Thơ Tiếng Anh Về Cuộc Sống Hay Nhất Có Lời Dịch [63+ Câu Thơ Ngắn]

Thơ Tiếng Anh Về Cuộc Sống Hay Nhất ❤️️ Có Lời Dịch ✅ Tuyển Tập 63+ Câu Thơ, Câu Nói Ý Nghĩa Về Cuộc Sống Của Chúng Ta.

Bài Thơ Tiếng Anh Hay Về Cuộc Sống

SCR.VN tổng hợp những bài thơ tiếng anh hay về cuộc sống của bạn.

Thơ Tiếng Anh Hay Về Cuộc SốngTạm dịch
I’m busy;
but not in the way
most people accept.
I’m busy calming my fear
and finding my courage.
I’m busy listening to my kids.
I’m busy getting in touch
with what is real.
I’m busy growing things and
connecting with the natural world.
I’m busy questioning my answers.
I’m busy being present in my life.
— Brooke Hampton, Barefoot Five
Tôi đang bận;
nhưng không cản trở
hầu hết mọi người đều chấp nhận.
Tôi đang bận xoa dịu nỗi sợ hãi của mình
và tìm thấy sự can đảm của tôi.
Tôi đang bận nghe bọn trẻ của tôi.
Tôi bận liên lạc
với những gì là thực.
Tôi bận phát triển mọi thứ và
kết nối với thế giới tự nhiên.
Tôi đang bận hỏi câu trả lời của mình.
Tôi bận rộn để có mặt trong cuộc sống của tôi.
Brooke Hampton, Barefoot Five
Fear is loud and bossy.
She can be vicious at times.
And the worst of it is that she often mingles truth with fiction.
But you must learn to challenge
the stories she feeds you.
You get to be the boss of your thoughts.
You can learn to question whether or not.
everything she tells you
is truth, whole truth, and nothing but the truth.
Since you have done the work to deepen self-awareness and self-compassion, when she throws all your past failings in your face you won’t crumble gbecause you already know you are imperfect…
AND you are beautiful and resilient
and worthy of building a
thoughtfully crafted life.
Sợ hãi là ồn ào và hách dịch.
Đôi khi cô ấy có thể xấu xa.
Và điều tồi tệ nhất là cô ấy thường xuyên trộn sự thật với hư cấu.
Nhưng bạn phải học cách thử thách những câu chuyện cô ấy cho bạn ăn.
Bạn có thể trở thành ông chủ của những suy nghĩ của bạn. Bạn có thể học cách đặt câu hỏi có hay không. mọi thứ cô ấy nói với bạn là sự thật, toàn bộ sự thật, và không có gì ngoài sự thật.
Vì bạn đã hoàn thành công việc để nâng cao nhận thức về bản thân và lòng từ bi, khi cô ấy ném tất cả những thất bại trong quá khứ của bạn đối mặt với bạn, bạn sẽ không sụp đổ bởi vì bạn đã biết mình không hoàn hảo…
VÀ bạn đẹp và kiên cường và xứng đáng xây dựng một cuộc sống được chế tác chu đáo.

👉Ngoài Thơ Tiếng Anh Về Cuộc Sống, Tặng bạn trọn bộ 😍Thơ Tiếng Anh Về Tình Yêu 😍 Hay

Thơ Tiếng Anh Về Cuộc Sống Hay Nhất

SCR.VN chia sẻ chùm thơ tiếng anh về cuộc sống hay nhất.

Thơ Tiếng Anh Hay Về Cuộc SốngTạm dịch
It’s a long and silent street.
I walk in the dark and trip and fall
and get up and step blindly
on the mute stones and dry leaves
and someone behind me is also walking:
if I stop, he stops;
if I run, he runs. I turn around: no one.
Everything is black, there is no exit,
and I turn and turn corners
that always lead to the street
where no one waits for me, no one follows,
where I follow a man who trips
and gets up and says when he sees me: no one.
Đó là một con phố dài và vắng lặng.
Tôi bước đi trong bóng tối và chuyến đi và ngã
và đứng dậy và bước một cách mù quáng
trên đá câm và lá khô
và ai đó phía sau tôi cũng đang bước đi:
nếu tôi dừng lại, anh ta dừng lại;
nếu tôi chạy, anh ta chạy. Tôi quay lại: không ai cả.
Mọi thứ đều đen kịt, không có lối ra,
và tôi rẽ và rẽ góc
luôn luôn dẫn đến đường phố
nơi không ai đợi tôi, không ai theo sau,
nơi tôi theo dõi một người đàn ông đi du lịch
và đứng dậy và nói khi nhìn thấy tôi: không có ai.
My Love Is Like To Ice
My love is like to ice, and I to fire:
How comes it then that this her cold so great
Is not dissolved through my so hot desire, 
But harder grows the more I her entreat?
Or how comes it that my exceeding heat
Is not allayed by her heart-frozen cold,
But that I burn much more in boiling sweat,
And feel my flames augmented manifold?
What more miraculous thing may be told, 
That fire, which all things melts, should harden ice,
And ice, which is congeal’s with senseless cold,
Should kindle fire by wonderful device?
Such is the power of love in gentle mind,
That it can alter all the course of kind. 
Mãnh lực tình yêu
Tôi hoá lửa trước người yêu băng giá.
Nàng lạnh lùng tôi chẳng hiểu vì sao.
Băng không tan trước cuồng nhiệt khát khao,
Tình khó chớm lẽ đâu tôi cầu khẩn?
Biết làm sao dẫu lòng  yêu nóng bỏng.
Khi tim nàng không hề giảm giá băng.
Tình tôi càng bốc chấy sục sôi hơn.
Sao ngọn lửa cứ bừng bừng quá thể?
Có điều gì lạ lùng hơn như thế.
Lửa nung tan lại làm cứng giá băng.
Khối băng hàn vô cảm tụ chia ngăn.
Mà ngọn lửa cứ bốc lên kỳ dị?
Đó là mãnh lực tình yêu, nhẹ nhàng trong tâm trí.
Nó có thể gây cho dòng sống đổi xoay chiều.
The wind whistles past my ears.
Closing my eyes, I lose all my fears.
The waves crash into the rocks.
Out here there is no time on my clock.
Gió rít qua tai.
Nhắm mắt lại, tôi hết sợ hãi.
Sóng vỗ vào đá.
Ngoài này không có thời gian trên đồng hồ của tôi.

👉 Bên cạnh Thơ Tiếng Anh Về Cuộc Sống Hay, Bật mí bí kíp học tiếng anh qua 🌼3000 Từ Tiếng Anh Bằng Thơ Lục Bát🌼

Những Câu Nói Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh Hay

Top Những Câu Nói Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh Hay nhất.

Những Câu Nói Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh HayTạm dịch
We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar WildeTất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.
Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark TwainBạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.
Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. SeussĐừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.
You’ve gotta dance like there’s nobody watching,Love like you’ll never be hurt,Sing like there’s nobody listening,And live like it’s heaven on earth. ― William W. PurkeyBạn hãy nhảy như không ai nhìn thấy bạn,Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương,Hát như không ai nghe thấy,Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất”
Sometimes people are beautiful.Not in looks.Not in what they say.Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the MessengerĐôi khi con người thật đẹp.Họ đẹp không phải ở hình dáng,Không phải ở lời họ nói,Mà ở chính họ là ai.
It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. —Rocky Balboa, RockyBạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. —Jose Luis BorgesHãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

Viết một bình luận