Ca Dao Tục Ngữ Về Pháp Luật Và Kỉ Luật [83+ Câu Hay Và Ý Nghĩa]

Ca Dao Tục Ngữ Về Pháp Luật Và Kỉ Luật ❤️️ Hay Và Ý Nghĩa ✅ Tuyển Tập 83+ Câu Nói Dân Gian Đặc Sắc Chứa Đựng Bài Học Quý Giá Dành Cho Bạn.

Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Pháp Luật Và Kỉ Luật

Ông cha ta ngày xưa đã đúc kết rất nhiều kinh nghiệm sống qua Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Pháp Luật Và Kỉ Luật dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ. Dưới đây xin giới thiệu và giải thích ý nghĩa một số tác phẩm văn học dân gian này.

Người trên đứng đắn, kẻ dưới dám nhờn.​

 • Vai trò làm gương, mẫu mực của người lớn, bề trên sẽ giữ được phép tắc, giữ được kỷ luật trật tự trong gia đình cũng như ngoài xã hội; mọi sự lộn xộn, đổ vỡ hầu hết đều do không biết tổ chức, bảo ban, thiếu dạy bảo, làm gương của người có trách nhiệm.

Dột từ nóc dột xuống.​

 • Câu này có ý phê phán một gia đình, một tập thể mà ở đó từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất đều không ra gì, đều là đồ bỏ đi… Khuyên những người lớn tuổi, có chức quyền nên coi trọng, giữ gìn phẩm chất của bản thân nếu không muốn những người ở dưới học theo thói xấu của mình.

Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước.

 • Kỷ luật là một hình thức tạo nên một tổng thể, có kỷ luật thì tập thể mới phát triển, mới vững mạnh. Khi muốn vẽ nên vòng tròn thì chúng ta cần phải có khuôn, muốn tạo nên hình vuông phải có thước, muốn con người phát triển thì cần có kỷ luật.

Thượng bất chính, hạ tắc loạn.​

 • Nghĩa là bề trên như (vua, quan, nhà cầm quyền) không quang minh, chính trực, không lo cho nước, cho dân! Thì hạ tức là kẻ dưới như dân chúng, sẽ nổi loạn là lẽ tất nhiên! Câu này ý nhắc nhở những người cầm quyền phải đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân, trên lợi ích của cá nhân mình, thì đất nước mới ổn định không loạn lạc.

Cùng với Ca Dao Tục Ngữ Về Pháp Luật, gửi tặng bạn 💕 Ca Dao Tục Ngữ Về Tính Trung Thực 💕 hay và ý nghĩa.

Ca Dao Tục Ngữ Về Pháp Luật

Ca Dao Tục Ngữ Về Pháp Luật Và Đạo Đức

Dưới đây xin chia sẻ cho bạn một số Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Pháp Luật Và Đạo Đức. Mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn hiểu biết thêm nhiều hơn kiến thức về Ca Dao Tục Ngữ Về Đạo Đức Và Pháp Luật.

 • Nước có vua, chùa có bụt
 • Phép Vua thua lệ làng
 • Vua phạm tội cũng giống thứ dân.
 • Quốc có quốc pháp, gia có gia quy.
 • Biết luật mà vẫn phạm luật.
 • Luật bất thành văn
 • Luật pháp bất vị thân.
 • Tha kẻ gian, oan người ngay.
 • Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu.
 • Chớ dong kẻ gian, chớ oan người ngay.
 • Chí công vô tư.
 • Tiên học lễ hậu học văn
 • Tôn sư trọng đạo
 • Kính lão đắc thọ
 • Rõ ràng phải trái phân minh.
 • Nhặt được của rơi, trả người bị mất.
 • Ở hiền thì lại gặp lành
  Những người nhân đức trời dành phúc cho.
 • Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.

Giới thiệu cùng bạn 🍀 Ca Dao Tục Ngữ Về Khoan Dung 🍀 được chọn lọc đặc sắc và mang nhiều ý nghĩa.

Ca Dao Tục Ngữ Về Pháp Luật

Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Đạo Đức Pháp Luật

Pháp luật và đạo đức luôn là những tiêu chí hàng đầu trong việc phát triển xã hội ngày càng văn mình hiện đại và giàu đẹp hơn. Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Đạo Đức Pháp Luật là một yếu tố rất cần thiết đối với con người trong xã hội ngày nay.

 • Cầm cân nảy mực.
 • Bênh lí, không bênh thân.
 • Vay thì trả, chạm thì đền.
 • Làm điều phi pháp việc ác đến ngay.
 • Làm người trông rộng nghe xa
  Biết luật biết lí mới là người tinh.
 • Con ơi nhớ lấy câu này
  Cướp đêm là Giặc, cướp ngày là Quan
 • Đục từ đầu sông đục xuống.
 • Nhà dột từ nóc.
 • Tôn ti trật tự.
 • Vua xử thần tử, thần bất tử bất trung
 • Cây ngay không sợ chết đứng.
 • Đói cho sạch, rách cho thơm.
 • Khôn ngoan tính trọn mọi bề,
  Chẳng cho ai lận, chẳng hề lận ai.
 • Tài thượng phân minh thị trượng phu.

