Đố Vui Toán Học Hay: 104+ Câu Đố Toán Học Có Đáp Án

Đố Vui Toán Học Hay Nhất ❤️ 104+ Câu Đố Toán Học Có Đáp Án ✅ Cho Bé Lớp 1, 3, 4, 5, Tiểu học…. Làm Tăng Khả Năng Tính Toán, Tính Nhẩm Cho Các Em

Những Câu Đố Vui Toán Học Lớp 3

Bạn cần Những Câu Đố Vui Toán Học Lớp 3 cho bé, hãy xem bài viết này

câu đố vui toán học
câu đố vui toán học
CÂU ĐỐĐÁP ÁN
Bài 1: Hai thùng có 58 lít dầu, nếu thêm vào thùng thứ nhất 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu.  Nếu thêm vào thùng thứ nhất 5 lít thì tổng số dầu có trong 2 thùng là: 58 + 5 = 63 (l) Coi số dầu trong thùng thứ nhất lúc sau là 1 phần thì số dầu thùng thứ hai là 2 phần Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần) Số dầu thùng thứ hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (l) Số dầu ở thùng thứ nhất là: 58 – 42 = 16 (l)
Bài 2: An mua 3 bút chì và 5 quyển vở hết 21 nghìn, Hồng mua 5 quyển vở và 5 bút chì hết 25 nghìn đồng. Tính số tiền một bút chì, một quyển vở?Hướng dẫn – 2 bút chì hết số tiền là: 25 – 21 = 4 (nghìn) 1 bút chì có giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn) 1 cái bút có giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)
Bài 3. Một quầy tập hóa có 9 thùng cốc. Sau khi bán đi 450 cái cốc thì quầy đó còn lại 6 thùng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó có bao nhiêu cái cốc?Hướng dẫn Số thùng cốc đã bán đi là: 9 – 6 = 3 thùng 1 thùng có số cốc là: 450 : 3 = 150 (cái) Trước khi bán thùng có số cốc là: 150 x 9 = 1350 (cái)
Bài 4. Để chuẩn bị cho một hội nghị người ta đó kê 9 hàng ghế đủ chỗ cho 81 người ngồi. Trên thực tế có đến 108 người đến dự họp. Hỏi phải kê thêm mấy hàng ghế nữa mới đủ chỗ?Hướng dẫn Mỗi hàng ghế có số chỗ là: 81 : 9 = 9 (chỗ) Số hang ghế phải kê them là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Tổng hợp ❤️️ Những Câu Hỏi Ngu, Đố Ngu Hại Não Nhất ❤️️ có đáp án

Câu Đố Vui Toán Học Cho Bé

Tổng hợp những câu đố vui toán học cho bé để nâng cao trí tuệ

CÂU ĐỐĐÁP ÁN
Bài 1. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cà hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu?Hướng dẫn Ngày thứ hai bán được số gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg) Cả hai ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg)
Bài 2. Một chiếc cầu dài 100m gồm có 5 nhịp. Trong đó 4 nhịp dài bằng nhau còn nhịp chính giữa thì dài hơn mỗi nhịp kia 10m. Tính nhịp chính giữa?Hướng dẫn 4 nhịp còn lại mỗi nhịp dài số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (m) Nhịp chính giữa dài là: 18 + 10 = 28 (m)
Bài 3. 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như thế có khối lượng xi măng là bao nhiêu kilôgam?Hướng dẫn Đổi: 350kg = 350000g Mỗi bao xi măng có khối lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g) 5 bao xi măng như thế chứa kl xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg
Bài 4. Một vườn cây ăn quả có 5 hàng cây hồng xiêm, mỗi hàng 12 cây và có 9 hàng cây táo, mỗi hàng 18 cây. Hỏi vườn cây ăn quả đó có tất cả bao nhiêu cây?Hướng dẫn: Số cây hồng xiêm trong vườn là: 5 x 12 = 60 cây Số cây táo là: 9 x 18 = 162 cây Vườn cây ăn quả có tất cả số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Câu Đố Vui Toán Học Lớp 1

