Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Sống [87+ Câu Hay]

Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Sống ❤️️ 87+ Câu Hay ✅ Mang Đậm Triết Lý Nhân Sinh Về Cuộc Sống Xã Hội Để Mọi Người Cùng Đọc Và Suy Ngẫm

Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Sống Hay Nhất

SCR.VN giới thiệu đến bạn đọc Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Sống ý nghĩa

Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Sống Hay Nhất, mỗi một câu lại ẩn chứa một triết lý sống cao đẹp của con người Việt Nam muôn thuở.

 • Xuân kia xin chớ bỏ qua,
  Hoa kia có lửa, người ta có thì.
  Chơi xuân kẻo nữa xuân đi,
  Cái già sồng sộc nó thì theo sau.
 • Trăng mờ còn tỏ hơn sao,
  Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi
 • Trăm năm ai chớ bỏ ai,
  Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim
 • Sướng gì hơn sướng làm lành,
  Như bao nhiêu của để dành bấy nhiêu
 • Ru con con ngủ à ơi,
  Trông cho con lớn nên người khôn ngoan.
  Làm trai gánh vác giang san,
  Mẹ cha trông xuống, thế gian trông vào.
  Ru con con ngủ đi nào,
  Cù lao dưỡng dục biết bao cho cùng.
  Làm trai quyết chí anh hùng,
  Ra tay đánh dẹp, vẫy vùng nước non.
 • Quân tử ứ hự đã đau,
  Tiểu nhân vác đá đánh đầu như không
 • Ở đây gần bạn gần thầy,
  Có công mài sắt có ngày nên kim
 • Nơi nào chí quyết một nơi,
  Làm người nay đổi mai dời sao nên
 • No cơm ấm cật, dậm dật khắp nơi,
  Quần áo tả tơi mọi nơi chẳng dật
 • Những người phinh phính mặt mo,
  Chân đi chữ bát thì cho chẳng thèm
 • Người ngoan lên núi hái chè,
  Hái dăm ba la xuống khe ta ngồi.
  Chim khôn chết mệt về mồi,
  Người khôn chết mệt về lời nhỏ to.
  Chim khôn tránh lưới tránh dò,
  Cá khôn tránh lưới, lững lờ mắc đăng

Gợi Ý 🌞Ca Dao Yêu Thương Tình Nghĩa 🌻Ý Nghĩa

Ca Dao Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Sống Việt Nam

Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Sống Việt Nam quý báu cho thế hệ sau, những lời răn dạy về cách sống, về nhân sinh, nhân đức ở đời.

 1. Ai ơi cứ ở cho lành,
  Tu nhân tích đức để dành về sau.
 2. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
  Người trong một nước phải thương nhau cùng
 3. . Bầu ơi thương lấy bí cùng
  Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
 4. . Của phi nghĩa có giàu đâu
  Ở cho ngay thật, giàu sang mới bền
 5. Ở hiền gặp lành
  Ác giả ác báo.
 6. Lấy hận thù diệt hận thù
  Hận thù không mất nghìn thu vẫn còn
 7. Dốt kia thì phải cậy thầy,
  Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên.
 8. Ở đời tham của thì thua
  Của ăn thì hết, mà cái phỗng thờ vua hãy còn.
 9. Người trồng cây hạnh, người chơi,
  Ta trồng cây đức, để đời về sau.
 10. Đất tốt trồng cây rườm rà
  Những người thanh lịch nói ra dịu dàng.
 11. Khuyên ai ăn ở cho lành,
  Kiếp này chưa gặp, để dành kiếp sau.
 12. Tiếc nồi cơm trắng để ôi
  Tiếc con người lịch mà soi gương mờ.
 13. Khi giàu thì chẳng đỡ ai
  Đến khi hoạn nạn chẳng ai đỡ mình.
 14. Dẫu xây chín bậc phù đồ,
  Không bằng làm phúc, cứu cho một người.
 15. Đừng ham sao tỏ bỏ trăng,
  Một năm sao tỏ không bằng trăng lên.

Tìm Hiểu 🌞Ca Dao Việt Nam🌻Trọn Bộ 1001 Câu Đầy Đủ

Những Câu Ca Dao Về Kinh Nghiệm Sống Bất Hủ

Tổng hợp Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Sống Bất Hủ nổi tiếng từ bao đời nay

 • Ngựa mạnh chẳng quản đường dài,
  Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng.
 • Nghĩa nhân như chén nước đầy,
  Bưng đi mà đổ, hốt rày được sao.
 • Muốn sang thì bắc cầu Kiều,
  Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.
 • Muốn may thì phải có kim,
  Muốn hay thì ắt phải tìm người xưa
 • Mười năm rèn luyện sách đèn,
  Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.
 • Một cây làm chẳng nên non,
  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
 • Mày đẹp cho mẹ mày lo,
  Đêm đêm lắm kẻ rình mò ước ao.
  Xấu xí như chị em tao,
  Đêm nằm ngỏ cửa, gió vào mát thay