Ngoài Ca Dao Tục Ngữ Về Pháp Luật, giới thiệu với bạn tuyển tập 🌨 Ca Dao Tục Ngữ Về Tôn Trọng Và Học Hỏi 🌨

Ca Dao Tục Ngữ Về Pháp Luật

Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Tôn Trọng Pháp Luật

Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Tôn Trọng Pháp Luật giúp cho con người chúng ta có thêm những ý thức và suy nghĩ tốt đẹp hơn đối với cuộc sống hằng ngày.

Đất có lề, quê có thói.

 • Câu tục ngữ trên khẳng định vai trò và vị thế của kỷ luật. dù ở đâu nơi đâu thì đất nào cũng có lề, vùng quê nào cũng có thói, bởi những lề thói ấy mà đất nước mới vững mạnh, mới phồng vinh.

Thương em anh để trong lòng
Việc quan anh cứ phép công anh làm

 • Câu ca dao trên khẳng định rằng tình yêu nam nữ cũng không thể vượt qua được lệnh của cấp trên. Dù yêu em, nhớ em nhưng việc quan phép công anh phải làm, tôn trọng kỷ luật.

Ăn cho đều, kêu cho sòng.

 • Pháp luật và kỷ luật đồng bộ, nghiêm minh, công bằng là một hình thức để phát triển xã hội, công bằng luôn có những điều tốt đẹp, khiến con người sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, có những sự đối nhân xử thế tốt đẹp hơn.

Bề trên ở chẳng kỉ cương
Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa

 • Kỷ luật là một yếu tố rất quan trọng, là một hình thức để quản lí những người ở dưới. câu ca dao nói rắng nếu chúng ta làm xếp, làm lớn mà không kỉ cương thì làm sao cấp dưới noi theo, chúng ta có kỉ cương, đúng đắn thì cấp dưới mới quý trọng và noi theo.

Mời bạn đọc xem nhiều hơn những nội dung hay có trong tuyển tập 🌟 Ca Dao Tục Ngữ Về Hôn Nhân 🌟

Ca Dao Tục Ngữ Về Pháp Luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Ca Dao Tục Ngữ Về Pháp Luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là một nội dung trong chương trình môn Giáo dục công dân lớp 8. Đây là một bài học hết sức ý nghĩa mà bạn có thể tham khảo một số nội dung chính dưới đây.

Môn Giáo dục công dân Lớp 8
Bài 21: Pháp luật nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Lý thuyết

1) Khái niệm pháp luật:

Là các qui tắc xử sự chung có tính bắt buộc do nhà nước ban hành, được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

2) Đặc điểm của pháp luật:

a) Tính qui phạm phổ biến: Các qui định của pháp luật là thước đo hành vi của mọi người trong xã hội, qui định khuôn mẫu, những qui tắc xử sự chung mang tính phổ biến

b) Tính xác định chặt chẽ: Các điều luật được qui định rõ ràng, chính xác chặt chẽ trong các văn bản pháp luật.

c) Tính bắt buộc: Pháp luật do nhà nước ban hành, bắt buộc mọi người phải xử lý theo qui định.

3) Bản chất của pháp luật:

Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. (Chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội)

4) Vai trò của pháp luật:

Pháp luật là công cụ để thực hiện quản lí nhà nước, quản lý kinh tế, văn hoá xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội là phương tiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm công bằng xã hội.

Câu hỏi:

a) Hãy tìm một câu ca dao, tục ngữ nói về quan hệ giữa anh chị em.
b) Việc thực hiện bổn phận trong ca dao, tục ngữ dựa trên cơ sở nào? Nếu không thực hiện có bị xử phạt không? Hình thức phạt là gì?
c) Nếu vi phạm Điều 105 của Luật Hôn nhân và gia đình thì có bị xử phạt không ? vì sao ?

Trả lời

a) Ca dao, tục ngữ về quan hệ anh, chị, em:

 • “Khôn ngoan đối đáp người ngoài,
  Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”
 • “Em thuận, anh hòa là nhà có phúc”

b) Việc thực hiện các bổn phận trong ca dao, tục ngữ dựa trên cơ sở đạo đức xã hội. Nếu không thực hiện sẽ không bị cơ quan Nhà nước xử phạt nhưng sẽ bị dư luận xã hội lên án, người đời cười chê.

c) Nếu vi phạm Điều 105 Luật Hôn nhân và Gia đình thì sẽ bị xử phạt vì đây là quy định của pháp luật.

Cùng với Ca Dao Tục Ngữ Về Pháp Luật, SCR.VN tặng bạn tuyển tập 💧 Ca Dao Tục Ngữ Về Lượng Và Chất 💧 ý nghĩa!

Viết một bình luận