Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Bản Thân [124+ Câu Ấn Tượng]

Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Bản Thân ❤️ Ấn Tượng ✔️ Tổng hợp 124+ status ý nghĩa và sâu sắc nhất nói về giá trị của bản thân mỗi người.

Những Câu Nói Hay Về Bản Thân Bằng Tiếng Anh

Điểm qua những câu nói về bản thân bằng tiếng Anh đặc sắc và thú vị nhất.

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân
Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân
 1. Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind – Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng.
 2. Believe that life is worth living and your belief will help create the fact – Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.
 3. But better to get hurt by the truth than comforted with a lie – Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.
 4. It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere – Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.
 5. Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem -Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu vấn đề.
 6. The doorstep to the temple of wisdom is a knowledge of our own ignorance – Bậc thềm tiến vào thánh đường của trí tuệ là biết sự ngu dốt của chính mình.

Đọc và ngẫm 🔰Stt Hối Hận Về Bản Thân Hay🔰 ý nghĩa nhất

Câu Nói Hay Về Bản Thân Bằng Tiếng Anh

Top những câu nói hay về bản thân bằng tiếng Anh sâu sắc bạn đọc không thể bỏ lỡ.

 • A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy? Có một câu hỏi đôi khi khiến tôi thấy mơ hồ: Tôi điên hay người khác điên?
 • Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else: Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác.
 • Always dream and shoot higher than you know you can do. Don’t bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself: Luôn luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của bản thân. Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy cố để tốt hơn chính mình.
 • Luck is a dividend of sweat. The more you sweat, the luckier you get: May mắn là sự tích lũy của những giọt mồ hôi. Bạn đổ mồ hôi càng nhiều, bạn càng có nhiều may mắn.
 • Never say anything about yourself you do not want to come true: Đừng bao giờ nói về mình những điều mình không muốn trở thành hiện thực.

Khám phá thêm 👍Stt Tương Lai Hay Nhất👍 để bạn tìm ra hướng đi đúng

Cap Hay Về Bản Thân Bằng Tiếng Anh

Tuyển tập những câu nói tiếng Anh hay về bản thân để bạn thêm tự tin vào chính mình, không phải sống phụ thuộc, sao chép bất kỳ ai.

 • As human beings, our greatness lies not so much in being able to remake the world – that is the myth of the atomic age – as in being able to remake ourselves: Là con người, sự vĩ đại của chúng ta không nằm nhiều ở việc cải tạo thế giới – đó là thần thoại của thời đại nguyên tử – mà nằm ở khả năng ta cải tạo chính mình.
 • I am who I am. I like what I like. I love what I love. I do what I want. Get off my back and deal with it. It’s my life, not yours: Tôi là chính bản thân tôi. Tôi thích điều tôi thích. Tôi yêu điều tôi yêu. Tôi làm điều mình muốn làm. Tránh ra và chấp nhận đi. Đây là cuộc đời tôi, không phải của ai khác.
 • Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results: Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.
 • It does not do to dwell on dreams and forget to live: Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.
 • Learn to… be what you are, and learn to resign with a good grace all that you are not: Học… học để là chính mình, và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là mình.

Tiếp thêm động lực cho bạn qua 📌STT Cố Gắng Trong Cuộc Sống📌

Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Bản Thân Ngắn

Khẳng định giá trị của chính mình qua những câu nói tiếng Anh hay về bản thân ngắn gọn nhất.

 • Believe you can and you’re halfway there Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.
 • Defeat is simply a signal to press onward Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước
 • How can you love another if you don’t love yourself ?Làm sao có thể yêu người khác. Nếu bạn không yêu chính mình.
 • I love those who can smile in trouble Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối
 • Life is short, smile while you still have teeth Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn còn răng.
 • The busy have no time for tears Người bận rộn không còn thời gian để khóc
 • This too, shall pass Rồi mọi chuyện sẽ qua.
 • Those who don’t believe in magic will never find it Ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Bản Thân Mình

Trọn bộ những câu nói tiếng Anh hay về bản thân mình độc đáo nhất. Ai sinh ra cũng mang một sứ mệnh và vai trò riêng không thể thay thế.

