Ca Dao Tục Ngữ Về Xã Hội Hay Nhất [173+ Câu Nói Về Con Người Xã Hội]

173+ Về Ca Dao Tục Ngữ Về Xã Hội, Câu Ca Dao Về Con Người Xã Hội Phong Kiến, Tệ Nạn Xã Hội, Hiện Đại Đủ Loại Để Bạn Sử Dụng. 

Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Xã Hội

SCR.VN chia sẽ bạn những câu ca dao tục ngữ về xã hội ý nghĩa nhất dưới đây:

Ai ơi gương vỡ khó hàn,
Chỉ đứt khó nối, người ngoan khó tìm.

Bạn bè là nghĩa tương tri,
Sao cho sau trước một bề mới nên.

Bạn nghèo thuở trước chớ quên,
Vợ cùng kham khổ, chẳng nên phụ tình.

Bộ Binh, Bộ Hộ, Bộ Hình,
Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi.
Bộ chi? Bộ xấu, bộ tồi,
Đã ăn hối lộ, còn đòi vú non?

Bổn phận ở với láng giềng,
Là nơi kề cận ấm êm cửa nhà.
Ăn ở sao cho được thuận hòa,
Đừng tranh hơn thiệt, rầy rà chẳng nên.
Đôi bên là kẻ thân quen,
Trong cơn tắt lửa tối đèn có nhau!

Cây cao thì gió càng lay,
Càng cao danh vọng, càng dày gian nan.

Chim quyên xuống đất cũng quyên,
Anh hùng lỡ vận cũng nguyên anh hùng.

Cơm ăn chẳng hết thì treo,
Việc làm chẳng hết thì kêu láng giềng.

Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.

⚡️ Chia sẽ bạn 1001 Câu 😍 CA DAO VỀ CON NGƯỜI 😍 Hay Nhất

Ca Dao Về Con Người Hay
Ca Dao Về Con Người Hay

Ca Dao Nói Về Con Người Xã Hội

Tuyển tập những câu Ca Dao Nói Về Con Người Xã Hội nổi tiếng dưới đây:

Con vua thì lại làm vua,
Con sãi ở chùa thì quét lá đa.
Bao giờ dân nổi can qua,
Con vua thất thế lại ra quét chùa.

Con vua thì ở đất vua,
Ra đi một bước phải mua đất làng,
Đò dọc phải sợ đò ngang,
Ngụ cư phải sợ dân làng chánh tri.

Cồng cộc bắt cá dưới ao,
Cha mẹ mày giàu đám giỗ đầu heo.
Cồng cộc bắt cá dưới sông,
Mấy đời cháu ngoại giỗ ông bao giờ.

Dẫu là lọng cả ngựa cao,
Cũng nên bước xuống mà chào bạn xưa.

Đừng nài lương giáo khác dòng,
Vốn đều con cháu Lạc Hồng khi xưa.

Giúp nhau khi đói mới hay,
Nói chi bù cặp những ngày ấm no.

Nhiều quan thêm khổ thằng dân,
Nhiều giàu thì lại chết trân thằng nghèo.

Sáo đói thì sáo ăn đa,
Phượng hoàng lúc đói cứt gà cũng ăn.

Trống reo thì mõ cũng reo,
Sông khô biển cạn, chiếc thuyền chèo lơ ngơ.
Bạn thương không, nói thiệt ta chờ,
Để chi xuống bút uổng tờ giấy niêm.

Sông sâu còn có kẻ dò,
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.

⚡️ Tặng bạn 1001 Câu ❣️ CA DAO TỤC NGỮ VỀ QUÊ HƯƠNG ❣️ Hay Nhất

Ca Dao Tục Ngữ Về Quê Hương Đất Nước
Ca Dao Tục Ngữ Về Quê Hương Đất Nước

Ca Dao Tục Ngữ Về Xã Hội Nổi Tiếng

Đón đọc thêm những câu Ca Dao Tục Ngữ Về Xã Hội Nổi Tiếng dưới đây:

 • Xa mỏi chân, gần mỏi miệng.
 • Cáo chết ba năm còn quay đầu về núi.
 • Nòi nào giống ấy.
 • Giấy rách giữ lề.
 • Cây có cội, nước có nguồn.
 • Cha già con cọc.
 • Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh.
 • Giỏ nhà ai, quai nhà ấy.
 • Khôn từ trong trứng khôn ra.
 • Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
 • Máu chảy ruột mềm.
 • Khác máu tanh lòng.
 • Một người làm quan cả họ được nhờ.
 • Chim có tổ, người có tông.
 • Chú như cha, già như mẹ *
 • Sảy cha còn chú, sảy mẹ ấp vú dì
 • Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng.
 • Cháu bà nội, tội bà ngoại.
 • Nó lú có chú nó khôn.