Tuyển tập Câu Đố Vui Toán Học Lớp 1 dành cho các e lớp 1

THỨ TỰCÂU ĐỐĐÁP ÁN
1Có 360 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau. Số sách ở mỗi ngăn có là bao nhiêu quyển?Hướng dẫn: Số ngăn sách có là: 2 x 3 = 6 ngăn Số sách ở mỗi ngăn là: 360 : 6 = 60 quyển
2Trong sân có 16 con ngan, số vịt nhiều gấp đôi số ngan và ít hơn số gà là 6 con. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu con gà, vịt, ngan?Hướng dẫn: Số vịt trên sân là: 16 x 2 = 32 (con) Số gà trên sân là: 32 + 6 = 38 (con) Tổng số ngan, gà, vịt trên sân là: 16 + 32 + 38 = 86 con
3Trong một cuộc thi làm hoa, bạn Hồng làm được 25 bông hoa. Như vậy Hồng làm ít hơn Mai 5 bông và chỉ bằng một nửa số hoa của Tỳ. Hỏi ba bạn làm được bao nhiêu bông hoa tất cả?Hướng dẫn: Bạn Mai làm được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông Bạn Tỳ làm được số hoa là: 25 x 2 = 50 bông Cả ba bạn làm được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông
4Cứ hai bạn đấu với nhau thì được một ván cờ. Hỏi có bốn bạn đấu với nhau thì được mấy ván cờ (mỗi bạn đều đấu với một bạn khác)?Hướng dẫn: Số ván cờ là; 4 x 3 : 2 = 6 (ván)
5Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng mẹ đã bán được1/5 số cam và quýt, còn lại số cam và số quýt mẹ để chiều bán nốt. Hỏi buổi sáng mẹ đã bán được tổng số bao nhiêu quả cam và quýt?Tổng số cam và quýt mẹ mang ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả Tổng số cam và quýt mẹ đã bán buổi sáng là: 100 : 5 = 20 quả

Bạn đang buồn chán, hãy xem 99 Câu Đố Khó Nhất

những câu đố khó

Câu Đố Vui Toán Học Lớp 2

Các bậc cha mẹ không thể bỏ qua bộ Câu Đố Vui Toán Học Lớp 2 này

THỨ TỰCÂU ĐỐĐÁP ÁN
1Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cả hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu?Ngày thứ hai bán được số gạo là: 2358 x 3 = 7074 kg Cả hai ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg
2Có 45 câu hỏi trong cuộc thi khoa học.Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm,trả lời sai bị trừ 2 điểm. Tất cả các câu hỏi đều được trả lời.Hỏi nếu Henry trả lời được 150 điểm thì bạn ấy đã trả lời đúng mấy câu hỏi?Hướng dẫn: Sử dụng phương pháp giả thiết tạm: Giả sử Henry trả lời đúng cả 45 câu hỏi. Lúc đó tổng điểm của bạn Henry là: 4 x 45 = 180 (điểm) Tổng điểm được tăng lên là: 180 – 150 = 30 (điểm) Sở dĩ số điểm tăng lên là vì ta đã cho Henry trả lời đúng hết 45 câu. 1 câu đúng hơn 1 câu sai số điểm là: 4 + 2 = 6 (điểm) Số câu Henry trả lời sai là: 30 : 6 = 5 (câu) Số câu Henry trả lời đúng là: 45 – 5 = 40 (câu) Đáp án –  40 câu.  
3Một hình chữ nhật có diện tích là 180 cm, nếu tăng chiều dài 2 cm thi chu vi tăng 28 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.Chiều rộng hình chữ nhật là: 28 : 2 – 2 = 12 (cm) Chiều dài hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm) Chu vi hình chữ nhật ban đầu là: (12 + 15) x 2 = 54 (cm)
4Ba rổ có số cam bằng nhau. Nếu bán 60 quả ở rổ thứ nhất, bán 45 quả ở rổ thứ 2 và 75 quả ở rổ thứ 3 thì số cam còn lại nhiều hơn số cam đã bán là 30 quả. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả?Hướng dẫn: Tổng số cam đã bán là: 60 + 45 + 75 = 180 quả Số cam còn lại là: 180 + 30 = 210 quả Tổng số cam trong 3 rổ ban đầu là: 180 + 210 = 390 quả Mỗi rổ cảm ban đầu có số quả là: 390 : 3 = 130 quả Đáp án –  130 quả