 1. Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience (Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm)
 2. Do what you feel in your heart to be right- for you’ll be criticized anyway. You’ll be damned if you do, and damned if you don’t. (Hãy làm điều thâm tâm bạn cho là đúng – vì đằng nào bạn cũng bị chỉ trích. Bạn sẽ bị chửi bới nếu bạn làm, và nguyền rủa nếu bạn không làm)
 3. Don’t stop when you are tired, stop when you’re done. (Đừng dừng lại khi bạn thấm mệt, hãy chỉ dừng lại khi bạn đã hoàn thành mục tiêu)
 4. Life is a story. Make yours the best seller. (Cuộc đời là một câu chuyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất)
 5. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. (Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp)
 6. Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults. (Hãy yêu bản thân vô điều kiện, như là bạn yêu những người thân thiết với mình bất chấp khuyết điểm của họ).
Những câu nói tiếng Anh hay và sâu sắc về bản thân
Những câu nói tiếng Anh hay và sâu sắc về bản thân

Các Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Bản Thân

Scr.vn mời bạn tham khảo những câu nói tiếng Anh hay về bản thân để bạn thêm vững tin và cố gắng trên con đường phía trước.

 • Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life – Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.
 • I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it – Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.
 • I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure – Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ năm hoặc sáu để thấy chắc chắn.
 • The greatest happiness of life it the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves: Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương – yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.
 • When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile – Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có hàng ngàn lý do để cười.

Đừng bỏ lỡ những câu nói 📍Stt Nỗ Lực Hay Nhất📍

Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Yêu Bản Thân

Cập nhật những câu nói tiếng Anh hay về yêu bản thân. Chỉ khi đó, bạn mới có thể yêu người khác và làm chủ được chính mình.

I wanted to change the world. But I have found that the only thing one can be sure of changing is oneself Tôi muốn thay đổi thế giới. Nhưng tôi phát hiện ra điều duy nhất bạn có thể chắc chắn làm thay đổi là chính bản thân mình.
I’m going to stand outside. So If anyone asks, I am outstanding Tôi sẽ đứng ở ngoài thôi và nếu có ai hỏi thì tôi nói là tôi nổi bật đấy.
Life has two rules 1) Never quit. 2) Always remember Rule #1 Cuộc sống có 2 quy tắc 1) đừng bao giờ từ bỏ. 2) Xem lại quy tắc
Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với chúng ta và 90% còn lại là cách mà chúng ta phản ứng với nó.
No one can make you feel inferior without your consent Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.
Not how long, but how well you have lived is the main thing Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

Những Câu Nói Tiếng Anh Về Bản Thân Hay Nhất

Thể hiện suy nghĩ và sự tự tin của chính mình qua những câu nói tiếng Anh về bản thân hay nhất.

 • Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less
 • Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.
 • To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment
 • Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất.
 • Very little is needed to make a happy life. It is all within yourself, in your way of thinking
 • Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé. Luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.
 • We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars
 • Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.
 • Your future depends on many things, but mostly on you
 • Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn.

Top 1001 🍀STT Hay Về Con Đường Phía Trước🍀 dành cho mọi người

Những Câu Nói Hay Về Bản Thân Trong Tiếng Anh

Giới thiệu đến bạn những câu nói hay về bản thân trong tiếng Anh để mỗi người hiểu được cuộc đời mình có ý nghĩa gì.

1. Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers

(Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn. Thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn)

2. There is no value in life except what you choose to place upon it. And no happiness in any place except what you bring to it yourself

(Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó. Và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình)

3. There is one thing we can do better than anyone else: we can be ourselves

(Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai khác. Chúng ta có thể là chính mình)

4. When everything goes to hell, the people who stand by you without flinching – they are your family

(Khi mọi thứ sụp đổ, những người còn lại luôn bên bạn không suy tính. Đó chính là gia đình bạn)

5. When one door closes, another opens. But we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us

(Khi một cánh cửa đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta thường nhìn rất lâu và rất tiếc nuối khi cánh cửa đóng kín mà chúng ta không thấy cái nào đã mở ra cho chúng ta)

Chia sẻ thêm đến bạn những câu ✨Stt Phấn Đấu Hay Nhất

Stt Hay Về Bản Thân Bằng Tiếng Anh

Mời bạn tham khảo những câu nói hay về bản thân bằng tiếng Anh giúp bạn tìm được tình yêu, giá trị sống sâu sắc nhất.

When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable Khi ai đó yêu bạn thì cái cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.
You can get help from teachers, but you are going to have to learn a lot by yourself, sitting alone in a roomBạn có thể học được từ thầy giáo, nhưng bạn sẽ phải tự học rất nhiều với bản thân, ngồi đơn độc trong một căn phòng.
You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.
Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.

Status Tiếng Anh Hay Về Bản Thân

Khám phá câu status tiếng Anh hay về bản thân chúng ta. Chỉ khi bạn tôn trọng mình thì mới có thể làm những việc mà mình không dám làm.