Đón đọc thêm ➡️ CA DAO TỤC NGỮ VỀ ANH EM

Các Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Xã Hội Phong Kiến

Tham khảo ngay Các Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Xã Hội Phong Kiến dưới đây:

 1. Đắng cay cũng thể ruột rà,
  Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng.
 2. Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò,
  Chín tháng lò dò chạy đi.
 3. Trẻ lên ba cả nhà học nói.
 4. Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng.
 5. Chị em dâu như bầu nước lã.
 6. Áo năng may năng mới, người năng nói năng thân.
 7. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.
 8. Lời chào cao hơn mâm cỗ.
 9. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
 10. Thua thầy một vạn không bằng thua bạn một ly.
 11. Tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ nằm co một mình.
 12. Bán anh em xa mua láng giềng gần.
 13. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
 14. Cha mẹ sinh con trời sinh tính
 15. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.
 16. Dễ người dễ ta.
 17. Sẩy đàn tan nghé.
 18. Con sâu bỏ rầu nồi canh.
 19. Cả vốn lớn lãi.
 20. Bán hàng nói thách, làm khách trả rẻ.
 21. Quen mặt đắt hàng.
 22. Tiền trao cháo múc.
 23. Chớ bán gà ngày gió, chớ bán chó ngày mưa.
 24. Nhà gần chợ để nợ cho con.
 25. Tiền không chân xa gần đi khắp.
 26. Đồng tiền liền khúc ruột.
 27. Của thiên trả địa.
 28. Của thế gian đãi người thiên hạ.
 29. Của một đồng, công một nén.
 30. Có tiền mua tiên cũng được.
 31. Người làm nên của, của không làm nên người.
 32. Tức nước vỡ bờ.
 33. Con giun xéo lắm cũng quằn.
 34. Được làm vua, thua làm giặc.
 35. Phép vua thua lệ làng.
 36. Đất có lề, quê có thói.
 37. Lá lành đùm lá rách.
 38. Uống nước nhớ nguồn.
 39. Trời sinh voi, trời sinh cỏ.
 40. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời.

⚡️ Tặng bạn 1001 Câu 😍 CÂU CA DAO TỤC NGỮ VỀ CHA 😍 Hay Nhất

Ca Dao Tục Ngữ Về Xã Hội Phong Kiến

SCR.VN chia sẽ những câu ca dao tục ngữ về xã hội phong kiến sưu tầm dưới đây:

 1. Người sống đống vàng.
 2. Thế gian chuộng của, chuộng công
  Nào ai có chuộng người không bao giờ.
 3. Nhiều tiền thì thắm, ít tiền thì phai.
 4. Tiền bạc đi trước mực thước đi sau.
 5. Nén bạc đâm toạc tờ giấy.
 6. Của bụt mất một đền mười.
 7. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau là đồng tiền dại.
 8. Mạnh về gạo bạo về tiền.
 9. Của bền tại người.
 10. Nhất tội, nhì nợ.
 11. Công nợ trả dần, cháo nóng húp quanh.
 12. Làm nghề gì ăn nghề ấy.
 13. Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay.
 14. Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ.
 15. Bầu dục chẳng đến bàn thứ tám, cám nhỏ chẳng đến miệng lợn sề.
 16. Thằng mõ có bỏ đám nào.
 17. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.
 18. Làm hàng săng, chết bó chiếu.
 19. Dò sông, dò bể, dò nguồn
  Biết sao được bụng lái buôn mà dò.
 20. Đi buôn nói ngay bằng đi cày nói dối.
 21. Bà chúa đứt tay bằng ăn mày sổ ruột.
 22. Muốn nói oan làm quan mà nói.
 23. Quan thấy kiện như kiến thấy mỡ.
 24. Lễ vào quan như than vào lò.
 25. Quan thời xa, bản nha thời gần.
 26. Tuần hà là cha kẻ cướp.
 27. Hay làm thì đói, hay nói thì no.
 28. Cốc mò cò xơi.
 29. Cá lớn nuốt cá bé.
 30. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.

⚡️ Tặng bạn 1001 Câu 😍 CA DAO VỀ MẸ 😍 Hay Nhất

Ca Dao Về Mẹ Hay
Ca Dao Về Mẹ Hay

Ca Dao Tục Ngữ Hay Về Xã Hội

Những câu ca dao tục ngữ hay về xã hội

Hỡi cô cắt cỏ đồng mầu!
Chăn trâu cho khéo làm giầu cho cha.

Giàu thì chia bảy chia ba,
Phận em là gái được là bao nhiêu!

Mẹ cha công đức sinh thành,
Ra trường thầy dạy học hành cho hay.

Quốc kêu réo rắt trên ngàn,
Gà rừng táo tác gọi con trên đồi.
Lạnh lùng thay láng giềng ôi,
Láng giềng lạnh ít, sao tôi lạnh nhiều.