Các Câu Đố Vui Toán Học Lớp 5

Sử dụng Các Câu Đố Vui Toán Học Lớp 5 này cho con bạn nhé

THỨ TỰCÂU ĐỐĐÁP ÁN
1Có 5 thùng kẹo, mỗi thùng có 6 hộp kẹo, mỗi hộp có 32 viên kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên kẹo?Hướng dẫn: Mỗi thùng kẹo có số viên kẹo là: 32 x 6 = 192 (viên) Tất cả có số viên kẹo là: 192 x 5 = 960 (viên)
2Có 8 bạn nhỏ đi mua bi, mỗi bạn mua 3 bi xanh và 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn mua tất cả bao nhiêu viên bi?Hướng dẫn: Mỗi bạn mua số bi là: 3 + 4 = 7 viên 8 bạn mua tất cả số bi là: 8 x 7 = 56 viên
3Có 5 thùng kẹo như nhau chứa tổng cộng 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo có 6 gói. Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo?Hướng dẫn: Mỗi thùng chứa số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên Mỗi gói kẹo chứa số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên
4Hai ngăn sách có tổng cộng 84 quyển. Nếu lấy 4 quyển sách của ngăn thứ nhất chuyển sang ngăn thứ hai thì số quyển sách của hai ngăn bằng nhau. Hỏi thực sự mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?Hướng dẫn: Ngăn thứ nhất hơn ngăn thứ hai số sách là: 4 x 2 = 8 quyển Số sách ngăn thứ nhất là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển Số sách ngăn thứ hai là: 46 – 8 = 38 quyển

Trọn bộ Những Câu Đố Vui Trí Tuệ Nhất sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích

câu đố vui trí tuệ

Những Câu Đố Vui Toán Học Lớp 6 Có Đáp Án

Bộ Những Câu Đố Vui Toán Học Lớp 6 Có Đáp Án cho giáo viên

THỨ TỰCÂU ĐỐĐÁP ÁN
1Có một đơn vị bộ đội, khi tập hợp nếu xếp mỗi hàng 64 người thì xếp được 10 hàng. Hỏi muốn xếp thành 8 hàng thì mỗi hàng có bao nhiêu người?Tổng số người của đơn vị là: 64 x 10 = 640 người Nếu xếp thành 8 hàng thì mỗi hàng có số người là: 640 : 8 = 80 người
2Có một số bi chia thành 8 túi, mỗi túi được 14 viên bi. Hỏi muốn chia số bi đó thành mỗi túi 4 bi thì chia được bao nhiêu túi?Hướng dẫn: Tổng số bi là: 8 x 14 = 72 viên Số túi mỗi túi có 4 viên chia được là: 72 : 4 = 18 viên
3Một đoàn du khách có 26 người đón tắc xi, mỗi xe tắc xi chở được 4 người (kể cả lái xe). Hỏi đoàn du khách phải đón tất cả bao nhiêu chiếc tắc xi?Hướng dẫn: Không tính lái xe thì mỗi xe chở được số người là: 4 – 1 = 3 người 26 người ngồi được: 26 : 3 = 8 xe dư 2 người 2 người cũng cần 1 xe. Vậy số xe tắc xi phải đón là: 8 + 1 = 9 xe
4Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng 32 kg. Nếu thùng đựng một nửa số dầu hỏa đó thì nặng 17kg. Hỏi khi thùng không đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam?Hướng dẫn: 1 nửa số dầu nặng số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg) Khi không đựng dầu thùng nặng số kg là: 32 – 15 x 2 = 2 (kg)
5Có 234kg đường chia đều vào 6 túi. 8 túi như vậy có số đường là bao nhiêu?Hướng dẫn: Mỗi túi chứa số klg đường là: 234 : 6 = 39 (kg) 8 túi như vậy chứa số đường là: 39 x 8 = 312 (kg)

Đố Vui Toán Học Bằng Hình Ảnh

Xem thử khả năng tính toán của bé bằng những câu Đố Vui Toán Học Bằng Hình Ảnh

CÂU ĐỐ

Câu đố 1. Tìm con số còn thiếu trong hình dưới đây.

câu đố toán học bằng hình ảnh

A. 7

B. 9

C. 22

D. 15

Câu đố 2. Áp dụng trí thông minh của bạn để trả lời câu đố trong thời gian nhanh nhất.

