Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu [146+ Câu Ngắn Gọn]

Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu Ngắn Gọn ❤️ 146+ Câu Hay ✔️ Cảm nhận những hương vị của tình yêu qua câu nói ý nghĩa và sâu sắc.

Stt Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu

Tuyển tập những câu stt tiếng Anh về tình yêu hay và ý nghĩa nhất.

Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu
Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu
 1. All you need is love. But a little chocolate now and then doesn’t hurt – Tất cả những gì bạn cần là tình yêu. Nhưng một chút sô cô la bây giờ và sau đó không hại.
 2. I swear I couldn’t love you more than I do right now. And yet I know I will tomorrow – Tôi thề là tôi không thể yêu em nhiều hơn lúc này. Nhưng tôi biết ngày mai tôi sẽ như vậy.
 3. The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard. But must be felt with the heart – Những điều tốt đẹp nhất trên đời này không thể nhìn thấy. Thậm chí nghe thấy mà phải được cảm nhận bằng trái tim.
 4. To love or have loved, that is enough. Ask nothing further. There is no other pearl to be found in the dark folds of life – Yêu hoặc đã yêu, vậy là đủ. Không hỏi gì thêm. Không có viên ngọc trai nào khác được tìm thấy trong những nếp gấp tối tăm của cuộc sống.
 5. You know you’re in love when you can’t fall asleep. Because reality is finally better than your dreams – Bạn biết rằng bạn đang yêu khi bạn không thể chìm vào giấc ngủ. Bởi vì thực tế cuối cùng cũng tốt hơn những giấc mơ của bạn.

Đắm chìm trong hương vị yêu thương với 💕Thơ Tiếng Anh Về Tình Yêu Hay💕

Stt Tình Yêu Bằng Tiếng Anh

Gửi đến bạn bộ sưu tập stt tình yêu bằng tiếng Anh đặc sắc và ý nghĩa nhất.

As he read, I fell in love the way you fall asleep: slowly, and then all at onceKhi anh ấy đọc, tôi đã yêu cách bạn chìm vào giấc ngủ: từ từ, và rồi tất cả cùng một lúc.
Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courageYêu một người sâu sắc sẽ mang lại cho bạn sức mạnh. Trong khi yêu một người sâu sắc cho bạn dũng khí.
I love how she makes me feel like anything is possible, or like life is worth itTôi yêu cách cô ấy làm cho tôi cảm thấy như bất cứ điều gì có thể, hoặc như cuộc sống là đáng giá.
Love recognizes no barriers. It jumps hurdles, leaps fences, penetrates walls to arrive at its destination full of hopeTình yêu nhận ra không có rào cản. Nó nhảy rào, nhảy rào, xuyên tường để đến đích với đầy hy vọng.
Whatever our souls are made of, his and mine are the sameDù linh hồn của chúng ta được làm bằng chất liệu gì, anh ấy và của tôi đều giống nhau.
You have bewitched me body and soul, and I love, I love, I love youBạn đã mê hoặc tôi cả thể xác và tâm hồn, và tôi yêu, tôi yêu, tôi yêu bạn.

Bày tỏ tâm trạng qua Câu Tiếng Anh Ngắn Hay Về Tình Yêu Buồn

Caption Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu

Top những caption tiếng Anh hay về tình yêu đôi lứa ai cũng nên đọc một lần.

 • I’ve never had a moment’s doubt. I love you. I believe in you completely. You are my dearest one. My reason for life – Tôi chưa bao giờ nghi ngờ một chút nào. Tôi mến bạn. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào bạn. Bạn là người thân yêu nhất của tôi. Lý do của tôi cho cuộc sống.
 • Love is what you’ve been through with somebody – Tình yêu là những gì bạn đã trải qua với ai đó.
 • Love is when you meet someone who tells you something new about yourself – Tình yêu là khi bạn gặp một người nói với bạn những điều mới mẻ về bản thân bạn.
 • The real lover is the man who can thrill you by kissing your forehead or smiling into your eyes or just staring into space – Người yêu thực sự là người đàn ông có thể khiến bạn rung động bằng cách hôn lên trán hoặc cười vào mắt bạn hoặc chỉ nhìn chằm chằm vào không gian.
 • To Love is nothing to be loved is something..To love and be loved is everything – Yêu không có gì để được yêu là một cái gì đó. Yêu và được yêu là tất cả.
 • When I saw you I fell in love. And you smiled because you knew it – Khi tôi nhìn thấy bạn, tôi đã yêu. Và bạn mỉm cười vì bạn biết điều đó.
 • You are my heart, my life, my one and only thought – Em là trái tim anh, là cuộc sống của anh, là suy nghĩ duy nhất của anh.