👉Xem tiếp những câu ca dao tục ngữ về kinh nghiệm sống ý nghĩa sau

 • Lo là thét mắng mới nên,
  Một lời siết cạnh bằng nghìn roi song.
  Roi song đánh đoạn thì thôi,
  Một lời siết cạnh muôn đời chẳng quên
 • Lạy trời chớ điếc chớ đui,
  Để đôi con mắt xem người thế gian
 • Làm ơn ắt sẽ nên ơn,
  Trời nào phụ kẻ có nhơn bao giờ
 • Làm người phải biết tiện tằn,
  Đồ ăn thức mặc có ngần thì thôi.
  Những người đói rách rạc rời,
  Bởi phụ của Trời làm chẳng nên ăn
 • Làm người mà được khôn ngoan,
  Cũng nhờ học tập, mọi đàng mọi hay.
  Nghề gì ta có trong tay,
  Cố công rèn luyện, có ngày thành công!
 • Kiềng ba chân vững như bàn thạch,
  Bỏ chuyện người tọc mạch ngoài tai.
  Sông sâu thì có sào dài,
  Ai cầm bị gậy ăn mày nên thân.
 • Khuyên đừng trai gái hoang tàng,
  Khuyên đừng chè rượu nữa mang tiếng cười.
  Cũng đừng cờ bạc đua chơi,
  Sao cho sự nghiệp ra người trượng phu.
  Làm sao nên tiếng danh nho,
  Thần trung hiếu tử để cho khen cùng

Bật Mí 🌞Tục Ngữ Việt Nam 🌻Trọn Bộ 1001 Câu

Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Dân Gian

Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Sống Trong Dân Gian được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

 • Thẳng như ruột ngựa
 • Đi một ngày đàng học một sang khôn
 • Mình làm mình chịu
 • Gieo gió gặt bão
 • Sau cơn mưa trời lại sáng
 • Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
 • Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại
 • Họ hàng xa không bằng láng giềng gần
 • Chim khôn tiếc lông, người khôn tiếc lời
 • Áo cà sa không làm nên thầy tu
 • Chim khôn thử tiếng, người khôn thử lời
 • Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ
 • Buôn cá bạn, bán có phường
 • Biết được việc trời, muôn đời không khổ
 • Dói ăn vụng, túng làm liều
 • đi hỏi già về hỏi trẻ
 • Trâu đồng nào ăn cỏ đồng ấy
 • Trâu cày không ai mừng cả, trâu ngã lắm kẻ nắm dao
 • Tất đất tất vàng
 • Lên thác xuống ghềnh
 • Lên rừng xuống bể
 • Thầy bói xem voi
 • Cưỡi ngựa xem hoa
 • Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
 • Bút sa gà chết
 • Lấy oán báo ân
 • Ăn cây táo, rào cây sung
 • Sống chết mặc bay
 • Lòng lan dạ sói
 • Lang tâm cẩu phế
 • Một người đau con tàu bỏ cỏ
 • Ăn đơm nói đặt
 • Sống chết mặc bay
 • Ruột để ngoài da
 • Ăn không nói có

Tham Khảo 🌞Thành Ngữ Tục Ngữ Nói Về Cái Đẹp🌻Hay

Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Cuộc Sống

Tổng hợp Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Sống, Cuộc Sống xã hội mang nhiều giá trị nhân văn sâu sắc

 • Lòng lan dạ thú
  • Qua câu tục ngữ có ý muốn nói đến những con người có tâm địa độc ác, những kẻ xấu xa muốn làm cho người khác trở nên khó khăn hơn. Những người như thế sẽ không được mọi người coi trọng.
 • Im lặng là vàng
  • Câu tục ngữ chi ra tầm quan trọng về suy nghĩ của con người, câu tục ngữ sử dụng hình ảnh vàng, một vật có giá trị để so sánh với sự im lặng. trong những cuộc cải vả, nói chuyện chúng ta cần nên có một lúc nào đó dừng lại để suy nghĩ về những gì mình nói, sắp nói và đã nói.
 • Máu chảy ruột mềm, thương người như thể thương thân.
  • Câu thành ngữ trên thể hiện mối quan hệ mật thiết của con người với nhau trong cuộc sống. những người thân trong gia đình phải biết yêu thương nhau
  • Câu thành ngữ nói về những người thân thương, những mối quan hệ thân thiết được sánh như ruột, như máu chính vì thế mà chúng ta phải biết yêu thương nhau giống như yêu thương các bộ phận cơ thể chúng ta.
 • Qua cầu rút ván
  • Câu tục ngữ muốn nói đến những con người vô ơn, bội nghĩa với những người đã giúp đỡ ta. Câu tục ngữ phê phán những con người vô ơn, phê phán những con người như thể là sai trái, không đúng so với đạo đức của con người trong xã hội.
 • Người ta là hoa đất
  • Câu tục ngữ so sánh con người với những vẻ đẹp tinh túy, với những giá trị đẹp đẽ của cuộc sống. chúng ta cần trân trọng và nâng niu những giá trị đẹp đẽ, tinh hoa nhất của con người.

Chia Sẻ 🌞Ca Dao Ngắn🌻Ý Nghĩa Nhất

Viết một bình luận