câu đố toán học hình ảnh

A. 16

B. 13

C. 97

D. 56

Bạn không phải kiếm trò chơi cho con nữa vì đã có Câu Đố Trẻ Em Hay Nhất

câu đố trẻ em hay

Câu đố 3. Sử dụng tư duy logic để hoàn thành câu đố dưới đây.

câu đố toán học bằng hình

A. 9

B. 6

C. 3

D. 1

Câu đố 4. Tìm quy luật và điền con số chính xác vào dấu hỏi chấm.

câu đố toán học bằng ảnh
câu đố toán học bằng ảnh

A. 3

B. 5

C. 9

D. 1

ĐÁP ÁN

1.  7. Bắt đầu với các số ở hàng trên cùng và theo các đường thẳng đi qua tâm của sơ đồ, trừ số giữa từ số trên cùng để đưa ra giá trị tương ứng ở hàng dưới cùng.

2.  13. Trong mỗi vòng tròn, bắt đầu từ phân đoạn trên cùng bên trái, số lượng tăng lên, khi bạn di chuyển theo chiều kim đồng hồ, bằng 2 cho vòng tròn bên trái, 3 cho phía trên bên phải, 4 cho phía dưới bên phải và 5 cho phía dưới bên trái.

3.  3. Trong mỗi nhóm gồm 3 số, số thấp hơn bằng trung bình của hai số trên cùng.

4. Trả lời 1 (361). Đọc mỗi hàng dưới dạng một số có 3 chữ số, các hàng theo chuỗi số bình phương, từ 17 đến 19.

Chia sẻ Những Câu Hỏi Hại Não Hay cho bạn bè để thách đố họ nào

câu hỏi hại não

Đố Vui Toán Học Lớp 4

Bạn muốn biết con học tốt toán không hãy thử dùng bộ Đố Vui Toán Học Lớp 4

CÂU ĐỐĐÁP ÁN
Bài 1: Có 3 bao đường, bao thứ nhất nặng 42,6kg, bao thứ hai nặng hơn bao thứ nhất 14,5kg, bao thứ ba bằng 3/5 bao thứ hai. Hỏi ba bao nặng bao nhiêu kilogam?  133,96 kg
Bài 2: Một cửa hàng bán khúc vải dài 25,6m cho ba người. Người thứ nhất mua 3,5m vải, người thứ hai mua nhiều hơn người thứ nhất 1,8m vải. Hỏi người thứ ba mua bao nhiêu mét vải?  16,8 mét vải.
Bài 3: Có ba tổ công nhân tham gia đắp đường. Số mét đường của tổ một và tổ hai đắp được là 23,4m, số mét đường của tổ hai và tổ ba đắp được là 20,5m, cả ba tổ đắp được 36,2m. Hỏi mỗi tổ đắp được bao nhiêu mét đường?  15,7m – 7,7m – 12,8m
Bài 4: Một cửa hàng có 32,8 tạ gạo, ngày thứ nhất cửa hàng bán được ¾ số gạo, ngày thứ hai cửa hàng bán được ¾ số gạo còn lại. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo chưa bán?  205 kg.

Đố Vui Toán Học Có Đáp Án

Với 1001 câu Đố Vui Toán Học Có Đáp Án sẽ giúp con bạn phát triển tư duy

CÂU ĐỐĐÁP ÁN
Bài 1: Ở một xí nghiệp may, trung bình cứ may 12 bộ quần áo thì phải dùng 45m vải. Hỏi xí nghiệp muốn may 38 bộ quần áo thì phải dùng đến bao nhiêu mét vải?  142,5m.
Bài 2: Một cửa hàng có ba thùng dầu, thùng thứ nhất đựng 9,7 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 3,5 lít. Cửa hàng đã bán 16,3 lít dầu và còn lại 22,2 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba đựng bao nhiêu lít dầu?  15,6 lít dầu.
Bài 3: Có ba sợi dây, sợi dây thứ nhất dài 12,6m, sợi dây thứ hai dài bằng 3/5 sợi dây thứ nhất, sợi dây thứ ba dài gấp 1,5 lần sợi dây thứ hai. Hỏi trung bình mỗi sợi dây dài bao nhiêu mét?  10,5 m.
Bài 4: Một người trung bình mỗi phút hít thở 15 lần, mỗi lần hít thở 0,55 lít không khí, biết 1 lít không khí nặng 1,3g. Hãy tính khối lượng không khí 6 người hít thở trong 1 giờ?  3861 (gam)