Stt Tình Yêu Tiếng Anh

Điểm qua những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu sâu sắc và cảm động.

 • Every day and night, my mind is filled with thoughts of you. As long as the sun continues to shine. You can be sure that my heart will remain yours – Mỗi ngày và đêm, tâm trí tôi tràn ngập những suy nghĩ về bạn. Miễn là mặt trời tiếp tục chiếu sáng, bạn có thể chắc chắn rằng trái tim tôi sẽ vẫn còn của bạn.
 • In all the world, there is no heart for me like yours. In all the world, there is no love for you like mine – Trên đời, không có trái tim nào dành cho em như của anh. Trên đời, không có tình yêu nào dành cho em như tình yêu của anh.
 • Love is not only something you feel. It is something you do – Tình yêu không chỉ là thứ bạn cảm thấy mà nó còn là thứ bạn làm.
 • Never love anybody who treats you like you’re ordinary – Đừng bao giờ yêu bất kỳ ai đối xử với bạn như bạn bình thường.
 • Remember, we’re madly in love. So it’s all right to kiss me any time you feel like it – Hãy nhớ rằng, chúng ta yêu nhau điên cuồng. Vì vậy bạn có thể hôn tôi bất cứ lúc nào bạn cảm thấy thích thú.

Siêu cute và dễ thương với 😍Những Câu Thả Thính Bằng Tiếng Anh😍

Câu Nói Tình Yêu Tiếng Anh

Cảm nhận sự quan trọng của tình yêu trong cuộc sống qua những câu nói tiếng Anh hay.

 • I look at you and see the rest of my life in front of my eyes – Tôi nhìn bạn và nhìn thấy phần còn lại của cuộc đời tôi ở trước mắt.
 • I love those hugs where you just don’t want to let go – Tôi yêu những cái ôm mà bạn không muốn buông ra.
 • I love you for all that you are. All that you have been and all that you’re yet to be – Tôi yêu bạn vì tất cả những gì bạn đang có. Tất cả những gì bạn đã có và tất cả những gì bạn chưa hiện hữu.
 • I loved her against reason, against promise. Against peace, against hope, against happiness. Against all discouragement that could be – Tôi yêu cô ấy chống lại lý trí, chống lại lời hứa. Chống lại hòa bình, chống lại hy vọng, chống lại hạnh phúc. Chống lại mọi sự nản lòng có thể có.
 • I would walk through the desert. I would walk down the aisle. I would swim all the oceans just to see you smile – Em sẽ đi qua sa mạc, đi dọc lối đi. Sẽ bơi hết đại dương chỉ để nhìn em cười.
 • If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day. So I never have to live without you – Nếu bạn sống là một trăm, tôi muốn sống thành trăm trừ một ngày. Vì vậy tôi không bao giờ phải sống thiếu bạn.
Những câu nói ý nghĩa tiếng Anh hay về tình yêu
Những câu nói ý nghĩa tiếng Anh hay về tình yêu

Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu Ngắn Gọn

Giới thiệu đến bạn những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu ngắn gọn và nhẹ nhàng nhất.