 • Be yourself, don’t take anything from anyone, and never let them take you alive. Hãy là chính mình. Đừng lấy bất cứ thứ gì của bất kỳ ai và đừng bao giờ để họ bắt sống bạn
 • Faithless To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. Không có lòng tin. Được là chính mình trong một thế giới không ngừng cố gắng làm cho bạn một thứ khác là thành tựu lớn nhất.
 • Follow your inner moonlight; don’t hide the madness. Theo ánh trăng bên trong của bạn; đừng che giấu sự điên rồ.
 • God has given you one face, and you make yourself another. Thượng đế đã ban cho bạn một khuôn mặt, và bạn tạo cho mình một khuôn mặt khác.
 • You are you. Now, isn’t that pleasant? Bạn là bạn. Bây giờ, điều đó có dễ chịu không?
 • You cannot change what you are, only what you do. Bạn không thể thay đổi những gì bạn là, chỉ những gì bạn làm.
 • You may not control all the events that happen to you. But you can decide not to be reduced by them. Bạn có thể không kiểm soát được tất cả các sự kiện xảy ra với mình. Nhưng bạn có thể quyết định không để chúng bị giảm bớt

Ngoài những câu nói tiếng Anh hay về bản thân, Scr.vn giới thiệu thêm ✔️Những Câu Nói Ý Nghĩa✔️

Tus Tiếng Anh Hay Về Bản Thân

Top những câu nói tiếng Anh hay về bản thân tiếp thêm động lực để bạn cố gắng vươn lên và trở thành con người có ích cho xã hội.

 1. About all you can do in life is be who you are. Some people will love you for you. Most will love you for what you can do for them. And some won’t like you at all: Về tất cả những gì bạn có thể làm trong cuộc sống là con người của bạn. Một số người sẽ yêu bạn vì bạn. Hầu hết sẽ yêu bạn vì những gì bạn có thể làm cho họ. Và một số sẽ không thích bạn
 2. Always be a first rate version of yourself. And not a second rate version of someone else: Luôn là phiên bản xếp hạng đầu tiên của chính bạn. Chứ không phải phiên bản xếp hạng thứ hai của người khác
 3. Find out who you are and do it on purpose Tìm hiểu bạn là ai và làm điều đó có chủ đích
 4. Hateful to me as the gates of Hades is that man who hides one thing in his heart and speaks another: Ghét tôi như cánh cổng của Hades là người đàn ông giấu một điều trong lòng và nói một điều khác
 5. I don’t care what you think about me. I don’t think about you at all: Tôi không quan tâm bạn nghĩ gì về tôi. Tôi không nghĩ gì về bạn cả
 6. I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet: Tôi sẽ không để bất cứ ai bước qua tâm trí tôi bằng đôi chân bẩn thỉu của họ.
 7. There is nothing more awful, insulting, and depressing than banality: Không có gì khủng khiếp, xúc phạm và đáng buồn hơn sự tầm thường.
Những câu nói tiếng Anh hay và ý nghĩa về bản thân
Những câu nói tiếng Anh hay và ý nghĩa về bản thân

Caption Hay Về Bản Thân Trong Tiếng Anh

Gửi tặng bạn câu caption hay về bản thân trong tiếng Anh. Hãy luôn giữ vững sự tự tin vào khả năng của mình bạn nhé.

 • An unfulfilled vocation drains the color from a man’s entire existence. Một thiên chức không được hoàn thành sẽ làm mất đi màu sắc khỏi toàn bộ sự tồn tại của con người.
 • I find the best way to love someone is not to change them, but instead, help them reveal the greatest version of themselves. Tôi thấy cách tốt nhất để yêu ai đó không phải là thay đổi họ mà thay vào đó, hãy giúp họ bộc lộ phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình.
 • If you cannot be a poet, be the poem Nếu bạn không thể là nhà thơ, hãy là bài thơ
 • If you want to be yourself, sometimes you can’t compare the economic benefit with art Nếu bạn muốn là chính mình, đôi khi bạn không thể so sánh lợi ích kinh tế với nghệ thuật
 • Our time is limited, so don’t waste it living someone else’s life Thời gian của chúng ta là có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác
 • They can’t scare me, if I scare them first Họ không thể làm tôi sợ, nếu tôi làm họ sợ trước.
 • To be one, to be united is a great thing. But to respect the right to be different is maybe even greater Để trở thành một, đoàn kết là một điều tuyệt vời. Nhưng tôn trọng quyền được khác biệt có khi còn lớn hơn
 • Where’s your will to be weird? Đâu là ý chí của bạn?

Qua những câu nói tiếng Anh hay về bản thân, Scr.vn mong rằng bạn đã có thêm lòng tin vào chính mình. Hãy luôn lạc quan và cố gắng nỗ lực để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính bạn nhé.

Viết một bình luận