Đoàn tụ cùng cả nhà và chơi giải những Câu Đố Tết Hay Nhất nào

câu đố tết hay

Những Câu Đố Vui Toán Học Hại Não

Lưu lại Những Câu Đố Vui Toán Học Hại Não này để kiểm tra IQ con bạn nhé

CÂU ĐỐĐÁP ÁN
Bài 1: Hai khúc vải dài tổng cộng 74,9m, biết rằng nếu khúc vải thứ nhất bớt đi 4,5m thì sẽ dài bằng 1/3 tấm vải thứ hai. Hỏi mỗi khúc vải dài bao nhiêu mét?  Tấm thứ nhất: 22,1 m – tấm thứ hai: 52,8 m.
Bài 2: Một kho lương thực nhập vào kho ba đợt gạo được 12,52 tấn. Đợt thứ nhất nhập số gạo bằng ¾ đợt thứ hai, đợt thứ ba nhập số gạo nhiều hơn tổng số gạo hai đợt đầu là 1,32 tấn. Hỏi mỗi đợt nhập bao nhiêu tấn gạo?  Đợt 1: 2,4 tấn – Đợt 2: 3,2 tấn – Đợt 3: 6,92 tấn.
Bài 3: Bao gạo thứ nhất nặng gấp 3 lần bao gạo thứ hai, biết rằng nếu thêm vào bao gạo thứ nhất 6,4 kg thì bao gạo thứ nhất nặng hơn bao gạo thứ hai 18,8 kg. Hỏi mỗi bao gạo nặng bao nhiêu kg?  Bao thứ nhất: 18,6 kg – Bao thứ hai: 6,2 kg.
Bài 4: Hai xe chở hàng hóa, chở tổng cộng 948,6 kg. Nếu chuyển ½ số hàng hóa ở xe thứ nhất sang xe thứ hai thì xe thứ hai chở gấp 3 lần xe thứ nhất. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu kg hàng hóa?  474,3 kg và 474,3 kg.

Câu Đố Vui Toán Học Hay Nhất

Dành tặng các bé bộ Câu Đố Vui Toán Học Logic hay nhất

CÂU ĐỐĐÁP ÁN
Bài 1: Một công trường xây dựng cần chuyển về 35,7 tấn sắt. Lần đầu chở được 2/7 số sắt đó về bằng xe tải, mỗi xe tải chở được 1,7 tấn sắt, lần thứ hai chở hết số sắt còn lại với số xe tải bằng ½ số xe lúc đầu. Hỏi mỗi xe lúc sau chở được bao nhiêu tấn sắt?  8,5 tấn.
Bài 2: Một cửa hàng có một số đường. Ngày thứ nhất cửa hàng bán 9,5 tạ đường, số còn lại cửa hàng chia đều thành 18 bao. Ngày thứ hai cửa hàng bán ra 12 bao, và cửa hàng hàng còn lại 3,12 tạ đường. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu tạ đường?  18,86 tạ
Bài 3: Khi thực hiện phép cộng hai số thập phân, bạn An đã viết nhầm dấu phẩy của một số hạng sang bên phải một chữ số, do đó dẫn đến kết quả sai là 692,22. Em tìm xem bạn An đã cộng hai số nào?  Biết tổng đúng là 100,56?  65,74 và 34,82
Bài 4: Khi thực hiện phép trừ một số tự nhiên cho một số thập phân mà phần thập phân có một chữ số, bạn Bình đã chép thiếu dấu phẩy nên đã tiến hành trừ hai số tự nhiên và tìm được kết quả là 164. Em hãy viết phép trừ ban đầu, biết hiệu đúng của phép trừ là 328,7.  347 – 183,

Bạn sẽ cần Những Câu Đố Mẹo Hay Nhất này để kiểm tra IQ của bé đấy

Trên đây là trọn bộ những câu đố vui toán học mới nhất mà Scr.vn sưu tầm cho bạn.

Viết một bình luận