 1. ’Tis better to have loved and lost than never to have loved at all – Tốt hơn là nên yêu và mất đi còn hơn là không bao giờ yêu.
 2. I am who I am because of you – Tôi là chính tôi vì bạn.
 3. I love you. I knew it the minute I met you – Tôi mến bạn. Tôi biết điều đó ngay khi tôi gặp bạn.
 4. If I know what love is, it is because of you – Nếu em biết tình yêu là gì thì đó là do anh.
 5. If I loved you less, I might be able to talk about it more – Nếu tôi yêu bạn ít hơn, tôi có thể có thể nói về nó nhiều hơn.
 6. In your life my infinite dreams live – Trong cuộc sống của bạn những giấc mơ vô hạn của tôi sống.
 7. Life without love is like a tree without blossoms or fruit – Cuộc sống không có tình yêu giống như cây không có hoa, trái.
 8. The best thing to hold onto in life is each other – Điều tốt nhất để níu kéo cuộc đời là có nhau.
 9. The giving of love is an education in itself – Trao yêu thương tự nó là một giáo dục.
 10. We loved with a love that was more than love – Chúng tôi đã yêu bằng một tình yêu còn hơn cả tình yêu.

Gửi đến các cô nàng Những Câu Thả Thính Trai Bằng Tiếng Anh

Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu Buồn

Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu buồn với tâm trạng cô độc, lạc lõng và đau khổ.

 • Deep as first love, and wild with all regret – Thẳm sâu như mối tình đầu, và điên cuồng! với bao nhiêu nuối tiếc .
 • Don’t try so hard. The best things come when you least expect them to – Đừng vội vã đi qua cuộc đời. Vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất
 • How can you love another if you don’t love yourself? – Làm sao có thể yêu người khác. Nếu bạn không yêu chính mình.
 • Just because someone doesn’t love you the way you want them to. Doesn’t mean they don’t love you with all they have – Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn. Điều đó không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim và cuộc sống của họ
 • Love is to endure for others – Tình yêu là vì người khác mà hy sinh, chịu đựng
 • No man or woman is worth your tears. And the one who is, won’t make you cry – Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn. Người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phải khóc
 • The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them – Bạn cảm thấy nhớ nhất một ai đó là khi bạn ở ngồi bên người đó. Và biết rằng người đó không bao giờ thuộc về bạn.

Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Yêu Đơn Phương Ngắn

Top những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu đơn phương ngắn gọn. Yêu đơn phương như đeo tai nghe, người ngoài không biết gì nhưng bên trong rất ồn ào.

Beauty is not the eyes of the beholder Vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm ở con mắt của kẻ si tình.
Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile anf have patience Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.
I droped a tear in the ocean and when someone finds it I’ll stop loving you Anh đã đánh rơi một giọt nước mắt vào biển khơi, và khi một ai đó tìm thấy nó thì đó là lúc anh ngừng yêu em.
I’d give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm tay em.
In lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love Dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.
To the world you may be one person, but to one person you may be the world Có thể với thế giới, bạn chỉ là một người. Nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới.

Chia sẻ 💔Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu Đơn Phương💔 buồn nhất

Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu Trong Phim

Mời bạn khám phá những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu trong các bộ phim kinh điển của thế giới.

 1. How come we don’t always know when love begins. But we always know when it ends? – Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào. Nhưng chúng ta lại luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc ?
 2. I love you without knowing how, why, or even from where… – Anh yêu em mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu… (Bác sĩ Patch Adams)
 3. The greatest thing you’ll ever learn is just to love and be loved in return – Thứ tuyệt vời nhất mà bạn sẽ được học là học cách yêu và để được yêu (Moulin Rouge – Cối xay gió đỏ)
 4. The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself – Cảm giác mất mát duy nhất mà bạn thật sự cảm nhận được là khi bạn yêu một ai đó hơn cả chính bản thân mình.
 5. The only wrong thing would be to deny what your heart truly feels – Ðiều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận.
 6. You can’t change the one you love. You’re not supposed to – Bạn không thể thay đổi người mà bạn yêu. Bạn không nhất thiết phải làm vậy (Save the last dance – Điệu nhảy cuối cùng)
 7. You will be doing anything for the one you love. Except love them again – Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu. Ngoại trừ việc yêu họ lần nữa.

Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu Xa

Ngọt ngào và lãng mạn với những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu xa.

 • A day may start or end without a message from me. But believe me it wont start or end without me thinking of you. – Một ngày anh có thể không gọi điện và nhắn tin cho em lúc thức dậy và trước khi đi ngủ. Nhưng hãy tin rằng không ngày nào là không mở đầu và kết thúc với ý nghĩ về em.
 • By miles, you are far from me. By thoughts, you are close to me. By hearts, you are in me. – Về mặt khoảng cách, em đang ở xa anh. Về ý nghĩ, em đang rất gần anh. Còn về tình cảm thì trái tim em đã ở trong anh rồi.
 • In this life we can not do great things. We can only do small things with great love. – Trong cuộc đời này nếu không thể thực hiện những điều lớn lao. Thì chúng ta vẫn có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn.
 • Meeting you was fate, becoming your friend was a choice. Falling in love with you beyond my control. – Gặp em là định mệnh, trở thành bạn của nhau là lựa chọn. Còn yêu em là vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tôi.
 • My world becomes heavenly. When I spend those magical moments with you. – Thế giới của anh trở thành thiên đường. Khi anh có những khoảnh khắc kì diệu bên em.
 • You know when you love someone when you want them to be happy. Event if their happiness means that you’re not part of it. – Bạn nhận ra bạn đã yêu một người khi bạn bạn muốn họ hạnh phúc. Dù cho hạnh phúc của họ không phải là người làm cho họ hạnh phúc.

Trọn bộ 💛Stt Tiếng Anh Ngắn Hay Về Tình Yêu💛 đặc sắc nhất

Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu Tan Vỡ

Đau khổ và day dứt khi mối tình không còn với những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu tan vỡ.

 1. I will always care for you. Even if we’re not together. And even if we’re far, far away from each other. Tôi sẽ luôn quan tâm đến bạn. Dù cho ta không ở cùng với nhau. Dù cho chúng ta đang ở xa, thật xa đối phương
 2. If you could read my mind, you would be in tears: Nếu bạn có thể đọc suy nghĩ của tôi, bạn sẽ rơi nước mắt đấy
 3. It hurts when you’re being ignored by the person whose attention is the only thing you want in the world: Thật là đau lòng khi bạn bị làm ngơ bởi một người mà sự chú ý của người đó là điều duy nhất bạn muốn trong thế giới này
 4. It’s easy for you to forget this True love. But I’m not/ Thật là dễ dàng để anh quên đi tình yêu này. Tôi thì không!
 5. Nothing hurts more than being disappointed by the person you thought would never hurt you/ Không gì đau đớn hơn bị thất vọng bởi người mà bạn từng nghĩ sẽ không bao giờ làm bạn tổn thương
 6. When you are in love and you get hurt, it’s like a cut. It will heal but there will always be a scar./ Khi bạn yêu và tổn thương vì tình yêu. Nó sẽ như một vết cắt, nó sẽ lành nhưng sẹo vẫn sẽ ở đó

Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu Đẹp

Cảm nhận sự đáng yêu và lãng mạn trong tình yêu bằng những câu nói tiếng Anh hay bạn nhé.

Every time I follow my heart, it leads me straight to you. You see…my heart just want to be close to yours Mỗi lần anh hành động theo trái tim mình, nó dẫn thẳng tới em. Em thấy đó …, trái tim anh chỉ muốn gần trái tim em thôi.
I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên bạn.
 I used to think that dreams do not come true. But this quickly changed the moment I laid my eyes on you Anh từng nghĩ giấc mơ không bao giờ trở thành sự thật. Nhưng ý nghĩ đó đã thay đổi nhanh chóng kể từ khoảnh khắc anh nhìn thấy em.
If I could change the alphabet, I would put U and I together! Nếu anh có thể thay đổi thứ tự trong bảng chữ cái, anh sẽ đặt chữ I (Anh) cạnh chữ U (Em).
In lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love Dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.
My world becomes heavenly when I spend those magical moments with you Thế giới của anh trở thành thiên đường khi anh có những khoảnh khắc kì diệu bên em.

