in what they say.Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the MessengerĐôi khi con người thật đẹp.Họ đẹp không phải ở hình dáng,Không phải ở lời họ nói,Mà ở chính họ là ai.
It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. —Rocky Balboa, RockyBạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. —Jose Luis BorgesHãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

Tuyển tập các bài ❤️️ Thơ Tiếng Anh Hay Nhất ❤️️ ý nghĩa

Viết một bình luận