Phượng hoàng ở chốn cheo leo,
Sa cơ lỡ vận phải theo đàn gà.
Bao giờ gió thuận mưa hòa,
Thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng.

Muốn sang thì bắc cầu Kiều,
Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.

Mười năm rèn luyện sách đèn,
Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.

Nghèo giữa chợ chẳng ai han hỏi,
Giàu đầu non nhiều kẻ viếng thăm.

Người trên ở chẳng chính ngôi,
Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào.

Nhà có láng giềng nhà,
Đồng có láng giềng đồng.

⚡️ Tặng bạn các Câu 😍 CA DAO TỤC NGỮ VỀ MẸ CHỒNG NÀNG DÂU 😍 Hay Nhất

Ca Dao Tục Ngữ Về Mẹ Chồng Nàng Dâu
Ca Dao Tục Ngữ Về Mẹ Chồng Nàng Dâu

Ca Dao Tục Ngữ Về Tệ Nạn Xã Hội

SCR.VN chia sẽ bạn các câu ca dao tục ngữ về tệ nạn xã hội hay

Bần cùng sinh đạo tặc.

Thượng bất chính, hạ tắc loạn.

Con ơi con nín đi con,
Cha con vui thú nước non quê người.
Đôi nơi kẻ khóc người cười.
Chẳng qua thân mẹ như đời bờn lơn.

Sông bao nhiêu nước cho vừa,
Trai bao nhiêu vợ vẫn chưa vừa lòng.

Ma túy, “cơm trắng” hại anh,
Tan nhà nát cửa, bần cùng khổ thân.

Bạn bè với ả phù dung,
Thân tàn ma dại, mặt xanh, nanh vàng.

Thôi thôi tôi biết anh rồi,
Anh hút thuốc phiện cái môi đen sì.

Anh ơi anh ở lại nhà,
Thôi đừng cờ bạc nữa mà hư thân.

Tham chi những của phù vân
Lỡ ra công nợ, nhiều phần xấu xa.
Thương ai cho bằng thương chồng,
Bởi thương cờ bạc, mà lòng chẳng thương.

⚡️ Tặng bạn trọn bộ 😍 NHỮNG CÂU CA DAO VỀ TÌNH MẪU TỬ 😍 Hay Nhất

Những Câu Ca Dao Về Tình Mẫu Tử Hay
Những Câu Ca Dao Về Tình Mẫu Tử Hay

Ca Dao Tục Ngữ Về Tệ Nạn Xã Hội Hay Nhất

Hãy cùng đón đọc thêm tuyển tập các câu Ca Dao Tục Ngữ Về Tệ Nạn Xã Hội Hay Nhất:

Sư đi chùa mốc sân rêu,
Mõ khuya ai gõ, chuông chiều ai khua?
Vinh hoa là cái trò đùa,
Đã tu không trót, lại mua trò cười.

Lệ làng thiếu thốn bao nhiêu,
Đẵn cây tre cộc, cắm nêu sân chùa.
Em là con gái Phủ từ,
Lộn chồng trả của theo sư chùa Viềng.

Đói ăn thịt chó nấu giềng,
Bán rao mảnh đất lấy tiền nộp cheo.
Dù còn thiếu tốn bao nhiêu,
Xin làng đừng có cắm nêu ruộng chùa.

Ba mươi súc miệng ăn chay,
Sáng ngày mùng một dựng cây trúc dài.
Lâm râm khấn vái Phật, trời,
Biết đâu có nắng mà phơi quần hồng.
Ai ơi! Hãy hoãn lấy chồng,
Để cho trai gái dốc lòng đi tu.

Chùa này chẳng có bụt ru?
Mà đem chuông khánh treo chùa Hồ Sen.
Thấy cô yếm đỏ răng đen,
Nam mô di Phật! Nhưng quên mất chùa.

Ai mua tiên cảnh thì mua,
Thanh la não bạt thầy chùa bán cho.
Hộ pháp thì một quan ba,
Long thần chín rưỡi, thích ca ba tiền.
Còn hai mụ thiện hai bên,
Ai mua bán nốt, lấy tiền nộp cheo.
Tiểu tôi, tiểu kính, tiểu hiền.
Bao nhiêu chùa chiền tiểu đốt tiểu đi.
Thịt chó tiểu đánh tì tì,
Bao nhiêu chỗ tội, tiểu thì cắm chông.

Nam mô xứ Bắc xứ Đông,
Con gái chưa chồng thì lấy tiểu tôi.
Cái dùi sơn son,
Cái mõ sơn son,
Ông sư bà vãi có con rõ ràng.

⚡️ Chia sẽ bạn 1001 Câu 😍 CA DAO TÌNH CẢM VỀ GIA ĐÌNH 😍 Hay Nhất

Viết một bình luận