Lãng mạn và hạnh phúc cùng với bộ 💙STT Yêu Ngắn Gọn Hay💙

Các Câu Nói Tiếng Anh Ngắn Hay Về Tình Yêu

Trọn bộ các câu nói tiếng Anh ngắn hay về tình yêu với thật nhiều cảm xúc và không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người.

 • He looked at her the way all women want to be looked at by a man – Anh ấy nhìn cô ấy theo cách mà tất cả phụ nữ muốn được một người đàn ông nhìn.
 • I love you every step of the way – Tôi yêu bạn mỗi bước của con đường.
 • I loved you from the very first day – Anh đã yêu em ngay từ ngày đầu tiên.
 • I think the perfection of love is that it’s not perfect – Tôi nghĩ rằng sự hoàn hảo của tình yêu là nó không hoàn hảo.
 • I’m much more me when I’m with you – Tôi hơn tôi rất nhiều khi ở bên bạn.
 • Love does not dominate; it cultivates – Tình yêu không thống trị; nó tu luyện.
 • My heart is perfect because you are inside – Trái tim anh đang hạnh phúc vì có em ở trong.
 • We are most alive when we’re in love – Chúng ta sống động nhất khi chúng ta yêu.
 • With the whole world crumbling, we pick this time to fall in love – Khi cả thế giới sụp đổ, chúng ta chọn thời điểm này để yêu.
 • You should be kissed and often, and by someone who knows how – Bạn nên được hôn và thường xuyên, và bởi một người biết cách.
Những câu nói sâu sắc bằng tiếng Anh hay về tình yêu
Những câu nói sâu sắc bằng tiếng Anh hay về tình yêu

Câu Stt Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu

Tặng bạn những câu stt tiếng Anh hay về tình yêu giúp cuộc sống thêm tươi đẹp và ý nghĩa hơn.

 • Forever is a long time, but I wouldn’t mind spending it by your side – Mãi mãi là một khoảng thời gian dài, nhưng anh sẽ không ngại dành nó ở bên em.
 • I just want you to know that you’re very special… and the only reason I’m telling you is that I don’t know if anyone else ever has – Tôi chỉ muốn bạn biết rằng bạn rất đặc biệt … và lý do duy nhất tôi nói với bạn là tôi không biết có ai khác từng có chưa.
 • I want to be in your arms, where you hold me tight and never let go – Em muốn ở trong vòng tay anh, nơi anh ôm chặt lấy em và không bao giờ buông tay.
 • If love was a storybook we’d meet on the very first page – Nếu tình yêu là một cuốn truyện, chúng ta sẽ gặp nhau ở trang đầu tiên.
 • Some love stories aren’t epic novels. Some are short stories. But that doesn’t make them any less filled with love – Một số câu chuyện tình yêu không phải là tiểu thuyết sử thi. Một số là truyện ngắn. Nhưng điều đó không khiến họ bớt đi chút tình yêu nào.
 • Within you I lose myself. Without you I find myself wanting to become lost again – Trong bạn, tôi đánh mất chính mình. Không có bạn, tôi thấy mình muốn trở nên lạc lõng một lần nữa.

“Đổ gục” trước những câu 😊Quotes Tình Yêu Dễ Thương Nhất😊

Những Câu Tus Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu

Cập nhật những câu tus tiếng Anh hay về tình yêu giúp bạn có thêm động lực để cố gắng trong cuộc sống phức tạp này.

 • Do I love you? My god, if your love were a grain of sand, mine would be a universe of beaches – Có phải tôi yêu bạn? Chúa ơi, nếu tình yêu của bạn là một hạt cát, thì tình yêu của tôi sẽ là một vũ trụ của những bãi biển.
 • I loved you yesterday, I love you still. I always have, and I always will – Ngày hôm qua anh yêu em, em vẫn yêu anh. Tôi luôn có, và tôi sẽ luôn như vậy.
 • I never wanted to be your whole life – just your favorite part – Tôi không bao giờ muốn trở thành cả cuộc đời của bạn – chỉ là phần yêu thích của bạn.
 • I saw that you were perfect and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more – Tôi thấy rằng bạn là hoàn hảo và vì vậy tôi yêu bạn. Rồi em thấy anh không hoàn hảo và càng yêu em nhiều hơn.
 • Thinking of you keeps me awake. Dreaming of you keeps me asleep. Being with you keeps me alive – Nghĩ đến anh khiến tôi tỉnh táo. Mơ thấy em khiến anh ngủ quên. Ở bên bạn giúp tôi sống.
 • Whenever you’re having a bad day, remember this: I LOVE YOU – Bất cứ khi nào bạn có một ngày tồi tệ, hãy nhớ điều này: TÔI YÊU BẠN.

Cap Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu Thả Thính

Tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình bằng bộ cap tiếng Anh hay thả thính.

 • Ask me why I’m so happy and I’ll give you a mirror – Nếu bạn hỏi tại sao tôi hạnh phúc thì tôi sẽ đưa cho bạn một chiếc gương.
 • I bet not even all the fireworks in the world can light up my world like you do – Tôi cá rằng tất cả pháo hoa cũng không thể thắp sáng được thế giới của tôi như bạn đã làm
 • I don’t know what my future holds, but I’m hoping you are in it – Tôi không rõ tương lai mình sẽ như thế nào, nhưng tôi hy vọng bạn sẽ là một phần trong đó.
 • I was looking for someone that can improve my life, but then I met you and found my life in you which were already perfect – Tôi đang tìm kiếm ai đó có thể cải thiện cuộc sống của mình, nhưng sau đó tôi gặp bạn và tìm thấy cuộc sống của tôi trong bạn đã quá hoàn hảo rồi.
 • My heart is, and always will be, yours – Trái tim tôi đang, và sẽ luôn thuộc về bạn.
 • The first time I saw you, my heart whispered. That’s the one – Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn, trái tim tôi thì thầm. Là người đó.
 • You are so beautiful that you give the sun a reason to shine – Bạn thật đẹp tới nỗi đó là lý do để mặt trời chiếu sáng.
 • Your cute smile is all I need to battle all struggles in my life – Nụ cười dễ thương của bạn là tất cả những gì tôi cần để chiến đấu với mọi cuộc thử thách trong cuộc đời.

Top 1001 💚STT Tình Yêu Chân Thành💚 nhẹ nhàng và tình cảm

Những Câu Caption Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu

Scr.vn chia sẻ những câu caption tiếng Anh hay về tình yêu để bạn tham khảo.

 1. I can’t wait… To spend the rest of my life with you – Tôi không thể chờ đợi … Để dành phần đời còn lại của tôi với bạn.
 2. I want to be with you until the sun falls from the sky – Anh muốn ở bên em cho đến khi mặt trời từ trên trời rơi xuống.
 3. I want you. All of you. Your flaws. Your mistakes. Your imperfections. I want you, and only you – Tôi muốn bạn. Tất cả các bạn. Những sai sót của bạn. Những sai lầm của bạn. Sự không hoàn hảo của bạn. Tôi muốn bạn, và chỉ bạn.
 4. If you were a movie, I’d watch you over and over again. I could watch you every day of my life and never get bored – Nếu bạn là một bộ phim, tôi sẽ xem bạn nhiều lần. Tôi có thể ngắm nhìn bạn mỗi ngày trong đời và không bao giờ cảm thấy buồn chán.
 5. My mind thinks of you the second I fall asleep. And as soon as I wake up each morning – Tâm trí tôi nghĩ về bạn ngay khi tôi chìm vào giấc ngủ. Và ngay khi tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng.
 6. You have NO idea how fast my heart races when I see you – Bạn KHÔNG biết tim tôi đập nhanh như thế nào khi nhìn thấy bạn.

Rất nhiều cảm xúc và tâm tư được gói trọn qua những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu. Bạn chia sẻ bài viết để mọi người cùng đón đọc và sử dụng nhé.

Viết một bình luận